Heroes of the Storm

Aktualizacja balansu – 15.07.2020

Aktualizacja balansu – 15.07.2020

Właśnie wprowadziliśmy do Heroes of the Storm aktualizację zawierającą zmiany balansu gry! Szczegóły poniżej.


Spis treści


Ogólne

 • Anomalia w Nexusie: Niecodzienne Zjawiska Klimatyczne
  • Niecodzienne Zjawiska Klimatyczne zostały wyłączone.

Powrót na górę


Bohaterowie

TANKI BRUTALE UZDROWICIELE ZWARCIE DYSTANS
Pożarsky Xul Kharazim Maiev Kasja
Czo Yrel Por. Morales Gal
Diablo Rehgar Szarogrzywy
E.T.C. Mefisto
Garosz Tassadar
Johanna Tychus
Mal'Ganis
Mei
Muradin
Zszywaniec

Powrót na górę


Tanki

Pożarsky

Talenty

 • Poziom 1
  • Stymulant Adrenalinowy [Aktywowany]
   • Dodatkowa funkcja: Kiedy Pożarsky dysponuje ponad 80% zdrowia, zyskuje premię 25% do szybkości ataku oraz 10% do szybkości ruchu.
  • Stymulant Wytrzymałościowy [Pasywny]
   • Skrócono czas odnowienia z 40 do 30 sek.
   • Jeśli Pożarsky otrzyma obrażenia, gdy dysponuje mniej niż 30% maksymalnego zdrowia, zostanie automatycznie użyty Stymulant Wytrzymałościowy (pod warunkiem, że nie będzie wówczas trwać odliczanie jego czasu odnowienia).
  • Stymulant Neuronalny [Aktywowany]
   • Zwiększono przyrost many z 30 do 40 pkt.
 • Poziom 4
  • Rękawice Spopielające [Pasywny]
   • Talent przeniesiono z poziomu 7.
   • Nie sprawia już, że ataki podstawowe podpalają Plamy Oleju.
  • Stopienie [Cecha]
   • Zwiększono redukcję obrażeń z 7% do 8% za każdy poziom kumulacji.
 • Poziom 7
  • Lepkie Paliwo [W]
   • Talent przeniesiono z poziomu 4.
   • Zwiększono skuteczność spowolnienia z 30% do 35%.
   • Wydłużono czas działania efektu spowolnienia z 2,5 do 3 sek.
   • Dodatkowa funkcja: Sprawia teraz, że ataki podstawowe podpalają Plamy Oleju.
Komentarz twórców: Zmieniamy wiele talentów Pożarsky'ego dostępnych we wczesnej fazie meczu, tak aby zwiększyć ich użyteczność i ogólnie poprawić ich różnorodność. Dajemy mu również pewniejszą i bardziej niezawodną zdolność eliminacji fal stronników na wczesnych etapach meczu poprzez przeniesienie Rękawic Spopielających na niższy poziom i usunięcie efektu wywołującego podpalanie Plam Oleju przez ataki podstawowe. Efekt ten zostaje jednocześnie przeniesiony do talentu Lepkie Paliwo.

