StarCraft II

StarCraft II – aktualizacja 5.0.11

StarCraft II – aktualizacja 5.0.11

En Taro Adun

Aktualizacja 5.0.11 przybyła. Zawiera ona wiele zmian balansu, usprawnień komfortu gry i poprawek błędów. Zmiany zostały opracowane przez społeczność StarCraft II, w skład której wchodzili gracze zawodowi, twórcy treści, organizatorzy turniejów i moderzy. Chcemy podziękować im wszystkim za wysiłek włożony w tę aktualizację.
– Zespół StarCraft II


TRYB WIELOOSOBOWY

Jednostki robotnicze

 • Nie muszą już czekać na pełne wyhamowanie przed rozpoczęciem ataku.
Komentarz twórców: Jednostki robotnicze przez powolne zwalnianie w wyniku zachowań wydobywczych robiły wrażenie mało responsywnych, gdy otrzymywały rozkaz zaatakowania pobliskich jednostek.

ZERGI

Tumor Biomasy

 • Wydłużono czas odnowienia z 10,71 do 13,57 sek.
 • Zmniejszono zasięg pola widzenia z 11 do 10 m.
Komentarz twórców: Pokazuje, gdzie sięga zasięg pola widzenia zapewniany zergom, ponieważ zasięg wzroku jest teraz zgodny z zasięgiem rozprzestrzeniania biomasy przez tumor. Nieznacznie zmniejsza ilość biomasy w początkowej fazie gry u grającego zergami, zwłaszcza w sytuacjach, gdy na małym obszarze znajduje się wiele tumorów, lub bez jednostek takich jak piekielniki, które opóźniają biomasę.

Wylęgarnia, leże i ul

 • Skrócono okres rozprzestrzeniania biomasy z 0,3 do 0,25 (zwiększa szybkość rozprzestrzeniania biomasy z tych budowli o 20%, ale nie ma wpływu na rozprzestrzenianie z tumorów biomasy).
 • Zwiększono zasięg pola widzenia z 10, 11 i 12 do 12.
Komentarz twórców: Zwiększa pole widzenia, aby dopasować promień rozprzestrzeniania biomasy, podobnie jak w przypadku zmiany pola widzenia tumoru biomasy. Zwiększa się szybkość rozprzestrzeniania biomasy, co pozwala na bardziej spójne odgradzanie, a także pomaga w obronie we wczesnej fazie gry.

Żmij

 • Po użyciu Porwania żmij nie może się poruszać ani używać umiejętności przez 0,57 sek.
Komentarz twórców: Uniemożliwia żmijowi jednoczesne uprowadzenie 2 jednostek, jak również sprawia, że jest bardziej podatny na zabicie po użyciu Porwania.

Ultralisk

 • Zmniejszono rozmiar jednostki o 12,5%.
 • Zwiększona odległość, na jaką może przemieścić się cel, zanim atak ultraliska zostanie anulowany, z 1 do 1,25 (zasięg rozpoczęcia ataku pozostaje bez zmian).
Komentarz twórców: Ultraliski często zacinały się przy własnych jednostkach zergów ze względu na swój duży rozmiar i wolniejszą prędkość ruchu niż inne jednostki walczące wręcz. Powinno to pomóc im łatwiej wkraczać do walki.

Hydralisk

 • Zwiększono premię do szybkości poruszania się poza biomasą od Wzmocnień mięśni z 0,79 do 0,98.
 • Zmniejszono punkt obrażeń z 0,15 do 0,1. (Punkt obrażeń to czas potrzebny jednostce do wykonania ataku. Zmniejszenie go daje więcej czasu na ruch pomiędzy atakami).
Komentarz twórców: Wysoki punkt obrażeń hydraliska w połączeniu z jego szybkim atakiem powodował, że prowokowanie wrogów do ataku nie było zbyt skuteczne. Szybkość ataku została zwiększona, aby ułatwić wycofywanie się z walk i zmianę pozycji armii, gdyż wycofywanie się z walk na mapie często kończyło się zgarnięciem wielu hydralisków.

