StarCraft II

StarCraft II – poprawki do aktualizacji 5.0.10

StarCraft II – poprawki do aktualizacji 5.0.10

Wprowadzamy poprawki do aktualizacji, w których naprawiliśmy wiele zgłoszonych przez społeczność błędów w trybie współpracy.

MISJE W TRYBIE WSPÓŁPRACY

Lokalizacja

 • Biomateriał i esencja pozostałe po zabitych wrogach teraz prawidłowo skalują się w niektórych nieangielskich wersjach językowych.
 • Animacje opracowania SI przy użyciu konklawe Fenixa teraz prawidłowo wyświetlają się w niektórych nieangielskich wersjach językowych.
 • Opis katapulty przesyłowo-grawitonowej teraz zawiera poprawną informację o 33% zwiększeniu prędkości ataku we wszystkich wersjach językowych.

Ogólne zmiany rozgrywki

 • Naprawiono błąd, który powodował, że bramy mogły automatycznie zmienić się we wrota przesyłowe po ukończeniu opracowania wrót przesyłowych, nawet jeśli w tym samym momencie była wytwarzania w nich jednostka.
 • Jednostki posiadające zdolność pasywną Szał bitewny nie są już ogłuszane przez Uderzenie głową Smrodobuta, Atak z wyskoku Łowcy i zdolności ogłuszające odłamków otchłani oraz okruchów otchłani.

