Heroes of the Storm

Aktualizacja Heroes of the Storm – 27.06.2018

Aktualizacja Heroes of the Storm – 27.06.2018

Właśnie opublikowaliśmy nową aktualizację Heroes of the Storm, wraz z którą do gry trafiają zmiany balansu oraz poprawki kilku błędów.


Spis treści


Pola bitew

Rankingowa pula map
 • Odlewnia Volskaya Industries powraca do rankingowej puli map.

Powrót na górę


Bohaterowie

Zabójcy Specjaliści Pomocnicy Wojownicy
Kasja Nazebo Ana Anub'arak
Fenix Probiusz Deckard Pożarsky
Szarogrzywy Zagara Rehgar Diablo
Maiev Johanna
Smuga Yrel
Zul'jin

Powrót na górę


Zabójcy

Kasja

Talenty
 • Poziom 1
  • Pieśń Serafina (W)
   • Nowa funkcja:
    • Skraca czas odnowienia Oślepiającego Światła i zmniejsza jego koszt many o 33%. Ataki podstawowe wymierzone w oślepionych przeciwników zadają obrażenia zwiększone o 100%.
 • Poziom 7
  • Nabijanie (E)
   • Zwiększa próg premii do obrażeń z równowartości 50% do 60% maksymalnego zdrowia celu.

Powrót

Fenix

Statystyki

 • Zmniejszono skalowanie wartości zdrowia za każdy poziom z 4,25% do 4%.
 • Zmniejszono skalowanie regeneracji zdrowia za każdy poziom z 4,25% do 4%.

Zdolności

 • Kondensator Osłon (Cecha)
  • Zmniejszono skalowanie mocy osłony za każdy poziom z 4,25% do 4%.
  • Zmniejszono skalowanie regeneracji osłony za każdy poziom z 4,25% do 4%.
 • Łamacz Planet (R)
  • Zwiększono obrażenia ze 108 do 112 pkt.
Talenty
 • Poziom 7
  • Przewaga w Boju (Q)
   • Zmniejszono premię do obrażeń z 40% do 35%.
  • Wojna Przesyłowa (E)
   • Zwiększono szybkość ataku ze 125% do 175%.
 • Poziom 13
  • Poszycie z Adanium (E)
   • Zwiększono wartość pancerza otrzymanego po wykonaniu Przesyłu z 40 do 50 pkt.
  • Szybka Regeneracja (Cecha)
   • Zwiększono skuteczność regeneracji osłon z równowartości 40% do 60% otrzymanego leczenia.
  • Osłona Pomocnicza (Cecha)
   • Zmniejszono skuteczność regeneracji osłon z równowartości 15% do 10% zadanych obrażeń od ataku podstawowego.

Powrót

Szarogrzywy

Zdolności
 • Gilneański Koktajl (Q)
  • Skrócono czas odnowienia z 10 do 9 sek.
Talenty
 • Poziom 1
  • Bezbłędne Celowanie (Q)
   • Zwiększono zwrot many z 35 do 45 pkt.
 • Poziom 13
  • Cios w Trzewia (Q)
   • Usunięto talent.
  • Nieskrępowany Atak (Q)
   • Teraz sprawia również, że ataki podstawowe pod postacią worgena skracają czas odnowienia Szponów jak Brzytwy o 1,5 sek.

Powrót

Maiev

Zdolności
 • Klatka Nadzorcy (R)
  • Skrócono czas działania Awatara Nadzorcy z 7 do 5 sek.
Talenty
 • Poziom 1
  • Pogoń za Zemstą (W/E)
   • Zwiększono redukcję czasu odnowienia za każdego spętanego bohatera z 1,5 do 2,5 sek.
 • Poziom 13
  • Pancerz Cienia (E)
   • Wydłużono czas działania pancerza z 2,5 do 3 sek.
 • Poziom 16
  • Nieprzejednane Okowy (W)
   • Zmniejszono premię do obrażeń za każdy poziom kumulacji z 40% do 30%.
   • Zmniejszono maksymalną premię do obrażeń z 200% do 150%.
  • Mściwe Sztylety (Q/E)
   • Zwiększono premię do obrażeń za każdego trafionego bohatera z równowartości 1,2% do 1,5% maksymalnego zdrowia.
Komentarz twórców: Wprowadzone zmiany mają na celu pozbycie się problemów z talentami Maiev o niskim współczynniku zwycięstw. Chcieliśmy również zająć się kwestią czasu działania Klatki Nadzorcy. Cieszymy się, że użycie tej zdolności bohaterskiej to doniosły moment w grze Maiev, ale jesteśmy przekonani, że klatka nie musi się utrzymywać aż tak długo, jak miało to miejsce dotychczas.

