Diablo Immortal

Poprawki błędów Diablo Immortal i informacje o aktualizacji dla wszystkich platform

Poprawki błędów Diablo Immortal i informacje o aktualizacji dla wszystkich platform

Zespół Diablo Immortal uważnie śledzi wasze opinie i pracuje nad wprowadzeniem poprawek błędów oraz aktualizacji, które jeszcze bardziej poprawią wrażenia z rozgrywki. Będziemy aktualizować poniższą listę w miarę wprowadzania tego rodzaju zmian w wersjach gry na iOS, Androida i PC. Jeśli poszukujecie informacji na temat aktualizacji wersji Immortal na PC, znajdziecie je w artykule na blogu poświęconym znanym problemom na PC.

Poprawki błędów gry są zwykle wprowadzane częściej, aby rozwiązać drobne problemy. Nie wymagają one pobierania dużej ilości danych gry. Aktualizacje to obszerniejsze zestawy zmian po stronie klienta gry. Wymagają pobrania większej ilości danych. Nowe aktualizacje będą wymagały od graczy pobrania i instalacji przed kontynuowaniem gry.


Poprawki błędów – 11.06.2024

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał rycerzom krwi wchodzenie do Strzaskanej Sfery.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom otrzymywanie nagród za pierwsze pokonanie bossów Piekielnego Relikwiarza.
 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że nie były przyznawane standardowe nagrody za ukończenie zadania historii sztormicieli „Nieustanny Przypływ”.
 • Naprawiono błąd, który powodował niestandardowe działanie legendarnych esencji podczas Dzikich Starć.

Poprawki błędów – 4.06.2024

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który powodował, że gracze nie mogli opuścić instancji podczas wykonywania Kontraktów.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że gracze nie mogli ukończyć podziemia Próba Sztormiciela.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że gracze nie mogli wejść do Ukrytych Siedlisk wyświetlanych na mapie.
 • Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie czarnego ekranu w podziemiu Próba Sztormiciela.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że legendarny afiks Tajemny Posłaniec nie działał zgodnie z oczekiwaniami w Szczelinach Grozy.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że demoniczne szczątki zdobywane przez sztormicieli miały inteligencję, a nie siłę.
 • Naprawiono błędy, które powodowały, że graczom wyświetlały się czarne ekrany i nie mogli wejść do trybów gry.
 • Naprawiono błędy, które powodowały nieoczekiwane usuwanie graczy z instancji.

Wydajność

 • Naprawiono błąd, który powodował, że umiejętność Szkwał sztormiciela powodował wyświetlanie wizualnych efektów opóźnień (rubber-banding).
 • Naprawiono problemy ze stabilnością serwerów EU.

Interfejs

 • Naprawiono błąd, który powodował, że wskaźnik celu umiejętności Zacięte Wichry sztormiciela nie wyświetlał się prawidłowo podczas korzystania z myszy i klawiatury.

Poprawki błędów – 28.05.2024

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd w historii sztormicieli Nieustępliwy Przypływ, gdzie gracze nie mogli przejść dalej po sekwencji z łodziami.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał logowanie graczom, jeśli ukończyli 600 poziom Szczeliny Wyzwań przez wejściem w życie zmian poziomu trudności z aktualizacji 2.3.4.
 • Naprawiono błąd w wydarzeniu Szemrany Bazar, który powodował brak przyznawania Pieczęci Triumfu w centrum wydarzeń.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak wrogów na Cmentarzu Popielnych oraz w Mrocznej Kniei.
 • Naprawiono błąd, przez który centrum sztormicieli pojawiało się podczas zadania historii sztormicieli.
 • Naprawiono błąd, przez który centrum sztormicieli nie pojawiało się podczas logowania.
 • Naprawiono błąd, przez który rezonowanie było ustawione na 0.
 • Naprawiono błąd, przez który Furia Burzy sztormicieli zadawała zbyt wysokie obrażenia.
 • Naprawiono błąd, przez który legendarny afiks Zawietrzne Spojrzenie zadawał zbyt wysokie obrażenia.

Interfejs

 • Naprawiono problemy z tekstem podczas wydarzenia Wirujące Wichry.
 • Naprawiono błąd, przez który powiadomienie (czerwona kropka) w centrum sztormicieli nie znikało po wejściu z nim w interakcję.
 • Naprawiono błąd, przez który kontrakty Cieni nie pozwalały opuścić Dworu Szeptów.
 • Naprawiono błąd związany z powiadomieniem (czerwona kropka) tabeli wyników Szczeliny Wyzwań.

Poprawki błędów – 14.05.2024

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który powodował, że legendarny afiks Salwa Grzmotów dla mnicha nakładał efekty pozostałych afiksów.

Poprawki błędów – 07.05.2024

Interfejs

 • Naprawiono błędy związane z powiadomieniami (czerwona kropka) w interfejsie Rytuału Wygnania.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że ikona umiejętności Krzyżowca, Rozrywanie Koniem, nie wyświetlała się poprawnie podczas wielokrotnego korzystania z tej umiejętności.
 • Naprawiono błędy związane z powiadomieniami (czerwona kropka) w sklepie dla zestawów Hulaki Cierniowych Czyhaczy.

Poprawki błędów – 30.04.2024

Rozgrywka

 • Naprawiono problem z celami przewodnika w Kodeksie, przez który nie można było ukończyć celu wymagającego posiadania chowańca na najwyższym poziomie z 6 rzadkimi lub lepszymi umiejętnościami.

Poprawki błędów – 23.04.2024

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który powodował, że legendarne przedmioty z rodowymi mocami lub inwokacjami czasem nie wypadały podczas Obrony Cyrangaru.

Interfejs

 • Naprawiono błąd, który powodował, że karnet bojowy nie wyświetlał się w wyróżnionej sekcji sklepu.
 • Naprawiono błędy związane z powiadomieniami (czerwona kropka) w sklepie.

Poprawki błędów – 16.04.2024

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał odbiór nagród w sekcji „Aktywności” karnetu bojowego po ukończeniu aktywności Zguba Ocalałych.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować utknięcie graczy podczas wchodzenia do podziemi.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować zawieszanie się gry podczas korzystania z nawigacji automatycznej.

Poprawki błędów – 9.04.2024

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który powodował nieoczekiwane usuwanie graczy z podziemi Grabieżca Zgrozy.

Poprawki błędów – 2.04.2024

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, przez który gracze byli wyrzucani ze zleceń Pogromcy Piekieł chwilę po ich rozpoczęciu.
 • Naprawiono błąd, przez który wprowadzenie zleceń Pogromcy Piekieł zmniejszyło liczbę dostępnych rzadkich zleceń.
 • Naprawiono błąd, przez który wrogowie nie pojawiali się w Filarach Zapomnienia.
 • Naprawiono błąd, przez który gracze nie mogli aktywować Filarów Zapomnienia.

Wydajność

 • Naprawiono błędy z wydajnością Szczelin Grozy.
 • Naprawiono błąd, przez który gra zawieszała się podczas odbierania nagród z sekcji Trofea w Kodeksie.

Poprawki błędów – 19.03.2024

Wydajność

 • Naprawiono problemy z wydajnością w otwartym świecie.

Interfejs

 • Naprawiono błąd, przez który interfejs umiejętności nie zamykał się podczas Krwawego Zaułka, jeśli gracz dołączył do meczu, gdy ekran był otwarty.

Poprawki błędów – 12.03.2024

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, w którym legendarny afiks Daremnej Ucieczki nekromantów nie wpływał na szansę na trafienie krytyczne.
 • Naprawiono błąd, w którym legendarny afiks Umocnionych Entropii czarownika nie wywierał efektu redukcji obrażeń, jeśli na umiejętność Dezintegracja miały wpływ inne legendarne afiksy.
 • Naprawiono rzadki błąd, w którym pasywna umiejętność Zakażone Rany chowańca nie działa, jak powinna.
 • Naprawiono błąd, w którym zwiększenie szybkości ruchu uzyskiwane dzięki Kołującemu Sępowi łowcy demonów nie dawało oczekiwanego efektu, jeśli był w ekwipunku razem z legendarnym afiksem Odłogu.
 • Naprawiono rzadki błąd, który wywoływał czarny ekran w przypadku interakcji z tablicą zleceń.

