StarCraft II

Starcraft II – informacje o aktualizacji 4.9.0

Starcraft II – informacje o aktualizacji 4.9.0

OGÓLNE

 • Nowy dowódca w trybie współpracy i komentator: Stetmann
  • Poprowadź swój pełen egonergii mecharój i ulepszaj swoją armię o technologie terran i protosów.
  • Nieustannie rozsyłaj po mapie swoje stetality i optymalizuj ich konfiguracje.
  • Więcej można dowiedzieć się z naszego artykułu.
 • Nerazimski zestaw Vorazun będzie dostępny w ramach oferty Twitch Prime od 23 maja.
  • Dowódca Vorazun w trybie współpracy
  • Komentator Vorazun
  • Skórka konsoli nerazimskich protosów
  • Losowe sztandary protosów „Na żywo”
  • Wyjątkowa skórka konsoli „Fioletowy automat” dla wszystkich ras
 • Do menu pomocy dodano generator stref inhibicji, zubożone pole minerałów i bogaty gejzer wespanowy.
 • W edytorze danych dodano nowy efekt jednostki. Twórcy modów mogą użyć go do przekształcania jednej jednostki w inną bez wydawania komend.
 • Dodano cztery nowe mutatory tygodnia.

MISJE W TRYBIE WSPÓŁPRACY

 • Zmiany ogólne
  • Dodano domyślne skróty klawiszowe dla zdolności z górnego paska.
  • Wszystkie skały i gruz zagradzający miejsca pod ekspansje są teraz wrogimi budowlami neutralnymi. Zdolności dowódców i jednostki będą teraz automatycznie obierać te obiekty za cel, a wrogie jednostki – ignorować.
  • Dodano atrybut psioniczny królowom szczepu (w tym u Stiukowa).
  • Dodano atrybut psioniczny krukom, krukom typu II i krukom Teja.
  • Dodano atrybut psioniczny statkom naukowym (w tym u Stiukowa).
  • Mutator Bohaterowie Burzy działa teraz na kilku dodatkowych mapach w trybie współpracy.
  • Mutator Trudni do zabicia będzie teraz powodował, że u jednostek znajdujących się pod wpływem Zaburzenia dwubiegunowego zostaną po odrodzeniu zamienione odporności, jeśli obie są aktywne jednocześnie.
  • Mutator Zaburzenie dwubiegunowe będzie teraz równomiernie wpływał na pociągi w misji Ekspres do Otchłani.
 • Alarak
  • Zwiększono podstawowe obrażenia zadawane przez statek-matkę z 6x6 do 38x6.
  • Zwiększono zasięg uzbrojenia statku-matki z 2 do 7.
  • Przeciążenie Budowli nie będzie już obejmować jednostek neutralnych.
 • Dehaka
  • Zwiększono liczbę punktów życia Dakruna z 3000 do 4000.
  • Zwiększono obrażenia zwrotne zadawane przez Wzmocnioną Kolczastą Skórę Dakruna z 10 do 20 pkt.
  • Zwiększono obrażenia od ataków pierwotnych zerglingów z 7 do 10 pkt.
  • Teraz ulepszenie Roztapiający kwas zwiększa obrażenia zadawane przez rawazaura jednostkom opancerzonym do 15 pkt. (początkowo 5).
  • Teraz ulepszenie Powiększone ślinianki, poza dotychczasową funkcjonalnością, zwiększa szybkość ruchu rawazaura z 2,25 do 3.
  • Zwiększono tempo regeneracji życia zagrzebanego pierwotnego karakana z 5 do 10.
  • Zwiększono tempo regeneracji życia zagrzebanego pierwotnego spalacza z 5 do 10.