Powrót na górę

Czo

Talenty

 • Poziom 1
  • Wola Czo [Cecha]
   • Talent przeniesiono z poziomu 20.
   • Nowa funkcja: Zabijanie wrogich stronników zapewnia 1 poziom kumulacji Woli Czo, a udział w zabiciu wrogich bohaterów zapewnia ich 10. Czo zyskuje 1 pkt. pancerza co 30 poziomów kumulacji Woli Czo, maksymalnie do 10 pkt. pancerza. Ta premia do pancerza kumuluje się z Ogrzą Gruboskórnością.
 • Poziom 4
  • Lewy Hak [Q]
   • Zmniejszono obrażenia z równowartości 7% do 5% maksymalnego zdrowia.
   • Dodatkowa funkcja: Każde trafienie bohatera Pięścią Mocy skraca jej czas odnowienia o 5 sek.
  • Zwęglone Mięso [Pasywny]
   • Zmodyfikowane działanie: Premia do obrażeń od ataku zostaje zachowana przy wykonywaniu ataków wymierzonych w różnych bohaterów. Zostaje ona utracona po upływie 5 sek. lub przy wykonaniu ataku wymierzonego w cel niebędący bohaterem.
 • Poziom 7
  • Przypływ Mocy [Q]
   • Nowa funkcja: Wrodzy bohaterowie trafieni Pięścią Mocy zostają spowolnieni o 30% na 2,5 sek. Czo zyskuje premię 15% do szybkości ruchu podczas doładowywania Pięści Mocy oraz na 2,5 sek. po użyciu tej zdolności.
 • Poziom 16
  • Runiczna Rękawica [Pasywny]
   • Zwiększono redukcję czasu odnowienia z 5% do 6%.
 • Poziom 20
  • Pożywka dla Ognia [Pasywny]
   • Talent przeniesiono z poziomu 1.
   • Nowa funkcja: Ataki podstawowe wymierzone w przeciwników wybuchają i zadają celom 21 pkt. obrażeń, a pobliskim wrogom 45 pkt. obrażeń. Wartość zadanych w ten sposób obrażeń wzrasta dwukrotnie w przypadku wrogich bohaterów.
Komentarz twórców: Zwiększamy użyteczność niektórych talentów Czo i eksperymentujemy z przeniesieniem Woli Czo na poziom 1 (i uzupełnieniem jej o zadanie). Lubimy ten talent, ale pojawiał się on późno w grze, w związku z czym nie przedstawiał sobą większej wartości dla graczy. Jesteśmy przekonani, że dzięki bieżącej modyfikacji Wola Czo będzie częściej wybierana – szczególnie w porównaniu z pozostałymi talentami tego poziomu.

Powrót na górę

Diablo

Zdolności podstawowe i statystyki

 • Szarża Cienia [Q]
  • Skrócono czas odnowienia z 13 do 12 sek.
  • Zmniejszono koszt many z 70 do 65 pkt.
 • Obezwładnienie [E]
  • Skrócono czas odnowienia z 13 do 12 sek.
  • Zmniejszono koszt z 40 do 35 pkt. many.

Talenty

 • Poziom 4
  • Wysysanie Życia [Pasywny]
   • Zwiększono skuteczność leczenia z równowartości 1,5% do 2% maksymalnego zdrowia w przypadku, gdy Diablo nie dysponuje maksymalnym poziomem dusz.
   • Zwiększono skuteczność leczenia z równowartości 3% do 4% maksymalnego zdrowia w przypadku, gdy Diablo dysponuje maksymalnym poziomem dusz.
 • Poziom 13
  • Piekielny Ogień [W]
   • Zwiększono obrażenia zadawane pobliskim wrogom z 15 do 17 pkt. na sekundę.
Komentarz twórców: Diablo jest nieco słabszy w porównaniu z innymi Wojownikami, zatem zapewnimy mu drobne wzmocnienia podstawowych zdolności oraz talentów.

Powrót na górę

E.T.C.

Zdolności podstawowe i statystyki

 • Twarzobicie [W]
  • Wydłużono czas odnowienia z 10 do 12 sek.
  • Zwiększono koszt z 50 do 55 pkt. many.
Komentarz twórców: Ze względu na duży wachlarz możliwych zastosowań i niemal niezawodną zdolność do wyciągania E.T.C. z trudnych sytuacji postanowiliśmy wydłużyć czas odnowienia Twarzobicia, tak aby dać przeciwnikom naszego ulubionego taurena więcej czasu na kontratak po tym, jak E.T.C. skorzysta z tej zdolności.

Powrót na górę

Garosz

Zdolności podstawowe i statystyki

 • Głód Krwi [W]
  • Efekty zdolności występują teraz na początku ich użycia, nie zaś na końcu.

