Heroes of the Storm

Aktualizacja balansu – 15.06.2021

Aktualizacja balansu – 15.06.2021

Właśnie wprowadziliśmy do Heroes of the Storm aktualizację zawierającą zmiany balansu gry! Szczegóły poniżej.


Spis treści


Ogólne

 • Zmieniono nazwę talentów Pożyczki na Gambity.

Powrót na górę


Bohaterowie

TANKI BRUTALE UZDROWICIELE DYSTANS
Pożarsky Imperius Anduin Orfea
Garosz Jasnoskrzydła Raynor
Johanna Stiukow Valla
Muradin
Zszywaniec

Powrót na górę


Tanki

Pożarsky

Zdolności podstawowe i statystyki

 • Strumień Ognia [Q]
  • Dodatkowa funkcja: Trafienie oboma strumieniami zadaje wrogom dodatkowo 120 pkt. obrażeń. Dodatkowe trafienie wywołuje efekt skrócenia czasu odnowienia Piromanii zapewniany przez Strumień Ognia.

Talenty

 • Poziom 1
  • Rozgrzewka [D]
   • Zmniejszono redukcję czasu odnowienia Piromanii za zbieranie Kul Regeneracji z 8 do 6 sek.
 • Poziom 7
  • Ogień Krzyżowy [Q]
   • Usunięto talent.
  • Ogień Zaporowy [Q]
   • Przeniesiono z poziomu 13.
  • Gęsty Olej [W]
   • Przeniesiono z poziomu 13.
  • Wyciek Paliwa [E]
   • Przeniesiono z poziomu 13.
 • Poziom 13
  • Ogniem i Pieczem [W]
   • Przeniesiono z poziomu 7.
   • Zmienione działanie: Premia do obrażeń za podpalone Plamy Oleju jest przyznawana natychmiast.
   • Zwiększono premię do obrażeń za podpalone Plamy Oleju z 35% do 45%.
   • Zmniejszono liczbę trafień bohaterów wymaganą do wykonania zadania z 60 do 30.
   • Zwiększono premię do czasu działania podpalenia będącą nagrodą za wykonanie zadania z 2 do 2,5 sek.
  • Lepkie Paliwo [W]
   • Przeniesiono z poziomu 7.
   • Dodatkowa funkcja: Przeciwnicy stojący w podpalanej Plamie Oleju otrzymują zwiększone o 35% obrażenia od ataków podstawowych Pożarsky'ego przez 3 sek.
  • (Nowość) Na Czołowe [E]
   • Napęd Odrzutowy zadaje dodatkowo 325 pkt. obrażeń celowi kolizji.
Komentarz twórców: Ogień Krzyżowy zawsze był szalenie popularnym talentem, dlatego zostaje włączony do podstawowych zdolności Pożarsky'ego. Dzięki temu wczesnemu zastrzykowi obrażeń możemy swobodnie przesunąć wyżej jego talenty zwiększające zadawane obrażenia i zamienić je miejscami z potężnymi talentami Tanka.

Powrót na górę

Garosz

Zdolności podstawowe i statystyki

 • Do Boju! [Aktywowana]
  • Przeniesiono z poziomu 7.
  • Zmniejszono pancerz z 25 do 20 pkt.

Talenty

 • Poziom 7
  • Zastraszenie [Q]
   • Zmniejszono redukcję szybkości ataku z 40% do 30%.
  • Ciemiężyciel [W]
   • Zmieniono z talentu pasywnego na talent Głodu Krwi [W].
   • Zmniejszono redukcję mocy zaklęć z 40% do 30%.
   • Dodatkowa funkcja: Głód Krwi wywołuje również redukcję mocy zaklęć.
  • (Nowość) Lok-tar Ogar! [Aktywowany]
   • Do Boju! zapewnia pancerz mocniejszy o 20 pkt.
   • Czas odnowienia zdolności Do Boju! zostaje skrócony o 12 sek. za każdego trafionego wrogiego bohatera.
Komentarz twórców: Do Boju! stało się nieodłącznym elementem arsenału Garosza, dlatego postanowiliśmy ulec szalonemu wodzowi Hordy i wciągnąć ten talent do zdolności podstawowych. Ponadto nieznacznie obniżamy moc talentów poziomu 7, aby zrównoważyć tę zmianę.

