StarCraft II

StarCraft II – Informacje o aktualizacji 4.4.0

StarCraft II – Informacje o aktualizacji 4.4.0

StarCraft II – Aktualizacja 4.4.0

OGÓLNE

 • Nowy komentator: Alex007
  • Komentator Oleksii „Alex007” Trushliakov wywodzi się z ukraińskiej sceny e-sportowej i zyskał sławę wśród międzynarodowej społeczności StarCraft II. Teraz Alex007 będzie narratorem Twoich bitew w sektorze Koprulu i wykorzysta wiedzę oraz doświadczenie zebrane podczas wieloletniej pracy na stanowiskach dziennikarza, komentatora, menedżera i organizatora turniejów w StarCraft II.
 • Zergling, nadrządca i karakan będą się teraz przełączać między normalnymi i ulepszonymi postaciami podczas oglądania skórek tych jednostek.

MISJE W TRYBIE WSPÓŁPRACY

Alarak

 • Teraz zniszczony pryzmat bojowy zrzuca swój ładunek.

Abatur, Kerrigan, Zagara

 • Zmniejszono koszt opracowania Karapaksu pneumatycznego ze 100/100 do 50/50.
 • Teraz zniszczeni nadrządcy z ulepszeniem Komory Brzuszne zrzucają swój ładunek.

Abatur, Kerrigan, Stiukow, Zagara

 • Po opracowaniu Karapaksu pneumatycznego szybkość ruchu nadrządcy wzrasta do 3,38 (wcześniej do 1,88).
 • Po opracowaniu Karapaksu pneumatycznego przyspieszenie nadrządcy wzrasta z 1,0625 do 2,125.

Kerrigan

 • Czerwie Omega są teraz wykrywaczami.
 • Teraz zrzuty surowców zapewniane przez Aurę Asymilacji mogą być podnoszone przez jednostki powietrzne.
 • Zwiększono zasięg mutalisków z 3 do 5.
 • Teraz Wściekła glewia mutalisków zwiększa promień wyszukiwania każdego ostrza z 3 do 5 (wcześniej do 4).
 • Zmieniono nazwę ulepszenia Wybuchowa glewia mutalisków na Tnąca glewia.
  • Każde kolejne odbicie się ataku mutaliska zadaje dodatkowe 10% obrażeń.
 • Teraz rządcy szczepu będą zawsze atakować dwoma pomiotami zamiast dwoma w pierwszym ataku i jednym w kolejnych.
 • Teraz ulepszenie Porowata chrząstka, poza dotychczasową funkcją, zwiększa przyspieszenie rządców szczepu z 1,0625 do 1,875.
 • Trwalszy Mutujący Karapaks na poziomie mistrzowskim zastąpiono Obrażeniami od zdolności podstawowej i szybkością ataku na poziomie mistrzowskim.
  • Zwiększa obrażenia zadawane przez Atak z Wyskoku i Psioniczne Przesunięcie Kerrigan i zwiększa jej szybkość ataku o 1% na punkt, maksymalnie do 30%.

