Heroes of the Storm

Informacje o poprawce do Heroes of the Storm – 8 lutego 2017

Informacje o poprawce do Heroes of the Storm – 8 lutego 2017

Poprawki błędów

Ogólne

 • Tryb rozróżniania barw: Naprawiono błąd powodujący, że kolorystyka ikon minimapy dla obozów najemników, które nie zostały zajęte, była bardzo podobna do obozów najemników zajętych przez sojuszników.
 • Grafika: Celowniki nie będą już znikać po zminimalizowaniu klienta gry podczas wczytywania pola bitwy w trybie pełnoekranowym w przypadku korzystania z DirectX9.

Pola bitew

 • Piekielne Kapliczki: Pogromcy nie będą już podejmować wielokrotnych prób wejścia na obszar startowy drużyny przeciwnej po tym, gdy ominą twierdze, w wyniku czego baza będzie Niezniszczalna.
 • Grobowiec Pajęczej Królowej: Pająki nie zatrzymają się już w alei po natrafieniu na Dron Zwiadowczy należący do drużyny przeciwnej w przypadku, gdy w pobliżu nie znajdują się inni wrogowie.

Bohaterowie, zdolności i talenty

 • Lodowy Blok: Naprawiono błąd, który umożliwiał Jasnoskrzydłej i Malfurionowi korzystanie z niektórych talentów aktywowanych w czasie działania Stazy.
 • Doświadczony Strzelec: Naprawiono błąd, który powodował, że Doświadczony Strzelec zwiększał obrażenia zadawane dzięki talentowi Zabójca Tytanów.
 • Kael’thas: Naprawiono błąd, który powodował, że Pirowybuch przemieszczał się w sposób nieprzewidywalny w przypadku, gdy został wymierzony w postać wchodzącą do kopalni lub zeń wychodzącą.
 • Kael’thas: Naprawiono błąd, który powodował, że celownik Pirowybuchu pozostawał widoczny na stałe w przypadku użycia zdolności przeciwko bohaterowi, który w danym momencie stawał się Nieujawnialny.
 • Nazebo: Słój z Trupimi Pająkami nie będzie już przenikać przez elementy krajobrazu w przypadku, gdy zdolność ta nie trafi przy lądowaniu żadnych przeciwników.
 • Ragnaros: Aktywacja Wzmocnienia Sulfurasa nie będzie już powodować utraty bieżącego celu przez Ragnarosa w przypadku, gdy ów cel został wybrany automatycznie przy komendzie ruchu z atakiem.
 • Ragnaros: Treść opisów talentu Igranie z Ogniem oraz postępów w wykonywaniu związanego z nim zadania zawiera teraz informację, że Ragnaros zyskuje 1,5 pkt. regeneracji zdrowia za każdą zebraną Kulę Regeneracji.
 • Zagara: Mutaliski będą teraz prawidłowo przelatywać wokół przeszkód na mapie bądź ponad nimi.
 

   Powrót na górę

InvisibleDividerLine_800x50.png

Kolejny artykuł

Wyróżnione wiadomości