StarCraft II

StarCraft II – informacje o aktualizacji 5.0.11 dla PST

StarCraft II – informacje o aktualizacji 5.0.11 dla PST

En taro Adun!
Jesteśmy podekscytowani, że możemy opublikować aktualizację 5.0.11 na Publicznym Serwerze testowym (PST). Obejmuje ona wiele poprawek błędów i zmian balansu oraz usprawnienia rozgrywki, a stworzyli ją członkowie naszej społeczności.


Zergi

Tumor Biomasy

 • Wydłużono czas odnowienia z 11 do 13 sek.
 • Zmniejszono zasięg pola widzenia z 11 do 10 m.

Wylęgarnia, leże i ul

 • Skrócono okres rozprzestrzeniania biomasy z 0,3 do 0,25.
 • Zwiększono zasięg pola widzenia z 10/11/12 do 12.

Żmij

 • Dodano 0,71 sek. do czasu użycia Porwania (w tym czasie jednostka nie może się poruszać ani używać innych zdolności).

Ultralisk

 • Zmniejszono rozmiar jednostki o 12,5%.
 • Zwiększono opóźnienie zasięgowe z 1 do 1,4 (zasięg, o jaki cel może się poruszyć przed spudłowaniem).

Hydralisk

 • Zwiększono premię do szybkości poruszania się od Wzmocnień mięśni z 0,79 do 1,05.
 • Zmniejszono punkt obrażeń z 0,15 do 0,1.

Rządca szczepu

 • Zwiększono szybkość poruszania się z 1,97 do 2,3.

Pomiot

 • Skrócono czas działania z 5,71 do 3,57 sek.

Pustoszyciel

 • Wydłużono czas powicia z 8,6 do 12,9 sek.

Protosi

Generator osłon

 • Zmniejszono tempo ładowania Przeciążenia generatora z 200% do 150%.

Obserwator

 • Zwiększono szybkość poruszania się z 2,63 do 2,82.
 • Zwiększono rozmiar modelu jednostki o 17,5%.

Archont

 • Teraz może zmieścić się między pojedynczymi szczelinami w ścianach (nie ma to wpływu na rozmiar przy detekcji kolizji z innymi jednostkami).

Wysoki templariusz

 • Zwiększono szybkość poruszania się z 2,63 do 2,82.

Destabilizator

 • Zmniejszono promień Oczyszczającej kuli z 1,5 do 1,35.

Lotniskowiec

 • Zmniejszono wytrzymałość osłon przechwytywaczy z 40 do 30.
 • Zmniejszono priorytet przechwytywaczy jako celu ataku z 20 do 19.
 • Zwiększono promień lotu przechwytywaczy wokół celu.

Wartownik

 • Skrócono czas budowy z 26,4 do 22,9 sek.

Kuźnia

 • Skrócono czas opracowania ulepszeń poziomu 1. o 7 sek.
 • Skrócono czas opracowania ulepszeń poziomu 2. o 9 sek.
 • Skrócono czas opracowania ulepszeń poziomu 3. o 11 sek.

Terranie

Duch

 • Usunięto ulepszenie Wzmocniona fala uderzeniowa.
 • Zwiększono podstawowy promień EMP z 1,5 do 1,75.
 • Przycelowanie zostaje anulowane, jeśli cel odsunie się od ducha o więcej niż 13,5 zasięgu podczas użycia zdolności (zasięg wynosi 10).

Banshee

 • Skrócono czas powstawania ulepszenia Hiperwirniki ze 121 do 100 sek.
 • Zmniejszono koszt ulepszenia Hiperwirniki ze 150/150 do 125/125.

Cyklon

 • Zmieniono premię do obrażeń od Akceleratora pola magnetycznego z +20 przeciwko celom opancerzonym na +10 przeciwko wszystkim.

Wieża radarowa

 • Zmniejszono zasięg radaru z 30 do 27.

Kruk (przeprojektowany)

 • Zmniejszono koszt w wespanie z 200 do 150 jednostek.
 • Skrócono czas budowy z 43 do 30 sek.
 • Zwiększono ilość energii początkowej 50 do 75 pkt.
 • Skrócono czas działania Matrycy zakłócającej z 11 do 8 sek.
 • Zmniejszono redukcję pancerza przez pocisk przeciwpancerny z 3 do 2.
 • Usunięto ulepszenie Reaktor Corvid.
 • Zwiększono koszt Automatycznej wieżyczki z 50 do 75 pkt energii.

