StarCraft II

Aktualizacja Starcraft II 4.11.3

Aktualizacja Starcraft II 4.11.3

OGÓLNE

 • Dodano 4 nowe skórki konsoli w ramach nagrody za zarejestrowanie gry Warcraft III: Reforged – Spoils of War Edition. Wszystkie skórki można włączyć dla dowolnej rasy w trybie wieloosobowym.
  • Przymierze
  • Horda
  • Plaga
  • Strażniczki
 • Dodano 8 portretów postaci z komiksów powiązanych z zestawem Łup Wojenny: BlizzCon 2019 dla graczy, którzy zakupili dowolny z zestawów Łupu Wojennego: BlizzCon 2019.
 • Dodano portret Mistrz WCS 2019 dla graczy, którzy zakupili dowolny z zestawów Łupu Wojennego: BlizzCon 2019.

MISJE W TRYBIE WSPÓŁPRACY

Ogólne

 • Brutalny+
  • Obniżono trudności poziomów od brutalny+1 do brutalny+5.
  • Limit mutatorów poziomów trudności od brutalny+1 do brutalny+4 wynosi teraz 3.
  • Wszystkie misje na poziomie trudności brutalny+4 mają teraz mniej mutatorów.

Dowódcy

 • Mengsk
  • Zwiększono podstawową ilość generowanej Władzy Imperialnej z 17 pkt. w ciągu 240 sek. do 40 pkt. w ciągu 240 sek.
  • Teraz Poparcie dla Imperium zwiększa ilość generowanej Władzy Imperialnej o 1 pkt. co 240 sek. (zamiast co 120 sek.).
  • Teraz Gwardia Imperialna generuje w sumie podwójną ilość Poparcia dla Imperium. To oznacza, że zwiększają Władzę Imperialną o tę samą wartość co wcześniej.
  • Teraz Świadek Imperialny zyskuje większe pole widzenia i wykrywania w Trybie Patriotycznym, co odpowiada zasięgowi podczas użycia zdolności Indoktrynacja.
  • Zwiększono podstawowy zasięg Czarnego Młota w trybie Obserwacji taktycznej z 5 do 7.
  • Zwiększono premię do podstawowego zasięgu Czarnego Młota w trybie Obserwacji taktycznej z 7 do 9.
  • Skrócono czas budowy pocisku taktycznego w Akademii Imperialnej ze 180 do 90 sek.
  • Zmniejszono obrażenia zadawane przez pociski taktyczne (zarówno wystrzeliwane przez zdolność Zagłada Nuklearna jak i przez Cienie Imperatora) ze 150 pkt. (+200 przeciwko budowlom) do 150 (+100 przeciwko budowlom).
  • Zmniejszone obrażenia zadawane przez pocisk jądrowy wystrzeliwany przez zdolność Zagłada Nuklearna z 500 pkt. (+500 przeciwko budowlom) do 500 (+300 przeciwko budowlom).
  • Zmniejszono początkową Władzę Imperialną z 2 do 1 pkt. na każdy poziom. Zmniejszono maksymalną premię z 60 do 30 pkt.
 • Raynor i Amon
  • Skrócono czas aktywacji Działa Yamato z 3 do 1,5 sek.
 • Stetmann
  • Skrócono czas odnowienia zdolności Egokula, Przeciążenie Stetalitów i Półstabilny Transport Zbiorczy Gary'ego o 25%. Super Gary nie odnawia już swoich zdolności szybciej niż zwykły Gary.
  • Zwiększono zasięg rozlania zdolność Protokół ładujący UMI-C u mechainfektora z 5 do 23.
  • Zmniejszono liczbę punktów życia mechakarakana ze 110 do 75.
  • Zmniejszono liczbę punktów życia jaja mechakarakana ze 110 do 75.
  • Zmniejszono liczbę punktów życia mechapustoszyciela ze 120 do 80.
  • Zmniejszono liczbę punktów życia jaja mechapustoszyciela ze 120 do 80.
  • Skrócono czas aktywacji działa Stetmato z 3 do 1,5 sek.
  • Skrócono czas odnowienia działa Stetmato z 30 do 0 sek.
  • Zwiększono maksymalną liczbę mechaszarańczo-przechwytywaczy mecha-krąrządcy szczepu z 4 do 6.
  • Zmniejszono zużycie energii przez budowę mechaszarańczo-przechwytywaczy z 75 do 50 pkt.
  • Zwiększono maksymalną pulę egonergii na poziomie mistrzowskim z 1% do 2% za każdy poziom kumulacji. Zwiększono maksymalną premię z 30% do 60%.
 • Tychus
  • Zwiększono zasięg broni Pożarsky'ego z 0,5 do 2,5.
  • Zwiększono szerokość pola rozprysku Pożarsky'ego z 1,6 do 2.
  • Zwiększono długość pola rozprysku Pożarsky'ego z 2,5 do 3.
