StarCraft II

Starcraft II – informacje o aktualizacji 4.9.0

Starcraft II – informacje o aktualizacji 4.9.0

OGÓLNE

 • Nowy dowódca w trybie współpracy i komentator: Stetmann
  • Poprowadź swój pełen egonergii mecharój i ulepszaj swoją armię o technologie terran i protosów.
  • Nieustannie rozsyłaj po mapie swoje stetality i optymalizuj ich konfiguracje.
  • Więcej można dowiedzieć się z naszego artykułu.
 • Nerazimski zestaw Vorazun będzie dostępny w ramach oferty Twitch Prime od 23 maja.
  • Dowódca Vorazun w trybie współpracy
  • Komentator Vorazun
  • Skórka konsoli nerazimskich protosów
  • Losowe sztandary protosów „Na żywo”
  • Wyjątkowa skórka konsoli „Fioletowy automat” dla wszystkich ras
 • Do menu pomocy dodano generator stref inhibicji, zubożone pole minerałów i bogaty gejzer wespanowy.
 • W edytorze danych dodano nowy efekt jednostki. Twórcy modów mogą użyć go do przekształcania jednej jednostki w inną bez wydawania komend.
 • Dodano cztery nowe mutatory tygodnia.

MISJE W TRYBIE WSPÓŁPRACY

 • Zmiany ogólne
  • Dodano domyślne skróty klawiszowe dla zdolności z górnego paska.
  • Wszystkie skały i gruz zagradzający miejsca pod ekspansje są teraz wrogimi budowlami neutralnymi. Zdolności dowódców i jednostki będą teraz automatycznie obierać te obiekty za cel, a wrogie jednostki – ignorować.
  • Dodano atrybut psioniczny królowom szczepu (w tym u Stiukowa).
  • Dodano atrybut psioniczny krukom, krukom typu II i krukom Teja.
  • Dodano atrybut psioniczny statkom naukowym (w tym u Stiukowa).
  • Mutator Bohaterowie Burzy działa teraz na kilku dodatkowych mapach w trybie współpracy.
  • Mutator Trudni do zabicia będzie teraz powodował, że u jednostek znajdujących się pod wpływem Zaburzenia dwubiegunowego zostaną po odrodzeniu zamienione odporności, jeśli obie są aktywne jednocześnie.
  • Mutator Zaburzenie dwubiegunowe będzie teraz równomiernie wpływał na pociągi w misji Ekspres do Otchłani.
 • Alarak
  • Zwiększono podstawowe obrażenia zadawane przez statek-matkę z 6x6 do 38x6.
  • Zwiększono zasięg uzbrojenia statku-matki z 2 do 7.
  • Przeciążenie Budowli nie będzie już obejmować jednostek neutralnych.
 • Dehaka
  • Zwiększono liczbę punktów życia Dakruna z 3000 do 4000.
  • Zwiększono obrażenia zwrotne zadawane przez Wzmocnioną Kolczastą Skórę Dakruna z 10 do 20 pkt.
  • Zwiększono obrażenia od ataków pierwotnych zerglingów z 7 do 10 pkt.
  • Teraz ulepszenie Roztapiający kwas zwiększa obrażenia zadawane przez rawazaura jednostkom opancerzonym do 15 pkt. (początkowo 5).
  • Teraz ulepszenie Powiększone ślinianki, poza dotychczasową funkcjonalnością, zwiększa szybkość ruchu rawazaura z 2,25 do 3.
  • Zwiększono tempo regeneracji życia zagrzebanego pierwotnego karakana z 5 do 10.
  • Zwiększono tempo regeneracji życia zagrzebanego pierwotnego spalacza z 5 do 10.
