StarCraft II

StarCraft II: Legacy of the Void – informacje o aktualizacji 3.6.0

StarCraft II: Legacy of the Void – informacje o aktualizacji 3.6.0

* Aktualizacja pojawi się w Europie w środę 14 września.

OGÓLNE

 • Do misji w trybie współpracy dodano nowego dowódcę, Alaraka.
  • Alarak to pierwszy dowódca, którego jednocześnie można kontrolować na polu walki i który ma do dyspozycji górny panel zdolności.
  • Alarak to nastawiony na ofensywę (anty)bohater, który ma niską przeżywalność, ale jako Wielki Wódz tal'darimów może poświęcać swoje sługi, aby utrzymać się przy życiu. Zawsze będzie on ostatnim ze swoich wojsk na polu walki.
  • Alarak dostępny jest osobno w sprzedaży dla wszystkich graczy.
  • Przy zakupie Alaraka otrzymuje się również trzy nowe emotikony.
  • Więcej informacji można znaleźć w naszym artykule [http://www.battle.net/sc2/blog/20273595/]
 • Do misji w trybie współpracy dodano nową mapę – „Stetmann w oparach”.
  • Egon Stetmann, osamotniony na Bel'Shir jeszcze przed upadkiem władzy Arcturusa Mengska, potrzebuje waszej pomocy w zgromadzeniu terrazytu. Brońcie jego robotów wydobywczych, ponieważ są one jego jedynymi przyjaciółmi.
  • Więcej informacji można znaleźć w naszym artykule [http://www.battle.net/sc2/blog/20241140/]
 • Wyzwania mutatorowe
  • Gracze mogą teraz tworzyć własne wyzwania w misjach w trybie współpracy!
  • Można dobrać maksymalnie 10 mutatorów, które zostaną włączone w misji.
  • Tryb wyzwań mutatorowych jest dostępny tylko dla uprzednio zawiązanych drużyn dwuosobowych.
  • W trybie tym można grać tylko dowódcami na poziomie 5 lub wyższym.
  • Dostęp do nowego trybu gry uzyskuje się z menu Współpraca > Wyzwania.
  • Więcej informacji można znaleźć w naszym artykule [http://www.battle.net/sc2/blog/20245429/]
 • Dodano nowy system dobierania graczy do testów.
  • W trybie wieloosobowym, w części Tryb wieloosobowy > Testy, pojawiła się nowa funkcja systemu dobierania graczy do testów zmian balansu lub nowych map.
  • Testowy system meczowy nie jest rankingowy i nie ma wpływu na wskaźnik MMR.
  • Kliknięcie przycisku „Informacje o balansie” pokaże testowane aktualnie zmiany balansu.
  • Więcej informacji można znaleźć w naszym artykule [http://www.battle.net/sc2/blog/20241138/].
 • Liczba jednostek robotniczych i bojowych pojawia się teraz po najechaniu kursorem na ikonę zaopatrzenia w prawym górnym rogu interfejsu gry.

MISJE W TRYBIE WSPÓŁPRACY

MAPY

 • Nad gejzerami wespanowymi przy miejscach pod ekspansję na większości map do misji w trybie współpracy dodano zniszczalne skały. Nieznacznie zmniejszy to tempo ekspansji na mapach.

DOWÓDCY

ABATUR

 • Automatyczne przełączanie w brutaliska i lewiatana zostaje utrzymane po przekształcaniu w pustoszyciela, strażnika i pożeracza.
Komentarz twórców: Ta opcja ułatwia rozgrywkę i powinna pozwolić wyłączyć automatyczne korzystanie ze zdolności, kiedy chcemy, aby jednostka pozostała w ulepszonej postaci i utrzymała kumulację biomateriału.

