Diablo Immortal

Spałaszujcie obfite plony nagród w wydarzeniu świątecznym Zlecenia Zbiorów

Spałaszujcie obfite plony nagród w wydarzeniu świątecznym Zlecenia Zbiorów

Bezpieczeństwo jest w Sanktuarium pojęciem bardzo abstrakcyjnym i staje się namacalne tylko na chwilę podczas święta Zlecenia Zbiorów… Mocno się go uchwyćcie, Awanturnicy!

W ostatniej aktualizacji zawartości gracze przemienili się w Pomiot Zniszczenia dzięki nowemu karnetowi bojowemu, a my zaprezentowaliśmy 42 nowe przedmioty legendarne, które pozwolą wam ulepszyć wasze konfiguracje klasowe. Wraz z niniejszą aktualizacją zawartości wprowadzamy wydarzenie świąteczne Zlecenia Zbiorów, zmiany balansu klas oraz nowe funkcje legendarnych klejnotów.

Generałowie Płonących Piekieł raz jeszcze użyli swej najbardziej podstępnej magii – zdolności do manipulowania biegiem czasu... 9 listopada na wszystkich serwerach w Ameryce Północnej wskazówki zegarów zostaną przesunięte o godzinę wstecz. Zmiana ta obejmuje również harmonogram prac konserwacyjnych, które również odbędą się o godzinę później.

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku poprzednich aktualizacji zawartości, odbędą się prace konserwacyjne – 9 listopada w godzinach 1:00–3:00 czasu polskiego dla serwerów z Europy, Oceanii, Chin, Azji Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej oraz 9 listopada w godzinach 9:00–11:00 czasu polskiego dla serwerów z obu Ameryk. Aktualizacja wprowadza całą zawartość wymienioną w artykule – wyłączając tę, dla której podano późniejsze daty implementacji.


Kodeks

Wydarzenie świąteczne: Zlecenia Zbiorów

Powracające wydarzenia

Aktualizacje funkcji

Poprawki błędów


Wydarzenie świąteczne: Zlecenia Zbiorów

Wznieście z radością kufle, wspólnie zanućcie wesołą piosenkę w karczmie i zasiądźcie do uczty wszech czasów, by uczcić fakt, że nie wylądowaliście dotychczas w brzuchu demona. Świętujcie z nami Zlecenia Zbiorów!

Od 17 listopada, godz. 3:00, do 1 grudnia, godz. 3:00 czasu serwera możecie radośnie rozkoszować się klęską urodzaju i wykonywać codzienne cele, aby wypełnić wszystkie pola na tablicy zleceń zbiorów. Z każdym zapełnionym polem do waszego mieszka wpadnie nieco złota, lecz klucze pretendenta, przedmioty z zestawu, pył i inne nagrody trafią tylko do tych śmiałków, którym uda się wypełnić cały rząd lub kolumnę na tablicy. Wypełnijcie całą tablicę, aby otrzymać prawdziwy plon tej jesieni: legendarny emblemat oraz 2 telluryczne perły.

Ponadto w ramach świątecznych obchodów do sklepu dodanych zostanie 6 zestawów Hulaki. Znajdziecie je w sklepie w grze już 17 listopada.

Powrót do góry


Powracające wydarzenia

Próba Hord

Być może macie doświadczenie, lecz tylko najlepsi z najlepszych wyjdą zwycięsko z Próby Hord. Od 10 listopada, godz. 3:00 do 17 listopada, godz. 3:00 czasu serwera możecie rywalizować z innymi graczami, zdobywać nagrody i wspinać się na szczyt rankingów wydarzenia. Każdy gracz ma do dyspozycji zamkniętą aleję, na którą falami wlewać się będą stada demonów – waszym celem jest zgładzenie istot z piekła rodem z nieugiętą determinacją. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie w tym artykule.

Wszystkie Klany na Pokład

Armie Płonących Piekieł gromadzą się, aby wprowadzić w życie nikczemny plan. Awanturnicy, wezwijcie klan pod swój sztandar, aby powstrzymać falę ciemności! Od 11 listopada, godz. 3:00 do 19 listopada, godz. 3:00 czasu serwera Sanktuarium wzywa Wszystkie Klany na Pokład. Więcej informacji o wydarzeniu i nagrodach do zdobycia znajdziecie w tym artykule.