Wydarzenia

 • Naprawiono błąd w Strzaskanej Sferze, w którym przedmioty kupione u pośrednika chaosu nie miały atrybutów.

Poprawki błędów – 5.03.2024

Rozgrywka

 • Naprawiono występujący na Polu Bitwy błąd, który uniemożliwiał przyznawanie postępów graczom rangi brązowej po porażce.
 • Naprawiono drobne błędy związane z portalami Cieni wykorzystywanymi do przemieszczania się na kolejne piętra podczas aktywności Rajd na Skarbiec.

Poprawki błędów – 27.02.2024

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że legendarne afiksy krzyżowców w niezamierzony sposób wpływały na zasięg związanych z nimi umiejętności w przypadku Namaszczonej Siarki, Żelaznego Suzerena oraz Dotkliwego Potępienia.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom dostęp do Wojny Cieni.

PC

 • Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie na PC przeznaczonego na urządzenia mobilne powiadomienia związanego ze Zgubą Ocalałych.

Wydajność

 • Usunięto niektóre problemy z wydajnością gry.

Interfejs

 • Naprawiono drobne błędy interfejsu użytkownika w Wyjcowym Polowaniu.
 • Naprawiono rzadko występujący błąd, który uniemożliwiał dostęp do ekranu wydarzeń.
 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że wydarzenie Zguba Ocalałych mogło być nieprawidłowo wyświetlane jako aktywne w Kodeksie.

Poprawki błędów – 6.02.2024

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, przez który umiejętności pasywne chowańców nie aktywowały się zgodnie z założeniem twórców.

Interfejs

 • Naprawiono różne błędy związane z interfejsem Wyjcowego Polowania.
 • Naprawiono błąd, przez który minimapa stawała się niewidoczna w Zamarzniętej Tundrze.

Efekty wizualne

 • Naprawiono błąd związany z nieprawidłowym wyświetlaniem modelu Drepsaiga w pierwszej fazy walki.
 • Naprawiono drobne błędy graficzne związane zestawem ozdobnym Panująca Harmonia.

Poprawki błędów – 30.01.2024

Rozgrywka

 • Naprawiono kilka drobnych błędów związanych z Pędem mnichów.

Wydajność

 • Naprawiono kilka błędów w celu poprawy ogólnej wydajności gry.

Poprawki błędów – 23.01.2024

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd występujący podczas odzysku materiałów z demonicznych szczątków.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że gracze otrzymywali nieoczekiwane obrażenia, gdy ich pociski były trafiane przez umiejętności i ataki z użyciem podtrzymywanej wiązki.

Interfejs

 • Naprawiono drobne błędy graficzne interfejsu systemu mistrzostwa.

Poprawki błędów – 16.01.2024

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który powodował, że niektórych przedmiotów z zestawu nie można było znaleźć w menu wytwarzania, chyba że gracz zastosował filtrowanie i wyszukał dany zestaw.
 • Naprawiono drobne błędy graficzne związane z systemem chowańców.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom interakcję z wejściem do wydarzenia Zguba Ocalałych w Zachodniej Marchii.

Interfejs

 • Naprawiono błąd graficzny związany z przyciskiem mocy specjalnej.

Poprawki błędów – 9.01.2024

Rozgrywka

 • Zoptymalizowano efekty graficzne legendarnego afiksu Przebłysku czarowników poprzez usunięcie efektu błękitnej ramki.
 • Naprawiono drobne błędy interfejsu użytkownika związane z chowańcami.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że przerwanie procesu zespolenia w systemie chowańców powodowało zasłonięcie ekranu potwierdzenia do czasu ponownego uruchomienia tego procesu.
 • Naprawiono błąd związany z Podróżą Bohatera, który sprawiał, że niektórych celów nie można było wykonać.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał rozpoczęcie odliczania czasu odnowienia umiejętności.
 • Naprawiono błąd związany ze Zmrokostworową Sferą, który powodował łączenie z regionalną ankietą.

Zguba Ocalałych

 • Naprawiono błąd, który powodował, że nagrody za kamienie milowe nie wiązały się z przyznaniem punktów bojowych.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że wykonanie celów wydarzenia polegających na pokonywaniu bossów nie wiązało się z przyznaniem punktów bojowych.
 • Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie nieprawidłowej liczby punktów bojowych za ukończenie 15 i 20 meczów, a także za osiągnięcie poziomu 20.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że gracze nie otrzymywali ulepszeń wyposażenia po osiągnięciu maksymalnego poziomu wszystkich umiejętności.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał dalsze pojawianie się wrogów w trybie nieskończonym.
 • Naprawiono błąd, który powodował reset odliczania czasu w trybie nieskończonym po osiągnięciu 60 min.
 • Naprawiono błąd, który powodował nadmierne rozciągnięcie efektów graficznych w trybie pionowym na urządzeniach mobilnych.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że portal przenoszący graczy na wyższy poziom pojawiał się w niedostępnych miejscach.
 • Naprawiono błąd związany z wymiarami ekranu powitalnego.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał niektórym graczom interakcję z punktem wejścia do wydarzenia.

Interfejs

 • Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie nieprawidłowych cen w platynie za usługi na Wielkim Bazarze Wyntona.

Poprawki błędów – 5.12.2023

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który powodował, że po przejściu na inny serwer postać gracza nie pojawiała się na ekranie wyboru postaci.
 • Naprawiono błąd, przez który gracz korzystający z umiejętności Brawurowy Skok łowcy demonów nie mógł wykorzystać jej efektu pozwalającego przenieść się z obszaru początkowego do pozostałej części Pola Bitwy.

Stabilność

 • Naprawiono błąd związany z systemem pierwszego zabitego wroga dnia, uniemożliwiający graczom logowanie do gry.

Poprawki błędów – 28.11.2023

Karnet bojowy

 • Naprawiono błąd, który powodował, że awansując na rangę 10 gracz otrzymywał dwa przedmioty legendarne zamiast jednego.

Wydarzenia

 • Naprawiono błąd w wydarzeniu Próba Hord, który uniemożliwiał interakcję z nagrodami.

Poprawki błędów – 7.11.2023

Stabilność

 • Naprawiono problemy szkodzące wydajności serwera.

Interfejs

 • Naprawiono problem, który powodował wyświetlanie niezamierzonych informacji w zestawach sklepowych.

Poprawki błędów – 31.10.2023

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, przez który księżycowe okruchy zdobywane podczas wydarzenia Wygłodniały Księżyc były zamieniane na złoto przed zakończeniem wydarzenia.

Komentarz twórców: Przywróciliśmy brakujące księżycowe okruchy na kontach, które odczuły powyższy błąd.

 • Naprawiono błąd z Jaskinią Echa, przez który nekromanci natychmiast pokonywali jednego z bossów podziemi.

Stabilność

 • Naprawiono błąd powodujący zawieszenie się gry występujący w trybie obserwatora.

Poprawki błędów – 24.10.2023

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego moc klejnotów, która powinna być używana podczas ulepszania różnego rodzaju legendarnych klejnotów, była błędnie obliczana.

Komentarz twórców: Przywróciliśmy brakującą moc klejnotów na kontach, które odczuły powyższy błąd.

 • Naprawiono drobne błędy z zamkniętymi skrzyniami oddziału.
 • Naprawiono błąd z wyszukiwarką losowych podziemi, przez który ostatni gracz w podziemiach miał problemy w ponownym użyciem wyszukiwarki.

Interfejs

 • Naprawiono drobne problemy z interfejsem wydarzenia Próba Hord.

Poprawki błędów – 17.10.2023

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który powodował, że tygodniowy limit Odznaczeń Czempionów w wydarzeniu Bunt Czempionów nie resetował się u niektórych graczy.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom dostęp do Pola Bitew, jeśli użyli wcześniej kostiumu Uświęconego Czuwania.
 • Przedmioty z poziomu mistrzowskiego 1000 i powyżej zdobyte przed premierą najnowszej aktualizacji zawartości zostały zmodyfikowane, by ich współczynnik bojowy był zgodny z przeróbką współczynników bojowych przedmiotów.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał odbieranie księżycowych okruchów w ramach wydarzenia Wygłodniały Księżyc.

Optymalizacja

 • Naprawiono problem, który negatywnie wpływał na listę znajomych po wymuszeniu zamknięcia Diablo Immortal.

