Heroes of the Storm

Aktualizacja balansu – 2.03.2021

Aktualizacja balansu – 2.03.2021

Właśnie wprowadziliśmy do Heroes of the Storm aktualizację zawierającą zmiany balansu gry! Szczegóły poniżej.


Bohaterowie

TANKI BRUTALE UZDROWICIELE ZWARCIE DYSTANS
Diablo Artanis Alexstraza Illidan Chronia
Mal'Ganis Wyżer Li Li Falstad
Muradin Ragnaros Lúcio Fenix
Tyrael Malfurion Mefisto
Białowłosa Smuga

Powrót na górę


Tanki

Diablo

Talenty

 • Poziom 1
  • Uczta Strachu [Q/E]
   • Zmniejszono skuteczność przywracania zdrowia na sekundę z 4% do 2,5%.
   • Dodatkowa funkcja: Po użyciu leczy natychmiast.
 • Poziom 4
  • Dusza na Zatracenie [Q]
   • Zmniejszono podstawową wartość pancerza z 25 do 20 pkt.
   • Zmniejszono wartość pancerza przy 100 duszach z 50 do 40 pkt.
   • Skrócono czas działania pancerza z 4 do 3 sek.
  • Wysysanie Życia [Pasywny]
   • Zmniejszono podstawową skuteczność leczenia z 2% do 1,75%.
   • Zmniejszono skuteczność leczenia przy 100 duszach z 4% do 3,5%.
 • Poziom 13
  • Piekielny Ogień [W]
   • Zwiększono obrażenia na sekundę z 17 do 30 pkt.
 • Poziom 16
  • Wyniszczający Ogień [W]
   • Zwiększono premię do skuteczności spowolnienia za każde trafienie z 5% do 6%.
   • Zmniejszono wartość efektu spowolnienia wymaganą do aktywacji premii do zadawanych obrażeń z 25% do 24%.
Komentarz twórców: Pochwalamy to, że Władca Grozy potrafi siać niczym nieskrępowane zniszczenie, ale powinno to być obarczone nieco większym ryzykiem. Ingerencje w jego przeżywalność mogą okazać się zbyt daleko idące – w takim przypadku gotowi jesteśmy błagać Diablo o wybaczenie i rozwiązać zaistniały problem w kolejnej aktualizacji. A skoro już majstrowaliśmy przy Władcy Grozy, mieliśmy pretekst, by ulepszyć wyższe poziomy talentów związane z Ognistym Stąpnięciem.

Powrót na górę

Mal'Ganis

Zdolności podstawowe i statystyki

 • Zwiększono zdrowie z 2550 do 2600 pkt.
 • Zwiększono regenerację zdrowia z 5,31 do 5,41 pkt. na sekundę.
 • Zwiększono obrażenia od ataku podstawowego z 92 do 96 pkt.
 • Szpony Spaczenia [Q]
  • Zwiększono obrażenia z 63 do 66 pkt.
 • Skrzydła Nocy [E]
  • Skrócono czas odnowienia z 16 do 14 sek.