Dowódcy

 • Amon
  • Wybuch plazmy hybrydy dominatora nie trafia już wskazanych jednostek będących pod wpływem Transportu Taktycznego Novy lub Transportu Promem Medycznym Tychusa.
  • Wybuch plazmy hybrydy nie może już zadać obrażeń Novie, gdy ta posiada niewrażliwość spowodowaną Zmianą Trybu.
  • Wybuch plazmy hybrydy dominatora nie może już zadawać obrażeń budowlom będącym pod wpływem zastoju hybrydy nemezis i nie może ich zniszczyć.
  • Wybuchowi zainfekowani nie mogą już przechodzić przez pola siłowe Alaraka.
 • Abatur
  • Naprawiono błąd, który powodował, że na jednostki pod wpływem efektu Kolekcjonera Esencji (talent prestiżowy na 1 poziomie), które zebrały od 25 do 100 jednostek biomateriału, mógł zostać nałożony limit biomateriału wynoszący 105, jeśli jednostki te zebrały tyle biomateriału, żeby osiągnąć jego maksimum.
  • Toksyczne Gniazda nie mogą być już umieszczane na Ognistych Betty Swanna.
  • Toksyczne Gniazda mogą teraz być prawidłowo zaznaczone poprzez pociągnięcie, wciśnięcie Ctrl i kliknięcie lub podwójne kliknięcie.
  • Zagrzebani nosiciele roju i wygrzebani nosiciele roju nie są już traktowani jako różne jednostki, gdy zostaną zaznaczeni poprzez wciśnięcie Ctrl i kliknięcie.
 • Alarak
  • Alarak nie może już zabijać jednostek znajdujących się w bunkrach za pomocą automatycznych ataków, gdy aktywne jest Wzmocnienie.
  • Leczenie się Alaraka z zabitych wrogich jednostek nie jest już usuwane przez roboty obrony punktowej.
  • Chaotycy teraz prawidłowo korzystają ze zdolności pasywnej Zasłony Cieni Vorazun.
  • Naprawiono błąd z odtwarzaniem błędnych kwestii przez Wyniesionego Tyrana.
  • Mutatory
   • Bohaterowie Amona – Raynor, Tychus i Dehaka – nie mogą już przechodzić przez pola siłowe Alaraka.
   • Przeciążenie Budowli nie może już obierać za cel jednostek, gdy aktywny jest mutator Zaburzenie dwubiegunowe, mimo że nie może zadać im obrażeń.
 • Artanis
  • Naprawiono błąd związany z początkową pozycją Rozpostarcia Pola Zasilającego.
  • Bezgraniczni Fanatycy przyzywani za pomocą Kapitana Arki teraz prawidłowo pojawiają się, jeśli Ataki z Orbity zostaną użyte na budowle lub czołgi oblężnicze w trybie oblężniczym.
  • Mutatory
   • Bezgraniczni Fanatycy przyzywani za pomocą Kapitana Arki już nie zabijają się, zadając obrażenia, gdy aktywny jest mutator Obosieczność.
 • Dehaka
  • Roboty obrony punktowej nie mogą już blokować ataków przebijacza.
  • Roboty obrony punktowej nie mogą już blokować ataków Murvar ani uniemożliwiać jej powijania szarańczy.
  • Pożarcie jednostki psionicznej za pomocą Pożeracza nie tworzy już wielu eksplozji.
  • Naprawiono błąd związany ze zwiększeniem zasięgu pożerania jednostek latających przez Pożeracza.
  • Mutatory
   • Naprawiono błąd, który powodował, że Dakrun i tyranozory mogły zostać natychmiastowo zabite, gdy aktywny był mutator Obosieczność.
 • Fenix
  • Zamaskowane destabilizatory teraz prawidłowo korzystają ze zdolności pasywnej Zasłony Cieni Vorazun.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że Fenix mógł przegrać, gdy konklawe czyścicieli było aktywne.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że konklawe czyścicieli mogło zostać naprawione przez Wiązkę naprawczą Karaxa, przez co było możliwe do obrania za cel przed ukończeniem naprawiania.
 • Han i Horner
  • Galeony szturmowe, które są w trakcie budowy, nie są już traktowane jak jednostki.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że Miny Magnetyczne mnożyły obrażenia za każdą jednostkę w pobliżu ich celu, gdy trafiały ścieśnione jednostki.
  • ERK może teraz poprawnie przerwać budowanie.
  • Naprawiono błąd związany z premią mistrzowską szansa na dodatkowy efekt zgonu.
  • ERK budującym galeony szturmowe można teraz prawidłowo wydać rozkaz przerwania budowania.
  • Naprawiono błąd związany z kwestią Hornera dotyczącą platform myśliwców szturmowych.
  • Mutatory
   • Wdowie miny nie mogą już namierzać jednostek ani do nich strzelać, gdy aktywny jest mutator Zaburzenie dwubiegunowe.
 • Karax
  • Fala Czasu nie zwiększa już produkcji wszystkich budowanych nexusów, w tym nexusów sojuszników.
  • Mutatory
   • Naprawiono błąd, który powodował, że Pole Czasowe mogło sprawić, że strażnicy będą nieśmiertelni, gdy dostępna jest odbudowa.
 • Kerrigan
  • Wybuchy kinetyczne Kerrigan korzystającej z Osamotnionej Królowej nie mogą już zostać zablokowane przez roboty obrony punktowej.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że zerglingi-drapieżcy były wliczane do liczby stworzonych jednostek, kiedy skakały.
  • Unieruchamiająca Fala teraz prawidłowo zadaje 200 punktów obrażeń, tak jak powinna, jeśli w premię mistrzowską Silniejsza Unieruchamiająca Fala zostanie zainwestowanych 30 punktów.
  • Mutatory
   • Naprawiono błąd, który powodował, że Pole Czasowe mogło sprawić, że ultralisk torrask będzie nieśmiertelny, gdy dostępne jest wskrzeszenie.
 • Mengsk
  • Strażnicy Egidy na drugim poziomie nie ignorują już efektu szału bitewnego, gdy spowalniają wrogie jednostki.
  • Czarny Młot nie może już trafiać jednostek naziemnych znajdujących się pod obranymi za cel jednostkami latającymi, kiedy jest w Trybie obserwacji taktycznej.
  • Cienie Imperatora teraz prawidłowo automatycznie aktywują Maskowanie labiryntowe, gdy otrzymują obrażenia.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że żołnierze korzystający z kapsuł desantowych nie dokonywali desantu, gdy budowla znajdowała się w ich miejscu docelowym.
  • Naprawiono błąd związany z kwestiami Mengska dotyczącymi nadciągającej fali ataku i wytwarzania wykrywania.
 • Nova
  • Naprawiono błąd, który powodował, że zautomatyzowane rafinerie wydobywały surowce wolniej niż Asymilatory Orbitalne.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że wzmocnienie do produkcji Najemniczki Novy mogło być aktywowane, tylko gdy został użyty choć jeden jego ładunek.
 • Raynor
  • Hyperion nie strzela już, gdy zostanie trafiony pociskiem z kokonami żywiołaka ze Slayn.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że dowództwa orbitalne mogły nie być włączone do Przywołania Awaryjnego Vorazun, przez co zamaskowane jednostki Raynora mogły stać się niewrażliwe.
  • Mutatory
   • Hyperion nie atakuje już jednostek, gdy aktywny jest mutator Zaburzenie dwubiegunowe.
   • Hyperion nie strzela już, gdy zostanie przyciągnięty przez mutator Zew śmierci.
 • Stetmann
  • Na ataki mechahydralisków pod wpływem konfiguracji M.O.C.E. (Mnogość Ogólnej Ciągłości Egonergii) teraz prawidłowo działają ulepszenia do ataku.
  • Moduł mechazajumania mechaultralisków nie może już wysysać życia z przyjaznych mechanicznych celów.
  • Roboty obrony punktowej teraz prawidłowo zestrzeliwują ataki Super Gary'ego.
  • Naprawiono błąd związany z kwestią Hornera dotyczącą ulepszania Gary'ego.
 • Stiukow
  • Zainfekowane koszary, fabryki i porty gwiezdne teraz prawidłowo otrzymują efekt Pola Czasoprzestrzennego oraz mogą zostać objęte efektem Zagięcia Czasoprzestrzeni i Fali Czasu.
  • Ulepszenie zainfekowana amunicja nie zwiększa już szybkości regeneracji życia zainfekowanych bunkrów.
  • Premia mistrzowska szybkość ataku jednostek mechanicznych teraz prawidłowo działa na zainfekowane grzechotniki.
  • Wybuchowi zainfekowani, którzy pozostają po zainfekowanym czołgu, nie zużywają już zaopatrzenia.
  • Stiukow może teraz prawidłowo unieruchamiać budynki za mgłą wojny.
 • Swann
  • Naprawiono błąd, który powodował, że pociski Gemini zjawy mogły zostać wzmocnione przez Wzmacniacz impulsów w zależności od komendy ruchu a nie szybkości jednostki.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że sztuczna inteligencja ERK odpowiedzialna za automatyczne budowanie była nieprzewidywalna.
 • Vorazun
  • Mroczne archonty mogą teraz kontrolować umysły cieni otchłani na mapie Żniwa Amona.
  • Pasywna regeneracja tarcz Zasłony Cieni teraz prawidłowo działa na wyrocznie.
  • Sieć zakłócająca nie może już być automatycznie używana na cele w zastoju.
  • Centurioni z ulepszeniem Mroczny wir nie mogą już ogłuszać ultralisków, gdy te są pod wpływem szału bitewnego.
  • Zastój otchłani mrocznych templariuszy teraz prawidłowo działa na hybrydy.
  • Centurioni mogą teraz prawidłowo ogłuszać molochy otchłani.
 • Zagara
  • Kiedy Zagara posiada talent prestiżowy Łowczyni Doskonała teraz prawidłowo otrzymuje efekt szału bitewnego, zgodnie z opisem tego talentu.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że zmora nie pojawiała się w zakładkach utracone jednostki i stworzone jednostki w interfejsach obserwatora.
  • Teraz można ustawić gniazda zmory jako punkty zborne do czasu, aż ich budowa się zakończy.
 • Zeratul
  • Przeciwlotnicze ataki mocarzy są teraz prawidłowo blokowane przez roboty obrony punktowej.
  • Malstrom Serdatha i mrocznych archontów nie działa już na budowle.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że Zeratul musiał przejść przez pole maskujące mrocznego pylona, żeby otrzymać zdolność pasywną Zasłony Cieni Vorazun.
  • Fantomy otchłani nie wliczają się już do liczby stworzonych jednostek.