Zagara

 • Skrócono czas odradzania Zagary ze 120 do 60 sekund.
 • Zwiększono obrażenia od Ostrzy Meduzy z 10% do 50% obrażeń od broni Zagary.
 • Skrócono czas odnowienia Zbiorowego Szału ze 120 do 90 sekund.
 • Podtrzymanie Szału na poziomie mistrzowskim zastąpiono Intensywniejszym Szałem na poziomie mistrzowskim.
  • Zwiększa premie do szybkości ataki i ruchu o 1,5% na każdy punkt, maksymalnie do 45%.
 • Zwiększono szybkość ruchu karakanów z Zainfekowanego Zrzutu 2,25 do 3.
 • Zmieniono nazwę ulepszeń Ataki bezpośrednie zergów na Ataki naziemne zergów.
  • Teraz to ulepszenie, poza dotychczasowymi funkcjami, wzmacnia królowe, łowców i karakany Zagary.
 • Teraz tępiciele otrzymują +4 punkty (+8 przeciwko budowlom) do zadawanych obrażeń z każdym poziomem Ataku naziemnego zergów (wcześniej +4 i +5 przeciwko budowlom).
 • Teraz zmora otrzymuje +11 punktów do zadawanych obrażeń za każde ulepszenie Ataku latających zergów (wcześniej +5).
 • Teraz talent poziomu 1 Zagary, Nieustępliwy Rój, poza dotychczasową funkcjonalnością, zmniejsza zaopatrzenie królowych z 2 do 1.
 • Zwiększono procentową szansę Uniku zerglingów Zagary z 0,5% do 1,5%.
  • Zwiększono maksymalne premie z 15% do 45%.
 • Teraz powłoka ochronna aberracji zmniejsza wszystkie obrażenia chronionych jednostek o 50%.
 • Teraz aberracje otrzymują +2 punkty (+4 przeciwko celom opancerzonym) do zadawanych obrażeń z każdym poziomem Ataku naziemnego zergów (wcześniej +2 i +3 przeciwko celom opancerzonym).
 • Zmieniono nazwę ulepszenie Zagary poziomu 8, Inkubacji Tępicieli, na Inkubacja tępicieli i zmory.
  • Teraz posiada dodatkową funkcjonalność: Skaziciele powijają po śmierci 2 jednostki zmory.
 • Zwiększono premię do obrażeń zapewnianą przez Skażenie z 20% do 35%.
 • Skrócono czas odnowienia Skażenia z 45 do 15 sekund.
 • Zmieniono obrażenia zadawane przez skaziciela z 14 punktów (20 przeciwko jednostkom masywnym) na 14 (28 przeciwko jednostkom opancerzonym).
 • Teraz skaziciele otrzymują +1 punkt (+3 przeciwko jednostkom opancerzonym) do zadawanych obrażeń za każde ulepszenie Ataku latających zergów (wcześniej +1 i +2 przeciwko jednostkom masywnym).
 • Zwiększono szybkość ruchu skaziciela z 2,9531 do 3,375.
 • Zwiększono przyspieszenie skaziciela z 2,625 do 3.
 • Zmieniono punkt obrażeń od broni pasożyta zarodnikowego skaziciela z 0,1670 na 0,0625.
 • Przeprojektowano zdolność miotaczy żółci, Bombardowanie.
  • Teraz nieustannie bombarduje wskazany obszar, zamiast atakować go tylko raz po wydaniu komendy.
 • Miotacz żółci może teraz obierać za cel obszar za mgłą wojny.
 • Teraz ulepszenie Kanały artyleryjskie miotacza żółci zapewnia 9 dodatkowego zasięgu (łącznie 22) zamiast 7 (łącznie 20).
 • Zmniejszono ładowność powicia tępicieli z 2 do 1.

Nova

 • Zwiększono liczbę punktów życia helbata komandosów z 345 do 550.
 • Zwiększono liczbę punktów życia helbata komandosów z 230 do 300.
 • Zwiększono koszt opracowania Ataku skokowego z 50/50 do 75/75.
 • Wydłużono czas opracowania Ataku skokowego z 30 do 45.
 • Wydłużono czas działania ogłuszenia od Ataku skokowego z 0,5 do 2 sekund.
 • Teraz Atak skokowy zapewnia helbatom komandosów również +4 do pancerza na 5 sekund poza dotychczasową funkcjonalnością.
 • Teraz Atak skokowy jest zdolnością używaną automatycznie i posiada 5 sekund czasu odnowienia (wcześniej 0).
 • Zmniejszono zasięg Ataku skokowego z 6 do 3.
 • Zwiększono obrażenia od Amunicji magnetokinetycznej marudera komandosów z 45 do 90 punktów.
 • Zmniejszono koszt banshee z tajnych oddziałów z 750/500 do 700/375.
 • Przeprojektowano Salwę rakietową banshee z tajnych oddziałów na zdolność używaną automatycznie.
 • Zwiększono zasięg Salwy rakietowej z 6 do 7.
 • Zmniejszono obrażenia od Salwy rakietowej ze 150 do 75 punktów.
 • Skrócono czas odnowienia Salwy rakietowej z 60 do 15 sekund.
 • Zwiększono premie czasu odnowienia Holowabika na poziomie mistrzowskim z 1 sekundy (łącznie 30) na każdy punkt do 3 sekund na każdy punkt (łącznie 90 sekund).
 • Szybkość ataku Novy na poziomie mistrzowskim zastąpiono Ulepszeniem podstawowej zdolności Novy na poziomie mistrzowskim.
  • Teraz zwiększa obrażenia zadawane i wchłaniane przez zdolności podstawowe Novy o 1,67% za każdy wydany punkt, maksymalnie do 50%.
  • Objęte działaniem zdolności to Strzał Snajperski, Dron Sabotażowy, Przebijający Wystrzał i Mignięcie.