Talenty

 • Poziom 1
  • Czas się Pożywić [Pasywny]
   • Zmodyfikowano działanie: Mal'Ganis odzyskuje 70 pkt. zdrowia, kiedy rani pobliskiego wrogiego bohatera. Efekt ten może wystąpić raz na 6 sek. w przypadku każdego wrogiego bohatera, ale odświeża się, jeśli dany bohater zostanie uśpiony przy pomocy Skrzydeł Nocy.
 • Poziom 4
  • Paliwo Udręki [W]
   • Zwiększono skuteczność leczenia z 11 do 12 pkt.
  • Echo Zagłady [W]
   • Zwiększono obrażenia z 66 do 68 pkt.
 • Poziom 7
  • Wola Tychondriusa [Q]
   • Wydłużono dodatkowy czas działania efektu ogłuszenia z 0,25 do 0,5 sek.
  • Posiew Zarazy [E]
   • Zwiększono obrażenia z 30 do 33 pkt.
 • Poziom 13
  • Napływ Krwi [Cecha]
   • Skrócono czas działania z 8 do 6 sek.
 • Poziom 16
  • Szaleńczy Szturm [Pasywny]
   • Wydłużono czas działania premii do szybkości ataku z 2 do 3 sek.
  • Kurza Ślepota [Aktywowany]
   • Skrócono czas odnowienia z 80 do 60 sek.
   • Zmniejszono redukcję czasu odnowienia za ostatni cios Szponami Spaczenia z 5 do 4 sek.
   • Zakończenie działania Kurzej Ślepoty nie wywołuje już rozpoczęcia odliczania czasu odnowienia Szponów Spaczenia.
Komentarz twórców: Mal'Ganis wypadł z listy tanków branych pod uwagę podczas selekcji i mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany pomogą mu stanąć pewniej na kopytach. Chcieliśmy również podnieść atrakcyjność niektórych spośród jego słabszych talentów, w szczególności talentu Czas się Pożywić, który obecnie przywraca zawsze 80% warunkowej dotychczas wartości, a także zapewnia dodatkową premię w przypadku uśpienia wrogów. Z kolei Napływ Krwi doczekał się nieznacznego skrócenia czasu działania, które powinno być niedostrzegalne podczas walki, ale zwiększy częstotliwość wyzerowania talentu w czasie pomiędzy starciami.

Powrót na górę

Muradin

Talenty

 • Poziom 1
  • Gwałtowna Burza [Q]
   • Zmniejszono premię do obrażeń z 5 do 4 pkt.
  • Krasnoludzki Blok [E]
   • Ładunki Bloku nie posiadają już określonego czasu działania.
 • Poziom 4
  • Paligrom [W]
   • Zwiększono obrażenia z 50% do 75%.
 • Poziom 10
  • Awatar [R1]
   • Zmniejszono wartość dodatkowego zdrowia z 1053 do 1000 pkt.
 • Poziom 13
  • Szał Miedziobrodych [Q]
   • Zmodyfikowane działanie: Zadaje pobliskim przeciwnikom 15 pkt. obrażeń na sekundę i przywraca Muradinowi w postaci zdrowia równowartość 75% zadanych obrażeń. Trafienie wrogiego bohatera Pociskiem Burzy zwiększa te obrażenia o 200% na 3 sek.
 • Poziom 16
  • Krasnolot [E]
   • Zmniejszono redukcję czasu odnowienia Krasnomiotu z 3 do 2 sek.
Komentarz twórców: Muradin przez dłuższy czas trzymał bardzo przyzwoity poziom jako Tank i powoli acz systematycznie rósł w siłę. Zmiany dotyczące Szału Miedziobrodych powinny zredukować ogólną skuteczność leczenia Muradina, a jednocześnie pozostawić furtkę, która umożliwi graczom odzyskanie części dawnej mocy tego talentu dzięki umiejętnej grze.

Powrót na górę

Tyrael

Zdolności podstawowe i statystyki

 • Gniew Archanioła [Cecha]
  • Wydłużono czas działania z 3,5 do 4 sek.
  • Zmniejszono obrażenia z 550 do 450 pkt.
  • Zwiększono szybkość ruchu o 20%.
  • Dodatkowa funkcja: Wrogowie znajdujący się na obszarze działania Gniewu Archanioła zadają obrażenia zmniejszone o 50%. Przeciwnicy trafieni Gniewem Archanioła zadają obrażenia zmniejszone o 50% przez 3 sek.