  • Zwiększono liczbę punktów życia pierwotnego spalacza z 300 do 350.
  • Zwiększono podstawowy pancerz pierwotnego spalacza z 2 do 3.
  • Zmniejszono koszt opracowania wzmocnionych mięśni ze 150/150 do 50/50.
  • Zwiększono obrażenia zadawane przez zdolność przebijacza, zmiękczenie, ze 100 do 200 pkt.
  • Teraz zdolność przebijacza Zmiękczenie skraca czas odnowienia Pożarcia Dehaki o 75% (poprzednio 50%).
  • Zmniejszono obrażenia zadawane przez pierwotnego mutaliska z 18/6/2 do 14/5/2. Odpowiednio zmieniono też premie od ulepszeń.
  • Ulepszenie Tnącej glewii zapewnia teraz +100% premii do obrażeń przeciwko celom powietrznym (wcześniej 50%). Podstawowe obrażenia zwiększono z 27 do 28 pkt.
  • Zmniejszono koszt opracowania Brutalnej szarży ze 100/100 do 50/50.
  • Zwiększono liczbę punktów życia pierwotnego ultraliska z 500 do 625.
  • Teraz tyranozory korzystają z ulepszenia Lecząca adaptacja, które pozwala im szybko regenerować życie poza walką.
  • Zwiększono premię do czasu działania Pożarcia na poziomie mistrzowskim z 1% do 3% za każdy poziom kumulacji. Zwiększono maksymalną premię z 30% do 90%.
  • Zwiększono premię do czasu odnowienia Większego Pierwotnego Czerwia na poziomie mistrzowskim z 1% do 1,5% za każdy poziom kumulacji. Zwiększono maksymalną premię z 30% do 45%.
  • Zwiększono szansę na Mutację Genów na poziomie mistrzowskim z 1% do 2% za każdy poziom kumulacji. Zwiększono maksymalną premię z 30% do 60%.
  • Teraz skok Dehaki będzie zadawał obrażenia celom neutralnym, takim jak skały.
  • Kiedy Dehaka osiągnie poziom 10, jego pole widzenia zacznie obejmować podwyższenia.
  • Wykorzenieni pierwotni piastuni i pierwotne ule Dehaki nie są już zaznaczane podczas wybierania całej armii.
  • Teraz jednostki biorące udział w Pierwotnej Ewolucji Bojowej mają zdolność i przycisk punktu zbornego.
  • Zwiększono premię do obrażeń zadawanych przez przebijacza za każde ulepszenie uzbrojenia z +4 (+5 przeciwko celom opancerzonym) do +4 (+6 przeciwko celom opancerzonym).
  • Zmniejszono premię do obrażeń zadawanych przez pierwotnego piastuna za każde ulepszenie uzbrojenia z +5 do +4.
  • Teraz jednostki wzywane przez Dehakę korzystają z ulepszeń uzbrojenia i pancerza.
 • Stiukow
  • Przekształcenie w nadzorcę wymaga teraz zainfekowanej fabryki, a nie zainfekowanego portu gwiezdnego.
  • Zwiększono koszt zaopatrzenia zainfekowanego bunkra z 4 do 6.
  • Zwiększono koszt zainfekowanego bunkra z 300 do 350 minerałów.
  • Zmniejszono koszt zainfekowanego grzechotnika z 225/100 do 225/75.
  • Zwiększono zasięg zainfekowanego grzechotnika z 7 do 8.
  • Teraz można używać grzybniowego usidlenia na jednostkach bohaterskich, jednak będzie ono działać tylko 2,5 sek., a nie 10 sek. jak w przypadku zwykłych jednostek.