Powrót na górę

Johanna

Zdolności podstawowe i statystyki

 • Żelazna Skóra [D]
  • Zwiększono moc osłony z 674 do 810 pkt.

Talenty

 • Poziom 4
  • Utrzymanie Pozycji [D]
   • Zmniejszono procentowy przyrost mocy osłony z 60% do 40%.
 • Poziom 7
  • Ujawnienie Grzechów [Q]
   • Zwiększono redukcję skuteczności leczenia z 25% do 35%.
  • Konna Szarża [D]
   • Skrócono czas odnowienia z 30 do 20 sek.
 • Poziom 10
  • Opadający Miecz [R1]
   • Zwiększono obrażenia ze 150 do 225 pkt.
 • Poziom 13
  • Święta Furia [Pasywny]
   • Zwiększono obrażenia okresowe z 12 do 15 pkt.
Komentarz twórców: Na tym samym poziomie co Utrzymanie Pozycji występuje kilka atrakcyjnych talentów, ale ten jeden nadal wydaje się nieodzowny w meczach. Taki stan rzeczy nas nie satysfakcjonuje, dlatego postanowiliśmy wciągnąć część działania Utrzymania Pozycji do zdolności podstawowych. Wielbiciele tego talentu nadal mogą liczyć na jego obecną funkcję, a moc zapewnianej przez niego osłony wzrasta z 1078,4 do 1134 pkt. Johanna radzi sobie teraz całkiem nieźle, ale zawsze może radzić sobie lepiej – dlatego nieznacznie wzmacniamy kilka jej słabszych talentów.

Powrót na górę

Muradin

Zdolności podstawowe i statystyki

 • Pocisk Burzy [Q]
  • Zmodyfikowane działanie: Nie posiada już zadania podstawowego. Po osiągnięciu przez Muradina poziomu 10 Pocisk Burzy zaczyna przebijać wrogów i trafia dodatkowy cel. Ataki podstawowe Muradina skracają czas odnowienia Pocisku Burzy o 1 sek. i przywracają 3 pkt. many.

Talenty

 • Poziom 1
  • Gwałtowna Burza [Q]
   • Nowa funkcja:
    • Zadanie: Ataki podstawowe wymierzone we wrogich bohaterów zwiększają obrażenia od Pocisku Burzy o 0,5 pkt.
    • Zadanie: Jeśli wrogi bohater zostanie zabity w ciągu 3 sek. od trafienia Pociskiem Burzy, obrażenia tej zdolności wzrosną o 10 pkt.
Komentarz twórców: Nigdy nie byliśmy zadowoleni z faktu, że Pocisk Burzy posiadał zadanie podstawowe, ponieważ sprawiało ono, że gracze nie mogli grać w optymalny sposób we wczesnej fazie meczu. Nie chcieliśmy jednak usuwać zapewnianego przez nie wzmocnienia mocy bohatera, dlatego postanowiliśmy automatycznie odblokować jej działanie, gdy Muradin osiąga poziom 10. Oprócz tej zmiany skorzystaliśmy również z nadarzającej się okazji i przeprojektowaliśmy Gwałtowną Burzę w taki sposób, aby nagradzać zarówno agresję, jak i właściwe użycie Pocisku Burzy.

Powrót na górę

Zszywaniec

Zdolności podstawowe i statystyki

 • Wstrętny Gaz [D]
  • Wydłużono czas działania z 3 do 4 sek.