Interfejs

 • Naprawiono problem z opisem legendarnego klejnotu Strażnika – usunięto fragment, według którego zmniejszały się tylko obrażenia w zwarciu. Klejnot funkcjonuje tak samo jak wcześniej.

Poprawki błędów – 3.10.2023

Kompatybilność

 • Zoptymalizowaliśmy Diablo Immortal, by gra lepiej wykorzystywała możliwości Iphone’a 15.

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd funkcji zgłaszania za pośrednictwem poczty w grze.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że gracze nie mieli dostępu do systemu przewidywań Cyklu Konfliktu.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że Rytuał Wygnania nie prezentował MVP rozgrywki po ekranie zwycięstwa/porażki.
 • Naprawiono drobne błędy z Błogosławionymi Rządami.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że część wrogów w Katedrze w Tristram nie atakowała graczy.
 • Naprawiono błąd związany z Katedrą w Tristram, który powodował, że gracze mogli ominąć część progresji podziemi.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że gracze nie otrzymywali nagród w ramach systemu przewidywań Cyklu Konfliktu.
 • Naprawiono błąd związany z Krwawym Zaułkiem, który powodował, że gracze mogli wejść na obszar startowy wrogiej drużyny.
 • Naprawiono błąd związany z Przeklętymi Wieżami i Pogromcą, który powodował, że gracze mogli przejmować wieże po śmierci.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom dostęp do Pola Bitew, jeśli nie pobrali wszystkich zasobów gry.

Interfejs

 • Naprawiono błąd, przez który gracze byli informowani o możliwości zakupu dodatkowych nagród w Ścieżce Geniuszu, gdy takie nagrody nie były dostępne.

Poprawki błędów – 26.09.2023

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd związany ze Spoiwami Niebios. Ten przedmiot legendarny mnicha sprawiał, że Fala Światłości miała wpływ na mobilność członków drużyny poprzez nieoczekiwane elementy kolizji.
 • Naprawiono błąd związany z legendarnym afiksem „Milczek” barbarzyńcy. Sprawiał on, że gracze trafieni Młotem Starożytnych stawali się niewidzialni i tracili kontrolę nad postacią na Polach Bitew. Ponadto naprawiono efekt afiksu wywołujący grupowanie wrogów.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom dostęp do podziemi za pośrednictwem wyszukiwarki losowych podziemi.

Oddział

 • Naprawiono błąd, który mógł uniemożliwiać graczom odbieranie nagród oddziału.

Poprawki błędów – 19.09.2023

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który powodował, że Skok barbarzyńcy nie mógł przekraczać niektórych barier.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że gracze nie mogli zostać obrani za cel przez wrogów jeśli dołączali do niektórych aktywności w grze z Terenów Ćwiczebnych.
 • Naprawiono błąd, przez który gracze otrzymywali nierówną liczbę nagród w Próbie Hord.

Poprawki błędów – 12.09.2023

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który powodował, że handlarze zajmujący się przenoszeniem esencji nie pojawiali się.
 • Naprawiono sporadycznie występujący błąd, który sprawiał, że skrzynie nie pojawiały się po pokonaniu odpowiedniego bossa Piekielnego Relikwiarza.
 • Naprawiono sporadycznie występujący błąd, który sprawiał, że skrzynia Próby Hord nie zapewniała nagrody.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że Brawurowy Skok łowcy demonów omijał bariery i elementy środowiska.

Interfejs

 • Naprawiono różne problemy z tekstem w Burzowym Przyczółku.
 • Naprawiono różne problemy z interfejsem w Świątyni Namari.

Poprawki błędów – 5.09.2023

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, przez który gracze europejskich serwerów nie mogli wchodzić do Pradawnych Szczelin i Szczelin Wyzwań.
 • Naprawiono błąd, przez który Nieśmiertelni nie mogli zapisać się do Rytuału Wygnania na serwerach Oceanii.
 • Naprawiono błąd, przez który duchowy ogień nie mógł podpalić Ścian z Kości stworzonych przez Klatkę z Przynętą i Plugawe Łachmany Zepsucia, gdy wyposażono broń dodatkową Urok Płomienia.

Poprawki błędów – 29.08.2023

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd powodujący, że walka z Khuluulem Wyszczerzonym uniemożliwiała graczom robienie postępów w Piekielnym Relikwiarzu.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom podejmowanie się kontraktów Cieni.

Pole Bitwy

 • Naprawiono błąd, który powodował, że efekty obrażeń z upływem czasu przerywały używanie bandaży przez graczy.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że gracze mogli wejść na Pole Bitwy nie będąc w pełni zdrowia.

Poprawki błędów – 22.08.2023

Interfejs

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom zamknięcie menu elementów ozdobnych.

Dzikie Starcie

 • Naprawiono błąd, który powodował, że wygrana runda w Dzikim Starciu nie była uznawana.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że gracze podczas Dzikiego Starcia pozostawali sami w drużynie.

Poprawki błędów – 15.08.2023

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd związany z Przeklętymi Wieżami, który powodował, że gracze nie mogli zarejestrować się w celu zajęcia wież.

Dzikie Starcie

 • W Dzikie Starcia można teraz zagrać w dowolnym momencie trwania wydarzenia, które potrwa do 23 sierpnia do godziny 3:00 czasu serwera.

Poprawki błędów – 8.08.2023

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd wyposażenia z jednym atrybutem magicznym, który powodował, że przedmioty miały niższą górną wartość, niż powinny.
 • Naprawiono problem z interfejsem, który uniemożliwiał ożywienie graczy na Polach Bitew.

Poprawki błędów – 1.08.2023

Interfejs

 • Naprawiono błąd, przez który powiadomienie o nowej zawartości nie znikało po interakcji z menu znajomych.

Stabilność

 • Naprawiono błąd, który mógł powodować zawieszenie się gry przy tworzeniu drużyny z rycerzem krwi.

Poprawki błędów – 25.07.2023

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który powodował, że skrzynie w Azylu Iben Fahda nie pojawiały się.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że nowi i powracający gracze nie mogli otrzymać zadania, które odblokowuje Strzaskaną Sferę.
 • Naprawiono błąd, który występował, gdy dwóch nekromantów użyło Rozkazywania Golemowi w tym samym czasie, będąc w tej samej drużynie.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że gracze mogli w nieskończoność odbierać nagrody wydarzenia Zrekrutuj Znajomego lub Wezwij Znajomego.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że Abominacja rycerzy krwi umożliwiała graczom zapisanie jej umiejętności tymczasowych w konfiguracji Zbrojowni, co umożliwiało im używanie tych umiejętności bez końca, gdy nie byli w postaci Abominacji.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że Letalna Chmura rycerzy krwi czasami sprawiała, że paski zdrowia i nazwy graczy były niewidzialne na Polu Bitwy.

Stabilność

 • Naprawiono problemy z zawieszaniem się gry, które czasami występowały podczas gry rycerzami krwi.
 • Naprawiono błąd, który powodował występowanie rubberbandingu na Polu Bitwy.

Interfejs

 • Naprawiono błąd, który powodował, że zestaw Krwawego Dziedzictwa Horadrimów był wyświetlany jako element ozdobny dla wszystkich klas.
 • Naprawiono błąd, który powodował rozwijanie się okna czatu.

Poprawki błędów – 18.07.2023

Rozgrywka

 • Naprawiono rzadki błąd z Krwawymi Pędami i Transfuzją rycerzy krwi.
 • Naprawiono błąd, który umożliwiał nekromantom przywołanie 8 szkieletów po ukończeniu zadania Przysięga Krwi.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom rozpoczęcie wydarzenia Szkarłatna Sfera.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał zakończenie Cyklu Konfliktu po ostatnim łączeniu serwerów.

Interfejs

 • Naprawiono błąd związany z funkcją zmiany klasy, przez który gracze nieoczekiwanie widzieli szczegóły dotyczące ich starej klasy w Szczelinach Wyzwań.

Efekty wizualne

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego niektóre efekty wizualne rycerzy krwi nie wyświetlały się.

Poprawki błędów – 11.07.2023

Elementy ozdobne

 • Naprawiono błąd, który powodował losowe zdejmowanie elementu ozdobnego broni gracza.

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom rozpoczęcie zadania Nikczemny Związek w Kolebce Starożytnych.

Interfejs

 • Naprawiono różne problemy z opisami w Kodeksie.