Powrót

Smuga

Statystyki
 • Zmniejszono obrażenia ataku podstawowego z 28 do 27 pkt.
Zdolności
 • Mignięcie (Q)
  • Wydłużono czas odnowienia z 8 do 9 sek.

Powrót

Zul'jin

Talenty
 • Poziom 4
  • Szał Amanich (Aktywowany)
   • Szał Amanich został włączony do podstawowego zestawu zdolności Zul'jina.
   • Wydłużono czas odnowienia z 20 do 30 sek.
   • Nie zapewnia już pancerza.
  • (Nowy talent) Gruboskórność Amanich (Aktywowany)
   • Skraca czas odnowienia Szału Amanich o 10 sek. i zapewnia Zul'jinowi 10 pkt. pancerza podczas regeneracji zdrowia.
Komentarz twórców: Szał Amanich stał się stałym punktem każdej niemal konfiguracji Zul'jina. Cieszymy się bardzo, że ten talent w dużym stopniu wpływa na kształt rozgrywki i świetnie uzupełnia arsenał Zul'jina, dlatego też postanowiliśmy, że jego działanie zostanie zintegrowane ze zdolnościami Wodza Amanich, ale dla równowagi nieco je osłabiliśmy. Stworzyliśmy ulepszenie tej zdolności w postaci Gruboskórności Amanich, przywracającej pancerz, do którego przywykli gracze.

Powrót


Specjaliści

Nazebo

Zdolności
 • Plaga Ropuch (E)
  • Zmniejszono wartość obrażeń za poszczególne fale z 18 do 17 pkt.
 • Monstrum (R)
  • Zmniejszono obrażenia od ataku ze 150 do 140 pkt.
  • Zmniejszono zdrowie z 2185 do 2000 pkt.

Powrót

Probiusz

Talenty
 • Poziom 20
  • Wstęga Probiusza (W)
   • Zmniejszono liczbę trafionych bohaterów wymaganych do utworzenia nowej Szczeliny Przesyłowej z 2 do 1.

Powrót

Zagara

Statystyki
 • Zmniejszono obrażenia ataku podstawowego z 82 do 80 pkt.
Zdolności
 • Łowca (W)
  • Zmniejszono obrażenia z 68 do 65 pkt.
 • Zainfekowany Zrzut (E)
  • Zmniejszono obrażenia od Karakanów z 29 do 27 pkt.
 • Sieć Nydusowa (R)
  • Wydłużono czas odnowienia ze 100 do 120 sek.
  • Zmniejszono redukcję czasu odnowienia za każdy atak podstawowy na Biomasie z 0,75 do 0,5 sek.

Powrót


Pomocnicy

Ana

Zdolności
 • Dzierzba (Cecha)
  • Teraz obejmuje działaniem Dawek również budowle.

Powrót

Deckard

Talenty
 • Poziom 20
  • Więcej Tomów! (R)
   • Zwiększono redukcję czasu odnowienia z 5 do 6 sek.