Talenty

 • Poziom 1
  • Wilczy Głód [Pasywny]
   • Zmniejszono premię do maksymalnego zdrowia z 30 do 25 pkt.
 • Poziom 4
  • Czas Siem Bawić! [W]
   • Zwiększono redukcję czasu odnowienia za trafienia na wewnętrznym obszarze Łomotu z 1 do 1,5 sek.
  • Rzeźniczy Tasak [D]
   • Dodatkowa funkcja: Łomot obejmuje wszystkie trafione cele działaniem Wstrętnego Gazu.
  • Zmiękczenie [Pasywny]
   • Zmniejszono skuteczność leczenia z 2% do 1,75%.
 • Poziom 7
  • Żłobkowane Ostrze [Q]
   • Zmniejszono redukcję czasu odnowienia Haka z 5 do 4 sek.
  • Rozkład [Cecha]
   • Zwiększono redukcję skuteczności leczenia z 30% do 40%.
   • Zwiększono skuteczność leczenia za Wstrętny Gaz z 60% do 75%.
 • Poziom 13
  • Hak na Mięso [Q]
   • Zmniejszono skuteczność przywracania zdrowia na sekundę z 5% do 4%.
   • Wydłużono czas działania z 4 do 5 sek.
  • Rąb, Rąb [Q/Cecha]
   • Skrócono czas działania z 5 do 4 sek.
   • Zmniejszono premię do szybkości ataku z 50% do 40%.
   • Dodatkowa funkcja: Ataki podstawowe wymierzone w bohaterów odświeżają czas działania.
 • Poziom 16
  • Soki Trawienne [E]
   • Zmniejszono redukcję czasu odnowienia Pożarcia z 5 do 4 sek.
   • Skrócono czas działania efektu redukcji obrażeń z 5 do 4 sek.
 • Poziom 20
  • Zszywaniec Bardzo Głodny [R2]
   • Dodatkowa funkcja: Bohaterowie zostają spowolnieni o 75% na 1 sek. po zakończeniu działania Pochłonięcia.
  • Mistrzowskie Nadzianie [Q]
   • Zmniejszono redukcję czasu odnowienia Haka z 5 do 4 sek.
   • Zmniejszono redukcję skuteczności leczenia ze 100% do 75%.
Komentarz twórców: Zszywaniec z powodzeniem człapie przez Nexusa w swoim własnym tempie – z ogromną pulą zdrowia i mnóstwem źródeł leczenia. Uważamy, że niewielka redukcja w obu tych przypadkach okaże się przydatna, a jednocześnie zbytnio nie utrudni naszemu plugastwu życia po życiu. Redukujemy również skuteczność efektu skrócenia czasu odnowienia jego Haka zapewnianego zarówno przez Żłobkowane Ostrze, jak i Mistrzowskiego Nadziania, zatem Zszywaniec będzie musiał pracować nieco ciężej, by pobawić się jedzeniem.

Powrót na górę


Brutale

Imperius

Zdolności podstawowe i statystyki

 • Atak podstawowy
  • Zwiększono obrażenia ze 122 do 126 pkt.
 • Ogień Solariona [W]
  • Zwiększono obrażenia ze 100 do 110 pkt.

Talenty

 • Poziom 4
  • Głód Bitwy [Cecha]
   • Zwiększono premię do skuteczności leczenia z 70% do 80%.
 • Poziom 7
  • Ognie Chwały [W]
   • Zwiększono obrażenia ze 150 do 185 pkt.
  • Święty Zapał [Aktywowany]
   • Dodatkowa funkcja: Użycie Gorejącego Pancerza zapewnia Święty Zapał dla 2 ataków podstawowych.
 • Poziom 20
  • Bezlitosna Pogoń [R2]
   • Dodatkowa funkcja: Zstąpienie z niebios przywraca Imperiusowi 30% maksymalnego zdrowia i many.
Komentarz twórców: Przebłysk Gniewu na dłuższy czas przyćmił pozostałe talenty Imperiusa poziomu 7 i był najlepszą opcją zarówno w przypadku obrażeń obszarowych, jak i przeżywalności. Dzięki wzmocnieniu zarówno Ogni Chwały, jak i Świętego Zapału, a także znacznemu zwiększeniu wyjściowego poziomu mocy bohatera mamy nadzieję częściej widywać Imperiusa w akcji.

