StarCraft II

StarCraft II – Informacje o aktualizacji 4.7.1

StarCraft II – Informacje o aktualizacji 4.7.1

Dzisiaj startujemy z czwartym sezonem 2018 oraz wprowadzamy nowe zmiany balansu, nad którymi pracowaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim graczom zawodowym i członkom społeczności, którzy służyli nam swoimi opiniami – bez was nie dalibyśmy rady!

Ogólne

 • Nowe zwieńczenie trofeum na sezon czwarty: Hydralisk

Tryb wieloosobowy

TERRANIE

 • Wdowia mina
  • Teraz ulepszenie Szpony drążące na stałe maskuje wdowie miny, kiedy są zagrzebane.
  • Po opracowaniu Szponów drążących wdowie miny posiadać będą wskaźnik wizualny pokazujący czy jednostka ma ulepszenie.
 • Cyklon
  • Teraz wymaga budowy laboratorium technologicznego w fabryce.
  • Zmniejszono wytrzymałość ze 180 do 120 punktów.
  • Zwiększono szybkość ruchu z 4,13 do 4,73.
  • Zmieniono uzbrojenie Działko Tornado na Wyrzutnię rakiet Tajfun:
   • Zmieniono obrażenia z 3 punktów (+2 przeciwko celom opancerzonym) na 18.
   • Pozwala atakować jednostki powietrzne i naziemne.
   • Zmieniono szybkość broni z 0,1 na 0,71.
   • Zmniejszono zasięg z 6 do 5.
   • Zmieniono wartość ulepszenia broni +1 do +2, aby dostosować ją do nowej wartości zadawanych obrażeń.
  • Zmieniono zdolność Namierzanie:
   • Może być używana automatycznie.
   • Teraz może obierać za cel jednostki mechaniczne i budowle.
   • Zmieniono zadawane obrażenia ze 160 do 400 punktów w ciągu 14 sekund.
  • Usunięto ulepszenie Szybkostrzelne wyrzutnie.
  • Dodano ulepszenie Akcelerator pola magnetycznego:
   • Po opracowaniu ulepszenia Akcelerator pola magnetycznego, Namierzanie zadaje 400 punktów obrażeń (+400 przeciwko jednostkom opancerzonym) w ciągu 14 sekund celom naziemnym i latającym.
 • Thor
  • Zmniejszono premię do pancerza z 2 do 1 punktu.
  • Zmniejszono promień wybuchu ładunku wybuchowego z 0,6 do 0,5.
  • Zmieniono obrażenia zadawane przez Działa Punisher 250 mm z 35 punktów (+15 przeciwko celom opancerzonym) na 40 (+15 przeciwko celom masywnym).
  • Zmieniono premie za ulepszenia uzbrojenia pojazdów dla Działa Punisher 250 mm z +3 punktów (+2 przeciwko celom opancerzonym) na +4 (+2 przeciwko celom masywnym). Zmieniono szybkość broni Działa Punisher 250 mm z 2,14 na 1,71.
 • Prom medyczny
  • Zmieniono nazwę ulepszenia „Wielkopojemne zbiorniki paliwa” na „Układ szybkiego rozruchu”.
  • Ulepszenie Układ szybkiego rozruchu nie wydłuża już czasu działania Dopalaczy z 4,29 do 6,43 sekundy. Teraz skraca czas odnowienia z 8,57 do 6,43 sekundy. 
  • Teraz promy medyczne mogą leczyć jednostki objęte działaniem wiązki grawitonowej feniksów.
 • Banshee
  • Zmniejszono koszt ulepszenia Hiperwirniki z 200/200 do 150/150.
 • Kruk
  • Zmniejszono przeciwpancerne obrażenia rozpryskowe z 15 do 0 punktów.
  • Poza osłabieniem pancerza, pocisk przeciwpancerny osłabia też osłony protosów o 3.
 • Krążownik
  • Usunięto losowe opóźnienie między strzałami.
  • Zmniejszono obrażenia zadawane przez baterię laserową P-P z 6 do 5 punktów.
  • Teraz może strzelać w ruchu.
  • Zmniejszono obrażenia zadawane przez działo Yamato z 300 do 240 punktów.
 • Stacja inżynieryjna
  • Neostalowa rama i opancerzenie budowli zostaną połączone w jedno ulepszenie o nazwie Neostalowy pancerz, który zachowa funkcjonalność obu, kosztować będzie 150/150, a jego opracowanie zajmie 100 sekund.
 • Koszary, fabryka, port gwiezdny – Laboratorium technologiczne
  • Jeśli gracz próbuje wzlecieć budowlą, kiedy w przyłączonym laboratorium technologicznym opracowywane jest ulepszenie, otrzyma czerwony komunikat o błędzie informujący, że jest to niemożliwe.
 • Wieża radarowa
  • Teraz obrys budowli przed jej postawieniem pokazuje wskaźnik zasięgu na minimapie.