  • Teraz ulepszenie Mieszanka Agresyjna Moebiusa dla Keva „Grzechotnika” Westa zapewnia dodatkowe 15% premii do szybkości ataku (wcześniej 20%).
  • Impuls Regeneracyjny Por. Nikary i teraz zapewnia jednostkom 25% premii do zadawanych obrażeń.
  • Zwiększono absorpcję obrażeń przez Generator Matrycy XM-77 Por. Nikary z 200 do 400 pkt.
  • Wydłużono podstawowy czas działania zdolności Dominacja Vegi ze 150 do 240 sek.
  • Teraz Motywator Psioniczny Moebiusa Vegi zwiększa szybkość ataku o 75% (wcześniej o 50%).
  • Teraz Motywator Model 88 Vegi wydłuża czas działania Dominacji o 200% (wcześniej o 100%).
  • Teraz Transport Promem Medycznym maskuje jednostki na 10 sek. (wcześniej 5).
  • Transport Promem Medycznym nie leczy już natychmiastowo jednostek sojuszniczych. Zamiast tego przywraca punkty życia w ciągu 10 sek. Jeśli przez ten czas jednostka otrzyma obrażenia, zarówno efekt leczący jak i maskujący zostaną anulowane.
  • Wzmocniono premię mistrzowską Czas odnowienia Odyna z 1 do 2 sek. za każdy punkt. Wzmocniono maksymalną premię z 60 do 120 sek.
 • Zeratul
  • Teraz cecha Nieskalana Wola Zeratula zapewnia 10 pkt. obrażeń od Mrocznego Rozdarcia, 50 pkt. osłon i 1 dodatkowy ładunek Mignięcia za każdy znaleziony artefakt zamiast 25 pkt. obrażeń, 100 pkt. osłon i 2 dodatkowych ładunków za każde trzy znalezione artefakty.
  • Zwiększono koszt wszystkich legionów z 500 do 800 minerałów.
  • Zwiększono regenerację energii Telbrusa z 0,563 do 3 pkt.
  • Zwiększono promień działania Burzy Psionicznej Telbrusa z 2 do 2,3.
  • Poza dotychczasową funkcjonalnością Burza Psioniczna Telbrusa doładowuje teraz osłony jednostkom sojuszniczym.
  • Teraz Burza Psioniczna Telbrusa aktywuje się automatycznie tylko, jeśli znajdzie 3 prawidłowe cele (wcześniej 1).
  • Zwiększono liczbę wzywanych zelotów w Legionie Telbrusa z 6/8/10/10 do 10/13/16/16.
  • Zwiększono regenerację energii Serdatha z 1,125 do 3 pkt.
  • Zwiększono zasięg użycia zdolności Kontrola umysłu mrocznego archonta Serdatha z 7 do 10.
  • Zmniejszono zasięg zdolności Malstorm mrocznego archonta Serdatha z 10 do 9.
  • Zmniejszono początkową liczbę ładunków Monolitu teseraktowego do 1.
  • Skrócono czas odnowienia Promienia zastoju ze 180 do 90 sek.
  • Teraz Burza Psioniczna Awatara Formy aktywuje się automatycznie tylko, jeśli znajdzie 3 prawidłowe cele (wcześniej 1).
  • Skrócono czas ładowania Burzy Psionicznej Awatara Formy z 3 do 1,5 sek.
  • Skrócono czas odnowienia zdolności Przyzwanie Naładowanych Kryształów Awatara Formy z 30 do 25 sek.
  • Zmniejszono premię do redukcji obrażeń Aury Ewolucyjnej Awatara Esencji z 15% do 10% za każdy poziom.
  • Zaktualizowano opis Aury Ewolucyjnej, aby uwzględnić redukcję obrażeń.
  • Zwiększono koszt Działa teseraktowego z 250/0 do 400/0.
  • Wydłużono czas odnowienia Projekcji cienia Działa teseraktowego i Monolitu teseraktowego z 60 do 120 sek.
  • Teraz Matryca Teseraktowa skraca czas odnowienia Projekcji cienia o 25% (wcześniej o 50%).
  • Zemsta otchłani czatowników xel'naga nie jest już ograniczona czasem odnowienia.
  • Teraz Zemsta otchłani czatowników xel'naga zadaje 50% obrażeń od broni czatowników (wcześniej 200%).
  • Wydłużono czas odnowienia osłony odbijającej osłonników xel'naga z 60 do 180 sek.
  • Teraz zdolność Artefakt poziomu drugiego anihilatora xel'naga zadaje 25% obrażeń przeciwlotniczych jako rozpryskowe (wcześniej 50%).
  • Wzmocniono premię mistrzowską Czas odnowienia Awatara z 2 do 4 sek. za każdy punkt. Wzmocniono maksymalną premię z 60 do 120 sek.
  • Zmieniono czas odnowienia Wsparcia na poziomie mistrzowskim z -1 sek. za każdy punkt do -1% na punkt. Zmieniono maksymalną premię z -30 sek. na -30%.