Dzikie Starcie

Zwerbujcie swoich najbardziej zaufanych towarzyszy i pokonajcie wrogie drużyny w wydarzeniu Dzikie Starcie. W tym wyjątkowym wydarzeniu PvP dostępnym od 17 listopada, od godz. 3:00, do 24 listopada, do godz. 3:00 czasu serwera gracze rozpoczną na 1 poziomie i będą eksplorować rozległy obszar w 6-osobowych drużynach. Ich celem będzie przetrwanie dłużej niż pozostałe zespoły. Wykorzystujcie znaleziony ekwipunek, zdobywajcie doświadczenie i rośnijcie w siłę. Zabijajcie wszystko na swojej drodze i wygrajcie bitwę. Rozgrywka na arenie dobiega końca, gdy jedna z drużyn przeżyje wszystkie pozostałe, odciskając swoje piętno na Sanktuarium. Więcej informacji na temat Dzikiego Starcia znajdziecie w tym artykule.

Wygłodniały Księżyc

Nienasycony księżyc domaga się więcej ofiar, zapewniając nadchodzącą okazję do zaspokojenia jego pozornie nieskończonego apetytu na krew!

Oświecona przez księżyc ścieżka, którą podążacie, by odpowiedzieć na żarłoczne wołanie waszego lunarnego władcy, już na was czeka. Gracze mogą wykonać do 3 celów dziennie począwszy od 18 listopada, od godz. 3:00, do 24 listopada, do godz. 3:00 czasu serwera. Więcej informacji na temat Nienasyconego Księżyca znajdziecie w tym artykule.

Powrót do góry


Aktualizacje funkcji

Inkrustowanie klejnotem pomocniczym

Gracze mogą umieścić dodatkowy, pomocniczy legendarny klejnot w już osadzonym legendarnym klejnocie. Afiks klejnotu głównego zostanie zastąpiony afiksem klejnotu pomocniczego rangi 1. Wartości rezonowania, współczynnika bojowego i premii do znajdowania magii będą obliczane w oparciu o klejnot główny. Klejnot pomocniczy musi mieć co najmniej taką samą jakość (liczbę gwiazdek) jak klejnot główny. Nie można mieć zduplikowanych klejnotów w miejscu na klejnot główny i pomocniczy.

Komentarz twórców: Gracze inwestują dużo czasu i zasobów w awansowanie legendarnych klejnotów, zatem decyzja o wypróbowaniu nowego legendarnego klejnotu nigdy nie była łatwa do podjęcia. Dodaliśmy tę funkcję z zamiarem umożliwienia graczom wypróbowania nowych legendarnych klejnotów bez konieczności rezygnacji ze współczynnika bojowego i zasobów związanych z klejnotami wysokiej jakości.

Przenoszenie mocy klejnotu

Ta funkcja legendarnych klejnotów umożliwia graczom wykorzystanie mocy nieużywanych klejnotów pięciogwiazdkowych bez ich utraty. Funkcja ta składa się z 3 współistniejących elementów: pozyskania, nasycenia lub przeniesienia mocy. Pozyskiwać, nasycać i przenosić moc klejnotów można wyłącznie w przypadku klejnotów pięciogwiazdkowych (z dowolną liczbą gwiazdek) co najmniej rangi 2. Należy pamiętać, że działania te nie zmieniają jakości ani rangi klejnotu.

Pozyskanie mocy: Opcja ta usuwa moc klejnotu z legendarnego klejnotu, czyniąc go nieaktywnym, i powoduje umieszczenie mocy klejnotu w ekwipunku gracza. Nieaktywnego klejnotu nie można ulepszać ani osadzać w gniazdach. Można go jednak wykorzystać w charakterze klejnotu pomocniczego. Jeśli użyty klejnot był nieprzypisany lub przypisany, pozyskana moc klejnotu będzie miała taki sam status.