 • Premie do biomateriału:
  • Zmniejszono premię do szybkości ataku za każdy poziom kumulacji z 2% do 1%.
Komentarz twórców: Jednostki posiadające dużo biomateriału zadawały zbyt wielkie obrażenia i kradły za dużo punktów życia. Abatur często nie musiał nawet korzystać ze zdolności leczenia. Uważamy, że nieznaczne zmniejszenie premii do szybkości ataku pomoże zrównoważyć moc Abatura, a Leczenie może ponownie stać się bardziej przydatne bez zmiany ogólnej siły Abatura.
 • Zmieniono premię do punktów życia z +5 pkt. (przyrost arytmetyczny) na +3% (przyrost procentowy).
Komentarz twórców: Procentowe zwiększenie życia jest bardziej spójne dla różnych typów jednostek. Nosiciel roju z maksymalną kumulacją biomateriału powijał szarańczę o takiej samej ilości punktów życia co ultralisk!

RAYNOR

 • Krążowniki
  • Zwiększono wytrzymałość z 450 do 550 pkt.
  • Usunięto energię.
  • Działo Yamato ma teraz 100 sek. czasu odnowienia.
Komentarz twórców: Krążowniki mają większą wytrzymałość i nie dysponują już energią. Działo Yamato jest zdolnością ograniczoną czasem odnowienia i można z niej korzystać częściej.

VORAZUN

 • Przywołanie Awaryjne
  • Od teraz usuwa negatywne efekty oraz efekty obrażeń otrzymywanych z upływem czasu, takie jak grzybnia, napromieniowanie czy pasożyty, aby jednostki nie ginęły od razu po ich uratowaniu.
Komentarz twórców: Nie było fajnie przywoływać jednostki w bezpieczne miejsce i patrzeć, jak od razu giną od negatywnych efektów lub obrażeń otrzymywanych z upływem czasu. W niektórych przypadkach przywołane jednostki mogły również doprowadzić do śmierci innych jednostek sojuszniczych.
 • Czas odnowienia wydłużony do 5 min.
Komentarz twórców: Przywołanie Awaryjne zostało zaprojektowane, aby pozwolić Vorazun wyruszać z jednostkami zamaskowanymi i ewakuować je, jeśli zostały wykryte i zabite. Niestety czas odnowienia był tak krótki, że w większości przypadków jednostki stawały się niemożliwe do zabicia.
 • Gwardia cieni
  • Czas udostępnienia (czas od rozpoczęcia gry do momentu, aż można użyć zdolności) został wydłużony do 4 min., aby dopasować go do innych zdolności dowódców.
Komentarz twórców: Większość zdolności dowódców zostaje udostępniona około 4 minuty rozgrywki. Tego problemu nie było z Vorazun aż do pojawienia się poziomów mistrzowskich. Początkowa energia Włóczni Aduna powinna nadal pozwalać graczom na częste korzystanie ze zdolności i nie przyczyniać się do natychmiastowej ekspansji u obu graczy na początku misji.

EDYTOR

 • Funkcje manipulatora transformacji
  • Dodano przestrzeń obiektu.
   • Obiekty można teraz obracać, przekładać i skalować wedle ich własnych osi.
   • W przestrzeni lokalnej każdy obiekt porusza się według osi ostatnio wybranego obiektu.
  • Udostępniono przesuwany tryb obrotu.
   • Pozwala na ustawienie obrotu manipulatora z wyrównaniem względem obiektu. Można go przekładać i obracać.
   • Przełączanie trybów odbywa się z poziomu menu Narzędzia > Tryb manipulatora.
   • Obroty można zresetować do źródła obiektu z poziomu menu Narzędzia > Tryb manipulatora > opcja Resetuj wybrany obrót.
   • W edytorze zapisywane są teraz preferencje trybów.
   • Utrzymują się na czas uruchomienia edytora.
 • Usprawnienia manipulatora transformacji
  • W edytorze terenu można teraz przełączać przyleganie do siatki, kiedy korzysta się z manipulatora przesuwania. Skróty klawiszowe zostały udostępnione ponownie, kiedy korzysta się z manipulatora przesuwania.
  • Opcje edytora terenu będą teraz bardziej responsywne.
  • Manipulator przesuwania w edytorze terenu ustawia teraz flagi ignorowania wymagań dotyczących umiejscowienia, kiedy wykonywane są operacje Shift + przeciągnięcie.
  • Opcja obrotu pozwala teraz, aby kombinacja Ctrl + LPM powodowała obrót wokół osi Z bez korzystania z opcji.
  • Manipulatory pojawiają się teraz dla ostatnio wybranego obiektu zarówno w edytorze terenu i przerywników.