Rządca szczepu

 • Zwiększono szybkość poruszania się z 1,97 do 2,24.
 • Skrócono czas życia powitych pomiotów z 5,71 do 3,57 sek.
Komentarz twórców: Wolna prędkość rządcy szczepu zmusza zergi do gry w defensywie do czasu, aż surowce na mapie zostaną wydobyte, co powoduje, że mecze, w których jest on wykorzystywany, mają bardzo wolne tempo. Czas działania pomiotów został skrócony, aby osłabić jednostkę w grach, w których nie ma nic, co mogłoby szybko usunąć pomioty, a także aby uniemożliwić zergom ciągłe wysyłanie fal pomiotów z odległości większej niż zasięg ataku rządcy szczepu.

Pustoszyciel

 • Wydłużono czas powicia z 8,57 do 12,14 sek. i usunięto losowe opóźnienie do maksymalnie 0,36 sek.
Komentarz twórców: Zmusza zergi do nieco wcześniejszego przygotowania się do obrony przed atakami, a także zmniejsza skuteczność przekształcania karakanów w pustoszyciele podczas walk w celu ich uleczenia. Powinno to sprawić, że ataki zmasowane karakanami będą nieco łatwiejszy do obrony w meczach zergów przeciwko terranom i innym zergom.

PROTOSI

Generator osłon

 • Zmniejszono premię do tempa regeneracji osłon przez Przeciążenie generatora ze 100% do 50%. (Zmniejsza moc zregenerowanych osłon z 1440 do 1080).
Komentarz twórców: Poprzednio Przeciążenie generatora utrudniało wzięcie udziału w starciu bez względu na różnicę armii, aż do momentu wygaśnięcia, chyba że Generator osłon mógł zostać zniszczony. To powinno dać atakującemu szansę na zajęcie pozycji, jeśli ma znaczną przewagę armii.

Obserwator

 • Zwiększono szybkość poruszania się z 2,63 do 2,82.
 • Zwiększono premię do szybkości poruszania się od Dopalaczy grawitacyjnych z 1,31 do 1,41, z zachowaniem 50% wzrostu szybkości.
 • Zwiększono rozmiar modelu o 10% (tylko rozmiar wizualny, nie wpływa na interakcje z zasięgiem lub wizją).
Komentarz twórców: Nagradza wykorzystanie obserwatorów do aktywnego zwiadu i blokowania biomasy oraz pozwala im łatwiej nadążyć za armią protosów. Zwiększony rozmiar pomaga przeciwnikowi zobaczyć, kiedy obserwator jest obecny, jeśli aktywnie go szuka, ponieważ podejmowanie decyzji w przekonaniu, że przeciwnik nie jest świadomy waszych działań, może niesamowicie utrudniać rozgrywkę.

Archont

 • Zmniejszono promień kolizji z budowlami z 0,75 do 0,56 (umożliwia archontom przechodzenie przez jednopolowe odstępy między budynkami. Nie wpływa na kolizję z innymi jednostkami).
Komentarz twórców: Sprawia, że archont jest lepszy w obronie wewnątrz bazy protosów, przeciwko jednostkom takim jak mutaliski. Pomaga również uniknąć frustrujących scenariuszy, w których archontowie mogą utknąć po przywołaniu.

Wysoki templariusz

 • Zwiększono szybkość poruszania się z 2,63 do 2,82.
Komentarz twórców: Zwiększa szybkość armii naziemnych ze wsparciem wysokich templariuszy, pozwalając na bardziej efektywne poruszanie się po mapie. W połączeniu z osłabieniem żmija powinno to pomóc w zmniejszeniu wartości generowanej przez żmija z upływem czasu w połączeniu z powietrznymi armiami protosów.

Destabilizator

 • Zmniejszono promień oczyszczającego rozbłysku z 1,5 do 1,3575.
Komentarz twórców: Zmniejsza maksymalne obrażenia, jakie destabilizator może zadać nieświadomemu przeciwnikowi, nie wpływając przy tym znacząco na jego zastosowanie do atakowania jednostek naziemnych lub stacjonarnych z dystansu.