Nasycanie mocą: Opcja ta powoduje przeniesienie mocy klejnotu na nieaktywny legendarny klejnot, aby przywrócić mu pełną funkcjonalność. Można wykorzystać moc klejnotów i inne legendarne klejnoty, aby dokonać nasycenia. Jeśli nieaktywny klejnot jest nieprzypisany lub przypisany, to aby zachować ten status, każdy wykorzystany materiał również musi być odpowiednio nieprzypisany lub przypisany. Należy pamiętać, że legendarne klejnoty wykorzystywane do nasycenia mocą są traktowane tak samo, jak w przypadku zużycia legendarnego klejnotu w celu pozyskania jego mocy.

Przeniesienie mocy: Podobnie jak ma to miejsce w przypadku nasycenia, przeniesienie mocy powoduje transfer mocy do nieaktywnego legendarnego klejnotu i przywrócenie jego pełnej funkcjonalności. Najważniejszą różnicę stanowi fakt, że początkowo gracz musi wybrać inny dozwolony pięciogwiazdkowy klejnot legendarny (z dowolną liczbą gwiazdek) co najmniej rangi 2, aby zapewnić moc klejnotu. Klejnot dostarczający moc stanie się nieaktywny, a wcześniej dezaktywowany klejnot zostanie przywrócony do pełnej funkcjonalności. Jeśli klejnot dostarczający moc do przeniesienia nie wystarczy, gracz zostanie poproszony o uzupełnienie różnicy – tak jakby używał innych materiałów (mocy klejnotów lub innych legendarnych klejnotów). W przypadku wykorzystania wielu materiałów do przeniesienia mocy, pierwotny klejnot dostarczający mocy stanie się nieaktywny, ale materiały pomocnicze będą działać zgodnie z zasadami nasycenia i zostaną całkowicie zużyte. Zasady dotyczące statusu przypisania lub jego braku mają zastosowanie podczas przenoszenia mocy.

Komentarz twórców: Jesteśmy zdania, że możliwość zmiany mocy klejnotu w celu wzmocnienia nowych klejnotów legendarnych, przy jednoczesnym zachowaniu wykorzystanego w tym celu klejnotu w ekwipunku gracza – w połączeniu z nową funkcją klejnotu pomocniczego – zapewnia większą elastyczność tworzenia konfiguracji postaci. Czekamy z niecierpliwością, by się przekonać, jak nowa funkcja umożliwi graczom lepsze wykorzystanie rzadziej wybieranych legendarnych klejnotów.

Rozszerzenie pola widzenia

Pole widzenia kamery w grze zostało automatycznie rozszerzone, dzięki czemu gracze na wszystkich platformach mogą już na pierwszy rzut oka ogarnąć wzrokiem większy obszar. Jesteśmy przekonani, że zmiana ta poprawi wrażenia płynące z rozgrywki dla wszystkich graczy.

Przed rozszerzeniem pola widzenia:

Po rozszerzeniu pola widzenia:

Nieśmiertelni i Cienie

Jeśli gracz zmieni frakcję z Nieśmiertelnych na Cienie i wygra Wyzwanie Wodza Nieśmiertelnych ze swoim nowym klanem, nie będzie mógł ponownie stać się Nieśmiertelnym, ponieważ był nim w poprzednim cyklu.

Balans klas

Ogólne

 • Zmniejszono obrażenia zadawane przez graczy przywołańcom na Polach Bitew i podczas Rytuału Wygnania z 200% do 150%.

Umiejętności barbarzyńców

 • Skok: Zwiększono maksymalną liczbę ładunków z 1 do 2.

Przedmioty barbarzyńców

 • Zwierzęcy Instynkt oraz Porażający Chaos: Zwiększono maksymalną liczbę ładunków Skoku z 1 do 2.
 • Hełm Mistrza Bitew: Skrócono czas odnowienia Podżegania z 30 do 20 sek.
 • Groźba Bestii: Skrócono czas odnowienia Podżegania z 16 do 12 sek.
 • Zdecydowanie:
  • Zwiększono obrażenia zadawane przez Dziką Szarżę po pełnym doładowaniu o 20%.
  • Skrócono czas potrzebny do maksymalnego doładowania Dzikiej Szarży z 1 do 0,5 sek.
  • Zwiększono maksymalną liczbę ładunków Dzikiej Szarży z 2 do 3.
 • Opór Kara: Osłona pochłaniająca obrażenia zapewniana przez Skok zapewnia teraz niewrażliwość na efekty odrzucenia.