Talenty

 • Poziom 1
  • Nieczyste Zagranie [Aktywowany]
   • Skrócono czas odnowienia z 16 do 15 sek.
   • Wydłużono czas działania efektu spowolnienia z 2 do 3 sek.
 • Poziom 16
  • Zmieniono klasyfikację Zabójczego Kombo. Teraz jest to talent związany ze zdolnością [E].
  • Twarde Lądowanie [Q]
   • Usunięto talent.
  • Nowy talent: Weteran [Pasywny]
   • Garosz zyskuje premię 5% do maksymalnego zdrowia. Czas działania efektu spowolnienia zapewnianego przez Zdruzgotanie zostaje wydłużony o 1 sek., a Głód Krwi zyskuje dodatkowy ładunek.
 • Poziom 20
  • Życzenie Śmierci [R1]
   • Dodatkowa funkcja: Wydłuża również czas działania Wyzwania Wodza o 0,5 sek.
  • Zabójczy Spokój [R2]
   • Zwiększono redukcję obrażeń z 25% do 40%.
  • Wewnętrzny Szał [Aktywowany]
   • Nie sprawia już, że czas odnowienia Nieczystego Zagrania upływa szybciej.
   • Dodatkowa funkcja: Zwiększa redukcję skuteczności leczenia zapewnianą przez Nieczyste Zagranie o 45%.
Komentarz twórców: Doszły do nas opinie, że wiele talentów Garosza w późnej fazie rozgrywki nie ma wystarczającego wpływu na przebieg meczu. Zgadzamy się z tą tezą, dlatego wprowadzamy pewne ulepszenia w tym zakresie.

Powrót na górę

Johanna

Zdolności podstawowe i statystyki

 • Żelazna Skóra [Cecha]
  • Wydłużono czas odnowienia z 20 do 25 sek.

Talenty

 • Poziom 20
  • Promień Wiary [R2]
   • Skrócono czas działania efektu ogłuszenia zapewnianego przez Błogosławioną Tarczę na wszystkie cele z 2 do 1,75 sek.
Komentarz twórców: Podobnie jak ma to miejsce w przypadku E.T.C. wydłużamy czas odnowienia Żelaznej Skóry, ponieważ zdolność ta jest bardzo pomocna przy wyciągania Johanny z różnorakich tarapatów. Zabieg ten powinien zwiększyć okno czasowe, którym dysponuje wroga drużyna, by zaplanować i wykonać kontratak podczas odliczania czasu odnowienia Żelaznej Skóry.

Powrót na górę

Mal'Ganis

Talenty

 • Poziom 4
  • Echo Zagłady [W]
   • Zwiększono obrażenia z 54 do 60 pkt.
 • Poziom 10
  • Mroczna Wymiana [R2]
   • Skrócono czas odnowienia z 80 do 60 sek.
   • Zmniejszono koszt z 70 pkt. do 60 pkt. many.
 • Poziom 13
  • Noc Wzywa [E]
   • Wydłużono czas działania efektu spowolnienia z 2,5 do 3 sek.
Komentarz twórców: Ogólnie rzecz biorąc, Mal'Ganis radzi sobie całkiem dobrze. Jednak dostrzegliśmy okazję, aby nieco dostroić kilka spośród jego talentów, tak aby były bardziej atrakcyjne dla graczy.

Powrót na górę

Mei

Talenty

 • Poziom 1
  • Zbita Kulka [Q]
   • Zwiększono redukcję czasu odnowienia z 0,125 do 0,25 sek.
 • Poziom 4
  • Krystalizacja [Cecha]
   • Zmniejszono redukcję czasu odnowienia z 15 do 10 sek.
   • Skrócono czas działania pancerza magicznego po zakończeniu działania Kriostazy z 2 do 1 sek.
 • Poziom 10
  • Lawina [R1]
   • Wydłużono czas odnowienia z 65 do 70 sek.
  • Ściana Lodu [R2]
   • Skrócono czas odnowienia z 90 do 70 sek.
 • Poziom 20
  • Kaskada [R1]
   • Zwiększono redukcję czasu odnowienia z 25 do 30 sek.
Komentarz twórców: Debiut Mei w Nexusie wypadł naprawdę niesa-Mei-wicie. Bez wątpienia stała się potężnym i wartościowym dodatkiem do składu każdej drużyny. Mei radzi sobie bardzo dobrze, ale na razie nic nie wskazuje na to, by miała się okazać zbyt mocna. Dlatego też ograniczyliśmy się wyłącznie do wprowadzenia drobnych poprawek kilku jej talentów.