ZMIANY BALANSU TRYBU WIELOOSOBOWEGO

Adept

 • Cofnięto zmianę ulepszenia Rezonujące ostrza. Teraz zwiększa ono szybkość ataku adeptów o 45%.

Infektor

 • Zwiększono promień działania Kłębowiska mikrobów z 3 do 3,5.
 • Zmniejszono zużycie energii przez Kłębowisko mikrobów ze 100 do 75 pkt.
 • Usunięto konieczność budowy ula w celu opracowania Kłębowiska mikrobów.

POPRAWKI BŁĘDÓW

Misje w trybie współpracy

 • Ogólne
  • Pociągi w misjach Ekspres do Otchłani i Złomuj i rządź nie ulegają już całkowitemu zniszczeniu, kiedy opuszczają mapę.
 • Dowódcy
  • Mengsk
   • Naprawiono błąd, który powodował, że Ambrazury wspomagające celowanie były darmowe.
   • Usunięto przycisk Imperialnego Łącznika, sugerujący, że jednostka jest wykrywaczem.
   • Teraz Niesamowite zniszczenia na poziomie mistrzowskim prawidłowo wchodzą w interakcję z Zagładą Nuklearną.
  • Stetmann
   • Naprawiono błąd, który powodował, że zdolność Demontaż karakanowy była wyłączona.

Tryb wieloosobowy

 • Usunięto zainfekowanych terran z menu pomocy i skrótów klawiszowych.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre ulepszenia miały nieprawidłowe nazwy w nakładkach obserwatora.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że ulepszenie pasożyt neuronalny zastępowało ulepszenie chmara mikrobów na ekranie obserwatora.
 • Zaktualizowano opis rdzenia fuzyjnego, aby uwzględniał liberatora i prom medyczny.
 • Zaktualizowano opis akademii duchów, aby uwzględniał wzmocnioną falę uderzeniową.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że opis stacji nawigacyjnej floty nie wspominał o nowym ulepszeniu promieni otchłani.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że generatory stref inhibicji i przyspieszenia nie leżały płasko na rampach.
 • Zmniejszono rozmiar środkowych platform generatorów stref inhibicji i przyspieszenia.
 • Zmniejszono wysokość efektów wizualnych generatorów stref inhibicji i przyspieszenia, aby poprawić widoczność.
 • Mapy
  • Ciężka Artyleria ER
   • Naprawiono błąd, która powodował, że podgląd mapy był nieprawidłowo obrócony.
  • Symulakrum ER
   • Naprawiono błąd, który powodował, że jedna z dekoracji naziemnych nie wtapiała się w teren.
  • Świat Śniących ER
   • Zaktualizowano zrzuty ekranowe w poczekalni, aby uwzględnić ostatnie zmiany.
  • Zen ER
   • Naprawiono błąd, który powodował, że jednostki mogły widzieć przez blokady pola widzenia w niektórych lokalizacjach.

Interfejs użytkownika

 • Dostosowano pozycję panelu grup kontroli, aby była bardziej wyśrodkowana na interfejsie wyboru jednostek u użytkowników korzystających z ekranów o proporcjach 16:10 i szerszych.
 • Dostosowano pozycję licznika APM w skórkach konsoli Ciężkozbrojni i klasycznej, aby uwzględnić nową pozycję panelu grup kontroli.
 • Dostosowano kolor skórki konsoli Ciężkozbrojni, aby poprawić czytelność zaznaczenia podgrupy.

Kolejny artykuł

Wyróżnione wiadomości