Lotniskowiec

 • Zmniejszono priorytet przechwytywaczy jako celu ataku z 20 do 19. (Atakujący obiera teraz za cel inne jednostki przed przechwytywaczami).
Komentarz twórców: Dla większości graczy na różnych poziomach umiejętności atakowanie lotniskowców jest zbyt trudne za pomocą armii, która jest bardziej skupiona na niszczeniu samych lotniskowców (np. wikingi i skaziciele). Powinno to pozwolić graczom na używanie jednostek przeznaczonych do walki z lotniskowcami, aby faktycznie były efektywnie wykorzystywane i wyrównać wymogi mikrozarządzania w starciach między graczami.

Wartownik

 • Skrócono czas budowy z 26,4 do 22,9 sek.
 • Zwiększono szybkość ruchu z 3,15 do 3,5.
Komentarz twórców: Pozwala na nieco wcześniejszy zwiad na wczesnym etapie gry z użyciem halucynacji, a także pomaga wartownikowi nadążać za armią protosów, gdy używa osłony strażniczej.

Kuźnia

 • Skrócono czas opracowania ulepszeń 1. poziomu ze 128,6 do 121,6 sek.
 • Skrócono czas opracowania ulepszeń 2. poziomu ze 153,6 do 144,6 sek.
 • Skrócono czas opracowania ulepszeń 3. poziomu ze 178,6 do 167,9 sek.
Komentarz twórców: W ostatnim czasie protosi mocno polegali na destabilizatorach w walce naziemnej. Wraz z obniżeniem poziomu destabilizatorów i przeciążenia generatora wcześniejsze ulepszenia powinny dać pewną rekompensatę, jeśli chodzi o siłę armii naziemnej.

Mroczny templariusz

 • Skrócono opóźnienie ataku po Mrocznym przejściu z 0,75 do 0,71 sek. (wartość znormalizowana dla normalnej prędkości gry).

TERRANIE

Wiking (tryb myśliwski)

 • Zmniejszono punkt obrażeń z 0,12 do 0,04 (tryb myśliwski jest trybem powietrznym wikinga).
Komentarz twórców: Wikingi mają małą prędkość i wysoki punkt obrażeń jak na jednostkę latającą, co sprawia, że trudno jest efektywnie zarządzać nimi inaczej, niż po prostu klikając na wrogie jednostki powietrzne. To powinno pozwolić na bardziej efektywne mikro.

Liberator

 • Zmniejszono koszt ze 150/150 do 150/125.
Komentarz twórców: Użycie liberatora spadło z czasem, ponieważ zergi tworzyły więcej królowych we wczesnej fazie gry, a przejście na liberatory przeciwko protosom w późniejszej fazie jest zbyt kosztowne.

Duch

 • Usunięto ulepszenie Wzmocniona fala uderzeniowa.
 • Zwiększono podstawowy promień EMP z 1,5 do 1,75.
 • Przycelowanie zostaje anulowane, jeśli cel odsunie się od ducha o więcej niż 14 zasięgu podczas użycia zdolności (zasięg użycia Przycelowania wynosi 10).
 • Zdolność można teraz ręcznie anulować.
Komentarz twórców: Maksymalny potencjał EMP został zredukowany, co osłabia ducha w stosunku do późnych armii protosów i jednostek ze zdolnościami, jednocześnie dając mu więcej mocy natychmiast, zanim ulepszenie wzmocniona fala uderzeniowa zostanie opracowane. Ograniczenie zasięgu Przycelowania zmniejsza karę, jaką duch może otrzymać przeciwko jednostkom biologicznym, gdzie poruszanie się gdziekolwiek w pobliżu armii terrańskiej wymagałoby pełnego zaangażowania, gdyż wycofujące się jednostki zawsze zginęłyby w wyniku użycia skanowanie lub wizji. Umiejętność jest teraz ręcznie anulowana, aby dać więcej potencjału do mikrozarządzania w sytuacjach, gdy duch znajduje się w niebezpieczeństwie, zwłaszcza gdy jest jasne, że nie będzie w stanie zakończyć użycia umiejętności.