Poprawki błędów – 5.07.2023

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego kontrakty Cieni nie mogły zostać ukończone.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom podnoszenie przedmiotów wypadających z wrogów.
 • Naprawiono błąd związany z wydarzeniem Zrekrutuj lub Wezwij Znajomego, który uniemożliwiał graczom ukończenie celów.

Stabilność

 • Naprawiono różne błędy powodujące rubber-banding.

Poprawki błędów – 27.06.2023

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który powodował samoistne pojawienie się samouczka Postaw.
 • Naprawiono problem związany z dobieraniem graczy dla wydarzenia Pogromca.
 • Cele za zalogowanie się w ramach wydarzenia Powrót do Sanktuarium będą teraz prawidłowo zaliczane.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego cele Łaski Justyniana nie wyświetlały się jako zaliczone i miały błędne opisy.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego kontrakty Cieni zmniejszały współczynnik bojowy i rezonowanie graczy.
 • La Gemma leggendaria Barile Cupo a cinque stelle ora subisce correttamente l'effetto della penalità Conflitto.

Interfejs

 • Naprawiono błąd wyświetlania z tablicą wyników Szczeliny Wyzwań dla poziomu trudności Inferno.

Poprawki błędów – 20.06.2023

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego wydarzenie Pielgrzymka Zgrozy nie uznawało pokonania Aszawy przez graczy.

Interfejs

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego ranking Pól Bitew nie wyświetlał klasyfikacji dla każdej klasy.

Poprawki błędów – 13.06.2023

Elementy ozdobne

 • Rozwiązano problem z efektem wizualnym zestawu ozdobnego Widmowy Bazar – Dziedzictwo Nienawiści.

Rozgrywka

 • Naprawiono problem związany z poziomem trudności bossa w Piekielnym Relikwiarz w Piekle VIII.
 • Rozwiązano problem z efektem wizualnym występującym przy wydarzeniu Pielgrzymka Zgrozy.
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał graczom wejście do Leża Aszawy podczas wydarzenia Bezlitosne Monstrum.

Interfejs

 • Rozwiązano problem, który powodował, że status gracza nie był wyświetlany poprawnie na liście znajomych.

Poprawki błędów – 6.06.2023

Rozgrywka

 • Naprawiono związany z wydarzeniem Wygłodniały Księżyc błąd gry, który uniemożliwiał graczom zdobycie księżycowych okruchów po wykorzystaniu błogosławieństw.

Sklep

 • Naprawiono błąd związany ze skrzyniami wielkiego selektora 5-gwiazdkowych legendarnych klejnotów, który powodował wyświetlanie nieodpowiednich opcji, po wybraniu których gracz nie otrzymywał nic, a skrzynia była zużywana.

Stabilność

 • Naprawiono błąd, który powodował zawieszanie się gry podczas personalizowania postaci, w przypadku, gdy wszystkie zasoby gry nie zostały jeszcze pobrane.

styczeń - czerwiec 2023 r

Poprawki błędów – 30.05.2023

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał ukończenie osiągnięć.
 • Teraz przy każdym graczu w rankingu Pól Bitew będzie się pojawiać prawidłowa klasa.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że wyróżnione aktywności nie były dostępne dla graczy.
 • Naprawiono problem związany ze zleceniami.

Interfejs

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego ikona efektu Gorzkiej Karafki wyświetlała się dłużej, niż powinna.

Poprawki błędów – 24.05.2023

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego można było zdobywać nieskończoną liczbę Monet Archiwum Bitewnego.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego postępy graczy w wydarzeniu Wszystkie Klany na Pokład resetowały się.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego gracze otrzymywali nieprawidłowe nagrody za pozycję osiągniętą w Turnieju Piekielnego Relikwiarza.
 • Turniej Piekielnego Relikwiarza będzie teraz przyznawał prawidłową ilość demonicznych szczątków za kolejne ukończenia.

INTERFEJS

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego gracze nie mogli się odrodzić, gdyż przycisk był zasłaniany przez okno czatu.

Poprawki błędów – 16.05.2023

Rozgrywka

 • W Burzowym Przyczółku naprawiono błąd, który sprawiał, że przeciwnicy byli niewidzialni.
 • W Burzowym Przyczółku naprawiono błąd, który sprawiał, że gracze nie mogli wchodzić w interakcje z Ukrytymi Siedliskami na poziomach trudności Piekło I–IV.
 • W wydarzeniu „Wszystkie Klany na Pokład” naprawiono błąd graficzny, który sprawiał, że dla niektórych graczy postępy wydarzenia wyświetlały się jako wyzerowane.
 • Naprawiono błąd dotyczący tablicy wyników, który uniemożliwiał graczom sprawdzanie tablic wyników dla innych klas.
 • Naprawiono sporadycznie występujący błąd, który sprawiał, że podczas przyjmowania kontraktu wyświetlał się czarny ekran.
 • Naprawiono błąd powodujący wyświetlenie niewłaściwego opisu podczas nawigowania do wejścia do Strzaskanej Sfery.

Poprawki błędów – 9.05.2023

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który powodował, że właściwości rodowej broni nie działały.

Interfejs

 • Naprawiono błąd, który powodował, że gracze nie mogli dołączyć do Puryfikacji Głębin poprzez interfejs wyszukiwarki grup.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że gracze nie mogli zobaczyć wszystkich informacji o członku grupy, jeśli była pełna.

Poprawki błędów – 2.05.2023

Wydarzenia

 • Naprawiono pomniejsze błędy interfejsu związane z wydarzeniem Wygłodniały Księżyc.
 • Naprawiono błąd w wydarzeniu Wygłodniały Księżyc, który powodował zawieszanie gry i rozłączanie graczy po odebraniu księżycowych okruchów.

Poprawki błędów – 25.04.2023

Elementy ozdobne

 • Naprawiono błąd związany z migotaniem zestawu ozdobnego Nieopisanych Głębin.

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd ze specjalizacją mistrzowską Szara eminencja, która nie aktywowała się po wskrzeszeniu gracza.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał rozpoczęcie meczów PvP Przeklętych Wież.
 • Naprawiono błąd w Przeklętych Wieżach, który powodował, że zajęte wieże były wyświetlane na mapie jako niedostępne.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że niektórzy gracze nie widzieli niektórych wydarzeń.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że w pewnych przypadkach pasywne wzmocnienie zapewniane przez umiejętność Zemsta łowców demonów działało na graczy nawet po zmianie klasy.
 • Naprawiono błąd związany z właściwościami wyświetlanymi dla demonicznych szczątek.

Sklep

 • Naprawiono błąd, który powodował przypadkowe wyświetlanie zestawu sklepowego, zanim można go było zakupić.

Stabilność

 • Naprawiono błąd, który powodował zawieszanie się w podziemiach Grabieżca Zgrozy.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre urządzenia nie mogły włączyć opcji rozdzielczości ultra w ustawieniach.

Poprawki błędów – 18.04.2023

Karnet bojowy

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego gracze musieli identyfikować legendarny przedmiot z rangą 10 po jego otrzymaniu.

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego gracze, którzy zmienili klan w Przeklętych Wieżach przed wprowadzeniem ostatniej aktualizacji zawartości nie mogli rejestrować się do meczów PvP.

Interfejs

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom przejście do wyszukiwarki grup z czatu kanału rekrutacji.

Poprawki błędów – 11.04.2023

Przeklęte Wieże

 • Naprawiono błąd, który powodował, że mnisi nie mogli uczestniczyć w puryfikacji wieży.
 • Wszyscy członkowie klanu, którzy zapiszą się na PvP w Przeklętych Wieżach, nawet jeśli nie wezmą udziału w bitwie, otrzymają teraz wiadomość w skrzynce w grze z nagrodami po rozstrzygnięciu meczu.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że gracze zdobywali nieoczekiwane poziomy doświadczenia za puryfikację wieży.

Wydarzenia

 • Naprawiono błąd, który powodował, że wydarzenie Wezwij znajomego nie zapewniało oczekiwanych nagród.

Interfejs

 • Naprawiono błędy tekstowe interfejsu w Przeklętych Wieżach.
 • Naprawiono błąd związany z powiadomieniami o zmianie czasu na serwerach australijskich.

Wielki Bazar Wyntona

 • Naprawiono sporadycznie występujący błąd, który powodował, że zakup wielu klejnotów kończył się niepowodzeniem.