Powrót na górę

Muradin

Zdolności podstawowe i statystyki

 • Waligrom [W]
  • Zwiększono skuteczność zmniejszenia szybkości ruchu i ataku z 25% do 30%.
Komentarz twórców: Przez dłuższy czas Muradin był nieodzownym Wojownikiem na prawie wszystkich poziomach gry. Świetnie się spisywał na linii frontu, walcząc dla swojej drużyny. Ostatnio trochę zaniemógł w porównaniu do innych tego typu bohaterów, ale jesteśmy przekonani, że nie ma zbyt wielu zaległości do nadrobienia. Sądzimy, że może mu się przydać wzmocnienie Waligromu w zakresie kontroli przebiegu walki na rzecz jego drużyny. Powinno się to przełożyć na łatwiejsze trafienia Pociskami Burzy, a także umożliwić Muradinowi skuteczniejszą walkę z przeciwnikami, którzy korzystają głównie z ataków podstawowych.

Powrót na górę

Zszywaniec

Zdolności podstawowe i statystyki

 • Zmniejszono zdrowie z 3150 do 3060 pkt.
 • Zmniejszono regenerację zdrowia z 6,56 do 6,38 pkt. na sekundę.
 • Hak [Q]
  • Zwiększono zasięg z 11 do 12.
 • Łomot [W]
  • Zmniejszono koszt z 40 do 35 pkt. many.
  • Dodatkowa funkcja: Zadaje stronnikom i najemnikom obrażenia zwiększone o 50%.

Talenty

 • Poziom 13
  • Harpun [Q]
   • Zmniejszono premię do zasięgu z 50% do 40%.
Komentarz twórców: Przez dłuższy czas byliśmy przekonani, że Johanna wyróżnia się na tle innych bohaterów głównie większymi możliwościami eliminacji fal stronników niż inni Wojownicy. Choć jest to prawda, to ostatecznie doszło do tego, że wspomniana kwestia zaczęła się przekładać na ograniczenie rodzajów skutecznych składów drużyn. Każda ekipa nieposiadająca bohaterów dysponujących dużą zdolnością eliminacji fal stronników musiała uzupełnić swój skład o Johannę, by zachować konkurencyjność. Aby zmienić ten stan i jednocześnie nieco wzmocnić Zszywańca, eksperymentujemy z wyposażeniem go w porównywalne możliwości eliminacji fal stronników. Efektem ubocznym jest to, że Zszywaniec powinien częściej trafiać swoim Hakiem, ponieważ wrodzy stronnicy będą ginąć szybciej. Usuwamy też ostatnie wzmocnienie jego zdrowia, ponieważ zapewnienie mu większych możliwości eliminacji fal stronników i zwiększenie zasięgu jego Haka to lepszy i ciekawszy sposób na umieszczenie Zszywańca w czołówce najbardziej przydatnych Wojowników.

Powrót na górę


Brutale

Xul

Zdolności podstawowe i statystyki

 • Widmowa Kosa [Q]
  • Zmniejszono obrażenia z 200 do 190 pkt.
 • Ożywienie Szkieletu [Cecha]
  • Zmniejszono obrażenia zadawane po śmierci Szkieletowych Wojowników z 46 do 40 pkt.

Talenty

 • Poziom 4
  • Nadzorca Więzienia [Cecha]
   • Zmniejszono premię do szybkości ruchu i ataku z 30% do 25%.
 • Poziom 16
  • Osłabienie [W]
   • Zmniejszono redukcję obrażeń z 40% do 35%.
Komentarz twórców: Xul wciąż jest nieco zbyt potężny, dlatego zmniejszamy jego ogólną skuteczność, jeśli chodzi o jego podstawowy zestaw zdolności i zbyt mocne talenty.

Powrót na górę

Yrel

Talenty

 • Poziom 1
  • Światłość Karaboru [Q]
   • Zwiększono premię do skuteczności leczenia za trafienie jednego wrogiego bohatera z 40% do 45%.
   • Zwiększono premię do skuteczności leczenia za trafienie więcej niż jednego wrogiego bohatera z 80% do 90%.
  • Bez Strachu [Pasywny]
   • Zmniejszono pancerz fizyczny z 50 do 40 pkt.
  • Nauki Maraada [Pasywny]
   • Zwiększono skuteczność leczenia ze 128 do 135 pkt.
Komentarz twórców: Gdy idzie o częstotliwość wyboru talentów Yrel, jej poziom 1 został szybko zdominowany przez Bez Strachu, ze względu na fakt, że talent ten został przez nas wzmocniony wiele aktualizacji temu. Aby lepiej wyrównać potencjał poszczególnych talentów, zmniejszamy moc Bez Strachu i zwiększamy skuteczność innych opcji do wyboru na tym poziomie.