Powrót na górę


Uzdrowiciele

Anduin

Zdolności podstawowe i statystyki

 • Obecność Łaski [D]
  • Zwiększono skuteczność leczenia z 26 do 32 pkt.
 • Szybkie Uzdrowienie [Q]
  • Zmniejszono koszt z 25 pkt. do 20 pkt. many.
  • Zwiększono skuteczność leczenia z 270 do 280 pkt.
 • Ekspiacja [E]
  • Skrócono czas odnowienia z 10 do 9 sek.

Talenty

 • Poziom 1
  • Bezstronne Błogosławieństwo [Q]
   • Zwiększono premię do skuteczności leczenia z 10% do 15%.
  • Studnia Światłości [Aktywowany]
   • Skrócono czas odnowienia z 80 do 75 sek.
   • Zmniejszono redukcję czasu odnowienia za uzdrowionych sojuszników z 1 do 0,875 sek.
 • Poziom 4
  • Rozbłysk [E]
   • Zwiększono redukcję czasu odnowienia z 0,5 do 0,75 sek.
 • Poziom 7
  • Łączone Uzdrowienie [Q]
   • Zwiększono skuteczność leczenia ze 115 do 135 pkt.
  • Żarliwa Modlitwa [Aktywowany]
   • Skrócono czas odnowienia z 40 do 35 sek.
   • Zwiększono skuteczność leczenia z 360 do 375 pkt.
 • Poziom 16
  • Odnowa [Q]
   • Zwiększono skuteczność leczenia z 26 do 30 pkt. na sekundę.
   • Wydłużono czas działania z 5 do 6 sek.
  • (Nowość) Wewnętrzne Skupienie [Aktywowany]
   • Nowa funkcja:
    • Aktywuj, aby zresetować czas odnowienia Szybkiego Uzdrowienia oraz wzmocnić jego kolejne leczenie o 25%.
    • Ranienie wrogich bohaterów skraca czas odnowienia tej zdolności o 1 sek.
    • Czas odnowienia: 20 sek.
Komentarz twórców: Anduin radzi sobie trochę gorzej, niż byśmy tego chcieli, zatem wzmacniamy jego podstawową moc oraz rzadziej wybierane talenty. Gracze prosili o Wewnętrzne Skupienie, dlatego przywracamy je w nieco zmienionym wydaniu – dajcie nam znać, jak się wam podoba.

Powrót na górę

Jasnoskrzydła

Zdolności podstawowe i statystyki

 • Kojąca Mgła [D]
  • Zwiększono skuteczność leczenia ze 105 do 115 pkt.
  • Skrócono czas odnowienia ze 100 do 90 sek.
 • Przesunięcie Fazowe [Z]
  • Skrócono czas odnowienia z 50 do 40 sek.

Talenty

 • Poziom 1
  • Hiperprzesunięcie [Z]
   • Zmniejszono redukcję czasu odnowienia z 1,5 do 1 sek.
 • Poziom 7
  • A Kuku! [Z]
   • Skrócono czas działania osłony z 5 do 4 sek.
  • Ożywcza Mgła [D]
   • Zwiększono premię do skuteczności leczenia ze 100% do 140%.
 • Poziom 13
  • Czarodziejskie Przyspieszenie [E]
   • Zwiększono początkową premię do szybkości ruchu z 40% do 50%.
 • Poziom 20
  • Porywisty Wiatr [R2]
   • Zmienione działanie: Nie powoduje już zwiększenia kosztu many Szmaragdowego Wiatru.
  • Baśniowa Obrończyni [Aktywowany]
   • Dodatkowa funkcja: [Działanie pasywne] – Czarodziejski Pył zawsze przeskakuje z powrotem na Jasnoskrzydłą i obejmuje ją swoim działaniem.
  • Smocza Szybkość [Pasywny]
   • Dodatkowa funkcja: Skraca czas użycia Przesunięcia Fazowego do 1 sek.
Komentarz twórców: Wolimy Jasnoskrzydłą, która nie jest w aż takim stopniu uzależniona od Hiperprzesunięcia, dlatego zmniejszamy zapewniany przez nie efekt redukcji czasu odnowienia, a także skracamy podstawowy czas odnowienia Przesunięcia Fazowego. A skoro już zajęliśmy się Jasnoskrzydłą, postanowiliśmy nieco poprawić jej talenty poziomu 20, tak aby mogła poznać jeszcze więcej nowych przyjaciół.