Poprawki błędów – 4.04.2023

Wydarzenia

 • Naprawiono błąd, który powodował, że jeden z darów Wygłodniałego Księżyca był usuwany po wejściu do Pradawnej Szczeliny.

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który powodował, że gracze nie mogli czynić postępów w podziemiach Grabieżca Zgrozy.

Interfejs

 • Naprawiono błędy związane z interfejsem Daru Obfitości.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że czerwone kropki przeklętego przedmiotu znikały.

Poprawki błędów – 21.03.2023

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który powodował, że umiejętności Ostrzał łowców demonów i Tornado barbarzyńców nie ignorowały kolizji z wrogami.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że umiejętność Zemsta łowców demonów nie działała poprawnie, gdy postać była wyposażona w legendarny przedmiot Osłona Nienawiści.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że barbarzyńcy nie mogli wchodzić w interakcje z postaciami niezależnymi lub obiektami.
 • Gracze nie mogą już przerywać usuwania przez Zoltuna Kulla ścian ognia w Końcu Zniszczenia.

Poprawki błędów – 14.03.2023

Sterowanie

 • Ataki wyprowadzane za pomocą LPM będą teraz działać prawidłowo podczas poruszania się za pomocą WASD.

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który powodował, że gracze nie mogli wytworzyć przedmiotów z zestawów, pomimo że mieli wystarczająco materiałów w ekwipunku.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że gracze nie mogli rozpocząć Korvuskiej Ekspedycji.

Interfejs

 • Naprawiono błąd w tekście związanym z Turuszem zajmującym się przenoszeniem esencji.

Poprawki błędów – 7.03.2023

Interfejs

 • Naprawiono błąd grafiki w kalendarzu aktywności, który powodował, że ikona klanu Cieni była błędnie stosowana do aktywności tworzonych przez klany Awanturników lub Nieśmiertelnych.
 • Naprawiono błąd na karcie Dzisiaj w harmonogramie aktywności, który powodował, że aktywności, które już się odbyły, miały włączone powiadomienia lub aktywną automatyczną nawigację.
 • Naprawiono błąd techniczny, który wpływał na interfejsy Pola Bitwy i funkcji społecznościowych.
 • Naprawiono błąd techniczny, który wpływał na funkcję przekazywania elementów ozdobnych w prezencie.

Poprawki błędów – 28.02.2023

Dar Obfitości

 • Naprawiono błąd, który powodował, że gracze nie otrzymywali codziennych nagród za logowanie od Daru Obfitości.

Wędkarstwo

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał łowienie ryb na kontrolerze.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że łowienie ryb niezamierzenie anulowało się po zarzuceniu linki.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że zadania wędkarskie w sekcji Aktywności w Kodeksie były niemożliwe do ukończenia.

Interfejs

 • Interfejs kalendarza wydarzeń nie będzie już rozmazany, gdy będzie wyświetlany podczas łowienia ryb.

Poprawki błędów – 21.02.2023

Karnet bojowy

 • Naprawiono błąd, który powodował, że aktywny karnet bojowy wyświetlał się jako nieaktywny.

Drzewka mistrzowskie

 • Naprawiono błąd, który powodował, że podczas Wojny Cieni umiejętność specjalizacyjna Uniknięcie Śmierci z drzewka mistrzowskiego gladiatora była niezamierzenie aktywowana dla graczy z Klanu Nieśmiertelnych.

Poprawki błędów – 14.02.2023

Oddział

 • Naprawiono błąd z dopasowaniem grafiki w interfejsie Oddziału.

Poprawki błędów – 7.02.2023

Legendarne afiksy przedmiotów

 • Błyskawica uwalniana przez legendarny afiks przedmiotu krzyżowca Odpłata Akarata działa teraz podczas Rozrywania Koniem.
 • Jeśli gracz ma jednocześnie aktywne legendarne afiksy przedmiotów czarownika Stary Rataj i Szalona Enigma, będzie otrzymywać zwiększenie szybkości ataku podstawowego zapewniane przez Stary Rataj podczas używania Novy Błyskawic.

Sklep

 • Naprawiono błąd, który powodował, że sklep stawał się niedostępny dla graczy po ponownym połączeniu się z serwerem po rozłączeniu z siecią.

Odnowa Tong-Shi

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom otwarcie Czerwonych Toreb z wydarzenia Odnowa Tong-Shi.

Poprawki błędów – 24.01.2023

Rozgrywka

 • Przywrócono zmianę, która obniżała maksymalną karę za skalowanie współczynnika bojowego podczas walki z potworami na wyższym poziomie trudności.
Komentarz twórców: W ramach naszej ostatniej dużej aktualizacji testowaliśmy wewnętrznie zmianę współczynnika bojowego, aby obniżyć maksymalną różnicę pomiędzy wskaźnikiem gracza i wroga. Ta zmiana nie miała trafić ostatecznie do gry, ale nie została wycofana przed główną aktualizacją. Przywracamy więc pierwotną wartość. Nie ma to wpływu na codzienną rozgrywkę.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że premia do szybkości za legendarny klejnot Głód była niezamierzenie stosowana podczas używania wersji klejnotu na poziomie pierwszym i drugim.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że zapisy do Wojny Cieni nie utrzymywały się.

Burzowy Przyczółek

 • Naprawiono błąd, który powodował, że w wydarzeniu strefy Szturmu w Burzowym Przyczółku powiązany wróg przechodził w stan nietykalności, co uniemożliwiało zakończenie wydarzenia.
 • Automatyczna nawigacja będzie teraz działać poprawnie w strefie Burzowego Przyczółku, gdy obecnych jest wielu wrogów.

Odnowa Tong-Shi

 • Naprawiono błąd, który powodował, że gracze nie otrzymywali pełnego zwrotu wiecznych kul użytych do zakupu Przychylności Fortuny.

Interfejs

 • Naprawiono błąd, który powodował, że Strzaskana Sfera była niedostępna poprzez Kodeks.
 • Naprawiono błąd związany z udostępnianiem elementów ozdobnych na platformach mediów społecznościowych.
 • Czerwone kropki będą teraz znikać z limitowanych pakietów w sklepie po wejściu w interakcję z nimi.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom przyjęcie zaproszenia do dołączenia do innej drużyny, gdy już w jakiejś byli.

Poprawki błędów – 17.01.2023

Rozgrywka

 • Zaktualizowano tekst legendarnego przedmiotu dla krzyżowca, Gwałtownego Odporu, aby zawierał opis jego działania. Teraz przedmiot ma tekst: „Skazanie natychmiast wywołuje u trafionego celu wszystkie pozostałe ciągłe obrażenia”.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że umiejętności przyzywania nie zapewniały efektów legendarnego klejnotu, Głodu.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że Promień Mrozu czarownika nie nakładał efektu wyziębienia.

Drużyna

 • Od teraz zlecenia będą współdzielone z drużyną tylko w przypadku ogłoszeń werbunkowych dla zleceń tworzonych poprzez wyszukiwarkę drużyn.

Poprawki błędów – 10.01.2023

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który umożliwiał graczom przechodzenie przez ściany przy użyciu umiejętności związanych z ruchem na obrzeżach niektórych stref.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że pokonanie Ophinneb Obleczonej Skórą nie kończyło osiągnięcia w Kodeksie.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że gracze, którzy pokonali Zakę w Czeluści Cierpienia, nie otrzymywali łupów.
 • Naprawiono błąd, który powodował, rozłączanie graczy podczas wczytywania różnych obszarów, a po ponownym połączeniu mieli wyłączone sterowanie.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że gracze nie mogli otrzymać nagrody za logowanie z wydarzenia Brumaltynalia.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że gracze mogli utknąć podczas walki z bossem Sladyanem w podziemiu Klasztor Ciszy.

Piekielny Relikwiarz

 • Ustawienie uprawnień „Nowi członkowie: należący do oddziału” zostało usunięte z interfejsu Piekielnego Relikwiarza.

Transfer postaci na inny serwer

 • Naprawiono błąd, który powodował, że gracze nie mogli dokonać transferu na serwer, jeśli ich poziom mistrzowski był wyższy niż poziom mistrzowski serwera. Teraz gracze mogą dokonać transferu na serwer, jeśli ich poziom mistrzowski nie jest wyższy niż średni poziom mistrzowski 50 najlepszych graczy na serwerze, na który się przenoszą.