Powrót na górę


Uzdrowiciele

Kharazim

Zdolności podstawowe i statystyki

 • Tchnienie Niebios [W]
  • Zwiększono skuteczność leczenia z 276 do 285 pkt.
Komentarz twórców: Skuteczność leczenia zapewnianego przez Kharazima jest nieco niższa niż u pozostałych Uzdrowicieli i uważamy, że przydałoby mu się niewielkie wzmocnienie w tym zakresie. Nie spodziewamy się, by wprowadzona zmiana miała zbyt wielki wpływ na styl rozgrywki z jego udziałem, ale powinna ona przynosić większe korzyści graczom i drużynom, którzy dobrze sobie radzą z odpowiednim grupowaniem się w pobliżu Kharazima, by korzystać z jego Tchnienia Niebios.

Powrót na górę

Por. Morales

Zdolności podstawowe i statystyki

 • Opieka [W]
  • Zwiększono pancerz z 30 do 35 pkt.
Komentarz twórców: Korzyści płynące z Opieki znacznie się zmniejszyły z upływem czasu ze względu na fakt, że różni bohaterowie mogą zdobyć pancerz o mocy 20-25 pkt., a także na zmianę dotyczącą niekumulowania się pancerza. Aby wyróżnić Opiekę na tle innych zdolności i dać Por. Morales wzmocnienie, którego bardzo potrzebowała, zwiększamy wartość pancerza zapewnianego przez tę zdolność, tak aby można było z niej częściej korzystać i zwiększać bezpieczeństwo pozostałych członków naszej drużyny.

Powrót na górę

Rehgar

Talenty

 • Poziom 10
  • Żądza Krwi [R2]
   • Skrócono czas działania z 8 do 6 sek.
   • Zmniejszono skuteczność leczenia za ataki podstawowe z 40% do 30%.
Komentarz twórców: Częstotliwość wybierania przez graczy Żądzy Krwi odpowiada nam na obecnym poziomie, ale ta zdolność bohaterska jest zbyt mocna w porównaniu z Pradawnym Uzdrowieniem, dlatego też postanowiliśmy osłabić skuteczność wyssania życia i skrócić jej czas działania. Uważamy, że zmiana ta zapewni wrogom większą szansę na obejście tego potężnego wzmocnienia, ponieważ sprawi ona, że efekty takie jak ogłuszenie, oślepienie i zmniejszenie szybkości ataku będą bardziej znaczące, jeśli chodzi o przetrwanie okresu dużego przyrostu mocy, który Żądza Krwi zapewnia drużynie Rehgara.

Powrót na górę


Zabójcy w Zwarciu

Maiev

Talenty

 • Poziom 1
  • Pogoń za Zemstą [W]
   • Dodatkowa funkcja: Za każdego bohatera trafionego Duchem Pomsty czas odnowienia Mrocznego Spętania zostaje skrócony o 1 sek.
 • Poziom 7
  • Pęta Splugawienia [W]
   • Dodatkowa funkcja: Szybkość ruchu wrogich bohaterów przyciągniętych Mrocznym Spętaniem zostaje zmniejszona o 20% na 4 sek.
 • Poziom 10
  • Dysk Uwięzienia [R1]
   • Skrócono czas odnowienia z 50 do 40 sek.
   • Zmniejszono koszt z 60 do 50 pkt. many.
 • Poziom 16
  • Mściwe Sztylety [Q]
   • Nowa funkcja: Zadawanie obrażeń wrogim bohaterom sprawia, że kolejny Wachlarz Ostrzy, który trafi wrogich bohaterów, zada im dodatkowe obrażenia równe 1% maksymalnego zdrowia, maksymalnie do 5%.
Komentarz twórców: Talenty Maiev są w dużej mierze całkiem nieźle wyważone. Jednak na większości poziomów jest zwykle jeden talent, który gracze wybierają rzadziej niż pozostałe. Wprowadzamy pewne zmiany w tych talentach w nadziei, że staną się atrakcyjniejsze i będą w związku z tym wybierane częściej.