  • Zwiększono liczbę punktów życia pierwotnego spalacza z 300 do 350.
  • Zwiększono podstawowy pancerz pierwotnego spalacza z 2 do 3.
  • Zmniejszono koszt opracowania wzmocnionych mięśni ze 150/150 do 50/50.
  • Zwiększono obrażenia zadawane przez zdolność przebijacza, zmiękczenie, ze 100 do 200 pkt.
  • Teraz zdolność przebijacza Zmiękczenie skraca czas odnowienia Pożarcia Dehaki o 75% (poprzednio 50%).
  • Zmniejszono obrażenia zadawane przez pierwotnego mutaliska z 18/6/2 do 14/5/2. Odpowiednio zmieniono też premie od ulepszeń.
  • Ulepszenie Tnącej glewii zapewnia teraz +100% premii do obrażeń przeciwko celom powietrznym (wcześniej 50%). Podstawowe obrażenia zwiększono z 27 do 28 pkt.
  • Zmniejszono koszt opracowania Brutalnej szarży ze 100/100 do 50/50.
  • Zwiększono liczbę punktów życia pierwotnego ultraliska z 500 do 625.
  • Teraz tyranozory korzystają z ulepszenia Lecząca adaptacja, które pozwala im szybko regenerować życie poza walką.
  • Zwiększono premię do czasu działania Pożarcia na poziomie mistrzowskim z 1% do 3% za każdy poziom kumulacji. Zwiększono maksymalną premię z 30% do 90%.
  • Zwiększono premię do czasu odnowienia Większego Pierwotnego Czerwia na poziomie mistrzowskim z 1% do 1,5% za każdy poziom kumulacji. Zwiększono maksymalną premię z 30% do 45%.
  • Zwiększono szansę na Mutację Genów na poziomie mistrzowskim z 1% do 2% za każdy poziom kumulacji. Zwiększono maksymalną premię z 30% do 60%.
  • Teraz skok Dehaki będzie zadawał obrażenia celom neutralnym, takim jak skały.
  • Kiedy Dehaka osiągnie poziom 10, jego pole widzenia zacznie obejmować podwyższenia.
  • Wykorzenieni pierwotni piastuni i pierwotne ule Dehaki nie są już zaznaczane podczas wybierania całej armii.
  • Teraz jednostki biorące udział w Pierwotnej Ewolucji Bojowej mają zdolność i przycisk punktu zbornego.
  • Zwiększono premię do obrażeń zadawanych przez przebijacza za każde ulepszenie uzbrojenia z +4 (+5 przeciwko celom opancerzonym) do +4 (+6 przeciwko celom opancerzonym).
  • Zmniejszono premię do obrażeń zadawanych przez pierwotnego piastuna za każde ulepszenie uzbrojenia z +5 do +4.
  • Teraz jednostki wzywane przez Dehakę korzystają z ulepszeń uzbrojenia i pancerza.
 • Stiukow
  • Przekształcenie w nadzorcę wymaga teraz zainfekowanej fabryki, a nie zainfekowanego portu gwiezdnego.
  • Zwiększono koszt zaopatrzenia zainfekowanego bunkra z 4 do 6.
  • Zwiększono koszt zainfekowanego bunkra z 300 do 350 minerałów.
  • Zmniejszono koszt zainfekowanego grzechotnika z 225/100 do 225/75.
  • Zwiększono zasięg zainfekowanego grzechotnika z 7 do 8.
  • Teraz można używać grzybniowego usidlenia na jednostkach bohaterskich, jednak będzie ono działać tylko 2,5 sek., a nie 10 sek. jak w przypadku zwykłych jednostek.