Banshee

 • Skrócono czas opracowania Hiperwirników ze 121,4 do 100 sek.
 • Zmniejszono koszt ulepszenia Hiperwirniki ze 150/150 do 125/125.
Komentarz twórców: Zmniejsza koszty opracowania ulepszenia szybkości banshee, ponieważ było ono zbyt nieefektywne w stosunku do nakładów.

Cyklon

 • Zmieniono premię do obrażeń od Akceleratora pola magnetycznego z +20 przeciwko celom opancerzonym na +10 przeciwko wszystkim.
 • Namierzanie będzie teraz traktowało priorytetowo jednostki powietrzne, które zagrażają cyklonowi (jednostki powietrzne z atakiem naziemnym, jednostki korzystające ze zdolności).
 • Zwiększony zasięg automatycznego użycia 7 do 7,5 (podobnie jak w przypadku zmiany z Heart of the Swarm na Legacy of the Void z zasięgiem skanowania broni, zasięg autoużycia został zwiększony, aby cyklony wykonujące ruch z atakiem nie przemieszczały się poniżej rzeczywistego zasięgu Namierzania, zanim namierzą cel. Umiejętność nadal ma zasięg użycia równy 7).
Komentarz twórców: Zmiana dotycząca obrażeń zadawanych przez Akcelerator pola magnetycznego ma na celu uczynienie jednostki nieco bardziej wszechstronną, gdyż wiele jednostek fabrycznych terran jest zbyt wyspecjalizowanych w określonych rolach. Namierzanie nadające priorytet jednostkom powietrznym pomoże w starciu z armiami takimi jak mutaliski i zerglingi, zapobiegając marnowaniu wszystkich namierzeń na zerglingi i przytłaczaniu armii zmechanizowanych z powietrza.

Wieża radarowa

 • Zmniejszono zasięg radaru z 30 do 27.
Komentarz twórców: Wieże radarowe spowalniają grę uniemożliwiając złapanie terran w pozycji defensywnej, szczególnie w walce z innymi terranami. Zmiana da mniej czasu ostrzegania przed atakami lub wymusi budowanie bardziej wysuniętych wieża radarowych, dając przeciwnikowi szansę na łatwiejsze ich zniszczenie.

Kruk

 • Zmniejszono koszt w wespanie z 200 do 150 jednostek.
 • Skrócono czas budowy z 42,9 do 34,3 sek.
 • Usunięto ulepszenie Reaktor Corvid.
 • Zmniejszono redukcję pancerza przez pocisk przeciwpancerny z 3 do 2 (osłabiono intensywność koloru osłabionych jednostek).
 • Skrócono czas działania Automatycznej wieżyczki z 10 do 7,9 sek.
 • Zmniejszono wytrzymałość automatycznej wieżyczki ze 150 do 100 pkt.
 • Osłabiono pancerz automatycznej wieżyczki z 1 do 0 pkt.
 • Na automatyczną wieżyczkę nie wpływa już pancerz z neostali.
Komentarz twórców: Zwiększa opłacalność kruka do wykorzystania jako jednostki wykrywającej poprzez zmniejszenie inwestycji. Część siły zostaje usunięta z Pocisku przeciwpancernego, a wytrzymałość automatycznej wieżyczki jest znacznie osłabiona, aby zapobiec masowym strategiom wieżyczkowym, które były zbyt skuteczne przeciwko innym terranom. Jednocześnie nie wpłynie to znacząco na zdolność kruka do używania automatycznych wieżyczek do nękania protosów.

RÓŻNE POPRAWKI BŁĘDÓW/USPRAWNIENIA ROZGRYWKI

Banshee

 • Pierwszy pocisk nie jest już opóźniony o 0,11 sek. po zakończeniu ataku (poprzednio banshee mogły nawet zacząć się oddalać przed wystrzeleniem pierwszego pocisku. Drugi pocisk również będzie szybszy o 0,11 sek., ponieważ między dwoma pociskami pozostaje odstęp 0,11 sek.).

Fabryka

 • Zwiększono maksymalny promień tworzenia o 1.