Powrót

Rehgar

Zdolności
 • Sprzężone Leczenie (Q)
  • Skrócono czas odnowienia z 9 do 8 sek.
  • Zwiększono skuteczność leczenia z 240 do 260 pkt.
  • Zmniejszono koszt many z 65 do 55 pkt.
 • Pradawne Uzdrowienie (R)
  • Zmniejszono skuteczność leczenia z 1475 do 1180 pkt.
Talenty
 • Poziom 4
  • Łaska Pasterza Duchów (Q)
   • Zmniejszono redukcję kosztu many z 20 do 15 pkt.
  • Siewca Burzy (W)
   • Zwiększono maksymalną regenerację many z 40 do 100 pkt.
 • Poziom 7
  • Dalekowidzenie (Aktywowany)
   • Skrócono czas działania ujawnienia obszaru z 10 do 5 sek.
   • Skrócono czas działania ujawnienia przeciwnika z 4 do 3 sek.
   • Skrócono czas odnowienia z 30 do 16 sek.
   • Zmniejszono obszar ujawnienia z 10 do 7.
 • Poziom 13
  • Ziemiorodne Zaklęcie (Q)
   • Zwiększono skuteczność leczenia na sekundę z 40 do 45 pkt./sek.
  • Fale Leczenia (Q)
   • ​Zmniejszono redukcję czasu odnowienia z 1 do 0,75 sek.
 • Poziom 16
  • Wzbierająca Burza (W)
   • Zwiększono premię do obrażeń za każdy poziom kumulacji z 10% do 15%.
   • Zmniejszono maksymalny poziom kumulacji z 20 do 15.
 • Poziom 20
  • Błogosławieństwo Wieszcza (R)
   • Zwiększono premię do skuteczności leczenia z 50% do 75%.
   • Skuteczność leczenia pobliskich sojuszników wzrasta z równowartości 50% do 70% leczenia dokonanego przy pomocy Pradawnego Uzdrowienia.
Komentarz twórców: Zwiększyliśmy potencjalną skuteczność Sprzężonego Leczenia, dzięki czemu Rehgar będzie bardziej dynamiczną postacią przed osiągnięciem poziomu 10. Nie będzie również w aż tak dużym stopniu zdany na korzystanie z Pradawnego Uzdrowienia, by sprostać obowiązkom drużynowego sanitariusza. Skrócenie czasu odnowienia sprawi również, że Fale Leczenia, Ziemiorodne Zaklęcie oraz Grzmot i Jucha staną się bardziej atrakcyjnymi opcjami talentów. Aby wyrównać wzmocnienie podstawowego zestawu zdolności Rehgara, osłabiamy nieco leczniczy potencjał Pradawnego Uzdrowienia. W wewnętrznych testach, które przeprowadziliśmy przed wprowadzeniem tej zmiany, wielokrotnie okazywało się, że to dodatkowe leczenie często zapewniało nadwyżkę leczenia, dlatego też jesteśmy zdania, że redukcja skuteczności w tym przypadku nie będzie przesadnie odczuwalna.

Powrót


Wojownicy

Anub'arak

Talenty
 • Poziom 20
  • Osłona Nicości (Aktywowany)
   • Usunięto talent.
  • Nowy talent: Wzmocniona Osłona (Aktywowany)
   • Aktywuj, aby otrzymać 75 pkt. pancerza na 4 sek. i otrzymywać obrażenia zmniejszone o 75%.
Komentarz twórców: Usunęliśmy pasywny pancerz magiczny Anub'araka, a teraz zdecydowaliśmy się na znormalizowanie jego talentu Osłona Nicości. Ponieważ Utwardzenie Karapaksu zapewnia mu niebagatelny pancerz magiczny, jego działanie w znacznym stopniu pokrywa się z Osłoną Nicości. Chcemy sprawić, by przydatność tego talentu i jego zastosowanie były bardziej oczywiste: należy nacisnąć przycisk, kiedy jest się w opałach, by przeżyć duże, gwałtowne obrażenia.

Powrót

Pożarsky

Zdolności
 • Desant Bunkra (R)
  • Wydłużono czas odnowienia z 50 do 60 sek.
 • Zapłon (R)
  • Zwiększono obrażenia z 48 do 52 pkt.
Talenty
 • Poziom 4
  • Karmienie Płomieni (Q)
   • Zwiększono redukcję czasu odnowienia Plamy Oleju z 2 do 2,5 sek.

Powrót

Diablo

Statystyki
 • Zwiększono zdrowie z 2618 do 2670 pkt.
 • Zwiększono regenerację zdrowia z 5,45 do 5,56 pkt. na sekundę.
Zdolności
 • Apokalipsa (R)
  • Skrócono czas odnowienia ze 100 do 90 sek.
 • Zionięcie Błyskawicami (R)
  • Wydłużono czas odnowienia z 60 do 70 sek.
Talenty
 • Poziom 13
  • Okrucieństwo (W/E)
   • Wydłużono czas działania premii do szybkości ataku z 5 do 7 sek.
 • Poziom 20
  • Ostatnie Tchnienie (R)
   • Zwiększono redukcję czasu odnowienia z 20 do 25 sek. za każdego trafionego bohatera.

Powrót

Johanna

Statystyki
 • Zwiększono zdrowie z 2540 do 2700 pkt.
 • Zwiększono regenerację zdrowia z 5,289 do 5,625 pkt. na sekundę.
Talenty
 • Poziom 4
  • Wieczny Odwet (W)
   • Przywraca teraz 2,5 pkt. many za każdego przeciwnika trafionego Skazaniem.