ZERGI

 • Królowa
  • Transfuzja nie przywraca już natychmiast 125 punktów zdrowia. Teraz przywraca 75 punktów od razu i dodatkowe 50 przez kolejne 7,14 sekundy.
 • Tumor biomasy, czerw nydusowy
  • Wydłużono przerwy między fazami wydzielania z 0,3 do 0,45.
 • Nadrządca
  • Wydłużono przerwy między fazami wydzielania z 0,36 do 0,45.
 • Zergling
  • Zmniejszono szybkość wygrzebywania z 0,71 do 0,36.
  • Skrócono losowe opóźnienie wygrzebywania z 0,36 do 0,08.
 • Karakan
  • Zmniejszono koszt Szponów kopiących ze 150/150 do 100/100.
  • Szpony kopiące nie zwiększają już regeneracji zdrowia karakanów z 7 do 14 punktów na sekundę.
 • Hydralisk
  • Zmniejszono szybkość wygrzebywania z 0,71 do 0,36.
  • Skrócono losowe opóźnienie wygrzebywania z 0,36 do 0,08.
  • Zmieniono szybkość ataku igłokolcami z 0,54 na 0,59.
 • Infektor
  • Zmniejszono promień działania jednostki z 0,75 do 0,625;
  • Zmniejszono skalę modelu z 0,85 do 0,75.
  • Teraz promień zagrzebanej jednostki jest dopasowany do nowego promienia niezagrzebanej jednostki.
  • Infektory mogą się teraz poruszać, gdy są zagrzebane.
  • Przyrost grzybni nie będzie już pozwalał jednostkom na korzystanie z Mignię™cia, Skoku taktycznego ani na obsadzanie transportowców/budowli.
  • Zwiększono zasięg użycia zainfekowanych terran z 7 do 8.
 • Ultralisk
  • Dodano nowe ulepszenie: Synteza anaboliczna
   • Koszt: 150 minerałów/150 wespanu Czas opracowania: 42,85 sekundy
   • Zwiększa szybkość ultraliska poza biomasą z 4,13 do 4,55.  Szybkość na biomasie pozostanie tam sama – 5,36.
   • Po opracowaniu Syntezy anabolicznej ultralisk posiadać będzie wskaźnik wizualny pokazujący czy jednostka ma ulepszenie.
 • Sieć nydusowa/Czerw nydusowy
  • Zmniejszono koszt Sieci nydusowej ze 150/200 do 150/150.
  • Zmniejszono koszt Czerwia nydusowego ze 100/100 do 50/50.
  • Czerwie nydusowe nie są już niezniszczalne, kiedy się wyłaniają i teraz mają 6 punktów pancerza.
 • Zagrzebywanie/Wygrzebywanie
  • Zagrzebanie i wygrzebanie zostały rozdzielone na swa osobne przyciski.
  • Zagrzebane i wygrzebane jednostki zergów będą teraz znajdować się na tej samej zakładce, a podwójne kliknięcie myszki wybierze je wszystkie.