  • Zmniejszono koszt zainfekowanego liberatora ze 150/150 do 150/125.
  • Przekształcenie w chmarę zostało przeprojektowane. Po ulepszeniu zainfekowane liberatory zaatakują wrogi cel, zamieniając się w chmarę, po czym pozostaną w tej postaci do czasu, gdy żadna jednostka wroga w pobliżu nie będzie już otrzymywała obrażeń. Zainfekowanymi liberatorami pod postacią chmary będzie można sterować, jednak po zakończeniu ataku nie będą wracać do punktu wyjściowego.
  • Zmniejszono redukcję obrażeń pod postacią chmary z 90% do 85%.
  • Po ulepszeniu Przekształcenia w chmarę opóźnienie broni zostanie zmniejszone z 6 do 1.
  • Po ulepszeniu Przekształcenia w chmarę obrażenia okresowe wzrosną z 0,6 do 1.
  • Zainfekowana banshee będzie miała teraz podczas Maskowania zasięg zwiększony o 2.
  • Zwiększono szybkość ruchu królowej szczepu z 2,5 do 3,75.
  • Zwiększono przyspieszenie królowej szczepu z 1,375 do 3.
  • Zwiększono regenerację życia królowej szczepu z 0,273 do 1,092 pkt. na sekundę.
  • Czas działania Symbiontu optycznego został wydłużony z 60 do 180 sek.
  • Poza dotychczasową funkcjonalnością Symbiont optyczny będzie teraz zwiększał pole widzenia jednostki o 5.
  • Powicie pomiotów zostało przeprojektowane. Zamiast natychmiastowego zabicia wskazanej jednostki, będzie zadawać jej 300 pkt. obrażeń i powijać 2 pomioty, jeśli ją zabije. Zdolności tej będzie można teraz używać przeciwko jednostkom masywnym i bohaterskim.
  • Zwiększono redukcję czasu odnowienia Infekowania Budowli na poziomie mistrzowskim z -1 do -1,5 sek. na punkt. Maksimum premii wzrosło z 30 do 45 sek.
  • Skrócono wstępny czas odnowienia na początku misji apokaliska z 300 do 240 sek.
  • Zwiększono redukcję czasu odnowienia Aleksandra na poziomie mistrzowskim z -2 do -3 sek. na punkt. Maksimum premii wzrosło z 60 do 90 sek.
  • Zwiększono premię do obrażeń za każde ulepszenie uzbrojenia wybuchowego zainfekowanego z +4 (+5 przeciwko budowlom) do +4 (+8 przeciwko budowlom). Wpływa to także na obrażenia niestabilnego rozprysku zainfekowanego czołgu oblężniczego.
  • Zwiększono premię do obrażeń za każde ulepszenie uzbrojenia zainfekowanego grzechotnika z +2 do +2 (+3 przeciwko celom opancerzonym).
  • Zmniejszono premię do obrażeń za każde ulepszenie uzbrojenia zainfekowanej banshee z +2 do +1.
  • Zwiększono premię do obrażeń za każde ulepszenie uzbrojenia apokaliska z +5 do +8.
  • Pomioty tworzone dzięki zdolności Stiukowa, Infekowanie Budowli, nie będą już obierać za cel jednostek neutralnych.
 • Zeratul
  • Legiony wzywane przez Zeratula nie będą już obierać za cel jednostek neutralnych.
  • Awatary wzywane przez Zeratula nie będą już obierać za cel jednostek neutralnych.
  • Zmniejszono liczbę wymaganych zabitych jednostek w osiągnięciu Zemsta deewolucyjna z 500 do 200.

