Warcraft Rumble

Za kulisami Warcraft Rumble: Tworzenie mini

Za kulisami Warcraft Rumble: Tworzenie mini

Dyrektor artystyczny Jeremy Collins podzieli się z wami informacjami na temat tworzenia mini. Opowie, jak wygląda proces tworzenia niesamowitych jednostek na przykładzie Gargulca – latającej fortecy w Warcraft Rumble.

Etapy tworzenia

Etapy tworzenia Gargulca od lewej do prawej: grafika koncepcyjna, model, rzeźba, teksturowanie, w grze.
Kliknij, aby powiększyć obraz.

Podczas tworzenia mini pokroju Gargulca przed wprowadzeniem do gry ostatecznej wersji miniaturki przechodzimy przez wieloetapowy proces.

Grafika koncepcyjna

To wstępny pomysł, będący inspiracją i punktem odniesienia dla grafika postaci, który będzie tworzyć model. Graficy koncepcyjni często przedstawiają postać z różnych stron, by osoba modelująca miała lepszy obraz tego, jak istota wygląda od tyłu i z półprofilu. Im więcej informacji o wyglądzie jednostki będzie dostępnych podczas rozpoczynania procesu modelowania, tym lepiej.

Model

Modelowanie mini polega na tworzeniu większych, blokowych kształtów, które jasno prezentują skalę, separację materiałów i ogólne proporcje postaci. Te duże kształty tworzone podczas modelowania stanowią podstawę szczegółów powierzchni, które dodajemy później.

Rzeźba

Po zakończeniu wspomnianych wyżej procesów wprowadzamy model do cyfrowego programu do rzeźbienia Zbrush, w którym poddajemy go procesowi, który można porównać do pracy na cyfrowej glinie. Dodajemy szczegóły powierzchniowe, takie jak powieki, mięśnie i włosy. Gdy rzeźba zostanie zatwierdzona, model przechodzi do procesu teksturowania.

Teksturowanie

Ostateczna tekstura zostaje nałożona na Gargulca w procesie cyfrowego malowania na powierzchni modelu 3D. Grafik postaci wykorzystuje różnorodne mapy tekstur, by przypisać powierzchni mini cechy materiałowe, odpowiadające m.in. za kolor, odbijanie światła i przejrzystość.

Ożywianie Gargulca w grze

Po zakończeniu wstępnych etapów modelowania, przychodzi pora na dodanie szkieletu i animacji mini przed wprowadzeniem jednostki do gry.

Proces tworzenia szkieletu modelu postaci to tzw. Rigging. Cyfrowy szkielet pozwala animatorom manipulować modelem Gargulca, dzięki czemu może przybierać różne pozy i wyrazy twarzy.
Mini Gargulca w 5 pozach: kucającej na obiekcie, napinającej mięśnie, unoszącej się w powietrzu, kucającej nisko przy ziemi i napinającej mięśnie z tułowiem skierowanym do przodu
Kliknij, aby powiększyć obraz.
Pozy animacji

Animatorzy Rumble często tworzą różne pozy testowe, by nadać postaciom charakteru. Podczas tworzenia nowych póz skupiają się na silnych sylwetkach i czystych, dynamicznych pozach. Czasem stanowią one podstawę dla umiejętności w grze lub animacji talentów. Dochodziło już do sytuacji, w których konkretne talenty były inspirowane pozami testowymi. Talent Murloka brzegowca „Bańka Ochronna” opracowano na bazie pozy stworzonej przez jedną z naszych animatorek, Carin Huurnink!

Jako deweloperzy i artyści cały czas obserwujemy grafiki, które tworzymy z różnych perspektyw. Największą uwagę przywiązujemy do tego, jak wyglądają z perspektywy kamery w grze. Widok z góry w Warcraft Rumble wiąże się z ciekawymi wyzwaniami związanymi z tworzeniem animowanych postaci. Podczas rozgrywki widać głównie górne 30% ciała postaci. W przypadku większości z nich oznacza to widoczność od ramion w górę. Z tego względu musimy trzymać się określonej palety kolorów podczas tworzenia grafik. Większość z naszych mini ma 1, góra 2 podziały kolorów. Ma to na celu przyzwyczajenie graczy do zestawu kolorów danej postaci, by gdy Gargulec trafia na pole bitwy, jego czerń, fiolet i szarość zostały od razu rozpoznane.

Kolor, kształt i sylwetka są niezwykle ważne, gdyż pozwalają graczom szybko odróżnić jedną miniaturkę od innych. Przez jakiś czas chcieliśmy, by Gargulec atakował nogami – animacja miała być podobna do ataku harpii. Ze względu na to, że jest latającym tankiem, Gargulec powinien być mocarny i groźny. Co więcej, powinien wyglądać, jakby mógł wytrzymać poważne obrażenia. Przełożyło się to na wielkie skrzydła, które byłyby kłopotliwe, gdyby postać atakowała nogami.  

Podczas tworzenia animacji lotu Gargulca Carin przykładała szczególną uwagę do ruchu jego ramion, obojczyka oraz bicepsów. Podkreślając, ile siły postać musi włożyć w każdy ruch skrzydłami, udało jej się odwzorować uczucie gry mięśniakiem. Jeśli chodzi o Cios Skrzydłem (dzięki któremu postać zyskuje 33% szybkości ruchu), zdecydowaliśmy się nie przyspieszać ruchu skrzydeł, aby nie tracić wrażenia masywności typowej dla tanków. Trzepoczący Gargulec nie wygląda specjalnie groźnie.

Wszystkie te elementy tworzą niesamowite mini pełne życia i charakteru, które są gotowe wkroczyć na pole bitwy i zmiażdżyć wrogów.

Autorzy Gargulca:
Grafika koncepcyjna: Sam Didier
Model postaci: Joe Keller
Animacja: Carin Huurnink

Kolejny artykuł

Wyróżnione wiadomości