Umiejętności rycerzy krwi

 • Abominacja:
  • Aktywacja umiejętności zadaje teraz obrażenia pobliskim wrogom, a także wywołuje u nich strach.
  • Wydłużono czas działania strachu z 2 do 3 sek.
  • Skrócono czas odnowienia z 15 do 12 sek.
 • Abominacja (Napływ Krwi):
  • Zmniejszono zasięg umiejętności z 7 do 5 m.
  • Zwiększono maksymalną liczbę ładunków z 1 do 2.
  • Efekt odrzucenia obejmuje wrogich graczy.
 • Abominacja (Miażdżące Pięści): Trzeci atak z serii dodatkowo ogłusza na 2 sek.

Przedmioty rycerzy krwi

 • Wieczny Krzyż: Skrócono czas odnowienia Ponurej Lancy z 12 do 9 sek.
 • Krwawy Teriak: Zwiększono maksymalną liczbę ładunków Ponurej Lancy z 1 do 2.
 • Rogi Wyklętych: Zmniejszono obrażenia od Wyssania Krwi o 10%.
 • Krzywdziciel: Zwiększono maksymalną liczbę ładunków Ponurej Lancy z 2 do 3.

Umiejętności krzyżowców

 • Konsekracja: Skrócono czas odnowienia z 15 do 12 sek.

Przedmioty krzyżowców

 • Skamieniały Róg: Mistrzostwo Esencji nie skraca już czasu odnowienia Szarży z Tarczą, a zamiast tego zwiększa premię do obrażeń z 10% do maksymalnie 19%.
 • Wejrzenie Niebios:
  • Zmniejszono intensywność wstrząsów ekranu wywołanych użyciem Wyroku.
  • Znacznie zwiększono szybkość przemieszczania się wiązki światła stworzonej przez Wyrok.
  • Zwiększono obrażenia od Wyroku o 80%.
 • Długa Dłoń:
  • Zwiększono obrażenia od Zamaszystego Ataku o 15%.
  • Zwiększono maksymalną liczbę ładunków z 1 do 2.
 • Wielooka Egida: Skrócono czas odnowienia Konsekracji z 15 do 12 sek.
 • Odpierająca Płyta: Wydłużono czas działania Wezwania Światłości z 4,5 do 5,5 sek.
 • Smuga Tarczy:
  • Zwiększono obrażenia od Szarży z Tarczą o 38%.
  • Skrócono czas odnowienia Szarży z Tarczą z 16 do 12 sek.
  • Szarża z Tarczą blokuje teraz ruch wrogich graczy.

Umiejętności łowców demonów

 • Brawurowy Skok:
  • Skrócono czas odnowienia z 10 do 9 sek.
  • Skrócono długość animacji umiejętności.
 • Nożowa Pułapka:
  • Skrócono czas odnowienia z 12 do 9 sek.
  • Zwiększono zasięg umiejętności z 6 do 8 m.
  • Znacznie skrócono czas uzbrajania. Pułapki są teraz niemal natychmiast aktywne.

Przedmioty łowców demonów

 • Opończa Mroźnego Gniewu i Gambit Wisielca:
  • Skrócono czas odnowienia Brawurowego Skoku z 10 do 9 sek.
  • Skrócono długość animacji umiejętności.
 • Zaciśnięte Szpony, Biesiada, Pękające Szwy, Nieokiełznany Raptor, Przeczuwane Konsekwencje, Nogawice Nieuchronnego Inferna oraz Szmira:
  • Skrócono czas odnowienia Nożowej Pułapki z 12 do 9 sek.
  • Zwiększono zasięg Nożowej Pułapki z 6 do 8 m.
  • Znacznie skrócono czas uzbrajania Nożowej Pułapki. Pułapki są teraz niemal natychmiast aktywne.
 • Zbroja Zabójczej Intencji:
  • Ponieważ zmodyfikowano czas uzbrojenia, działanie tego legendarnego przedmiotu również uległo zmianie i nie wpływa już na czas uzbrojenia.
  • Trafienie przeciwnika atakiem podstawowym skraca teraz czas odnowienia Nożowej Pułapki o 0,15/0,2/0,25/0,3 sek. (dla pełnego Mistrzostwa Esencji).