Talenty

 • Poziom 1
  • Skrzydła Sprawiedliwości [W]
   • Zwiększono premię do mocy osłony sojuszników z 75% do 80%.
  • Uświęcona Odnowa [Pasywny]
   • Dodatkowa funkcja: Zadanie: Za każdą podniesioną Kulę Regeneracji skuteczność efektu leczenia z upływem czasu wzrasta o 1%.
 • Poziom 4
  • Najwierniejszy z Aniołów [Q]
   • Wydłużono czas działania pancerza z 2 do 3 sek.
  • Pod Prawem [Q]
   • Nie zwiększa już skuteczności efektu spowolnienia zapewnianego przez Moc El'druina
   • Dodatkowa funkcja: Za każdego bohatera trafionego Mocą El'druina Tyrael odzyskuje 3% maksymalnego zdrowia.
  • Boski Wigor [E]
   • Zmniejszono skuteczność efektu leczenia przy atakach podstawowych z 75% do 70%.
 • Poziom 7
  • Rewanż [W]
   • Zwiększono obrażenia przy zakończeniu działania osłony ze 170 do 190 pkt.
 • Poziom 10
  • Uświęcenie [R2]
   • Skrócono czas odnowienia ze 100 do 90 sek.
 • Poziom 16
  • Horadryjskie Przekucie [Q]
   • Zwiększono redukcję czasu odnowienia za każdy atak podstawowy z 1,5 do 2 sek.
Komentarz twórców: Mamy wobec Tyraela poważne plany na przyszłość, a w tak zwanym międzyczasie chcemy zwiększyć użyteczność jego cechy oraz uatrakcyjnić niektóre z jego słabszych talentów.

Powrót na górę


Brutale

Artanis

Zdolności podstawowe i statystyki

 • Świst Ostrzy [Q]
  • Zwiększono obrażenia początkowe z 57 do 63 pkt.

Talenty

 • Poziom 4
  • Psioniczna Synergia [E]
   • Wydłużono czas działania z 3 do 5 sek.
 • Poziom 7
  • Żniwiarz Solarytowy [Q]
   • Zwiększono premię do obrażeń ze 150% do 175%.
 • Poziom 13
  • Wir Grawitonowy [E]
   • Zwiększono redukcję czasu odnowienia Pryzmatu Fazowego z 1,75 do 2 sek.
Komentarz twórców: Artanis odnosi coraz większe sukcesy, gdy skupia się na talentach zwiększających skuteczność jego ataków podstawowych. Dlatego postanowiliśmy nieco uatrakcyjnić pozostałe opcje.

Powrót na górę

Wyżer

Zdolności podstawowe i statystyki

 • Wyżernado [E]
  • Zmniejszono obrażenia z 36 do 32 pkt.

Talenty

 • Poziom 4
  • Brutalna Siła [Q/Cecha]
   • Zwiększono premię do obrażeń za trafianie bohaterów Walnieńciem Kulom z 1 do 2 pkt.
Komentarz twórców: Ostatnia transza zmian balansu miała bardzo dobry wpływ na Wyżera, ale jesteśmy zdania, że nie zaszkodzi mu drobna korekta obrażeń Wyżernada.

Powrót na górę

Ragnaros

Talenty

 • Poziom 1
  • Głód Sulfurasa [Q]
   • Zmniejszono wymóg związany z zadaniem z 30 do 25.
   • Zwiększono premię do obrażeń przyznawaną za wykonanie zadania z 90 do 100 pkt.
 • Poziom 7
  • Ręka Ragnarosa [Q]
   • Zmodyfikowane działanie: Jeśli Wzmocnienie Sulfurasa trafi przynajmniej 2 wrogich bohaterów, przywróci 10 pkt. many, a jego czas odnowienia będzie upływać o 100% szybciej przez 4 sek.
 • Poziom 13
  • Przypalenie Ran [Q]
   • Zwiększono skuteczność leczenia z 40% do 45%.
 • Poziom 16
  • Meteorytowa Bomba [W]
   • Dodatkowa funkcja: Meteorytowa Bomba zadaje dodatkowo 30% obrażeń w pobliżu epicentrum.
Komentarz twórców: Zmiany te mają na celu wzmocnienie niektórych spośród słabszych talentów Ragnarosa. W analogicznych sytuacjach Ręka Ragnarosa nadal sprawdza się tak samo dobrze jak zawsze, a teraz dodatkowo pomaga Władcy Ognia odzyskać grunt pod nogami po ciosie, który nie spełnił wymogów zadania.