POPRAWKI BŁĘDÓW

Ogólne

 • Naprawiono błąd, który powodował, że szepnięcia nie były wysyłane z wiadomością błędu, że odbiorca nie jest online.
 • Naprawiono błędy związane z ligą arcymistrzowską, które powodowały, że gracze mogli otrzymywać niedokładne informacje o sytuacji w lidze.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że premia do doświadczenia za grę ze znajomym czasami nie była przyznawana.
 • Naprawiono błąd, który powodował czasami nieprawidłowe wyświetlanie ekranu wyników.

Kampania

 • Tajne operacje Novy
  • W misji „Punkt krytyczny” nie można już wyposażać jednostek w Holowabik.
  • W misji „Punkt krytyczny” jednostki mają prawidłową animację, kiedy przechodzą przez mosty.
  • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że w misji „Koszmary nocy” przy niskich ustawienia graficznych znikały tekstury.
  • Naprawiono błędy związane z przerywnikiem misji „Kłopoty w raju”.
  • W misji „Koszmary nocy” dla min pajęczych pokazywany jest już prawidłowy portret Adiutanta.
  • Opis osiągnięcia „Żarłoczność nie popłaca” prawidłowo wspomina o tym, że do jego zdobycia jest wymagany co najmniej wysoki poziom trudności.
  • Naprawiono błąd modelu banshee, kiedy ten był wykrywany w drugim pakiecie misji Tajnych operacji Novy.

Misje w trybie współpracy

 • Ogólne
  • Pryzmat nadprzestrzenny pojawia się już prawidłowo w menu skrótów klawiszowych protosów.
  • Klasyczny profil skrótów klawiszowych używa teraz klawisza R dla opcji Ustaw punkt zborny.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że panel wyboru misji mógł stać się pusty po zakupieniu dowódcy.
  • Przycisk „Graj” w Mutatorze Tygodnia zamieniono na przycisk „Zagraj w mutator”.
  • Wrogie duchy mogą teraz wykorzystywać ataki jądrowe przeciwko bazom na brutalnym poziomie trudności.
  • Archonci mają teraz spójne animacje, kiedy są zamaskowani i kiedy są ujawnieni.
 • Dowódcy
  • Ogólne
   • W podpowiedzi dla niecki rozrodczej Kerrigan i Zagary wspomniana jest już prawidłowo jednostka królowej.
   • Naprawiono błąd, który występował podczas gry z Abaturem jako sojusznikiem i który powodował, że widoczna była grafika łączenia biomateriału Abatura.
   • Mutator „Pola czasowe” spowalnia już w sposób prawidłowy jednostki bohaterskie.
  • Abatur
   • Naprawiono błędy związane z wyświetlaniem karakana parszywca w zakładce jednostek.
   • U żmijów pokazywane są już prawidłowo wzmocnienia regeneracji energii w podpowiedzi dla biomateriału.
  • Karax
   • Działa Cieni mają teraz priorytet nad energetyzatorami w komendzie podgrupy dla nieśmiertelnych.
  • Kerrigan
   • Naprawiono błąd, który powodował, że Atak z Wyskoku pozwalał uzyskiwać dostęp do miejsc bez ścieżek wokół odłamka otchłani.
  • Raynor
   • Ikona bunkra w zakładce jednostek od teraz prawidłowo aktualizuje się wraz z ulepszeniem Bunkry Bojowe.
   • Usunięto niepotrzebny przycisk zdolności na karcie karta komend czołgu oblężniczego.
  • Swann
   • Naprawiono błąd, który powodował, że thory ulegające zniszczeniu mogły mieć inną skórkę.
   • Matryca Obronna nie ma już wpływu na podstawowe osłony jednostki.
  • Vorazun
   • Lewiatany nie atakują już dalej, kiedy są pod wpływem Zatrzymania Czasu.
   • Ikona sieci zakłócającej u wrogich jednostek ma teraz prawidłowy kolor.
 • Mapy
  • Rak'Shir na Slayn
   • Naprawiono kilka błędów z polami widzenia jednostek i polami widzenia na minimapie, które nie były usuwane w sposób prawidłowy, kiedy w misji „Rak'Shir na Slayn” działał mutator „Ciemność widzę”.
   • Naprawiono błąd związany z krążeniem żywiołaków ze Slayn w kółko, kiedy walczyły z jednostkami w miejscu ich pojawiania się.
  • Świątynia przeszłości
   • Naprawiono kilka błędów z rozmieszczaniem Toksycznych Gniazd w niektórych miejscach na mapie.
  • Problem Vermilliona
   • Pociski z mutatora „Tarcza antyrakietowa” nie obierają teraz za cel budowli.
  • Molochy na Char
   • Molochy otchłani są teraz prawidłowo maskowane przez mutator „Poruszamy się niezauważeni”.
 • Mutatory
  • Promień efektu osłony strażnika odpowiada teraz prawidłowo swojej grafice, gdy włączony jest mutator „Wszechogarniająca moc”.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że mutator „Zamieć” mógł zacinać się w niektórych miejscach na mapie.
  • Mutator „Demony szybkości” posiada teraz prawidłowy opis w podpowiedzi.
  • Naprawiono błąd z grafikami ikon niektórych mutatorów.
  • Naprawiono kilka błędów związanych z mutatorem „Mikrotransakcje”.
  • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że chmury burzowe mutatora „Zamieć” zacinały się w niektórych miejscach na mapie.