Umiejętności mnichów

 • Siedmiostronne Uderzenie:
  • Zwiększono obrażenia o 10%.

Przedmioty mnichów

 • Smocze Wzburzenie: Zwiększono obrażenia od Siedmiostronnego Uderzenia o 18%.
 • Kwitnący Lód:
  • Zwiększono obrażenia od Siedmiostronnego Uderzenia o 18%.
  • Wydłużono czas działania efektu wyziębienia zapewnianego przez Siedmiostronne Uderzenie z 3 do 6 sek.
 • Obecność Pięściarza:
  • Zwiększono obrażenia od Siedmiostronnego Uderzenia o 14%.
 • Kolczaste Koło: Mistrzostwo Esencji nie skraca już czasu odnowienia, a zamiast tego zwiększa premię do obrażeń z 10% do 19%.

Umiejętności nekromantów

 • Wybuch Zwłok: Zmniejszono spadek obrażeń przy trafianiu celu kilkoma eksplozjami z 30% do 20% za każde trafienie.

Przedmioty nekromantów

 • Samotni Obrońcy: Zmniejszono spadek obrażeń przy trafianiu celu kilkoma Wybuchami Zwłok z 30% do 20% za każde trafienie.
 • Burza i Bezruch:
  • Zmniejszono spadek obrażeń przy trafianiu celu kilkoma Wybuchami Zwłok z 30% do 20% za każde trafienie.
  • Zwłoki przemieszczają się o 30% szybciej.
 • Mułobieżca:
  • Skrócono czas działania efektu Zbroi z Kości z 4 do 2 sek. Umożliwi to szybsze generowanie zwłok.
  • Zmniejszono całkowite obrażenia od Zbroi z Kości o 27%, ale zwiększono obrażenia przy każdorazowym wywołani efektu o 57%.
  • Skrócono czas odnowienia Zbroi z Kości z 12 do 8 sek.
 • Drżące Czyraki:
  • Zmniejszono spadek obrażeń przy trafianiu celu kilkoma Wybuchami Zwłok z 30% do 20% za każde trafienie.
  • Zwiększono obrażenia od detonacji strachu o 33%.

Umiejętności czarowników

 • Czarna Dziura: Skrócono czas odnowienia z 20 do 18 sek.

Przedmioty czarowników

 • Pożerająca Pustka: Skrócono czas odnowienia Czarnej Dziury z 20 do 18 sek.
 • Pęknięcie Chaosu:
  • Skrócono czas opóźnienia eksplozji Czarnej Dziury z 2 do 1,5 sek.
  • Zwiększono obrażenia od eksplozji Czarnej Dziury o 30%.
  • Zwiększono maksymalną liczbę ładunków Czarnej Dziury z 1 do 2.
  • Skrócono czas odnowienia Czarnej Dziury z 12 do 6 sek.
  • Czarna Dziura nie odrzuca już i nie ogłusza.
 • Pancerne Szpony: Zmniejszono redukcję obrażeń od efektów obrażeń ciągłych z 40%/46%/52%/58% do odpowiednio 30%/35%/40%/45% (z uwzględnieniem wartości Mistrzostwa Esencji).
 • Iskra Nadziei:
  • Pojedyncze bezpośrednie trafienie Czarną Dziurą zwiększa zadawane obrażenia o 15%. Do wywołania efektu nie są już konieczne wielokrotne trafienia.
  • Mistrzostwo Esencji zwiększa premię do obrażeń od Czarnej Dziury do maksymalnie 28,5%.
  • Wydłużono czas działania premii do obrażeń za Czarną Dziurę z 2 do 6 sek.
 • Przebłysk: Można teraz korzystać z umiejętności i ataków podstawowych w czasie działania Żywej Błyskawicy wywołanej przez Novę Błyskawic.

Powrót do góry


Poprawki błędów

Szukacie listy wszystkich poprawek i błędów usuniętych z Diablo Immortal? Zestawienie zmian na wszystkich platformach, które jest aktualizowane w każdy wtorek, znajdziecie tutaj.

Do zobaczenia w Sanktuarium!
– zespół twórców Diablo Immortal

Powrót do góry

Kolejny artykuł

Wyróżnione wiadomości