Powrót na górę


Uzdrowiciele

Alexstraza

Talenty

 • Poziom 1
  • Żyj i Pozwól Żyć [Q]
   • Zwiększono szybkość upływania czasu odnowienia Daru Życia ze 100% do 125%.
  • Krąg Życia [W]
   • Zmniejszono liczbę Kul Regeneracji wymaganych do odblokowania drugiej fazy zadania z 20 do 15.
 • Poziom 7
  • Kwiat Życia [Q]
   • Dodatkowa funkcja: Zmniejsza koszt Daru Życia do 10% maksymalnego zdrowia.
 • Poziom 16
  • Drakońska Dyscyplina [D]
   • Zmniejszono premię do czasu działania Smoczej Królowej z 7 do 6 sek.
Komentarz twórców: Choć drzewko talentów Smoczej Królowej prezentuje się w tej chwili całkiem nieźle, istniało kilka talentów, które można było poprawić. Z kolei Drakońska Dyscyplina była nieco zbyt skuteczna, zatem okroiliśmy premię do czasu działania o sekundę.

Powrót na górę

Li Li

Zdolności podstawowe i statystyki

 • Oślepiający Wiatr [E]
  • Dodatkowa funkcja: Spowalnia trafionych wrogów o 15% na 1,5 sek.

Talenty

 • Poziom 1
  • Wężowy Towarzysz [W]
   • Przeniesiono z poziomu 4.
   • Nowa funkcja: Podniebny Wąż nie zużywa już many, a jego czas odnowienia upływa szybciej o dodatkowe 75%, kiedy Szybkie Stopy są aktywne.
  • Zapalona Awanturniczka [Cecha]
   • Zwiększono premie do czasu działania i regeneracji many ze 125% do 150%.
 • Poziom 4
  • Wietrzny Wąż [W]
   • Przeniesiono z poziomu 1.
   • Nowa funkcja: Podniebny Wąż zapewnia towarzyszącemu bohaterowi premię 10% do szybkości ruchu. Użycie Oślepiającego Wiatru zwiększa tę premię do 20% na 3 sek. Działanie pasywne: Szybkość ataku Podniebnego Węża wzrasta o 25%.
  • Błyskawiczny Trucht [Aktywowany/Cecha]
   • Nowa funkcja: Aktywuj, aby Li Li zyskała efekt Szybkich Stóp oraz 30 pkt. pancerza i premię 30% do szybkości ruchu na 3 sek. Działanie pasywne: Kiedy Szybkie Stopy są aktywne, Li Li zyskuje 10 pkt. pancerza.
   • Wydłużono czas odnowienia z 25 do 30 sek.
 • Poziom 7
  • Wielki Wir [E]
   • Przeniesiono z poziomu 13.
  • Ruszajmy! [Aktywowany]
   • Zwiększono skuteczność leczenia ze 140 do 160 pkt.
 • Poziom 10
  • Wodny Smok [R2]
   • Wydłużono czas odnowienia z 45 do 50 sek.
   • Zwiększono koszt z 50 do 60 pkt. many.
 • Poziom 13
  • Wąż Błyskawic [W]
   • Przeniesiono z poziomu 7.
   • Atak przeskakujący nie wymaga już bohaterów jako celów.
  • Siła Wichru [E]
   • Zwiększono premię do obrażeń od ataków podstawowych z 75% do 100%.
  • Spowalniający Wiatr [E]
   • Nowa funkcja: Zwiększa skuteczność efektu spowolnienia zapewnianego przez Oślepiający Wiatr do 30% oraz wydłuża jego czas działania do 2 sek.
 • Poziom 16
  • Błogosławieństwo Yu'lon [W]
   • Nowa funkcja: Podniebny Wąż zapewnia towarzyszącemu bohaterowi premię 10% do skuteczności otrzymywanego leczenia i przywraca mu dodatkowo 0,5% maksymalnego zdrowia za każdym razem, kiedy atakuje.
 • Poziom 20
  • Otrząśnij Się [Cecha]
   • Nowa funkcja: Li Li zyskuje 35 pkt. pancerza, kiedy jest ogłuszona, wyciszona lub unieruchomiona. Działanie pasywne: Przyspiesza tempo upływu czasu odnowienia Szybkich Stóp do 75%.
Komentarz twórców: Po krótkiej wizycie na odległych polach wiecznego konfliktu Li Li powraca do Nexusa i zamierza stawiać teraz na moc przyjaźni. Stara wersja talentu Spowalniający Wiatr nie pozostawiała graczom żadnego pola manewru i jej wybór wydawał się jedyną słuszną opcją. Postanowiliśmy zatem włączyć część jego funkcjonalności w powiązaną z nim zdolność. Zmieniliśmy również położenie niektórych talentów związanych z Oślepiającym Wiatrem, aby wzmocnić „ofensywną” konfigurację Li Li. Przeprojektowaliśmy także wiele talentów związanych z Podniebnym Wężem, aby zwiększyć wpływ każdego z nich na rozgrywkę i sprawić, by konfiguracja postaci stworzona w oparciu o tę zdolność miała bardziej wyrazisty charakter i własny cel.