Burzowy Przyczółek

 • Naprawiono błąd, który powodował, że potwory w Burzowym Przyczółku pojawiały się poza wyznaczoną sceną, uniemożliwiając graczom ukończenie głównego zadania.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że potwory w Burzowym Przyczółku zacinały się i nie mogły się poruszać.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom dotarcie do niektórych potworów i postaci niezależnych lub wejście z nimi w interakcję w strefie Burzowego Przyczółka.

Interfejs

 • Naprawiono błąd, który powodował, że interfejs automatycznej nawigacji pozostawał na ekranie po osiągnięciu przez gracza zamierzonego celu.
 • Automatyczna nawigacja nie będzie już szwankować podczas przechodzenia do postaci niezależnej.

2022

Poprawki błędów – 13.12.2022

Rozgrywka

 • Pominięcie przerywnika filmowego w podziemiach spowoduje pominięcie pozostałych przerywników w danych podziemiach.
 • Wydarzenie strefowe Wrota Demonów będzie się teraz odbywać w poniedziałki.
 • Dodano funkcję automatycznej nawigacji do wydarzenia strefowego Zew Starożytnych.
 • Na stałe dodano licznik wydarzenia strefowego Zew Starożytnych do śledzenia zadań.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że Rozkazywanie Golemowi nieprawidłowo przechodziło w czas odnowienia, gdy pobliski gracz użył tej samej umiejętności.

Oddziały

 • Członkowie oddziału mogą teraz wybrać dowolną rolę. Mogą się one kumulować.

Interfejs

 • Osadzanie przypisanego klejnotu nie będzie już wyświetlać graczom komunikatu.
 • Gdy zaloguje się znajomy, pojawi się komunikat.

Poprawki błędów – 6.12.2022

Kontroler

 • Naprawiono błąd, który umożliwiał graczom omijanie ścian poprzez wykorzystanie pewnych umiejętności.

Cykl Konfliktu

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał Klanom Awanturników przemianę w Klany Cieni nawet po użyciu wszystkich Sygnetów Akeby.

Łączenie serwerów

 • Naprawiono błąd, który powodował, że Nieśmiertelni stawali się Awanturnikami po połączeniu serwerów. Gracze, których to dotknęło, odzyskają dawny status frakcji.

Interfejs

 • Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie zasobów gry podczas pisania na czacie.

Poprawki błędów – 22.11.2022

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który powodował, że niektórzy gracze byli niewidzialni, jeśli mieli wyposażony element ozdobny z zestawu Sekretu Piasków.
 • Zoptymalizowano nietypowe zachowanie niektórych umiejętności, przez które gracze mogli poruszać się podczas ich używania.

Łączenie serwerów

 • Naprawiono błąd, który po połączeniu serwerów powodował zawieszanie się Diablo Immortal podczas badania Ściany Honoru.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że gracze byli wyrzucani ze swoich klanów po połączeniu serwerów.

Interfejs

 • Naprawiono błąd, który powodował obcinanie imion znajomych w okienku zapraszania do znajomych.
 • Zoptymalizowano czat, dzięki czemu wyświetla teraz liczbę dni pozostałą do rozpoczęcia aktywności w grze.

Poprawki błędów – 15.11.2022

Rozgrywka

 • Skrócono czas odnowienia dla wysyłania wiadomości przez czat w grze.

Afiksy legendarne

 • Afiks legendarny Nastąpienie dla krzyżowca został zoptymalizowany, aby szybciej trafiać ruchome cele.
 • Afiks legendarny Bliźniaczy Ślad dla nekromanty został ulepszony, dzięki czemu Szkieletowi Magowie będą teraz poprawnie atakować wrogów.

Łączenie serwerów

 • Naprawiono błąd, który powodował, że gracze byli wyrzucani ze swoich klanów.

Interfejs

 • Stuknięcie lub kliknięcie tekstu w interfejsie czatu w grze zostało jeszcze bardziej zoptymalizowane dla wygody graczy.

Poprawki błędów – 8.11.2022

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który powodował utratę dźwięku w grze po pominięciu przerywnika filmowego w podziemiach.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom przeprowadzenie transferu postaci, jeśli mieli ponad 100 wiadomości w skrzynce. Gracze będą musieli usunąć stare wiadomości przed transferem postaci.
 • Interfejs aktywności Wrota demonów w Krainie Potępienia został usprawniony i teraz wyświetla pozostałą liczbę wrót.

Oddziały

 • Efekty wizualne Zmory mgły oraz Naładowanego rdzenia zostały usprawnione i teraz są lepiej widoczne podczas Obrony Cyrangaru.
 • Dodano ikonę minimapy symbolizującą Zmorę mgły w Obronie Cyrangaru.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał działanie klawisza Enter w interfejsie Oczyszczania Głębin.

Poprawki błędów – 1.11.2022

Cykl Konfliktu

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał Cieniom przemianę w Awanturników po przeniesieniu na inny serwer.

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom ukończenie rozdziału VI Podróży Bohatera po zdobyciu 12 tys. punktów w nieskończonym trybie Obrony Cyrangaru.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że umiejętności podtrzymywane nie były używane, gdy gracze szybko się odwracali.
 • Naprawiono problem z kontrolerem, który powodował, że umiejętności wymagające celu nie były używane po puszczeniu przycisku.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom wybranie poziomu trudności powyżej Piekła I podczas wyszukiwania drużyny do Klasztoru Ciszy.
 • Naprawiono błąd, który powodował zawieszanie się gry, jeśli gracz miał w swojej poczcie klejnoty na wymianę po zmianie serwerów.

Sklep

 • Zmieniono liczbę wiecznych kul w Darze Protoplastów z 1560 do zamierzonej 1600.

Poprawki błędów i informacje o aktualizacji – 25.10.2022

Cykl Konfliktu

 • Wszystkie codzienne cele Nieśmiertelnych przyznają teraz takie same nagrody za udział i esencji.

Rozgrywka

 • Dodano zbrojownię w Zachodniej Marchii obok kwatermistrza Pola Bitwy.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że w momencie zakupu elementu ozdobnego „Uświęceni Zmarli” był on na stałe zastępowany przez inny element ozdobny. Uniemożliwiało to niektórym graczom zakup tego elementu, gry grali tą samą postacią, ale używali innej klasy.
 • Zoptymalizowano uruchamianie wydarzeń, które wymagają zabicia pewnych wrogów w Jaskini Echa.
 • Zoptymalizowano części Klasztoru Ciszy w celu skrócenia ogólnego czasu potrzebnego do ukończenia tych podziemi.

Wygłodniały Księżyc

 • Gracze mogą teraz ukończyć zadanie z drużyną, nawet jeśli ukończyli je wcześniej w pojedynkę, i dwa razy otrzymać nagrody z racji ukończenia go.
 • Naprawiono dar mocy i teraz działa on tylko w przypadku podziemi.

Oddziały

 • Gracze mogą teraz dołączyć do Oczyszczania Głębin nawet po jego rozpoczęciu.
 • Do interfejsu zapraszania do rajdu na Piekielny Relikwiarz dodano przycisk „Zaproś wszystkich”, żeby dowódcy mogli zaprosić wszystkich członków oddziału naraz.
 • Zwiększono częstotliwość wypadania wzmocnień w nieskończonym trybie Obrony Cyrangaru.

Poprawki błędów – 18.10.2022

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który powodował, że automatyczne ataki były losowo przerywane.
 • Naprawiono błąd, który umożliwiał dwukrotne otwieranie ukrytych skrzyń.
 • Naprawiono błąd, który powodował zawieszanie się gry podczas przeglądania profilu gracza offline na tablicy wyników.
 • Naprawiono błąd, który powodował zawieszanie się gry podczas przeglądania ramek portretu awatara.

Poprawki błędów – 11.10.2022

Cykl Konfliktu

 • Zmniejszono szybkość ruchu Nieśmiertelnych w Wojnie Cieni.
 • Gracze mogą teraz natychmiast przenieść się do kolejnego poziomu po ukończeniu aktualnego na Ścieżce Krwi.
 • W interfejsie Nieśmiertelnych dodano dodatkowe czerwone kropki, które skupiają uwagę na przedmiotach w zakładce strategii.
 • Nagrody ze Skarbca zdobywane w tygodniu przewrotu będą teraz przyznawane Nieśmiertelnym.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że codzienne cele Nieśmiertelnych się resetowały.