Różne poprawki błędów/Usprawnienia rozgrywki

Wszystkie jednostki

 • Zmniejszono zasięg namierzania celów z 5 do 2 (jednostki przełączą się na atakowanie w ruchu, gdy znajdą się w tym zasięgu).

Mroczny templariusz

 • Skrócono opóźnienie ataku po Mignięciu z 0,75 do 0,71 sek. (wartość znormalizowana dla normalnej prędkości gry).

Fabryka

 • Zwiększono maksymalny promień tworzenia o 1.

Wdowia mina

 • Skrócono losowe opóźnienie wygrzebania/zagrzebania z 0,36 sekundy do 0,18 sekundy (średni czas pozostaje bez zmian).
 • Nie obiera już za cel jaj zergów bez rozkazu.

Cyklon

 • Naprawiono błąd, który powodował, że namierzanie mogło przejść w stan uśpienia, gdy Cyklon został załadowany do Promu medycznego.
 • Namierzanie nie obiera już za cel jaj zergów bez rozkazu.

Generator osłon

 • Naprawiono błąd, który powodował, że wielokrotne wydawanie komendy Stop mogło zwiększyć tempo regeneracji osłon.

Adept

 • Naprawiono błąd, który powodował, że nie można było rozkazać adeptom anulowania zdolności transferu psionicznego, gdy byli wybrani z adeptami, którzy nie skończyli przesyłu.
 • Jednostce można teraz rozkazać wejście do pryzmatu nadprzestrzennego podczas transferu psionicznego, co automatycznie anuluje zdolność.

Królowa

 • Naprawiono błąd, który powodował, że początkowe tumory biomasy mogły zostać anulowane.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre komendy były ignorowane przez 0,6 sekundy po powiciu.

Czyhacz

 • Ataki nie będą już blokowane przez niektóre nisko położone elementy terenu.

Dowództwo orbitalne

 • Naprawiono problem, który powodował, że można było zrzucić MUŁ-a na rafinerie znajdujące się w pobliżu centrów dowodzenia.

Hydralisk

 • Naprawiono problem, który powodował, że hydraliski atakowały szybciej w zasięgu walki wręcz.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że przekształcenie w czyhacza mogło zostać anulowane inteligentną komendą wydaną zaraz po rozkazie przekształcenia.

Okowy zastoju

 • Zwiększono priorytet jako cel ataku z 10 do 20.
 • Jednostkom dotkniętym zastojem można wydawać dowolne komendy niezwiązane z budową, a nie tylko polecenia ruchu – zostaną wykonane po wygaśnięciu zastoju.

Kruk

 • Naprawiono błąd, który powodował, że jednostkom objętym działaniem Matrycy zakłócającej nie można było wydawać komendy Stop.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że jednostki objęte działaniem Matrycy zakłócającej przechodziły poniżej swojego zasięgu ataku po wydaniu komendy Ruch z atakiem.

Czerw nydusowy

 • Naprawiono błąd graficzny, który pojawił się po poprzedniej aktualizacji (zachowanie czerwi nydusowych na biomasie).

Mutalisk

 • Naprawiono błąd, który powodował, że dźwięk rozpoczęcia ataku mutaliska odtwarzany był za każdym razem, gdy atak się odbijał.

Zergling

 • Naprawiono błąd, który powodował, że zerglingi nie mogły otrzymać ustawionych w kolejce komend przekształcenia w tępiciele.

Zergling/Nosiciel roju

 • Naprawiono błąd, który powodował, że zerglingi i nosiciele roju nie mogły otrzymywać poleceń podczas wygrzebywania.

Karakan

 • Naprawiono błąd, który powodował, że przekształcenie w pustoszyciela mogło zostać anulowane inteligentną komendą wydaną zaraz po rozkazie przekształcenia.

Liberatory

 • Naprawiono błąd, który powodował, że liberatory nie mogły otrzymywać pewnych komend natychmiast po otrzymaniu rozkazu zakończenia oblężenia.

Jednostki robotnicze

 • Nie muszą już czekać na pełne wyhamowanie przed rozpoczęciem ataku.

Duch

 • Przycelowanie (tryb snajperski) może być teraz ręcznie anulowane.

Kolejny artykuł

Wyróżnione wiadomości