Powrót na górę

Lúcio

Talenty

 • Poziom 10
  • Piąteczka! [R2]
   • Zwiększono szybkość ruchu podczas podjazdu do celu o 25%.
Komentarz twórców: No to jazdaaaaaa!

Powrót na górę

Malfurion

Talenty

 • Poziom 1
  • Wszystkie talenty poziomu 1 przeniesiono na poziom 4.
  • Duszące Pnącza [E]
   • Usunięto talent.
  • Nowy talent: Szmaragdowe Sny [E]
   • Pętające Korzenie usypiają przeciwników na 2 sek. po zakończeniu działania efektu unieruchomienia.
  • Głębokie Korzenie [E]
   • Zadanie: Trafianie wrogich bohaterów Pętającymi Korzeniami zapewnia na stałe 10 pkt. many.
 • Poziom 4
  • Wszystkie talenty poziomu 4 przeniesiono na poziom 1.
  • Jasność Szan'do [D]
   • Dodatkowa funkcja: Zapewnia dodatkowy ładunek Orzeźwienia.
 • Poziom 13
  • Spowalniający Księżycowy Ogień
   • Wydłużono czas działania efektu spowolnienia z 2 do 3 sek.
Komentarz twórców: Zdecydowaliśmy się uzupełnić drzewko talentów Malfuriona o dodatkowe zadanie, a ponadto sprawić, by postępy zadań można było poczynić już na wczesnych etapach meczu. Zamiana miejscami talentów 1 i 4 poziomu powinna pomóc w tym zakresie i zapewnić graczom więcej czasu na skumulowanie obrażeń Drzewca czy też powiększenie puli many. Znajdujące się na tym samym poziomie Duszące Pnącza nigdy do końca nie pasowały, dlatego postanowiliśmy je zastąpić czymś atrakcyjniejszym.

Powrót na górę

Białowłosa

Talenty

 • Poziom 1
  • Płomień Prawości [E]
   • Zwiększono premię do szybkości ataku z 25% do 40%.
   • Skrócono czas działania premii do szybkości ataku z 4 do 3 sek.
 • Poziom 4
  • Niewzruszona Wiara [Q]
   • Zwiększono premię do obrażeń od ataku z 15% do 20%.
 • Poziom 10
  • Szkarłatna Egida [R1]
   • Zwiększono skuteczność leczenia z 250 do 300 pkt.
 • Poziom 13
  • Szkarłatny Gniew [Cecha]
   • Zwiększono premię do czasu działania Zapału zapewnianą przez wykonywanie ataków podstawowych z 0,5 do 0,75 sek.
   • Zwiększono redukcję czasu odnowienia dla aktywacji Zapału za ataki podstawowe z 1 do 4 sek.
 • Poziom 16
  • Blask [Q]
   • Zwiększono przyrost pancerza z 10 do 15 pkt.
Komentarz twórców: Po premierze zaktualizowanej wersji Białowłosej szybko okazało się, że jej konfiguracja oparta o ataki podstawowe była zbyt mocna, dlatego trochę ją stonowaliśmy. Odrobinę jednak przesadziliśmy i konfiguracja ta zaczęła tracić na popularności. Przywróciliśmy więc część jej dawnego pazura.