Powrót na górę

Stiukow

Talenty

 • Poziom 1
  • Dotyk Zgnilizny [W]
   • Dodatkowa funkcja: Ataki podstawowe są wykonywane z dystansu i spowalniają wrogów o 15% na 1,5 sek., ale zadają o 50% mniej obrażeń.
  • Reaktywne Zarodniki [Aktywowany]
   • Zmodyfikowane działanie:
    • Aktywacja: Natychmiast rozsiewa Skażone Ropnie na wszystkich pobliskich wrogich bohaterów. Czas odnowienia tego efektu wynosi 60 sek.
    • Działanie pasywne: Kiedy Stiukow posiada mniej niż 50% maksymalnego zdrowia, czas odnowienia Bio-wyłącznika upływa o 150% szybciej.
  • Cios Poniżej Pasa [E]
   • Dodatkowa funkcja: Czyhająca Ręka utrzymuje się dodatkowo przez 1 sek. po jej anulowaniu.
  • Miotacz Kolców [Pasywny]
   • Usunięto talent.
 • Poziom 4
  • Pancerz Biotyczny [Q]
   • Zmniejszono pancerz fizyczny zapewniany przez aktywację Bio-wyłącznika z 75 do 50 pkt.
 • Poziom 7
  • Chirurgiczna Precyzja [D]
   • Aktywacja Bio-wyłącznika w przypadku, gdy tylko 1 wrogi bohater jest objęty działaniem Skażonego Ropnia ustawia czas odnowienia Bio-wyłącznika na 8 sek. zamiast 5 sek.
 • Poziom 13
  • Przetrwalnikowe Kolce [E]
   • Usunięto talent.
  • Reakcja Zapalna [D]
   • Skrócono czas działania efektu unieruchomienia z 2 do 1,5 sek.
Komentarz twórców: Stiukow miał kilka naprawdę dobrych talentów, które zostały całkowicie przyćmione przez te mocniejsze i/lub tworzące więcej efektów synergii. Nie chcieliśmy utracić ich charakterystycznych „smaczków”, dlatego wbudowaliśmy ich obecne działanie w istniejące talenty, które potrzebowały odrobiny uwagi.

Powrót na górę


Dystansowi Zabójcy

Orfea

Talenty

 • Poziom 1
  • Czysta Perfekcja [Q]
   • Dodatkowa funkcja: Trafienie bohaterów grotem Cienistego Walca zapewnia dodatkowo 1 poziom kumulacji Chaosu.
  • Wybujały Koszmar [E]
   • Zmienione działanie: Zmieniono element zapewniający początkową premię do obrażeń z erupcji Zgrozy na zarówno falę, jak i erupcję.
   • Zwiększono początkową premię do obrażeń z 40% do 50%.
   • Zwiększono premię do obrażeń za wykonanie zadania z 25% do 50%.
 • Poziom 20
  • Potwór z Wnętrza [R1]
   • Dodatkowa funkcja: Efekt redukcji czasu odnowienia utrzymuje się przez 5 sek. po zakończeniu działania Wiecznej Uczty.
  • Osnowa Nicości [R2]
   • Zwiększono skuteczność efektu osłabienia pancerza z 25 do 50 pkt.
  • Ostatnia Toccata [Aktywowany]
   • Skrócono czas działania z 6 do 5 sek.
   • Dodatkowa funkcja: Skok wykonany przy pomocy Cienistego Walca wydłuża czas działania Ostatniej Toccaty o 1 sek.
Komentarz twórców: Gracze Orfeą poprawnie zidentyfikowali moc zarówno Potęgi Przodków (poziom 1), jak i Przedwiecznego Przesłania (poziom 20). Dlatego wzmacniamy opcje konkurencyjne wobec tych talentów i zobaczymy, co się wydarzy.