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który powodował, że przedmiot Dziedzice Burzy czynił postać niewidzialną.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że portal wyjściowy pojawiał się przed pokonaniem bossa drugiego poziomu Ukrytego Siedliska.
 • Wprowadzono szereg usprawnień w Inwazji Gnieworodnych:
  • PZ bossa będą teraz skalowane według liczby uczestników.
  • Zwiększono liczbę i częstotliwość pojawiania się potworów w czasie inwazji.
  • Dodano powiadomienie, które informuje graczy o miejscu pojawienia się bossa.
 • Zoptymalizowano efekty dźwiękowe kilku walk z bossami Piekielnego Relikwiarza.

Umiejętności

 • Naprawiono błąd, który powodował, że zdolności Uniknięcie Śmierci gladiatorów i Nieśmiertelny Gniew barbarzyńców aktywowały się jednocześnie.

Interfejs

 • Usunięto wiele komunikatów z kanału drużyny, np. o zakupie przedmiotów z Wielkiego Bazaru Wyntona, zdobyciu ich z bestiariusza, wydarzeń lub ciężkich zdobionych skrzyń.

Oddziały

 • Naprawiono błąd, który powodował, że ranking Obrony Zamku się nie odświeżał.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że Rodowa moc w ekwipunku nie wyświetlała się do momentu, aż gracz nie otworzył Rodowej Tablicy.

4 października 2022 – poprawki błędów

Pola Bitew

 • Naprawiono błąd na Polach Bitew, przez który postacie stawały się niewidzialne i nie mogły stać się celem ataku.

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom ruch po wprowadzeniu do gry ostatniej aktualizacji.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom ukończenie zadania Zbadaj Klasztor Ciszy.

Interfejs

 • Runy nie będą teraz przypięte w górnej części ekwipunku.

Oddziały

 • Anomalia, która wymaga zabicia 18 potworów podczas Oczyszczania Głębin, ma teraz wyższą częstotliwość przyzywania potworów.
 • Każda legendarna i rzadka główna broń, która wypadnie podczas Obrony Zamku i Oczyszczania Głębin, ma 100% szans na bycie rodową bronią.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczowi wejście do gry, jeśli przebywał w obozie oddziału podczas wylogowywania się przed udostępnieniem aktualizacji zawierającej Zamek Cyrangar.
 • Naprawiono błąd, który pozwalał graczom niebędącym członkami oddziału rozgrywać Oczyszczanie Głębin.

Poprawki błędów – 27.09.2022

Pola Bitew

 • Wynik graczy, którzy opuszczą Pole Bitwy przed zakończeniem meczu, zostanie obniżony i nie otrzymają oni dziennej nagrody za ten mecz.

Klany

 • Jeśli przywódca klanu został zbanowany na więcej niż 7 dni, przywództwo nad klanem zostanie natychmiastowo przeniesione na najwyższego rangą członka klanu.

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom zdobycie nowego Tajemniczego Zwoju, jeśli nie ukończyli poprzedniego zadania wymagającego zwrotu na Morzu Szassarskim.
 • Zdobione skrzynie ze skarbami, które pojawiają się na końcu podziemi dla 4 graczy, będą się pojawiać zawsze w tym samym miejscu.

Legendarne afiksy

 • Naprawiono błąd, który powodował, że przedmiot legendarny Zatrważające Spojrzenie czarowników sprawiał, że Promień Mrozu zamrażał wrogów na dłużej, niż było to zamierzone.

Legendarne klejnoty

 • Naprawiono błąd, który powodował, że zwiększenie obrażeń nie aktywowało się po ulepszeniu legendarnego klejnotu 2-gwiazdkowego Brzemienia Ucznia.

Interfejs

 • Usprawniono kilka powiadomień z czerwoną kropką dla aktywności Cyklu Konfliktu.

Poprawki błędów – 20.09.2022

Cykl Konfliktu

 • Naprawiono błąd, który pozwalał innym graczom zabić przywódcę w trakcie fazy przygotowań Wojny Cieni.
 • Do przycisku anulowania Obrony Skarbca dodano odliczanie, aby zapobiec przypadkowemu anulowaniu.
 • Od teraz Cienie organizujące Rajd na Skarbiec będą mogły zdobywać przedmioty ze skrzyń ze skarbami już pierwszego dnia nowego Cyklu.

Komentarz twórców: Wcześniej Skarbiec Nieśmiertelnych był odblokowywany dopiero drugiego dnia.

Rozgrywka

 • Nałożono dodatkowe ograniczenia na graczy z ujemnym saldem kul.

Legendarne afiksy

 • Naprawiono błąd, który powodował, że legendarny przedmiot czarownika, Inwokacja Przebudzenia, zadawał trzy razy więcej obrażeń, niż powinien.

Poprawki błędów – 13.09.2022

Cykl Konfliktu

 • Naprawiono występujący w Skarbcu błąd, który umożliwiał wypchnięcie Nadzorców poza mapę.

Poprawki błędów – 6.09.2022

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który powodował duplikowanie ciężkich zdobionych skrzyń przy ponownym wchodzeniu do Ukrytych Siedlisk przez członków drużyny.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom dziedziczenie esencji po zmianie klasy.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom widzenie postaci innych graczy.

Wielki Bazar Wyntona

 • Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre przedmioty nie pojawiały się na bazarze.

Poprawki błędów – 30.08.2022

Cykl Konfliktu

 • Do obrony Skarbca dodano dzienny limit Prestiżu.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom realizację celu Nieśmiertelnych: „Pokonaj Cienia w Skarbcu”.
 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że po zakończeniu prac konserwacyjnych na serwerze gracze musieli ponownie dołączyć do Loterii Cieni.

Wydarzenia

 • Naprawiono błąd w wydarzeniu Echa Wodza Nieśmiertelnych, który sprawiał, że jeśli Wódz Nieśmiertelnych został po swym zwycięstwie zabity przez wrogie przywołańce, to nie był w stanie odebrać nagrody.

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom ukończenie zadań związanych z Piekielnym Relikwiarzem, jeśli wymagały rozmowy z Rayekiem.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał odświeżanie zleceń podczas codziennego resetu serwera.
 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że podczas starć z bossami w Piekielnym Relikwiarzu nie uruchamiały się efekty specjalne.
 • Usunięto czas odnowienia przy otwieraniu błogosławionych skrzyń.

Legendarne afiksy

 • Zaktualizowano efekty graficzne dla kilku przedmiotów legendarnych związanych z Promieniem Mrozu czarowników.

Interfejs

 • Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie nieprawidłowych wartości atrybutów po zmianie klasy.
 • Treść opisu Próby Kiona zawiera teraz dodatkowe informacje dotyczących zalecanego współczynnika bojowego (WB) oraz liczby możliwych do podjęcia prób danego dnia.

Poprawki błędów – 23.08.2022

Rozgrywka

 • Ukryte Siedliska będą teraz zawsze miały 2 poziomy.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał handel złomem.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom ukończenie w Kodeksie aktywności Piekielny Relikwiarz.
 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że Prastary Koszmar nie upuszczał łupów.

Wydarzenia

 • Naprawiono błąd występujący w Strzaskanej Sferze, który sprawiał, że na niektórych poziomach znikały potwory.
 • Naprawiono błąd występujący w Strzaskanej Sferze, który uniemożliwiał graczom otrzymywanie nagród pocztą, gdy ich ekwipunek był pełen.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom ukończenie w Kodeksie aktywności Echo Wodza Nieśmiertelnych.

Legendarne klejnoty

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wyświetlanie symbolu bazaru na sprzedawalnych legendarnych klejnotach.
 • Naprawiono błędny wskaźnik czasu odnowienia Popiołów Feniksa.

Cykl Konfliktu

 • Nieśmiertelni nie będą już otrzymywać punktów Udziału za zapraszanie Awanturników do klanu.
 • Naprawiono błąd występujący w Wojnie Cieni, który umożliwiał przywołańcom atakowanie Wodza Nieśmiertelnych podczas animacji transformacji.

Pola Bitew

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom dostęp do Pól Bitew, jeśli nie skończyli pobierać wszystkich zasobów gry.