Powrót na górę


Zabójcy w Zwarciu

Illidan

Talenty

 • Poziom 4
  • Wszystkie talenty poziomu 4 przeniesiono na poziom 7.
 • Poziom 7
  • Wszystkie talenty poziomu 7 przeniesiono na poziom 4.
  • Bezgraniczna Wędrówka [W]
   • Zmniejszono liczbę trafień bohaterów wymaganą do wykonania zadania z 30 do 15.
Komentarz twórców: Nie mamy nic przeciwko temu, że gracze Illidanem wolą unikać starć drużynowych na wcześniejszych etapach meczu, ale chcemy się upewnić, że nie jest to jedyna opcja, jaką mają do wyboru. W tym celu zamieniamy miejscami poziom talentów leczniczych z poziomem talentów zapewniających mobilność.

Powrót na górę


Dystansowi Zabójcy

Chronia

Zdolności podstawowe i statystyki

 • Pułapka Czasowa [E]
  • Zmniejszono zdrowie z 500 do 400 pkt.

Talenty

 • Poziom 1
  • Kolejny Pierwszy Raz [Q]
   • Dodatkowa funkcja: Nagroda za wykonanie zadania zwiększa obrażenia zadawane przez Echa Chroni z 40% do 45%.
  • Wizja Wędrowczyni Czasu [Pasywny]
   • Wydłużono czas działania ujawnienia obszaru z 2 do 4 sek.
   • Zmniejszono premię do mocy zaklęć z 15% do 10%.
 • Poziom 2
  • Zagubieni w Czasie [E]
   • Zmniejszono redukcję pancerza przeciwników z 20 do 15 pkt.
   • Zwiększono premię do pancerza sojuszników z 20 do 30 pkt.
 • Poziom 5
  • Stosowne Powitanie [Pasywny]
   • Zmniejszono premię do zadawanych obrażeń z 25% do 20%.
   • Skrócono czas działania z 5 do 3 sek.
 • Poziom 8
  • Spowalniające Piaski [R1]
   • Zwiększono koszt z 3 do 5 pkt. many na sekundę.
   • Zmniejszono zasięg użycia z 10 do 8.
 • Poziom 18
  • Odpancerzenie [R1]
   • Zwiększono redukcję pancerza magicznego z 7 do 10 pkt.
Komentarz twórców: Obserwujemy trend polegający na łączeniu łatwych i niezawodnych talentów przez zaawansowanych graczy wybierających Chronię. Nam również podobają się te talenty, ale nie uważamy, że powinny one nadal być najlepszymi opcjami dla naszych najlepszych graczy. Zmniejszamy zatem ich wyjściową moc. Zwiększamy również możliwości wykonania kontry dla Pułapki Czasowej i Spowalniających Piasków.

Powrót na górę

Falstad

Zdolności podstawowe i statystyki

 • Młotorang [Q]
  • Zmniejszono obrażenia Młotorangu ze 121 do 80 pkt.
  • Dodatkowa funkcja: Młotorang można aktywować ponownie w locie, aby wywołać wybuch, który zadaje 95 pkt. obrażeń wokół młota.
 • Piorunogrom [W]
  • Dodatkowa funkcja: Piorunogrom zadaje dodatkowo 100% obrażeń stronnikom i najemnikom.