PROTOSI

 • Nexus
  • Przywołanie zbiorcze zmieniło nazwę na Przywołanie strategiczne.
  • Zmniejszono promień Przywołania strategicznego z 6,5 do 2,5. 
  • Skrócono czas odnowienia Przywołania strategicznego ze 130 do 85 sekund.
  • Teraz Zakrzywienie czasoprzestrzeni będzie powodować wyświetlanie wskaźnika wizualnego na budowlach objętych efektem działania zdolności.
 • Wartownik
  • Zmniejszono zużycie energii przez Halucynację ze 100 do 75 punktów.
  • Zwiększono promień Osłony strażniczej z 4 do 4,5.
 • Wysoki templariusz
  • Teraz Sprzężenie zwrotne zadaje 0,5 punktu obrażeń za każdy odebrany punkt energii (wcześniej 1 punktu obrażeń na 1 punkt energii).
 • Mroczny templariusz
  • Czas opracowywania Mrocznego przejścia został skrócony ze 121 do 100 sekund.
  • Skrócono czas odnowienia Mrocznego przejścia z 21 do 14 sekund.
 • Stacja robotyki
  • Zmniejszono koszt z 200/200 do 150/150.
 • Kolos
  • Teraz wieżyczka z uzbrojeniem kolosa może śledzić cele.
 • Destabilizator
  • Oczyszczający rozbłysk przywrócono do stanu przed aktualizacją 4.0. Wypuszcza on kulę energii, wyzwalającą po 2 sekundach silne wyładowanie, które zadaje pobliskim jednostkom naziemnym i budowlom 155 punktów obrażeń rozpryskowych oraz dodatkowe 55 punktów obrażeń osłonom wszystkich pobliskich jednostek naziemnych w promieniu działania zdolności.
  • Oczyszczający rozbłysk nie wybucha już przy kontakcie z wrogimi jednostkami.
  • Teraz Oczyszczający rozbłysk wysyła przeciwnikowi sygnał ostrzegający przed zagrożeniem w chwili detonacji zamiast w fazie wystrzeliwania.
 • Promień otchłani
  • Zmniejszono redukcję szybkości Dopasowania pryzmatycznego z 40% do 25%.
 • Orkan
  • Zmniejszono koszt z 300/200 do 250/175.
  • Zmniejszono zużycie zaopatrzenia z 6 do 5.
  • Zmniejszono liczbę punktów wytrzymałości/osłon z 300/150 do 150/125.
  • Zwiększono szybkość ruchu z 2,63 do 3,5.
  • Zwiększono przyspieszenie z 1,49 do 2,8.
 • Lotniskowiec
  • Skrócono czas budowy z 86 do 64 sekundy.
  • Zwiększono liczbę punktów wytrzymałości/osłon z 250/150 do 300/150.
  • Wydłużono czas budowy przechwytywacza z 6 do 11 sekund.
  • Usunięto ulepszenie Katapulta grawitonowa ze stacji nawigacyjnej floty.
  • Zmieniono czas między wypuszczaniem kolejnych przechwytywaczy z 0,36 do 0,27.
 • Statek-matka
  • Przywołanie strategiczne statku-matki zmieniło nazwę na Przywołanie zbiorcze.
  • Teraz, poza spowalnianiem szybkości ruchu jednostek o 50%, Zakrzywienie czasoprzestrzeni zmniejsza również szybkość ataku wrogich jednostek i budowli o 50%.
 • Asymilator
  • Zmniejszono liczbę punktów wytrzymałości/osłon z 450/450 do 300/300.
 • Generator osłon
  • Zmniejszono liczbę punktów wytrzymałości/osłon z 200/200 do 150/150.
  • Teraz generator osłon może przywracać osłony jednostek objętych działaniem wiązki grawitonowej feniksów.
 • Brama
  • Teraz przekształcanie we wrota przesyłowe może działać automatycznie.

Poprawki błędów

Mapy

 • Stasis ER: Naprawiono błąd, który pozwalał jednostkom walczącym w zwarciu atakować zniszczalny gruz z niżej położonych miejsc.
 • Rozdroże Kairosa ER: Stan oświetlenia nie jest już nieaktualny.
 • Multiprocesor ER: Naprawiono błąd, który pozwalał jednostkom latającym przenikać przez niektóre dekoracje.  
 • Szmaragdowe Miasto ER: Naprawiono błąd, który nieznacznie ograniczał ścieżki jednostek naziemnych na niektórych rampach.

Tryb wieloosobowy

 • Krążownik
  • Górne wieżyczki nie będą już śledzić ostatniego celu, kiedy ten znajdzie się za mgłą wojny.  
  • Dolne wieżyczki będą teraz śledzić cel.

Kolejny artykuł

 1. Co jest grane na początku października
  Blizzard
  5 g.

  Co jest grane na początku października

  Wśród aniołów z Królestwa Niebios w uniwersum Diablo opowieść o archaniele Maltaelu krąży ku przestrodze przed tym, co może się stać ze wszystkimi, którzy porzucają mądrość na rzecz ślepego fanatyzmu. Dążąc do zakończenia Odwiecznego Konfliktu bez względu na koszty, Maltael stracił z oczu wyższe cele, zdradził Królestwo Niebios i przypieczętował własny los. Ważne jest, aby zawsze pamiętać o szerszej perspektywie i nigdy nie ignorować tego, co ma się przed sobą. Na szczęście macie ten artykuł, dzięki któremu nie przegapicie niczego, co dla was przygotowaliśmy!

Wyróżnione wiadomości