StarCraft II

StarCraft II: Legacy of the Void: aktualizacja 3.13

StarCraft II: Legacy of the Void: aktualizacja 3.13

OGÓLNE

 • Do misji w trybie współpracy dodano nowego dowódcę, Feniksa.
  • Główny nacisk podczas gry Feniksem kładziony jest na kontrolowanie go jako jednostki bohaterskiej, która dysponuje ogromną mocą przy prawidłowym wykorzystaniu pełnego potencjału wszystkich trzech jego pancerzy.
  • W konklawe czyścicieli (po odblokowaniu) można opracować sześć odmiennych SI z osobowościami różnych protoskich bohaterów. Po opracowaniu osobowość automatycznie poszuka wolnej, standardowej jednostki, do której zostanie wczytana, aby stworzyć jednostkę, która zmieni przebieg rozgrywki.
  • Fenix dostępny jest osobno w sprzedaży dla wszystkich graczy.
  • Więcej informacji można znaleźć w naszym artykule.
 • Do trybu współpracy dodano nową misję o nazwie „Żniwa Amona”.
  • Żniwa Amona są luźno oparte na misji z kampanii „Legacy of the Void” – „Nosiciel”.
  • Zadaniem graczy jest zniszczyć 5 okruchów otchłani w wyznaczonym czasie.
  • Więcej informacji można znaleźć w naszym artykule.
 • Nowa funkcja przewijania pozwala natychmiast przekonwertować grę na powtórkę.
  • Na ekranie informującym o wygranej/przegranej pojawi się nowy przycisk – „Powtórka”.
  • Po naciśnięciu przycisku „Przewiń” gra zostanie automatycznie przekonwertowana na gotową do wczytania powtórkę. Można też w trakcie meczu wybrać opcję wyjścia i natychmiastowego przewinięcia powtórki.
  • Funkcja przewijania jest dostępna we wszystkich trybach obsługujących powtórki, w tym w trybie wieloosobowym, współpracy i Salonie Gier.
  • Więcej informacji można znaleźć w naszym artykule.
 • Powtórki są już dostępne we wszystkich misjach w trybie współpracy.
 • Udostępniono pulę map na drugi sezon rankingowy 2017.
  • Mapy 1 na 1
   • Wyniesienie na Aiur ER
   • Zimna krew ER
   • Lądowisko Obrońców ER
   • Odyseja ER
   • Sekwencer ER
  • Mapy drużynowe
   • Zarośnięta placówka (2 na 2)
   • Azyl Zdrajcy (2 na 2)
   • Bastion Konklawe (3 na 3)
   • Tajna baza 2E (3 na 3)
   • Ostatnia pozostałość (3 na 3)
   • Stara posiadłość (4 na 4)
  • Więcej informacji można znaleźć w naszym artykule.
 • W Kolekcji dodano nowego komentatora do zakupienia – Feniksa.
 • Do Kolekcji dodano nowy „Mistrzowski zestaw Feniksa”, który można znaleźć w części Polecane.
 • Dodano nowe zwieńczenie trofeów za zautomatyzowane turnieje 2017 – Lotniskowca.
 • W grach dużego formatu poprawiono wybór jednostek, w tym wyświetlanie aktualnie wyposażonej skórki wybranych jednostek.