Rozgrywka oraz rasy

 • Zergi
  • Królowe rozpoczynają teraz atak z maksymalnej możliwej odległości wyznaczonej zasięgiem ataku.
 • Mapy
  • Jednostki nie mogą teraz przenikać przez obiekty ramp na mapie Wzgórza Doraelus.
  • Skupiska minerałów są teraz prawidłowo rozmieszczone na mapie Nowy Gettysburg ER.
  • Zdobienia turniejowe są teraz prawidłowo rozmieszczane w lokalizacjach startowych na mapie Nowy Gettysburg ER.
  • Panel informacji o mapie Apoteoza ER wyświetla teraz prawidłowo jej opis.

Salon Gier

 • Naprawiono błąd, który powodował, że przyciski „Graj” i „Stwórz grę” w Salonie Gier czasami nie działały.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że gry dodane do zakładek nie były wyświetlane prawidłowo w części „Moje zakładki”.
 • Status gracza jest teraz wyświetlany w sposób prawidłowy w poczekalni Salonu Gier.

Interfejs użytkownika

 • Środkowy przycisk myszy pozwala teraz prawidłowo przewijać okienko wyboru w misjach w trybie współpracy.
 • Naprawiono błąd wyświetlania ikony Wyciszenia, kiedy gracz był offline.
 • Listy członków grup i klanów są teraz wyświetlane prawidłowo bez dodatkowych miejsc między rzędami.
 • Usunięto zbędną podpowiedź z panelu informacji o lidze na ekranie turniejów.
 • Świętowanie awansu na nowy poziom jest teraz wyświetlane prawidłowo dla każdej z ras.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że nie można było odnaleźć map o długich nazwach.
 • Świętowanie osiągnięcia po zakupieniu dowódcy do trybu współpracy jest teraz wyświetlane prawidłowo.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że nazwy znajomych były wyświetlane nieprawidłowo.
 • Naprawiono błąd animacji efektów błyskawic ostrza psionicznego Artanisa na ekranie głównym.
 • Granice panelu zaproszenia do powtórki wyświetlane są teraz prawidłowo.

Edytor

 • Naprawiono błąd, który mógł powodować zawieszanie się gry przy wybieraniu manipulatora przesuwania i wykonywania operacji cofnięcia w przypadku modeli niektórych bohaterów w edytorze przerywników.
 • Naprawiono błąd, który w niektórych przypadkach mógł powodować, że opcja obrotu wywoływała obrót o niezwykle duże wartości.

Mac

 • Naprawiono błąd, który powodował, że manipulator obrotu nie zapętlał się wokół obiektu w edytorze w wersji Mac.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować wyrównywanie kilku elementów interfejsu w edytorze w wersji Mac.

Kolejny artykuł

Wyróżnione wiadomości