EDYTOR

 • Dodano nową budowlę neutralną: Renegacka wieżyczka przeciwlotnicza
  • RWP jest wroga dla wszystkich graczy na mapie.
  • Dopóki nie zostanie zniszczona, jej lokalizacja jest cały czas widoczna na minimapie.
  • Ma te same statystyki co terrańska wieżyczka przeciwlotnicza.
  • Można ją zniszczyć tak jak każdą budowlę.
  • Aby funkcjonowała poprawnie, musi zostać ustawiona na Gracza 15 w edytorze.

Komentarz twórców: Dodajemy Renegacką wieżyczkę przeciwlotniczą jako nowe narzędzie dla twórców map do starć. Podobnie jak w przypadku strażnic xel’naga, złotych pól minerałów i zniszczalnych skały, nie możemy się doczekać kreatywnych sposobów, na jakie wieżyczka zostanie wykorzystana w przyszłych konkursach na mapy.   

 • Dodano liczne wyzwalacze i natywne elementy, aby pozyskiwać i porównywać dane i czas gry.
  • Convert DateTime To Integer (Konwertuj DataCzas do liczby całkowitej)
  • Convert Integer To DateTime (Konwersja liczby całkowitej do DataCzas)
  • Convert DateTime To String (Konwertuj DataCzas do ciągu)
  • Convert String To DateTime (Konwertuj ciąg do DataCzas)
  • Current DateTime (Aktualny DataCzas)
  • Initial DateTime (Wartość początkowa DataCzas)
  • Get DateTime Year (Pozyskaj rok z DataCzas)
  • Get DateTime Month (Pozyskaj miesiąc z DataCzas)
  • Get DateTime Day (Pozyskaj dzień z DataCzas)
  • Get DateTime Hour (Pozyskaj godzinę z DataCzas)
  • Get DateTime Minute (Pozyskaj minutę z DataCzas)
  • Get DateTime Second (Pozyskaj sekundę z DataCzas)
  • Get DateTime Weekday Index (Pozyskaj indeks dnia tygodnia z DataCzas)
  • Synchronous Game Start Time (Czas synchronicznego rozpoczęcia gry)
  • Current Synchronous Game Time (Aktualny synchroniczny czas gry)
  • Get Current Day of Week (Pozyskaj bieżący dzień tygodnia)
  • DateTime is Before (DataCzas przed)
  • DateTime is After (DataCzas po)
  • DateTime is Between (DataCzas pomiędzy)
  • Get Weekday From DateTime (Pozyskaj dzień tygodnia z DataCzas)
  • Get Month From DateTime (Pozyskaj miesiąc z DataCzas)
  • DateTime is Weekend (DataCzas to weekend)
  • DateTime is Morning (DataCzas to rano)
  • DateTime is Afternoon (DataCzas to popołudnie)
  • DateTime is Evening (DataCzas to wieczór)
  • Format DateTime as String (Formatuj DataCzas jako ciąg)
 • Edytor danych
  • Dodano pole „Mnożnik współczynnika” do Uzbrojenia, Zachowań i Tworzenia stałych efektów.
  • Uzbrojenie – Pozwala dostosować procentowo szybkość ataku broni.
  • Zachowania i Tworzenie stałych efektów – dostosowuje tempo wykonywania efektów okresowych.

POPRAWKI BŁĘDÓW

Kampania

 • Teraz portret adepta w kampanii Legacy of the Void wyświetla tekstury w prawidłowych kolorach.