Bazar

 • Gracze będą teraz otrzymywać wiadomość e-mail z podsumowaniem sprzedaży raz dziennie zamiast indywidualnych powiadomień o każdym sprzedanym przedmiocie.
 • Naprawiono błąd, który powodował zawieszanie się klienta gry oraz błędy wyświetlania w przypadku zakupu dużych ilości danego przedmiotu.

16 sierpnia 2022 – poprawki błędów

Zmiana klasy

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom zmianę klasy, jeśli mieli na wyposażeniu niektóre legendarne przedmioty.

Cykl Konfliktu

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego Wódz Nieśmiertelnych mógł być długotrwale ogłuszany w Wojnie Cieni oraz Rytuale Wygnania.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wywołanie Wojny Cieni na niektórych serwerach.
 • Naprawiono błąd, który powodował błąd wyświetlania wstępnych wyników Wojny Cieni.

Wyposażenie

 • Zaktualizowano opis premii za 6 elementów zestawu Zew Pasterza do Wilków. Teraz jego treść poprawnie wskazuje, że zapewnia on premię tylko do szybkości ataku, a nie do szybkości ataku oraz zadawanych obrażeń.
 • Zaktualizowano opis Trupiego Filaru tak, aby jego treść zawierała prawidłowe informacje dotyczące wartości obrażeń.
 • Zaktualizowano opis Widmowego Promienia tak, aby jego treść zawierała prawidłowe informacje dotyczące wartości obrażeń.

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd w Grobowcu Fahira, który umożliwiał graczom zeskoczenie z platformy i całkowite pominięcie sekwencji windy.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom udział w rajdach w Piekielnym Relikwiarzu.
 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że łowcy demonów mogli się dostawać w niedozwolone obszary Zapomnianej Wieży przy użyciu Brawurowego Skoku.

9 sierpnia 2022 – poprawki błędów

Pola bitew

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał dobieranie graczy.

Cykl Konfliktu

 • Zmodyfikowano niektóre wymagania handlarza rękojeściami dot. Dominacji Nieśmiertelnych tak, aby pewne przedmioty można było zakupić na wcześniejszych etapach rządów Nieśmiertelnych.
 • Korvuska Ekspedycja zapewnia teraz w nagrodę w sumie 15 kluczy pretendenta (poprzednio 12).
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał pojawienie się portalu na kolejny poziom Skarbca.

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że gracze nie mogli ukończyć zadania „Pokonaj piratów”.
 • Naprawiono błąd, który powodował wysokie wykorzystanie procesora po tym, jak gracze spędzili długi czas w strefach Kraina Potępienia i Zamarznięta Tundra.
 • Jeśli gracz użyje tej samej umiejętności więcej niż 10 razy z rzędu w ciągu 5 minut i nie poruszy się ani nie wykorzysta innej zdolności, użycie pierwszej umiejętności zostanie anulowane.
 • Naprawiono kilka błędów, które uniemożliwiały graczom zmianę klasy.

Interfejs

 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że pozycja dotycząca pola bitwy była dublowana w menu śledzenia zadań.
 • Aby zoptymalizować proces ponownego połączenia, gra nie będzie już wyświetlać graczom stosownego komunikatu, a zamiast tego automatycznie połączy ich ponownie.
 • Wprowadzono kilka drobnych usprawnień mających na celu optymalizację listy członków oddziału.
 • Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie komunikatu dot. serii zabitych na innym elemencie interfejsu.

2 sierpnia 2022 – poprawki błędów

Cykl Konfliktu

 • Naprawiono błąd, który powodował, że gracz nie otrzymywał zadania wprowadzającego Cieni, jeśli jego klan dołączył do Cieni, gdy gracz był offline.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego Nieśmiertelny mógł wychodzić poza wyznaczony obszar podczas Wojny Cieni.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom zgłaszanie się do Loterii Cieni i powodował, że wyświetlała się liczba uczestników wynosząca 0.

Wydarzenia

 • Naprawiono błąd w wydarzeniu Wygłodniały Księżyc, który uniemożliwiał graczom wykonywanie zadań, które wymagają zdobycia legendarnego lub rzadkiego wyposażenia.

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który powodował, że gracze mogli utknąć w trakcie zadania Więzienie Skorpiona.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wysyłanie zaproszeń do drużyny innym graczom na niektórych obszarach Żółcibagna.

Grafika

 • Naprawiono błąd, który powodował, że po wybraniu wysokiej jakości cieni w menu ustawień na ekranie pojawiały się czarne kwadraty.

Legendarny klejnot

 • Zmieniono opis Rdzenia Błyskawicy odnoszący się do czasu odnowienia jego efektu. Obecnie brzmi on: „Efekt ten może wystąpić tylko raz na 20 sek.” (zmieniono z: „W przypadku każdego celu efekt ten może wystąpić tylko raz na 20 sek.”).

Interfejs

 • Naprawiono błąd, który powodował, że znaczniki z mapy całego świata widoczne były na mapie podziemi.

26 lipca 2022 – poprawki błędów

Rozgrywka

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom zdobywanie doświadczenia po zdobyciu rangi karnetu bojowego.
 • Skorzystanie z opcji „Wskrześ przy punkcie kontrolnym” więcej niż trzy razy w Pradawnych Szczelinach oraz Szczelinach Wyzwań wydłuży czas odnowienia tej opcji (drużyna) lub spowoduje naliczenie karnego czasu (solo).
 • Naprawiono kilka błędów związanych z Podróżą Bohatera, które uniemożliwiały graczom wykonywanie zadań.

Wydarzenia

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom wykonanie zadania „Zbierz 40 punktów bojowych” w wydarzeniu Wygłodniały Księżyc.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał prawidłowe odświeżanie codziennych zadań związanych z wydarzeniem Wygłodniały Księżyc podczas resetu serwera.

Cykl Konfliktu

 • Jeżeli bohater będący Wodzem Nieśmiertelnych zostanie usunięty, nowy wódz zostanie wybrany automatycznie w oparciu o ranking.

Komentarz twórców: Dotychczas w takiej sytuacji odprawienie Rytuału Wygnania było niemożliwe.

 • Wyposażenie zestawu Nietykalność Szarlatanki nie będzie już zapewniać Wodzowi Nieśmiertelnych premii podczas Wojny Cieni oraz Wyzwania Wodza Nieśmiertelnych.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom zdobywanie złota i rękojeści podczas Rajdu na Skarbiec.
 • Zmodyfikowano położenie portalu obrońców w drugiej fazie Rytuału Wygnania, tak aby odpowiadało ono bieżącemu położeniu portalu na Polach Bitew.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego Wódz Nieśmiertelnych mógł zostać objęty efektami ograniczenia kontroli w Wojnie Cieni.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom zgłaszanie się do Rytuału Wygnania.

Komentarz twórców: Problem ten występował dotychczas na następujących serwerach: Angris Council, The Hellforge, Thorned Hulk, Arreat Summit, Cathedral of Light, Sea of Light, Gardens of Hope, Khalim's Will, Wailing Beast oraz Desolate Sands.

Interfejs

 • Naprawiono błąd związany z utrzymującym się wskaźnikiem czerwonej kropki po ukończeniu przez graczy zadań w ramach Podróży Bohatera.
 • Naprawiono błąd, który powodował duplikowanie pozostawionych w podziemiach przedmiotów, które wysyłano pocztą do graczy.
 • Zaktualizowano uprawnienia w oddziale tak, aby umożliwić wszystkim jego członkom werbowanie nowych graczy.

23 lipca 2022 – poprawka błędu

 • Naprawiono błąd Szaty Ślepoty (legendarny przedmiot mnichów), który powodował zadawanie dwukrotnie większych obrażeń niż zakładane.

19 lipca 2022 – poprawki błędów

Cykl Konfliktu

 • Naprawiono błąd powodujący, że drabinki Wojny Cieni wyświetlały błędnych rywali meczu.
 • Naprawiono błąd, przez który postacie stawały się niewidzialne po wyposażeniu elementu ozdobnego z motywem Służebnic Krwi.

Interfejs

 • Naprawiono błąd, który duplikował wiadomości od znajomych.

Sklep

 • Ścieżka Geniuszu nie będzie już rekomendowana graczom, których postać nie osiągnęła odpowiedniego poziomu.

Kolejny artykuł

Wyróżnione wiadomości