POPRAWKI BŁĘDÓW

 • Misje w trybie współpracy
  • Zmiany ogólne
   • Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre jednostki zacinały się w pętli animacji, kiedy zostały wypuszczone z transportu.
  • Abatur
   • Zmieniono opis Żrącej żółci, aby podkreślić, że nie zadaje ona obrażeń jednostkom sojuszniczym.
  • Alarak
   • Naprawiono błąd, który powodował, że statek-matka Alaraka zadawał za dużo obrażeń z każdym ulepszeniem.
   • Naprawiono błąd, który powodował, że Alarak ignorował komendę utrzymania pozycji i szarżował na wroga.
  • Karax
   • Naprawiono błąd, który powodował, że Chronowiązka energetyzatora nie działała prawidłowo na niektóre budowle obronne i niesterowalne jednostki.
  • Stiukow
   • Naprawiono błąd, który powodował, że czas odnowienia apokaliska na poziomie mistrzowskim skracał też jego wstępny czas odnowienia na początku misji.
   • Naprawiono błąd, który powodował, że czas odnowienia Aleksandra na poziomie mistrzowskim skracał też jego wstępny czas odnowienia na początku misji.
   • Naprawiono błąd, który zaburzał czas odnowienia drugiego i trzeciego ładunku Infekowania budowli.
  • Tychus
   • Naprawiono błąd, który powodował, że bar Joey Ray's nie pojawiał się po rozpoczęciu gry.
  • Zeratul
   • Naprawiono błąd, który powodował, że ikony i tekst zastępczy nie wyświetlały się na zakładkach Zeratula, kiedy obserwowano powtórkę jego gry w trybie współpracy.
   • Poszukiwacz Otchłani Zeratula nie będzie już ujawniał i uruchamiał zadania dodatkowego w misji Stetmann w oparach.
  • Mutatory
   • Zarówno wyniesieni Alaraka z Wszechogarniającą mocą jak i Rob „Kartacz” Boswell z amunicją Malice będą teraz otrzymywać prawidłowe obrażenia od mutatora Obosieczność.
   • Kapsuły desantowe nie uruchamiają już mutatora Mściciel.
   • Przeprojektowano mutator Bohaterowie Burzy, aby działał płynniej na większości map.
   • Teraz mutator Trudni do zabicia prawidłowo naprawia pociągi w misji Ekspres do Otchłani.
 • Tryb wieloosobowy
  • Używanie Zakrzywienia czasoprzestrzeni statku-matki na wrogiej jednostce nie będzie teraz powodowało automatycznej ucieczki tej jednostki poza zasięg.
  • Teraz zakrzywienie czasoprzestrzeni statku-matki będzie spowalniać i wpływać na wrogie cienie adeptów i Oczyszczające rozbłyski.
  • Liberatory nie będą już pozostawać w trybie obronnym po tym jak użyto na nich zdolności porwania.
 • Mapy
  • Zmiany ogólne
   • Zaktualizowano ikony generatorów stref inhibicji na minimapie.
   • Teraz strefy inhibicji będą wpływać na i spowalniać wrogie cienie adeptów i Oczyszczające rozbłyski.
  • Automaton ER
   • Usunięto niewielką liczbę dekoracji w niektórych obszarach, aby zapobiec zniekształceniom graficznym.
  • Akropol ER
   • Dodano dodatkowe zdobienia w pobliżu ścieżek żniwiarzy, aby bardziej je wyróżnić.
   • Dodano dodatkowe zdobienia w pobliżu ścieżek żniwiarzy, aby bardziej wyróżnić miejsca, w które nie można się dostać.
   • Usunięto niektóre zdobienia baz protosów, aby zapobiec zniekształceniom graficznym przy niskich ustawieniach.
  • Cyberlas ER
   • Usunięto dekorację w pobliżu miejsca pod naturalną ekspansję – drzewo, które nieprawidłowo blokowało pole widzenia.
  • Ptak Gromu ER
   • Dodano dodatkowe zdobienia w pobliżu ścieżek żniwiarzy, aby bardziej je wyróżnić.
  • Turbojazda 84 ER
   • Usunięto niektóre dekoracje, które znajdowały się w tych samych miejscach na mapie co niektóre generatory stref inhibicji.
   • Dostosowano kolor platformy teleportacyjnej na mapie dla spójności wizualnej.
   • Zmieniono kolor niektórych zdobień i strzałek z niebieskiego na różowy, aby wyróżnić poziomy terenu.
  • Kaplica Czaszek ER
   • Dostosowano zdobienia w postaci gruzów i cegieł świątyni, aby uniemożliwić jednostkom chowanie się w środku lub pod nimi.
   • Usunięto naziemną roślinność na mapie, aby zapobiec zniekształceniom graficznym pól zasilających pylonów.
 • Interfejs użytkownika
  • Teraz lista emotikonek na czacie będzie pokazywać najpierw odblokowane emotikonki, a potem zablokowane.
  • Teraz etykieta maksymalnego poziomu jest ustawiona prawidłowo na ekranie wyników w trybie współpracy.
  • Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie czerwonej wiadomości o błędzie, kiedy gracz korzysta z czatu z włączonym IME.
 • Edytor
  • Naprawiono błąd na mapach dowolnych, który powodował wyświetlanie czerwonej wiadomości o błędzie, kiedy gracz próbował ożywić jednostkę, która zginęła podczas procesu przekształcania.
 • Mac
  • Naprawiono błąd, który czasami powodował zawieszanie się gry podczas uruchamiania klienta StarCraft II, kiedy korzystano z wewnętrznych głośników komputera Mac mini.

Kolejny artykuł

Wyróżnione wiadomości