Powrót na górę


Dystansowi Zabójcy

Kasja

Zdolności podstawowe i statystyki

 • Zmniejszono obrażenia od ataków podstawowych ze 130 do 125 pkt.
 • Zmniejszono zdrowie z 1700 do 1660 pkt.
 • Zmniejszono regenerację zdrowia z 3,54 do 3,46 pkt. na sekundę.

Talenty

 • Poziom 1
  • Elektryczne Ciosy [Pasywny]
   • Zmniejszono premię do szybkości ataku z 20% do 15%.
   • Zmniejszono premię do obrażeń od ataków podstawowych z 20% do 15%.
 • Poziom 4
  • Zbroja Wieloryba [Cecha]
   • Zmniejszono premię do regeneracji zdrowia z 7 do 6 pkt. na sekundę.
   • Zmniejszono premię do regeneracji zdrowia przy pełnym naładowaniu z 14 do 12 pkt. na sekundę.
 • Poziom 7
  • Rozbłysk [Cecha]
   • Zmniejszono obrażenia z 300 do 285 pkt.
Komentarz twórców: Po wprowadzeniu ostatniej transzy wzmocnień Kasja stała się nieco zbyt skuteczna. Wprowadzane teraz zmiany mają na celu nieznaczne stonowanie zarówno jej mocy, jak i obniżenie skuteczności niektórych spośród jej mocniejszych talentów.

Powrót na górę

Gal

Talenty

 • Poziom 4
  • Szybki Powrót [W]
   • Usunięto talent.
  • Wzbierająca Groza [W]
   • Talent przeniesiono z poziomu 13.
   • Dodatkowa funkcja: Ponowne użycie Straszliwej Kuli odwraca kierunek trzeciego odbicia
 • Poziom 13
  • Psychoza [Pasywny]
   • Talent przeniesiono z poziomu 20.
   • Dodatkowa funkcja: Zwiększa obrażenia zadawane przez Gala wrogim bohaterom o 10%.
 • Poziom 20
  • Nowy talent: Szał Zmierzchu [Aktywowany]
   • Aktywuj, aby skrócić czasy odnowienia Cienistego Płomienia i Straszliwej Kuli do 2 sek. na kolejne 6 sek. Czas odnowienia: 30 sek.
Komentarz twórców: Wprowadzamy pewne zmiany związane z talentami Gala pod klawiszem [W], aby ulepszyć tę konfigurację postaci. Powinno się to przełożyć na uczynienie łatwiejszym wyboru między Wzbierającą Grozą a Novą Zmierzchu.

Powrót na górę

Szarogrzywy

Talenty

 • Poziom 10
  • Przeklęta Kula [R2]
   • Zmniejszono obrażenia z równowartości 40% do 35% maksymalnego zdrowia.
Komentarz twórców: Zmniejszamy obrażenia zadawane przez Przeklętą Kulę, ponieważ są one tak wysokie, że wręcz całkowicie uniemożliwiają wielu Wojownikom wykonywanie ich podstawowego zadania polegającego na walce na pierwszej linii – szczególnie na wyższych poziomach gry.

Powrót na górę

Mefisto

Zdolności podstawowe i statystyki

 • Nova Błyskawic [W]
  • Zmniejszono obrażenia z 45 do 43 pkt.

Talenty

 • Poziom 1
  • Nienawistna Iskra [W]
   • Zmniejszono obrażenia z 72 do 65 pkt.
 • Poziom 13
  • Odrażająca Czaszka [Q]
   • Zwiększono premię do mocy zaklęć z 20% do 25%.
Komentarz twórców: Ogólnie rzecz biorąc, Mefisto radzi sobie nieco zbyt dobrze, zwłaszcza, gdy chodzi o Nienawistną Iskrę na poziomie 1. Wprowadzamy kilka drobniejszych osłabień Władcy Nienawiści, tak aby jego poziom mocy bardziej odpowiadał pozostałym użytkownikom magii.