Wdowia mina

 • Skrócono losowe opóźnienie wygrzebania/zagrzebania z 0,36 sekundy do 0,18 sekundy (średni czas pozostaje bez zmian).
 • Nie obiera już za cel kokonów zergów bez rozkazu.
 • Nie obiera już za cel jednostek dotkniętych przez Pasożyta neuronalnego bez rozkazu ręcznego. To zachowanie jest teraz spójne z innymi jednostkami.

Cyklon

 • Naprawiono błąd, który powodował, że namierzanie mogło przejść w stan uśpienia, gdy cyklon został załadowany do transportowca.
 • Namierzanie nie obiera już za cel kokonów zergów bez rozkazu.

Generator osłon

 • Naprawiono błąd, który powodował, że wielokrotne wydawanie komendy Stop mogło zwiększyć tempo regeneracji osłon.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że animacje tworzyły „migawki” we mgle.
 • Naprawiono opis Regeneracji, w którym wartości nie były skalowane do prędkości gry.

Adept

 • Naprawiono błąd, który powodował, że nie można było rozkazać adeptom anulowania zdolności transferu psionicznego, gdy byli wybrani z adeptami, którzy dokonują przesyłu.
 • Jednostce można teraz rozkazać wejście do pryzmatu nadprzestrzennego podczas transferu psionicznego, co automatycznie anuluje zdolność Cień.

Królowa

 • Naprawiono błąd, który powodował, że początkowe tumory biomasy mogły zostać anulowane.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre podstawowe komendy były ignorowane przez 0,6 sek. po powiciu.

Czyhacz

 • Skrócono losowe opóźnienie wygrzebania z 0,36 do 0,18 sek. (średni czas pozostaje bez zmian).
 • Ataki nie będą już blokowane przez niektóre nisko położone elementy terenu.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że jednostki załadowane do transportowców mogły zostać uszkodzone.

Hydralisk

 • Teraz ma taki sam czas odnowienia ataku i szybkość animacji ataku przy atakach w walce wręcz i na odległość (wcześniej ataki w walce wręcz miały dłuższą animację i krótszy czas odnowienia).
 • Naprawiono błąd, który powodował, że przekształcenie w czyhacza mogło zostać anulowane inteligentną komendą wydaną zaraz po rozkazie przekształcenia.
 • Usunięto losowe opóźnienie przekształcenia w czyhacza i dodano średnie opóźnienie do podstawowego czasu powicia.

Okowy zastoju

 • Zwiększono priorytet jako cel ataku z 10 do 20 (atakujący nie będą już traktować priorytetowo innych jednostek w stosunku do Okowów zastoju i teraz są traktowane równie priorytetowo.)
 • Jednostki w zastoju mogą teraz otrzymywać podstawowe rozkazy, które zostaną wykonane po wygaśnięciu efektu.

Kruk

 • Naprawiono błąd, który powodował, że jednostkom objętym działaniem Matrycy zakłócającej nie można było wydawać komendy Stop.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że jednostki objęte działaniem Matrycy zakłócającej przechodziły poniżej swojego zasięgu ataku po wydaniu komendy Ruch z atakiem.
 • Matryca zakłócająca wstrzymuje teraz czas odnowienia Bariery nieśmiertelnych na poprawną ilość czasu (z 5,7 do 7,9 sek).

Nosiciel roju

 • Powijanie szarańczy nie przerywa już bieżącego rozkazu.

Wylęgarnia, leże i ul

 • Priorytet podgrupy zmieniony z „Wylęgarnia > Leże > Ul” na „Ul > Leże > Wylęgarnia”.