MISJE W TRYBIE WSPÓŁPRACY

 • Ogólne
  • Kolory drużyn
   • W misjach w trybie współpracy pojawił się tryb kolorów sojuszów.
  • Wszystkie jednostki zergów
   • Królowe
    • Zwiększono zasięg przeciwlotniczy z 7 do 8.
   Komentarze twórców: Wprowadzamy zmianę z trybu wieloosobowego, która pojawiła się jakiś czas temu i pomaga królowom zergów w starciu z jednostkami powietrznymi. Powinno to pomóc trochę w unikaniu ataków liberatorów.
   • Czerwie nydusowe
    • Poprawka błędu: Jednostka powinna teraz działać poprawnie, po tym jak sojusznik posiadający czerwie nydusowe opuścił grę.
 • Dowódcy
  • Abatur
   Komentarz twórców: Wśród społeczności toczy się dyskusja na temat siły i obrony przeciwlotniczej Abatura na wczesnym etapie rozgrywki oraz na temat jego kategorii poziomów mistrzowskich. Pojawiło się wiele dobrych pomysłów i część z nich wprowadziliśmy w tej aktualizacji. Nie chcemy zmieniać zbyt wiele na raz, dlatego będziemy monitorować wyniki Abatura i analizować efekty tych zmian, zanim podejmiemy decyzję, czy jeszcze coś zmienić. Dziękujemy wszystkim za propozycje!
   • Pustoszyciel
    • Skrócono czas odnowienia z 15 do 10 sek.
   Komentarz twórców: Krótszy czas odnowienia powinien sprawić, że pustoszyciele staną się solidniejszym źródłem obrażeń i będą lepiej kontrować jednostki powietrzne wroga.
   • Bomba Pasożytnicza
    • Teraz cel może być jednostką bohaterską.
   • Karakan parszywiec
    • Teraz zasięg odpowiada zasięgowi standardowego karakana i wynosi 4 (zmniejszono z 5).
   Komentarz twórców: Pozwoli to królowym stać bezpiecznie za karakanami w trakcie walki.
   • Brutalisk
    • Teraz ulepszenie broni miotanych w komorze ewolucyjnej obejmuje również Brutalny cios (atak naziemny).
    • Teraz Wściekłe splunięcie (atak powietrzny) zadaje dodatkowe 5 pkt. obrażeń za każdy poziom ulepszenia broni (zwiększono z +4).
    • Poprawka błędu: Atak nie obliczał dokładnie obrażeń zadawanych pancerzowi wroga.
   • Królowa roju
    • Poprawka błędu: Teraz ikona budowy wykorzystuje prawidłową królową.
   • Toksyczne Gniazdo
    • Teraz ulepszenie Gniazda Infekcji na poziomie 3 nakłada również osłabienie, które na 5 sek. spowalnia ataki i ruch wroga o 75% (20% dla jednostek bohaterskich).
   • Poziomy mistrzowskie
    • Teraz punkty mistrzowskie w kategorii „Maksymalna liczba ładunków w toksycznym gnieździe” skraca też czas odnowienia ładunków (1% za każdy pkt.).
   Komentarz twórców: Razem ze zmianą Gniazd Infekcji, ta kategoria mistrzowska powinna sprawić, że wykorzystanie toksycznych gniazd stanie się skuteczniejszą strategią.
  • Alarak
   • Przeorganizowano kolejność ulepszeń mistrzowskich na podobną do poprzedniej.
   Komentarz twórców: Zmiany poziomów mistrzowskich wprowadzone w poprzedniej aktualizacji zostały uznane za osłabienie taktyki wykorzystującej wojska mechaniczne. Nie taki mieliśmy zamiar, więc wróciliśmy do wcześniejszych rozwiązań dla pierwszej kategorii. Będziemy monitorować sytuację, aby sprawdzić, czy konieczne są dalsze zmiany.
  • Stiukow
   • Teraz Apokalisk otrzymuje prawidłową premię do szybkości ruchu na biomasie.
  • Zagara
   • Skrócono początkowy czas narodzin z 5 do 4 minut.
   Komentarz twórców: Chociaż Zagara nie miała żadnych problemów z obroną i niszczeniem skał na wczesnym etapie rozgrywki, to skracamy początkowy czas jej narodzin, aby odpowiadał innym dowódcom z jednostkami bohaterskimi.
 • Mapy
  • Ewakuacja górników
   • Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre fale ataku wroga nie obierały za cel statków kolonistów.

POPRAWKI BŁĘDÓW

Ogólne

 • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że kamera obserwatora miała często opóźnienie lub przeskakiwała, kiedy została zablokowana na perspektywę innego obserwatora.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że naciśniecie przycisku „Powtórz” tworzyło nieprawidłową poczekalnię.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że wyjście z gry dowolnej lub Salonu Gier wyłączało opcje poczekalni.

