Blizzard

Stawiamy naszych pracowników i graczy na pierwszym miejscu we wszystkim, co robimy

Stawiamy naszych pracowników i graczy na pierwszym miejscu we wszystkim, co robimy

Jestem zaszczycony, będąc częścią firmy Blizzard Entertainment – to bogata historia, niesamowity talent, najlepsza społeczność graczy i oczywiście niesamowite gry, które mamy szczęście tworzyć. Kieruję Blizzardem od kilku miesięcy i oprócz ekscytujących wiadomości z tego tygodnia, chcę podzielić się kilkoma wstępnymi przemyśleniami, ponieważ staramy się, aby nasz zespół i gracze byli na bieżąco ze wszystkim, co robimy.

Rok 2021 był dla nas wszystkich wyzwaniem. Jako jednostki dbamy o to, aby traktować wszystkich wokół z szacunkiem i godnością. Jako profesjonalistom bardzo zależy nam na naszym rzemiośle i chcemy pracować w możliwie najbardziej wspierającym i bezpiecznym środowisku.

Naszym priorytetem – teraz i w przyszłości – jest praca nad odbudowaniem waszego zaufania do Blizzarda.

Obserwowanie, jak Blizzard pracuje tak kreatywnie i sumiennie przez cały ten trudny okres (i to w obliczu trwającej pandemii), jest inspirujące. Sposób, w jaki radzimy sobie z aktualnymi wyzwaniami, rozwijamy siebie oraz nasze procesy, a także dogłębnie analizujemy i poszukujemy sposobów ulepszania naszej kultury pracy, pokazują niesamowitą siłę oraz oddanie sobie nawzajem, naszej pracy i społeczności naszych graczy.

Pokrzepiła mnie również lektura naszych forów, komentarzy na portalach społecznościowych i e-maili od ludzi z Blizzarda i spoza firmy, którzy bronią słusznych wartości i służą nam swoimi wskazówkami. Chcę, abyście wszyscy wiedzieli, że słuchamy was i jesteśmy zaangażowani w proces zmian. W ramach pierwszego kroku w kierunku poprawy komunikacji ze społecznością, chciałem podkreślić niektóre z początkowych działań, jakie podejmujemy w celu ulepszenia naszej kultury:

 • Analizujemy nasze zespoły kierownicze i zarządzające bezpośrednio pod kątem poprawy kultury. Oznacza to, że ich (i mój własny) sukces i wynagrodzenie będą bezpośrednio zależały od naszego ogólnego sukcesu w tworzeniu bezpiecznego, otwartego i twórczego środowiska pracy w Blizzardzie.
 • Tworzymy więcej pełnoetatowych stanowisk i przeznaczamy więcej zasobów na rzecz poprawy naszej kultury. Zbyt często ten ważny wysiłek spoczywa na pracownikach, którzy mają już inne, pełnoetatowe zadania. Kilka stanowisk kierowniczych, które utworzyliśmy w ramach tego nowego zespołu to:
  • Kierownik ds. kultury, który pomoże nam utrzymać najlepsze aspekty tego, co mamy obecnie, a także zmieniać i ewoluować tam, gdzie jest to konieczne. Dzięki temu każdy będzie mógł wnieść do Blizzarda to, co ma najlepszego do zaoferowania.
  • Nowy kierownik organizacyjny w dziale kadr, który będzie budował zaufanie, wzmacniał pozycję naszych zespołów i pomagał tworzyć bezpieczne, pozytywne środowisko pracy dla wszystkich.
  • Kierownik ds. różnorodności, równości i otwartości, który skupi się wyłącznie na naszych postępach w wielu działaniach w tym obszarze.
  Jesteśmy zobowiązani do obsadzenia tych zespołów w pierwszej kolejności.
 • Potroiliśmy wielkość naszych zespołów ds. zgodności z przepisami i dochodzeń oraz jasno określiliśmy odpowiedzialność za niedopuszczalne zachowanie. Dotyczy to wszystkich pracowników firmy Blizzard, w tym kierownictwa i zarządu.
 • Podzieliliśmy się wewnętrznie z naszymi zespołami danymi dotyczącymi równości szans i wyznaczyliśmy cele dotyczące poprawy we wszystkich wskaźnikach.
 • Wdrożyliśmy program informacji zwrotnych, aby pracownicy mieli zaufanie do ocen kierownictwa i wykorzystamy to do pomiaru jakości i skuteczności naszych menedżerów.

Te działania to dopiero początek pracy, która czeka Blizzarda. Jestem zmotywowany i podekscytowany bezpośrednim zaangażowaniem w budowanie najlepszego środowiska dla naszych zespołów, które pozwoli im wcielać w życie swoje wizje.

Wiemy również, że musimy dostarczać naszym graczom zawartość w bardziej regularny sposób i wprowadzać innowacje zarówno w naszych istniejących grach, jak i poza nimi. Mamy kilka ekscytujących rzeczy do ogłoszenia, a więcej na ten temat powiem w przyszłym tygodniu.

Pragnę podziękować naszej społeczności i naszym niesamowitym zespołom za poświęcenie i wskazówki, które zawsze będą dla nas nieocenione.

Za niesamowity rok 2022 i kolejne lata.

– Mike „Qwik” Ybarra

Kolejny artykuł

Wyróżnione wiadomości