Powrót na górę

Tassadar

Talenty

 • Poziom 7
  • Regulacja Wiązki [Q]
   • Nie zwiększa już zasięgu ataków podstawowych Tassadara.
   • Dodatkowa funkcja: Zmniejsza koszt Promienia Porażającego z 55 do 45 pkt. many.
  • Wyładowanie Łukowe [Pasywny]
   • Dodatkowa funkcja: Kiedy Wiązka Rezonująca jest w pełni naładowana, zasięg ataków podstawowych Tassadara wzrasta o 1.
 • Poziom 10
  • Archont [R1]
   • Zmniejszono moc osłony z równowartości 40% do 30% maksymalnego zdrowia.
Komentarz twórców: Tassadar całkiem nieźle sobie radzi, ale Archont jest nieco zbyt potężny w porównaniu do Czarnej Dziury – głównie ze względu na umożliwianie Tassadarowi skutecznego obejścia jednej z jego głównych słabości, którą jest podatność na ataki wroga wyprowadzane z dużej odległości. Zmniejszamy jego moc w tym zakresie, a także wprowadzamy niewielkie poprawki do jego talentów na poziomie 7, tak aby zwiększyć atrakcyjność Wyładowania Łukowego.

Powrót na górę

Tychus

Talenty

 • Zmieniono kolejność różnych talentów, tak aby odpowiadała ona przyjętej konwencji [Q, W, E itd.].
 • Poziom 7
  • Nieustępliwy Żołnierz [Pasywny]
   • Zwiększono pancerz z 25 do 30 pkt.
 • Poziom 13
  • Prucie na Oślep [Q]
   • Dodatkowa funkcja: Rozwałka zmniejsza również szybkość ruchu przeciwników o 25%.
  • Poszycie z Neostali [Aktywowany]
   • Wydłużono czas działania z 3 do 4 sek.
 • Poziom 16
  • Ołowiany Deszcz [Q]
   • Usunięto talent.
  • Spalające Ataki [Pasywny]
   • Talent przeniesiono z poziomu 20.
  • Naboje Przeciwpancerne [Q]
   • Nowa funkcja: Za każdym razem, kiedy przeciwnik zostaje trafiony Rozwałką, obrażenia zadawane danemu wrogowi przy użyciu tej zdolności wzrastają o 15%. Maksymalna premia do obrażeń: 60%.
  • Granat Tytanowy [W]
   • Dodatkowa funkcja: Za każdego wrogiego bohatera trafionego Granatem Odłamkowym czas odnowienia tej zdolności zostaje skrócony o 1 sek.
 • Poziom 20
  • Nowy talent: Mogę Tak na Okrągło [Q]
   • Czas odnowienia Rozwałki zostaje skrócony o 4 sek. Podczas podtrzymywania Rozwałki Tychus zyskuje 40 pkt. pancerza.
Komentarz twórców: Wiele spośród talentów Tychusa dostępnych tylko w późnej fazie meczu nie jest tak ekscytujących, jak byśmy tego chcieli. Uważamy, że stać nas na więcej, gdy idzie o zapewnienie mu znaczącego wzrostu mocy. Stworzyliśmy dla Tychusa wiele interesujących opcji, które naszym zdaniem zapewnią graczom coś, na co warto czekać.

Powrót na górę


Poprawki błędów

Bohaterowie

 • Ana
  • Naprawiono błąd, który powodował, że Ana mogła zdobywać postępy w wykonywaniu zadania związanego z Wampirycznymi Pociskami dzięki oślepianiu i unikom.
 • Artanis
  • Naprawiono błąd, który powodował, że koszt many Pryzmatu Fazowego użytego podczas Świstu Ostrzy był nieprawidłowy.
 • E.T.C.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że efekt talentu Bohater Gitary na czas odnowienia był aktywny nawet wówczas, gdy talent ten nie został wybrany.
 • Tassadar
  • Naprawiono błąd, który powodował, że Wyrocznia nie ujawniała Tumorów Biomasy.
 • Białowłosa
  • Naprawiono błąd, który powodował, że Święty Kostur działał na cele niebędące bohaterami.

Zapraszamy do dyskusji na temat tego artykułu z innymi graczami na oficjalnych forach Heroes of the Storm.

Kolejny artykuł

Wyróżnione wiadomości