Powrót na górę

Raynor

Zdolności podstawowe i statystyki

 • Atak podstawowy
  • Zwiększono obrażenia z 92 do 98 pkt.
 • Pocisk Penetrujący [Q]
  • Zwiększono obrażenia ze 190 do 205 pkt.

Talenty

 • Poziom 1
  • Uwaga, Leci! [Cecha]
   • Talent zmieniono z [Q] na [Cechę].
   • Zmienione działanie: Premia do obrażeń ma teraz wpływ na wszystkie obrażenia zadawane przez Raynora.
   • Zmniejszono premię do obrażeń z 25% do 10%.
 • Poziom 20
  • Wykonać Rozkaz [Pasywny]
   • Talent Wykonać Rozkaz nie jest już dostępny do wyboru w meczach ARAM.
Komentarz twórców: Przed Jimmym jeszcze niejedna bitwa. Przywracamy pierwotne działanie cechy Uwaga, Leci! (głównie ze względu na prośby graczy), a także torujemy drogę do konfiguracji opartej na ataku podstawowym, która nie jest uzależniona od Gambitu. Jak zawsze – dzięki za wasze opinie i sugestie! Zdecydowaliśmy się usunąć talent Wykonać Rozkaz z gier ARAM, ponieważ jesteśmy zdania, że nawet jego osłabiona wersja wprowadza niepotrzebny chaos w tym trybie gry.

Powrót na górę

Valla

Talenty

 • Poziom 1
  • Przebijająca Strzała [Q]
   • Zwiększono premię do obrażeń przy początkowym trafieniu bohatera z 6 do 7 pkt.
  • Strzał Błyskawiczny [W]
   • Zmniejszono premię do obrażeń przy trafieniu bohatera z 4 do 2 pkt.
   • Dodatkowa funkcja:
    • Zadanie: Po trafieniu 20 bohaterów Valla zyskuje dodatkową premię 40 pkt. do obrażeń od Wielostrzału.
Komentarz twórców: Valla wciąż usiłuje się zadomowić w Nexusie, ale od jakiegoś czasu było dla nas jasne, że Wielostrzał jest zbyt mocny, dlatego też drastycznie zmniejszamy skalowanie zdolności Strzał Błyskawiczny, a jednocześnie zapewniamy jej wczesny zastrzyk obrażeń.

Powrót na górę


Poprawki błędów

Bohaterowie

 • Anduin
  • Efekty Odnowy nie ustają już w chwili śmierci.
  • Premia do zasięgu Drogowskazu Moralnego nie zanika już w chwili śmierci.
 • Johanna
  • Opadający Miecz nie trafia już wrogich bohaterów dwukrotnie.
 • Lúcio
  • Efekt redukcji czasu odnowienia zapewniany przez Szał Miksowania został zaktualizowany i odpowiada teraz opisowi talentu.
 • Malfurion
  • Spokój nie wydłuża już czasu działania Ukojenia.
  • Zaktualizowano treść opisu Spokoju tak, aby była zgodna ze zwiększoną skutecznością leczenia.
 • Ragnaros
  • Premia do obrażeń Meteorytowej Bomby nie zanika już w chwili śmierci.

Powrót na górę


Zapraszamy do dyskusji na temat tego artykułu z innymi graczami na oficjalnych forach Heroes of the Storm.

Kolejny artykuł

Wyróżnione wiadomości