Ogólne

 • Naprawiono problem, który powodował, że można było zrzucić MUŁ-a na rafinerie znajdujące się w pobliżu centrów dowodzenia.
 • Naprawiono niezamierzone zachowanie czerwi nydusowych.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że dźwięk rozpoczęcia ataku mutaliska odtwarzany był za każdym razem, gdy atak się odbijał.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że przekształcenie w pustoszyciela mogło zostać anulowane inteligentną komendą wydaną zaraz po rozkazie przekształcenia.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że przekształcenie w czyhacza mogło zostać anulowane inteligentną komendą wydaną zaraz po rozkazie przekształcenia.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że zerglingi nie mogły otrzymać ustawionych w kolejce komend przekształcenia w tępiciele.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że zerglingi i nosiciele roju nie mogły otrzymywać poleceń podczas wygrzebywania.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że liberatory nie mogły otrzymywać pewnych komend natychmiast po otrzymaniu rozkazu zakończenia oblężenia.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że thor w trybie ładunków o dużej mocy nie miał detekcji kolizji z szarańczą.
 • Naprawiono błąd animacji ataku thora podczas korzystania ze skórki Tyrador.
 • Naprawiono wiele nieprawidłowych wyników ulepszeń i jednostek (to, ile „punktów” otrzymacie, powinno być równe łącznemu kosztowi zasobów).
 • Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre jednostki latające/budynki nie powodowały falowania wody podczas przelotu nad nią. Znormalizowano wysokość, na której jednostka powietrzna będzie powodować falowanie.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że jednoczesne użycie Przywołania zbiorczego (statek-matka) i Strategicznego przywołania (nexus) mogło przenieść przywoływane jednostki do nieprawidłowej lokalizacji.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że animacja Żrącej żółci pustoszyciela mogła pojawić się zamiast animacji zagrzebania.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że Przywrócenie osłon przez generator nie pokazywało swojego zasięgu podczas interakcji z interfejsem.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że zmiana szybkości przesyłu nie zmieniała prędkości animacji.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że automatyczne użycie generatora osłon obierało za cel mroczną świątynię.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że żniwiarze rzucali Ładunki KD8 niewłaściwą ręką.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że odmieńce mogły na stałe zmienić stronę po użyciu Pasożyta neuronalnego (teraz wyłącza on przekształcanie).
 • Naprawiono błąd, który powodował, że zagrzebani nosiciele roju i pustoszyciele zderzali się z zagrzebanymi poruszaczami. Karakany zmieniają teraz swoje kolizje po zbadaniu szponów kopiących.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że drugie trafienie zeloty mogło zadać obrażenia jednostkom znajdującym się w zastoju, nietykalnym, podniesionym lub bardzo dalekim. Maksymalna odległość, na jaką można otrzymać obrażenia, wynosi teraz 2,1.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że drugie trafienie królowej mogło zadać obrażenia jednostkom, które znajdowały się w transporcie, zastoju, nietykalnym, podniesionym lub bardzo oddalonym. Maksymalna odległość, na jaką można otrzymać obrażenia od ataku wręcz, wynosi teraz 5.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że drugie trafienie żniwiarza mogło zadać obrażenia jednostkom znajdującym się w transporcie, zastoju, nietykalnym, podniesionym lub bardzo oddalonym. Maksymalna odległość, na jaką można otrzymać obrażenia, wynosi teraz 7.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że drugie trafienie thora mogło zadać obrażenia jednostkom znajdującym się w transporcie, zastoju, nietykalnym lub podniesionym.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że atak kolosa mógł zadać obrażenia jednostkom znajdującym się w zastoju, nietykalnym, podniesionym lub bardzo dalekim. Maksymalna odległość, na jaką można otrzymać obrażenia, wynosi teraz 9 (+2 z ulepszeniem).
 • Naprawiono błąd, który powodował, że promy medyczne mogły leczyć jednostki dotknięte zastojem.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że generatory osłon mogły doładowywać jednostki dotknięte zastojem.

PULA MAP

Pula map 1 na1 została zaktualizowana o następujące nowe plansze:

 • Altitude LE (Pułap ER)
 • Ancient Cistern LE (Pradawny Zbiornik ER)
 • Babylon LE (Babilon ER)
 • Dragon Scales LE (Smocze Łuski ER)
 • Gresvan LE (Greswan ER)
 • NeoHumanity LE (NeoLudzkość ER)
 • Royal Blood LE (Szlachetna Krew ER)

Kolejny artykuł

Wyróżnione wiadomości