Talenty

 • Poziom 1
  • Skrzydłowy [Aktywowany]
   • Usunięto talent.
  • Doświadczony Strzelec [Pasywny]
   • Usunięto talent.
  • Nadciągająca Burza [Q]
   • Zmieniono premię do obrażeń za każdy poziom kumulacji zadania z 2 pkt. na 0,2%.
   • Zmniejszono zwrot many z 10 do 6 pkt.
   • Dodatkowa funkcja: Eksplozja Młotorangu jest wliczana na poczet postępów zadania.
  • Nowy Talent: Ale Urwał! [W]
   • Skraca czas odnowienia Piorunogromu o 3 sek. Udział w zabiciu wrogiego bohatera zeruje ten czas odnowienia.
   • Zadanie: Po 3 trafieniach Piorunogromem kolejne trafienia wrogich bohaterów zwiększają jego obrażenia o 1%, maksymalnie do 75%.
  • Nowy talent: Latać Każdy Może [Aktywowany]
   • Aktywuj, aby zwiększyć szybkość ataku Falstada o 40% i zapewnić mu Zefir na 5 sek.
   • Zadanie: Falstad otrzymuje dodatkowo 0,2 pkt. do obrażeń od ataków podstawowych za zabicie stronnika oraz 0,5 pkt. za udział w zabiciu wrogiego bohatera.
 • Poziom 7
  • BUUMerang [Q]
   • Nowa funkcja: Eksplozja Młotorangu zadaje dodatkowo 75% obrażeń i zmniejsza pancerz magiczny trafionych wrogich bohaterów o 15 pkt. na 3 sek.
 • Poziom 13
  • Zabójca Olbrzymów [Pasywny]
   • Usunięto talent.
  • Nowy talent: Długotrwałe Wiatry [D]
   • Ataki podstawowe wymierzone we wrogich bohaterów zadają dodatkowe obrażenia równe 1,5% maksymalnej wartości zdrowia bohatera. Premia ta wzrasta do 2%, kiedy aktywny jest Zefir.
 • Poziom 16
  • Okaleczający Młot [Q]
   • Zmniejszono premię do skuteczności spowolnienia zapewnianą przez Młotorang z 35% do 25%.
   • Dodatkowa funkcja: Eksplozja Młotorangu spowalnia.
Komentarz twórców: Odkąd BUUMerang pojawił się jako talent Falstada, byli gracze, którzy chcieli, by został on włączony w projekt naszego Tana Dzikiego Młota. Postanowiliśmy wypróbować ten pomysł i przekonać się, co się wydarzy! Wprowadziliśmy również zmiany wczesnych talentów Falstada, tak aby ich siła była w mniejszym stopniu uzależniona od zabijania stronników. Choć nasz krasnolud nie jest już w stanie przekupywać najemników przy pomocy Skrzydłowego, to mamy nadzieję, że premia do obrażeń od Piorunogromu zrekompensuje graczom tę stratę.

Powrót na górę

Fenix

Talenty

 • Poziom 4
  • Blokująca Energia [W]
   • Nowa funkcja: Co 10 sek. kolejny atak podstawowy Feniksa wykonany w czasie działania Bomby Fazowej spowalnia trafione cele o 60%. Efekt ten zanika gwałtownie w ciągu 1,5 sek.
 • Poziom 13
  • Pole Tłumiące [Cecha]
   • Zwiększono pancerz magiczny z 25 do 30 pkt.
 • Poziom 16
  • Uzbrojenie Fotonowe [Cecha]
   • Zwiększono premię do obrażeń z 15% do 20%.
  • Przeciążenie Arsenału [Pasywny]
   • Dodatkowa funkcja: Kiedy aktywna jest Bomba Fazowa, ataki podstawowe skracają czasy odnowienia zdolności o 0,5 sek. za każdego trafionego bohatera.
 • Poziom 20
  • Nowy talent: Promień Armagedonu [R2]
   • Szerokość wiązki Łamacza Planet zwiększa się o 100% w ciągu 1,5 sek. Działanie pasywne: Skraca czas odnowienia Łamacza Planet o 40 sek.
Komentarz twórców: Ogólnie rzecz biorąc, Fenix radził sobie dotychczas całkiem nieźle, ale istniało wciąż kilka talentów, które nie dorównywały pozostałym opcjom na poszczególnych poziomach. Staraliśmy się temu zaradzić. Ponadto postanowiliśmy nadać Blokującej Energii odrobinę inny kierunek, ponieważ jej starsza wersja była nieco zbyt niespójna.

