StarCraft II

Zmiany w trybie wieloosobowym 1 sezonu 2020

Zmiany w trybie wieloosobowym 1 sezonu 2020

Tryb wieloosobowy

 • Dostosowano próg, przy którym pola minerałów zmieniają się wizualnie w miarę ich eksploatowania w trakcie gry. W rezultacie skupiska minerałów zawierające od początku 900 kryształów powinny znacznie różnić się wyglądem od skupisk początkowo złożonych z 1800 kryształów.
 • Usunięto przyciski „Stop” i „Atak” z karty komend pylonu w menu skrótów klawiszowych.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że ulepszenie Pancerz neostalowy nie wpływało na rafinerie zbudowane na bogatych gejzerach wespanowych.

Mapy

 • Ogólne
  • Zmieniono pozycję i orientację logo turniejowego na wszystkich mapach 1 na 1 i usunięto z nich roślinność.
 • Arktyczny Sen ER
  • Naprawiono błąd, który mógł powodować ukrywanie jednostek za niektórymi dekoracjami.
 • Efemeryda ER
  • Naprawiono błąd, który powodował, że stwory na mapie mogły mieć niestandardową nazwę.
 • Wieczny Sen ER
  • Zwiększono rozmiar rampy dla żniwiarzy.
  • Zmieniono pozycję platformy zwiadowczej nadrządcy w pobliżu naturalnego miejsca pod ekspansję.
  • Dostosowano teren i ścieżki w pobliżu trzeciej bazy, aby była mniej otwarta.
  • Dostosowano teren i ścieżki, aby osłabić pozycje do ataku działami fotonowymi w pobliżu głównych ramp.
  • Obniżono klif, aby uniemożliwić jednostkom chowanie się za nim.
  • Dodano dekoracje do niektórych terenów, na których ruch postaci nie jest możliwy.
 • Złoty Mur ER
  • Dostosowano teren i ścieżki, aby górna część mapy była mniej otwarta.
  • Dodano obszary, na których ruch jednostek jest niemożliwy, aby uniemożliwić im ukrywanie się za klifami przed wykryciem z podwyższeń.
  • Dostosowano teren i ścieżki, aby uniemożliwić wykorzystanie strategii ściany dział fotonowych na niektórych obszarach.
  • Zaktualizowano tekstury na niektórych obszarach na bardziej spójne.
  • Obniżono niektóre dekoracje, aby zapobiec ich przenikaniu przez jednostki powietrzne.
  • Zmieniono pozycję świetlnych dekoracji, które unosiły się w powietrzu lub znajdowały w złych miejscach.
  • Dostosowano wygląd skupisk minerałów i gejzerów wespanu w głównej bazie do stylu protosów.
  • Usunięto niektóre obszary, które nieprawidłowo blokowały biomasę.
  • Dostosowano niektóre skalne dekoracje, aby zapobiec ich przenikaniu przez jednostki.
  • Zmieniono pozycję niektórych dekoracji, aby oczyścić ścieżki.
  • Dodano brakujące przycięcia niektórych ramp.
  • Zaktualizowano tekstury na niektórych obszarach.
  • Zaktualizowano mgłę na mapie, aby poprawić widoczność.
  • Zaktualizowano zrzuty ekranowe w informacjach o mapie.
 • Czyściciele i przemysłowcy ER
  • Dostosowano pozycję płyty, na której nie można budować i ścieżki wokół głównej rampy, aby uniemożliwić wykorzystanie strategii zagradzających.
  • Zaktualizowano ścieżkowanie do terenu na niektórych obszarach.
 • Symulakrum ER
  • Dodano podwyższenie terenu przed linearną, trzecią bazą, aby zwęzić wejście.
  • Skrócono most przed trójkątnym, trzecim miejscem pod bazę i dodano zniszczalne skały w pobliżu.
  • Zmniejszono rozmiar rampy w wysuniętej bazie i dodano skały do pobliskiej rampy.
  • Zaktualizowano zrzuty ekranowe w informacjach o mapie.
 • Zen ER
  • Zmieniono pozycję rampy prowadzącej z naturalnego miejsca pod bazę, aby ułatwić jej obronę.
  • Zmieniono pozycję uboższych pól minerałów, dostosowano ścieżki i dodano dekorację, aby ułatwić obronę miejsca pod bazę.
  • Dodano teren, na którym ruch postaci nie jest możliwy, a także dekoracje w pobliżu miejsca pod czwartą bazę, aby ułatwić jej obronę.
  • Zaktualizowano zrzuty ekranowe w informacjach o mapie.

Kolejny artykuł

Wyróżnione wiadomości