Heroes of the Storm

Heroes of the Storm: informacje o aktualizacji balansu PST – 12 maja 2016

Heroes of the Storm: informacje o aktualizacji balansu PST – 12 maja 2016

Właśnie opublikowaliśmy nową aktualizację balansu Publicznego Serwera Testowego, w której wprowadzono kilka zmian związanych z balansem bohaterów, zdolności oraz talentów. Modyfikacje te stanowią uzupełnienie zmian wprowadzonych wraz z najnowszą aktualizacją PST i wejdą w życie w ogólnodostępnej wersji Heroes of the Storm w przyszłym tygodniu. Poniżej znajdziecie pełną listę dzisiejszych zmian na PST.

Bohaterowie

Zabójcy Specjaliści Pomocnicy Wojownicy
Kael'thas Gazol Jasnoskrzydła Arthas
Xul Uther Czen
Diablo
Leoryk
Muradin
Sonia
Tyrael

Zabójcy

Kael'thas

 • Żywa Bomba (W)
  • Furia Słonecznego Króla (talent)
   • Zmniejszono dodatkowe obrażenia od ataku podstawowego o 20% – ze 171 pkt. (+4% za każdy poziom) do 137 pkt. (+4% za każdy poziom).

     Powrót

Specjaliści

Gazol

 • Ładunek Eksplodium (E)
  • Skrócono czas trwania efektu ogłuszenia z 2 sek. do 1,75 sek.
  • Zwiększono obrażenia o 10% – z 212 pkt. (+4% za każdy poziom) do 233 pkt. (+4% za każdy poziom).
Komentarz twórców: Otrzymaliśmy wiele opinii dotyczących popularnej strategii polegającej na stosowaniu na wrogim bohaterze wielu następujących po sobie efektów ograniczających ruch, np. ogłuszeń i unieruchomień. Chcemy, aby taka możliwość nadal istniała, ale jesteśmy zdania, że obecnie zjawisko to jest nieco zbyt rozpowszechnione (i zbyt skuteczne) na bardziej zaawansowanych poziomach rozgrywki. W rezultacie zdecydowaliśmy się na skrócenie czasu trwania wielu z tych efektów. W przypadkach, gdy zmiana ta osłabiła postaci, których nie zamierzaliśmy osłabiać, dodaliśmy nowe wzmocnienia by wyrównać zaistniałą różnicę. Chociaż wprowadzone zmiany nie wpływają na wszystkie efekty ograniczające kontrolę gracza nad bohaterem, to mamy wrażenie, że pozbyliśmy się najbardziej uciążliwych i nadużywanych przypadków. Jesteśmy – jak zawsze – otwarci na dodatkowe modyfikowanie tego aspektu gry w przyszłości, jeśli tylko okaże się konieczne.

     Powrót

Xul

 • Więzienie z Kości (E)
  • Skrócono czas trwania efektu unieruchomienia z 2 sek. do 1,75 sek.
  • Zwiększenie Obrażeń (talent)
   • Skrócono czas trwania efektu Podatności z 2 sek. do 1,75 sek.
Komentarz twórców: Prosimy zapoznać się z powyższym komentarzem twórców dotyczącym Gazola.

     Powrót

Pomocnicy

Jasnoskrzydła

 • Polimorfia (W)
  • Skrócono czas działania z 1,5 sek. do 1,25 sek.
  • Zwiększono skuteczność spowolnienia z 20% do 25%.
  • Skrócono czas odnowienia z 15 sek. do 12 sek.
  • Zmniejszono koszt many z 75 pkt. do 60 pkt.
  • Większa Polimorfia (talent)
   • Zmniejszono premię do czasu działania z 1 sek. do 0,75 sek.
Komentarz twórców: Prosimy zapoznać się z powyższym komentarzem twórców dotyczącym Gazola.

     Powrót

Uther

 • Młot Sprawiedliwości (E)
  • Skrócono czas trwania efektu ogłuszenia z 1 sek. do 0,75 sek.
  • Skrócono czas odnowienia z 10 sek. do 8 sek.
  • Zmniejszono koszt many z 50 pkt. do 40 pkt.
Komentarz twórców: Prosimy zapoznać się z powyższym komentarzem twórców dotyczącym Gazola.

     Powrót

 

Wojownicy

Arthas

 • Spirala Śmierci (Q)
  • Objęcia Śmierci (talent)
   • Zmniejszono premię do obrażeń z 20% do 10% za każde brakujące 10% wartości zdrowia.
 • Zamrażający Podmuch (W)
  • Skrócono czas trwania efektu unieruchomienia z 1,5 sek. do 1,25 sek.
  • Skrócono czas odnowienia z 12 sek. do 10 sek.
  • Zmniejszono koszt many z 70 pkt. do 60 pkt.
  • Mroźna Obecność (talent)
   • Zmniejszono redukcję czasu odnowienia z 6 sek. do 5 sek.
 • Lodowa Nawałnica (E)
  • Bezlitosna Zima (talent)
   • Skrócono czas trwania efektu unieruchomienia z 2 sek. do 1,75 sek.
Komentarz twórców: Prosimy zapoznać się z powyższym komentarzem twórców dotyczącym Gazola.

     Powrót

Czen

 • Zwiększono zdrowie z 2556 pkt. (+4% za każdy poziom) do 2658 pkt. (+4% za każdy poziom).
 • Zwiększono regenerację zdrowia z ok. 5,32 pkt. (+4% za każdy poziom) do 5,54 pkt. (+4% za każdy poziom).

     Powrót

Diablo

 • Apokalipsa (R)
  • Skrócono czas trwania efektu ogłuszenia z 2 sek. do 1,75 sek.
Komentarz twórców: Prosimy zapoznać się z powyższym komentarzem twórców dotyczącym Gazola.

     Powrót

Leoryk

 • Zwiększono zdrowie z 2373 pkt. (+4% za każdy poziom) do 2468 pkt. (+4% za każdy poziom).
 • Zwiększono regenerację zdrowia z ok. 4,95 pkt. (+4% za każdy poziom) do 5,14 pkt. (+4% za każdy poziom).

     Powrót

Muradin

 • Pocisk Burzy (Q)
  • Skrócono czas trwania efektu ogłuszenia z 1,5 sek. do 1,25 sek.
Komentarz twórców: Prosimy zapoznać się z powyższym komentarzem twórców dotyczącym Gazola.

     Powrót

Sonia

 • Skok (R)
  • Skrócono czas trwania efektu ogłuszenia z 1,5 sek. do 1,25 sek.
  • Zwiększono obrażenia o 10% – ze 123 pkt. (+4% za każdy poziom) do 135,3 pkt. (+4% za każdy poziom).
Komentarz twórców: Prosimy zapoznać się z powyższym komentarzem twórców dotyczącym Gazola.

     Powrót

Tyrael

 • Zwiększono zdrowie z 2373 pkt. (+4% za każdy poziom) do 2468 pkt. (+4% za każdy poziom).
 • Zwiększono regenerację zdrowia z ok. 4,95 pkt. (+4% za każdy poziom) do 5,14 pkt. (+4% za każdy poziom).

     Powrót

InvisibleDividerLine_800x50.png

Kolejny artykuł

Wyróżnione wiadomości