Heroes of the Storm

AKTUALIZACJA HEROES OF THE STORM – 24.01.2018

AKTUALIZACJA HEROES OF THE STORM – 24.01.2018
Właśnie opublikowaliśmy nową aktualizację Heroes of the Storm, w której wprowadzono zmiany balansu gry oraz naprawiono kilka błędów.


Spis treści


Bohaterowie

Zabójcy Specjaliści Pomocnicy Wojownicy
Hanzo Sierż. Petarda Jasnoskrzydła Pożarsky
Valeera Sylwana Tyrande Sonia


Zabójcy

Hanzo

Divider_Hero_Hanzo_crop.png

Statystyki

 • Zmniejszono obrażenia ataku podstawowego ze 176 do 173 pkt.

Zdolności

 • Łuk Burzy (Q)
  • Zmniejszono obrażenia z 297 do 291 pkt.
 • Strzała Rozpryskowa (W)
  • Zmniejszono obrażenia przy rykoszecie z 90 do 88 pkt.

Talenty

 • Poziom 7
  • Zaostrzone Groty (W)
   • Zmniejszono skuteczność redukcji pancerza z 5 pkt. (maksymalnie do 25) do 4 (maksymalnie do 20).

Valeera

Divider_Hero_Valeera_crop.png

Zdolności

 • Zasadzka (Q)
  • Wydłużono czas działania efektu redukcji pancerza z 4 do 5 sek.

Talenty

 • Poziom 1
  • Wigor (Pasywny)
   • Zwiększono pasywną regenerację energii z 2 do 2,5 pkt. na sekundę.
  • Gotowość Bojowa (Pasywny)
   • Zwiększono pancerz fizyczny z 60 do 75 pkt.
 • Poziom 4
  • Zaciekłe Ciosy (Q)
   • Zwiększono redukcję energii za Podstępne Uderzenie z 10 do 15 pkt.
 • Poziom 7
  • Okaleczenie (Q)
   • Zwiększono premię do obrażeń z 100% do 125%.
  • Zabójcze Ostrza (W)
   • Zwiększono przyrost obrażeń za każdego trafionego wrogiego bohatera z 3 pkt. (maksymalnie do 60) do 4 pkt. (maksymalnie do 80).
 • Poziom 13
  • Oślepienie (W)
   • Wydłużono dodatkowy czas działania efektu oślepienia z 2 do 2,5 sek.
 • Poziom 20
  • Przypływ Adrenaliny (E)
   • Zwiększono regenerację energii z 30 do 40 pkt. na sekundę.

Specjaliści

Sierż. Petarda

Divider_Hero_SgtHammer_Crop.png

Talenty

 • Poziom 4
  • Regeneracyjna Biostal (D)
   • Zmniejszono skuteczność leczenia z 15% do 10% obrażeń ataku podstawowego zadawanych w Trybie Oblężniczym.
 • Poziom 7
  • Rosnący Zasięg (D)
   • Zmniejszono zasięg z 1,1 do 1 za każdy poziom kumulacji, maksymalnie do 3.

Sylwana

Divider_Heroes_Sylvanas_Cropped.png

Statystyki

 • Zmniejszono wyjściową wartość maksymalnego zdrowia z 1456 do 1425 pkt.
 • Zmniejszono regenerację zdrowia z 3,04 do 2,97 pkt. na sekundę.

Zdolności

 • Sztylet Cienia (W)
  • Wydłużono czas odnowienia z 11 do 12 sek.

Talenty

 • Poziom 4
  • Zagubiona Dusza (W)
   • Zmniejszono redukcję czasu odnowienia za każdego trafionego bohatera z 1,25 do 1 sek.


Pomocnicy

Jasnoskrzydła

Divider_Hero_Brightwing_Crop.png

Statystyki

 • Zwiększono wartość wyjściową maksymalnego zdrowia z 1395 do 1450 pkt.
 • Zwiększono regenerację zdrowia z 2,91 do 3,02 pkt. na sekundę.

Tyrande

Divider_Hero_Tyrande_Crop.png

Statystyki

 • Zwiększono obrażenia ataku podstawowego z 80 do 82 pkt.


Wojownicy

Pożarsky

Divider_Hero_Blaze.png

Zdolności

 • Wzmocniony Bunkier (R)
  • Zwiększono zdrowie z 1305 do 1435 pkt.
 • Zapłon (R)
  • Po użyciu zdolności istnieje obecnie okno czasowe wynoszące 0,5 sek., kiedy Zapłonu nie można anulować. Zmiana ta ma na celu uniemożliwienie niezamierzonego anulowania użycia zdolności spowodowanego szybkim wciskaniem klawiszy.

Talenty

 • Poziom 4
  • Karmienie Płomieni (Q)
   • Zwiększono redukcję czasu odnowienia z 1,5 do 2 sek.
 • Poziom 7
  • Rękawice Spopielające (Pasywny)
   • Zwiększono premię do obrażeń z 50% do 70%.
  • Ogień Krzyżowy (Q)
   • Zwiększono obrażenia ze 132 do 139 pkt.
  • Ogniem i Pieczem (W)
   • Zmniejszono premię do obrażeń z 25% do 20%.
 • Poziom 13
  • Ogień Zaporowy (Q)
   • Zwiększono redukcję mocy zaklęć z 15% do 20% za każdy poziom kumulacji.
  • Gęsty Olej (W)
   • Efekt zmniejszenia szybkości ataku dotyczy obecnie wyłącznie podpalonych Plam Oleju.
 • Poziom 16
  • Opancerzenie Moloch (Aktywowany)
   • Zwiększono premię do mocy osłon z równowartości 100% do 125% zredukowanych obrażeń.

Sonia

Divider_Hero_Sonya.png

Statystyki

 • Zmniejszono obrażenia ataku podstawowego ze 88 do 84 pkt.

Talenty

 • Poziom 7
  • Zatruta Włócznia (Q)
   • Zmniejszono obrażenia z równowartości 125% do 100% obrażeń Starożytnej Włóczni.
 • Poziom 16
  • Stalowe Nerwy (Aktywowany)
   • Skrócono czas działania z 5 do 3 sek.
   • Zmniejszono moc osłony z równowartości 30% do 25% maksymalnego zdrowia.
   • Skrócono czas odnowienia z 70 do 60 sek.

Poprawki błędów

Ogólne

 • W całej grze usunięto pewną liczbę błędów w treści różnych opisów.
 • Koreański klient gry: Zaktualizowano ekran wczytywania koreańskiej wersji gry.

Bohaterowie, zdolności i talenty

 • Pożarsky: Naprawiono błąd, który umożliwiał bohaterom ignorowanie efektu redukcji szybkości ruchu za podpalone Plamy Oleju w przypadku, gdy Pożarsky wybrał talent Lepkie Paliwo.
 • Pożarsky: Naprawiono błąd, który powodował odtwarzanie kwestii dialogowych związanych z Piromanią i Stymulatorem dla wszystkich członków obu drużyn.
 • Tyrael: Naprawiono błąd, który uniemożliwiał Tyraelowi gromadzenie poziomów kumulacji Uświęconej Odnowy z tytułu obrażeń zadawanych przez talent Gorejąca Aureola.

Powrót na górę

InvisibleDividerLine_800x50.png

Kolejny artykuł

Wyróżnione wiadomości