Misje w trybie współpracy

 • Ogólne
  • Naprawiono błąd graficzny, który mógł powodować, że dla protoskich dowódców ikony zdolności wyświetlały się jako zablokowane w kilku budynkach na maksymalnym poziomie.
  • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że bezczynne jednostki robotnicze sojusznika można było dodać do grupy F1.
  • Naprawiono kilka błędów związanych z wyborem skrótów klawiszowych.
 • Dowódcy
  • Abatur
   • Teraz wrogie hybrydy behemoty, którym toksyczne gniazda z ulepszeniem Gniazda Infekcji zadały obrażenia, pozostawiają po sobie dodatkowe 100% biomateriału.
   • Teraz obaj gracze mogą obierać za cel toksyczne gniazda po ich odbudowie.
  • Artanis
   • Teraz ulepszenie Ładunek solarytowy jest już dostępne w stacji robotyki i można je opracować.
  • Nova
   • Teraz wieżyczka kinetyczna zadaje prawidłowe obrażenia celom będącym w maksymalnym zasięgu.
  • Raynor
   • Zaktualizowano siatkę szkieletową Hyperiona.
  • Stiukow
   • Teraz zdolność Grzybniowe usidlenie nie powoduje, że ikony wykorzystanych pocisków pozostają na minimapie.
 • Mapy
  • Ewakuacja górników
   • Naprawiono błąd, który mógł powodować klinowanie się jednostek w niektórych miejscach na mapie.
   • Teraz naziemne jednostki walczące w zwarciu prawidłowo znajdują drogę ataku do zbiornika terrazytu 04.
  • Szczeliny na Korhalu
   • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że misja kończyła się przed pojawieniem się drugiego celu dodatkowego na brutalnym poziomie trudności.
 • Mutatory
  • Teraz Grad Ołowiu wrogiego Tychusa nie zadaje obrażeń ani nie niszczy Promienia Oczyszczenia Karaksa.
  • Teraz mutator Zaburzenie dwubiegunowe nie pokazuje ikon, zanim wrogie jednostki nie staną się całkowicie widoczne.
  • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że kilka zdolności dowódców zabijało jednostki chronione przez mutator Zaburzenie dwubiegunowe.
  • Teraz mutator Czarna śmierć nie obejmuje larw ani kokonów zainfekowanych Stiukowa.
  • Teraz efekty wizualne mutatora Zew śmierci widoczne są w sposób prawidłowy u wszystkich jednostek i budowli wroga.
  • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że złapanie pocisku zdolnością Usidlenia grzybniowego Stiukowa, gdy aktywny był mutator Tarcza antyrakietowa, pozostawiało za sobą blokady ścieżek, niezgodnie z zamierzeniami twórców.

Interfejs użytkownika

 • Naprawiono błąd wyświetlania siatki szkieletowej wejścia do wentylacji na mapie „Szczeliny na Korhalu”.
 • Teraz ikony będące nagrodami za poziom 32 pasują do pola z kolejną nagrodą w zakładce Doświadczenie na ekranie wyników.
 • Teraz ekran wyników wczytuje się prawidłowo podczas gry w trybie offline.
 • Naprawiono błąd graficzny, który mógł powodować, że w menu skrótów klawiszowych pojawiało się kilka zakładek „Opowieść protosów”.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że znacznik klanu pojawiał się u gracza, który tego znacznika nie posiadał.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować nieprawidłowe wyświetlanie ekranu wyników za poczekalnią gry dowolnej lub Salonu Gier.
 • Teraz podczas wybierania jednostek do gier dużego formatu odtwarzany jest dźwięk.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że granice ligii nie wyświetlały się w poczekalniach gier dowolnych i Salonu Gier.
 • Teraz wyskakujące okienko z opisem bieżącego sezonu działa prawidłowo dla grających w lidze brązowej.

Edytor

 • Naprawiono błąd, który mógł powodować zawieszanie się gry w edytorze 32-bitowym, kiedy wybierano grupę konwersacji po dodaniu czynności „Send transmission” („Wyślij transmisję”) do istniejącego wyzwalacza w zależności kampanii Legacy Of The Void.

Kolejny artykuł

Wyróżnione wiadomości