  • Zmniejszono koszt zainfekowanego liberatora ze 150/150 do 150/125.
  • Przekształcenie w chmarę zostało przeprojektowane. Po ulepszeniu zainfekowane liberatory zaatakują wrogi cel, zamieniając się w chmarę, po czym pozostaną w tej postaci do czasu, gdy żadna jednostka wroga w pobliżu nie będzie już otrzymywała obrażeń. Zainfekowanymi liberatorami pod postacią chmary będzie można sterować, jednak po zakończeniu ataku nie będą wracać do punktu wyjściowego.
  • Zmniejszono redukcję obrażeń pod postacią chmary z 90% do 85%.
  • Po ulepszeniu Przekształcenia w chmarę opóźnienie broni zostanie zmniejszone z 6 do 1.
  • Po ulepszeniu Przekształcenia w chmarę obrażenia okresowe wzrosną z 0,6 do 1.
  • Zainfekowana banshee będzie miała teraz podczas Maskowania zasięg zwiększony o 2.
  • Zwiększono szybkość ruchu królowej szczepu z 2,5 do 3,75.
  • Zwiększono przyspieszenie królowej szczepu z 1,375 do 3.
  • Zwiększono regenerację życia królowej szczepu z 0,273 do 1,092 pkt. na sekundę.
  • Czas działania Symbiontu optycznego został wydłużony z 60 do 180 sek.
  • Poza dotychczasową funkcjonalnością Symbiont optyczny będzie teraz zwiększał pole widzenia jednostki o 5.
  • Powicie pomiotów zostało przeprojektowane. Zamiast natychmiastowego zabicia wskazanej jednostki, będzie zadawać jej 300 pkt. obrażeń i powijać 2 pomioty, jeśli ją zabije. Zdolności tej będzie można teraz używać przeciwko jednostkom masywnym i bohaterskim.
  • Zwiększono redukcję czasu odnowienia Infekowania Budowli na poziomie mistrzowskim z -1 do -1,5 sek. na punkt. Maksimum premii wzrosło z 30 do 45 sek.
  • Skrócono wstępny czas odnowienia na początku misji apokaliska z 300 do 240 sek.
  • Zwiększono redukcję czasu odnowienia Aleksandra na poziomie mistrzowskim z -2 do -3 sek. na punkt. Maksimum premii wzrosło z 60 do 90 sek.
  • Zwiększono premię do obrażeń za każde ulepszenie uzbrojenia wybuchowego zainfekowanego z +4 (+5 przeciwko budowlom) do +4 (+8 przeciwko budowlom). Wpływa to także na obrażenia niestabilnego rozprysku zainfekowanego czołgu oblężniczego.
  • Zwiększono premię do obrażeń za każde ulepszenie uzbrojenia zainfekowanego grzechotnika z +2 do +2 (+3 przeciwko celom opancerzonym).
  • Zmniejszono premię do obrażeń za każde ulepszenie uzbrojenia zainfekowanej banshee z +2 do +1.
  • Zwiększono premię do obrażeń za każde ulepszenie uzbrojenia apokaliska z +5 do +8.
  • Pomioty tworzone dzięki zdolności Stiukowa, Infekowanie Budowli, nie będą już obierać za cel jednostek neutralnych.
 • Zeratul
  • Legiony wzywane przez Zeratula nie będą już obierać za cel jednostek neutralnych.
  • Awatary wzywane przez Zeratula nie będą już obierać za cel jednostek neutralnych.
  • Zmniejszono liczbę wymaganych zabitych jednostek w osiągnięciu Zemsta deewolucyjna z 500 do 200.

