StarCraft II

Informacje o aktualizacji StarCraft II 5.0.11 Hotfix 2

Informacje o aktualizacji StarCraft II 5.0.11 Hotfix 2

ROZWIĄZANE PROBLEMY

OGÓLNE

 • Rozwiązano problem z resetowaniem licznika impasu wynikającym z zabicia wrogiego tumoru biomasy lub okowów zastoju.
 • Rozwiązano problem, który powodował wydanie polecenia ataku w przypadku kliknięcia prawym przyciskiem zniszczalnych skał lub niestabilnych wież.
 • Rozwiązano problem, który powodował, że latające jednostki i Kolos nie zawsze ujawniały, co znajduje się na bardzo wysokich klifach.
 • Rozwiązano problem z lądującymi budynkami terran, które powalały czyhaczy i archontów znajdujących się w pobliżu.
 • Rozwiązano problem z budowlami, które posiadały licznik zabójstw, a nie mogły nikogo zabić.
 • Zmniejszono szybkość animacji stref inhibicji i akceleracji, aby poprawić ich czytelność.
 • Dodano do glosariusza w menu pomocy brakujące zdolności i ulepszenia.
 • Rozwiązano problemy z dekoracjami i budowlami neutralnymi, których cień plamkowy w przypadku niskich ustawień grafiki był schowany za modelem.
 • Rozwiązano problem z prawie niewidocznym promieniem zaznaczenia zniszczalnego lodu.
 • Rozwiązano problem ze zniszczalnym lodem, który miał większy model niż jego rozmiar kolizji.
 • Rozwiązano problem z niestabilnymi wieżami, które nie generowały konturów jednostek znajdujących się za nimi.
 • Rozwiązano problem braku spójności dających się zniszczyć skał z promieniem wyboru, nazwą pancerza i opisem.
 • Rozwiązano drobne problemy ze stworami:
  • Rozwiązano problem z błędnym modelem śmierci ciernistej jaszczurki w przypadku niskich ustawień grafiki.
  • Rozwiązano problem z wyświetlaniem ikony pancerza w przypadku trupiego żuka.
  • Rozwiązano problem z robotem czyszczącym próbującym odtwarzać nieistniejące dźwięki.
 • Rozwiązano różne problemy z rejestrami danych istotne dla twórców map:
  • Rozwiązano problem ze zbyt dużą liczbą wariacji małego dekoracyjnego posągu na planecie Shakuras.
  • Rozwiązano problem z płytami blokującymi budowę, które nie generowały obrazu we mgle.
  • Rozwiązano problem z dynamicznymi blokadami ścieżkowania o wymiarach 1x1/2x2, które nie generowały obrazu we mgle i na które trzeba było wysyłać zwiad.
  • Rozwiązano problem z ogromną, zniszczalną ukośną rampą, która miała błędny model i siatkę szkieletową.
  • Dodano ikony mapy do zniszczalnych garaży dekoracyjnych.
 • Rozwiązano problem z literówką na portrecie Oliveiry.

TERRANIE

Ogólne

 • Rozwiązano problem z przesuwaniem się modelu symbolu zastępczego strefy lądowania, gdy miejsce lądowania jest zablokowane.
 • Rozwiązano problem z niewyświetlaniem konturu skórek Duch Novy i Liberator za wysokimi budowlami.
 • Rozwiązano problem, który powodował, że ERK i MUŁ-y mogły naprawiać halucynacje.

Dowództwo orbitalne

 • Rozwiązano problem z modelem symbolu zastępczego dowództwa orbitalnego, który w przypadku grafiki niskiej jakości wyglądał jak centrum dowodzenia.
 • Rozwiązano problem z brakiem widmowego odpowiednika dowództwa orbitalnego przy lądowaniu.

Kruk

 • Rozwiązano problem z matrycą zakłócającą, która nie wymuszała na przechwytywaczach powrotu na lotniskowiec.
 • Rozwiązano problem z niewyświetlaniem modelu uderzenia matrycy zakłócającej.

Żniwiarz

 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem ładunku KD8 w rankingu budowli obserwatora.

Thor

 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem przycisku Anuluj w jednym z przejść trybu.

PROTOSI

Ogólne

 • Rozwiązano problem, który powodował, że Przywołanie i Mignięcie ujawniało wrogom, gdzie walcząca jednostka zostanie teleportowana.
 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem cienia plamkowego pylonu i gwiezdnych wrót w trakcie przyzywania w niskich ustawieniach grafiki.

Kolos

 • Rozwiązano problem, który powodował, że wydłużona lanca termiczna zwiększała zasięg broni do 10 zamiast do 9.
 • Rozwiązano problem z Kolosem, który nie wywoływał animacji uderzenia w osłonę, gdy atakował namierzoną jednostkę sojuszniczą.

Wyrocznia

 • Dodano wyświetlanie czasu odnowienia do ikony broni.
 • Dodano wskaźnik zasięgu broni w przypadku najechania na przycisk na karcie komend.

Generator osłon

 • Rozwiązano problem z kołem wyboru, które przecinało ziemię w trakcie animacji przyzywania.
 • Rozwiązano problem, który powodował stworzenie powielonego modelu w trakcie przyzywania.
 • Rozwiązano problem ze skórkami wyświetlającymi błędny model.
 • Usunięto cień plamkowy, który był wyświetlany w niskich ustawieniach grafiki.
 • Rozwiązano problem z nietworzeniem promienia w przypadku zmiany celu.
 • Rozwiązano problem z dwukrotnym odtwarzaniem dźwięków.
 • Rozwiązano problem z niewidocznym przyciskiem anulowania generatora osłon.
 • Rozwiązano problem z niewidoczną zdolnością zatrzymania generatora osłon.

Tropiciel

 • Rozwiązano problem, który powodował, że wrogowie widzieli model animacji Mignięcia, gdy znajdował się on tuż poza ich polem widzenia.

ZERGOWIE

Tępiciel

 • Rozwiązano problem, który powodował, że tępiciele nie zadawali obrażeń celowi, jeśli znajdował się on na innym poziomie klifu.
 • Rozwiązano problem, który powodował, że tępiciele nie wywoływali modelu uderzenia w osłonę w przypadku sojuszniczego celu.
 • Rozwiązano problem, który powodował, że tępiciele nie zawsze odtwarzali prawidłowy odgłos śmierci w czasie ataku.

Czyhacz

 • Rozwiązano problem, który powodował, że zagrzebana broń czyhacza nie była wyświetlana jako wyłączona.

Kręgowije i pełzacze zarodnikowe

 • Rozwiązano problem, który powodował, że dźwięki ataku kręgowijów były słyszalne z odległości kilku ekranów.
 • Rozwiązano problem z animacją porzucania korzenia przez kręgowije i pełzacze zarodnikowe.
 • Rozwiązano problem z nieaktualną ikoną UI kręgowijów i pełzaczy zarodnikowych w trakcie zakorzeniania.

Nosiciel roju

 • Rozwiązano problem uniemożliwiający zamianę skrótu klawiszowego zakorzeniania/wykorzeniania nosiciela roju.

Kolejny artykuł

Wyróżnione wiadomości