Tryb współpracy

 • Przeprojektowano sposób, w jaki szybkość ataku jest stosowana w trybie współpracy, aby premie do szybkości ataku współdziałały ze sobą prawidłowo.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że miraże Artanisa i Karaxa nie korzystały z ulepszenia Anionowe kryształy impulsowe.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że Wiertło laserowe Swanna na poziomie mistrzowskim za bardzo skracało czasy budowy.
 • Teraz Przeciążenie Osłon będzie wyświetlane na żniwiarzach Han i Hornera po przełączeniu trybów.
 • Teraz wybuchowy zainfekowany będzie pokazywał pasek ograniczonego czasu życia przy normalnych ustawieniach „Pokaż paski życia jednostek”.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że biomateria Abatura i esencja Dehaki były większe niż jest to zamierzone.
 • Stetmann w oparach
  • Usunięto dużą liczbę blokad ścieżek powietrznych, aby umożliwić jednostkom powietrznym łatwiejsze nawigowanie po mapie.
  • Teren pod budowlami celów dodatkowych nie przenika już przez ekstraktory terrazytu.

 • Alarak
  • Statek-matka nie otrzymuje już premii do ataku od Szybkości ataku jednostek bojowych na poziomie mistrzowskim.
  • Alarak nie może już odzyskiwać zdrowia poprzez absorpcję zrzutów surowców Kerrigan od jej Aury Asymilacji.
 • Artanis
  • Teraz efekt Przeciążenia Osłon będzie wyświetlany na żniwiarzach Han i Hornera podczas korzystania z Dopalacza plecaka odrzutowego.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że anulowania Ataku z Orbity zwracało czasem za dużo energii.
 • Dehaka
  • Teraz zdobienia graczy będą trzymać się pierwotnych uli, kiedy te się wykorzeniają i przemieszczają.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre budowle miały za wysoki priorytet pola wyboru.
  • Sojusznicy nie będą już słyszeć dźwięków tworzenia tyranozorów.
 • Nova
  • Sojusznicy nie będą już słyszeć dźwięków tworzenia duchów i goliatów.
  • Teraz talent Novy na poziomie 15 pozwala jej być niewrażliwą na ataki podczas przełączania się między tryb szturmowym a trybem ukrycia.
  • Opcja Wieżyczka przeciwlotnicza nie wyświetla już wewnętrznego ciągu w polu wymagań.
 • Raynor
  • Teraz czasy odnowienia otrzymują prawidłowo premie do ataków od Sprzętu Najemników.
  • Krążowniki nie mogą już celować z dział Yamatto do jednostek sojuszniczych.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że krążowniki mogły atakować jednocześnie cele powietrzne i naziemne.
  • Przeznaczanie punktów na Szybkość ataku jednostek mechanicznych Raynora na poziomie mistrzowskim nie powoduje już, że wzywane przez niego jednostki tracą premie do szybkości ataku od talentu Raynora na poziomie 15.
 • Zagara
  • Zmora nie przenika już pancerza, kiedy zadaje obrażenia jednostkom.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że wartość zdrowia i czas działania odrodzenia Zagary nie były zsynchronizowane.

Edytor

 • Ustawienie Kształtu widoczności aktora nie powoduje już, że on znika.

Tryb wieloosobowy

 • Sanktuarium Mroku
  • Naprawiono błąd, który powodował, że okręgi zaznaczenia nie pojawiały się, kiedy jednostka lub budowla znajdowała się na biomasie na niektórych dekoracjach.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że wrogie jednostki mogły widzieć przez blokady pola widzenia w niektórych lokalizacjach.
 • Thor wykorzystujący skórkę z edycji kolekcjonerskiej nie będzie już od razu kucał podczas przełączania na Ładunek o dużej mocy.
 • Teraz nora czyhaczy będzie odtwarzać prawidłową animację budowy.
 • Efekty wizualne efektów trafienia przez wrogich rządców szczepu nie są już widoczne zza mgły wojny.  
 • Jednostki wzywane wtedy, kiedy są wykrywane przez wieżę radarową, nie będą już wyświetlać lokalizacji przywołania wrogiemu graczowi.
 • Teraz kręgowije i pełzacze zarodnikowe mogą otrzymywać komendy ruchu od razu po wykorzenieniu, zamiast czekać.
 • Teraz nadzorca i nadrządcy mogą otrzymywać komendy ruchu od razu po zmianie trybów zamiast czekać.

Interfejs

 • Naprawiono błąd, który powodował, że elementy z wyprzedaży nie pokazywały obniżonej ceny.
 • Wersja francuska – nowy przycisk „Mapy premium” nie jest już przycięty.

Kolejny artykuł

Wyróżnione wiadomości