POPRAWKI BŁĘDÓW

 • Misje w trybie współpracy
  • Zmiany ogólne
   • Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre jednostki zacinały się w pętli animacji, kiedy zostały wypuszczone z transportu.
  • Abatur
   • Zmieniono opis Żrącej żółci, aby podkreślić, że nie zadaje ona obrażeń jednostkom sojuszniczym.
  • Alarak
   • Naprawiono błąd, który powodował, że statek-matka Alaraka zadawał za dużo obrażeń z każdym ulepszeniem.
   • Naprawiono błąd, który powodował, że Alarak ignorował komendę utrzymania pozycji i szarżował na wroga.
  • Karax
   • Naprawiono błąd, który powodował, że Chronowiązka energetyzatora nie działała prawidłowo na niektóre budowle obronne i niesterowalne jednostki.
  • Stiukow
   • Naprawiono błąd, który powodował, że czas odnowienia apokaliska na poziomie mistrzowskim skracał też jego wstępny czas odnowienia na początku misji.
   • Naprawiono błąd, który powodował, że czas odnowienia Aleksandra na poziomie mistrzowskim skracał też jego wstępny czas odnowienia na początku misji.
   • Naprawiono błąd, który zaburzał czas odnowienia drugiego i trzeciego ładunku Infekowania budowli.
  • Tychus
   • Naprawiono błąd, który powodował, że bar Joey Ray's nie pojawiał się po rozpoczęciu gry.
  • Zeratul
   • Naprawiono błąd, który powodował, że ikony i tekst zastępczy nie wyświetlały się na zakładkach Zeratula, kiedy obserwowano powtórkę jego gry w trybie współpracy.
   • Poszukiwacz Otchłani Zeratula nie będzie już ujawniał i uruchamiał zadania dodatkowego w misji Stetmann w oparach.
  • Mutatory
   • Zarówno wyniesieni Alaraka z Wszechogarniającą mocą jak i Rob „Kartacz” Boswell z amunicją Malice będą teraz otrzymywać prawidłowe obrażenia od mutatora Obosieczność.
   • Kapsuły desantowe nie uruchamiają już mutatora Mściciel.
   • Przeprojektowano mutator Bohaterowie Burzy, aby działał płynniej na większości map.
   • Teraz mutator Trudni do zabicia prawidłowo naprawia pociągi w misji Ekspres do Otchłani.
 • Tryb wieloosobowy
  • Używanie Zakrzywienia czasoprzestrzeni statku-matki na wrogiej jednostce nie będzie teraz powodowało automatycznej ucieczki tej jednostki poza zasięg.
  • Teraz zakrzywienie czasoprzestrzeni statku-matki będzie spowalniać i wpływać na wrogie cienie adeptów i Oczyszczające rozbłyski.
  • Liberatory nie będą już pozostawać w trybie obronnym po tym jak użyto na nich zdolności porwania.
 • Mapy
  • Zmiany ogólne
   • Zaktualizowano ikony generatorów stref inhibicji na minimapie.
   • Teraz strefy inhibicji będą wpływać na i spowalniać wrogie cienie adeptów i Oczyszczające rozbłyski.
  • Automaton ER
   • Usunięto niewielką liczbę dekoracji w niektórych obszarach, aby zapobiec zniekształceniom graficznym.
  • Akropol ER
   • Dodano dodatkowe zdobienia w pobliżu ścieżek żniwiarzy, aby bardziej je wyróżnić.
   • Dodano dodatkowe zdobienia w pobliżu ścieżek żniwiarzy, aby bardziej wyróżnić miejsca, w które nie można się dostać.
   • Usunięto niektóre zdobienia baz protosów, aby zapobiec zniekształceniom graficznym przy niskich ustawieniach.
  • Cyberlas ER
   • Usunięto dekorację w pobliżu miejsca pod naturalną ekspansję – drzewo, które nieprawidłowo blokowało pole widzenia.
  • Ptak Gromu ER
   • Dodano dodatkowe zdobienia w pobliżu ścieżek żniwiarzy, aby bardziej je wyróżnić.
  • Turbojazda 84 ER
   • Usunięto niektóre dekoracje, które znajdowały się w tych samych miejscach na mapie co niektóre generatory stref inhibicji.
   • Dostosowano kolor platformy teleportacyjnej na mapie dla spójności wizualnej.
   • Zmieniono kolor niektórych zdobień i strzałek z niebieskiego na różowy, aby wyróżnić poziomy terenu.
  • Kaplica Czaszek ER
   • Dostosowano zdobienia w postaci gruzów i cegieł świątyni, aby uniemożliwić jednostkom chowanie się w środku lub pod nimi.
   • Usunięto naziemną roślinność na mapie, aby zapobiec zniekształceniom graficznym pól zasilających pylonów.
 • Interfejs użytkownika
  • Teraz lista emotikonek na czacie będzie pokazywać najpierw odblokowane emotikonki, a potem zablokowane.
  • Teraz etykieta maksymalnego poziomu jest ustawiona prawidłowo na ekranie wyników w trybie współpracy.
  • Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie czerwonej wiadomości o błędzie, kiedy gracz korzysta z czatu z włączonym IME.
 • Edytor
  • Naprawiono błąd na mapach dowolnych, który powodował wyświetlanie czerwonej wiadomości o błędzie, kiedy gracz próbował ożywić jednostkę, która zginęła podczas procesu przekształcania.
 • Mac
  • Naprawiono błąd, który czasami powodował zawieszanie się gry podczas uruchamiania klienta StarCraft II, kiedy korzystano z wewnętrznych głośników komputera Mac mini.

Kolejny artykuł

 1. Co jest grane na początku listopada
  Blizzard
  17 g.

  Co jest grane na początku listopada

  Nikt nie lubi zagłębiać się w sekrety innych bardziej od Sombry, najsłynniejszej hakerki z gry Overwatch. Żadna zapora sieciowa nie jest wystarczająco mocna, a szyfrowanie dostatecznie skomplikowane, by utrzymać ją na dystans na dłużej. Jeżeli macie coś do ukrycia, lepiej módlcie się, żeby Sombra się tym nie zainteresowała, bo jedynym sposobem na pokonanie tej cybermścicielki na jej terenie jest ujawnienie własnych sekretów, nim zrobi to za was. Zerknijmy więc za zasłonę i zobaczmy, co przed wami.

Wyróżnione wiadomości