Powrót na górę

Mefisto

Zdolności podstawowe i statystyki

 • Czaszkowy Pocisk [Q]
  • Skrócono czas oczekiwania na wystrzelenie pocisku z 0,75 do 0,625 sek.
  • Zwiększono szybkość pocisku z 17 do 19.

Talenty

 • Poziom 1
  • Nieubłagana Moc [Q]
   • Zmodyfikowane działanie: Wykonanie drugiego etapu zadania zapewnia teraz dodatkowy ładunek Czaszkowego Pocisku.
 • Poziom 7
  • Upiorny Pancerz [E]
   • Zwiększono pancerz z 20 do 25 pkt.
 • Poziom 13
  • Odrażająca Czaszka [Q]
   • Zmodyfikowane działanie: Czaszkowy Pocisk zadaje bohaterom posiadającym mniej niż 50% zdrowia obrażenia zwiększone o 40%.
Komentarz twórców: Wszystkie talenty Mefista związane z Czaszkowym Pociskiem okazały się za słabe, dlatego też zdecydowaliśmy się na zwiększenie możliwości samej zdolności oraz wzmocnienie powiązanych z nią talentów.

Powrót na górę

Smuga

Zdolności podstawowe i statystyki

 • Atak Wręcz [W]
  • Zmniejszono tempo przyrostu ładunku Bomby Pulsacyjnej z 6%/12% na 5%/10%.
 • Bomba Pulsacyjna [R]
  • Zwiększono obrażenia na celu z 288 do 298 pkt.
  • Zwiększono obrażenia obszarowe ze 144 do 149 pkt.

Talenty

 • Poziom 1
  • Prezencik [E]
   • Zwiększono liczbę bomb z 3 do 6.
   • Zwiększono przyrost ładunku Bomby Pulsacyjnej z 5% do 7%.
   • Zmniejszono obrażenia z 250 do 240 pkt.
   • Dodatkowa funkcja: Bohaterowie trafieni bombami zostają również spowolnieni o 60% na 0,75 sek.
 • Poziom 4
  • Wysysające Pociski [Cecha]
   • Nowa funkcja: Zwiększa skuteczność leczenia zapewnianego przez wykonywanie ataków podstawowych maksymalnie do 200% w oparciu o wartość brakującego zdrowia Smugi.
  • To Apteczka?! [Pasywny]
   • Nowa funkcja: Zebranie Kuli Regeneracji natychmiast przywraca Smudze 10% maksymalnego zdrowia i skraca czas odnowienia studni leczenia o 15 sek.
   • Nowa funkcja: Napicie się ze studni leczenia natychmiast przywraca Smudze 20% maksymalnego zdrowia.
 • Poziom 13
  • Nietykalność [Q/Cecha]
   • Zmniejszono maksymalną premię do obrażeń z 30% do 25%.
   • Skrócono czas działania premii do szybkości ruchu z 2 do 1,5 sek.
  • Przeskok [Q]
   • Zwiększono redukcję czasu odnowienia ze 125% do 150%.
   • Zwiększono moc osłony z równowartości 6% do 8% maksymalnego zdrowia.
  • Telerozprysk [E]
   • Zmniejszono redukcję czasu odnowienia z 0,3125 do 0,1875 sek.
   • Zwiększono obrażenia ze 160 do 175 pkt.
   • Dodatkowa funkcja: Smuga zyskuje nieśmiertelność na 1 sek. po dotarciu do celu Powrotu.
Komentarz twórców: Talenty Smugi związane z Powrotem sprawdzają się słabiej w grze, zaś część jej pozostałych talentów jest zbyt mocna. Wprowadzamy zatem poprawki, aby zaradzić obu problemom.

Powrót na górę


Zapraszamy do dyskusji na temat tego artykułu z innymi graczami na oficjalnych forach Heroes of the Storm.

Kolejny artykuł

Wyróżnione wiadomości