Misje

 • Bariery na Ulnarze
  • Twór xel'naga nie może już trafiać jednostek w transporcie.
 • Ewakuacja górników
  • Naprawiono błąd, który powodował, że czasami odtwarzane były niewłaściwe kwestie wrogiej rasy.
 • Ekspres do Otchłani
  • Naprawiono błąd, który powodował, że wagony pociągowe będące pod wpływem zastoju mrocznych templariuszy Vorazun z talentem prestiżowym Łupieżczyni Mocy mogły zostać zniszczone po dojechaniu do końca, przez co niszczony był cały pociąg, a to z kolei liczyło się do ukończenia celu.
 • Start w Otchłań
  • Naziemny atak lewiatana teraz prawidłowo znika, gdy lewiatan zostanie zabity.
 • Złomuj i rządź
  • Teraz można prawidłowo zbierać części podczas Zatrzymania Czasu.
  • Hybrydy na mapie Złomuj i rządź nie mogą już teleportować się na teren, na którym ruch postaci nie jest dozwolony, co uniemożliwiało jednostkom walczącym w zwarciu atakowanie ich.

Mutatory

 • Mutator Obosieczność teraz poprawnie leczy 10 punktów życia na sekundę.
 • Roboty obrony punktowej nie mogą już uniemożliwić pojawienia się małych klonów Dehaki stworzonego za pomocą mutatora Bohaterowie burzy.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że miny mutatora Saper mogły zostać zabite zamiast usunięte na początku gry, kiedy była taka potrzeba, żeby mogły zmieścić się w strefie bezpieczeństwa. Mogło to spowodować problemy, gdy aktywne były efekty takie jak Inkubacja obcych, Reanimatorzy otchłani czy Chodząca zaraza.
 • Gdy aktywne jest osłabienie mutatora Minuta ciszy, nie zatrzymuje już on przesyłu protosów.
 • Mutator Wzajemne wyniszczenie nie jest traktowany nadrzędnie w stosunku do mutatora Minuta ciszy, gdy umiera hybryda.

Kolejny artykuł

Wyróżnione wiadomości