Powrót

Yrel

Zdolności
 • Boski Plan (Cecha)
  • Skrócono czas odnowienia z 10 do 8 sek.
 • Gniew Zemsty (E)
  • Zwiększono obrażenia ze 150 do 225 pkt.
Talenty
 • Poziom 4
  • Świetlista Egida (E)
   • Zwiększono pancerz z 25 do 35 pkt.
  • Dar Naaru (Cecha)
   • Zmniejszono skuteczność leczenia z 400 do 275 pkt.
  • Ręka Wyzwolenia (Aktywowany)
   • Zwiększono premię do szybkości ruchu z 35% do 50%.
 • Poziom 7
  • Pęd Prawości (W)
   • Yrel nie jest już spowolniona podczas podtrzymywania Młota Prawości.
   • Zmniejszono premię do szybkości ruchu z 45% do 25%.
 • Poziom 16
  • Werdykt Templariusza (W)
   • Wydłużono czas działania efektu redukcji pancerza z 2 do 4 sek.
  • Boska Łaska (Cecha)
   • Zmniejszono redukcję czasu odnowienia z 2 sek. do 1,5 sek.
Komentarz twórców: Od czasu przybycia Yrel do Nexusa nasza ulubiona draenei pnie się śmiało po szczeblach sukcesów – również dzięki temu, że gracze opanowali już niepowtarzalny styl gry tą postacią. Zaobserwowaliśmy znaczne różnice dzielące graczy dysponujących dużym doświadczeniem u boku Yrel (10+ poziom bohatera) oraz tymi, którzy dopiero się uczą, jak nią grać. To prawdopodobnie z tego powodu jej współczynnik zwycięstw wzrósł z 40% do obecnej wartości 46%. Chcemy jednak sprawić, by była nieco potężniejsza, oraz by przeciwnicy mieli mniejsze możliwości kontrowania jej zagrań. Zwiększyliśmy zatem obrażenia Gniewu Zemsty, aby Yrel zyskała możliwość eliminacji fal stronników (jednak aby z tej możliwości skorzystać, będzie musiała również użyć zdolności zapewniającej jej drogę ucieczki), a przy okazji dajemy jej możliwość stworzenia zagrożenia dla tyłów wroga. Skróciliśmy czas odnowienia Boskiego Planu, tak aby gracze wybierający Yrel nie musieli aż tak często tracić czasu na podtrzymywanie zdolności, co z kolei powinno się przełożyć na zmniejszenie częstotliwości przerywania tegoż podtrzymywania. Na koniec wprowadziliśmy też kilka zmian talentów, aby wzmocnić te działające słabiej, niż powinny, a także by zrównoważyć skrócony czas odnowienia Boskiego Planu.

Powrót


Poprawki błędów

Ogólne
 • Naprawiono błąd, który powodował zawieszanie się klienta gry.
Bohaterowie, zdolności i talenty
 • Alexstraza: Użycie Smoczej Królowej nie ujawnia już Alexstrazy dla przeciwników poprzez mgłę wojny, dopóki nie zostanie ona zabita.
 • Alexstraza: Model wrogiej Smoczej Królowej nie będzie się już utrzymywać po tym, jak wsiądzie ona do pojazdu we mgle wojny.
 • Medivh: Umieszczenie na ziemi przedmiotu, np. wieżyczki lub Emitera Biotycznego, podczas podtrzymywania Postaci Kruka nie umożliwia już Medivhowi korzystania ze zdolności pod Postacią Kruka.
 • Thrall: Opis talentu Dzika Wytrzymałość na pasku wzmocnień zawiera teraz prawidłową informację o tym, że jego poziomy kumulacji zapewniają 50 pkt. pancerza fizycznego.
 • Osłony: Talenty, które zadają obrażenia osłonom, np. Przebijający Rzut Variana, nie zadają już obrażeń samemu celowi i nie pozbawiają go zdrowia.
 • Yrel: Nie może już użyć Powrotu w Bańce w chwili, gdy jest wskrzeszana przy pomocy Boskiej Dłoni.
 • Yrel: Powrót w Bańce otrzymuje skrócony czas odnowienia, jeśli jego użycie zostanie przerwane przez Boską Dłoń.
 • Yrel: Nie otrzymuje już na stałe niewrażliwości w przypadku, gdy zostanie ożywiona przy pomocy Boskiej Dłoni w czasie użycia Powrotu w Bańce.
Interfejs użytkownika
 • Kolekcja: Przywrócono tła fabularne dla kilku skórek Kerrigan, Leoryka i Rexxara.

Powrót na górę


Zapraszamy na oficjalne fora Heroes of the Storm, gdzie możecie dyskutować na temat tego wpisu z innymi graczami i dzielić się z nami swoimi opiniami i sugestiami.

Oficjalne fora Heroes of the Storm

InvisibleDividerLine_800x50.png

Kolejny artykuł

Wyróżnione wiadomości