Overwatch 2

Matryca Obronna – zmiany w czacie tekstowym, zapobieganie oszustwom i ulepszenie procedury zgłaszania

Matryca Obronna – zmiany w czacie tekstowym, zapobieganie oszustwom i ulepszenie procedury zgłaszania

Witajcie, bohaterowie! Powracamy z wieściami od zespołu Matrycy Obronnej na temat najnowszych działań mających na celu zapewnienie pozytywnych wrażeń z rozgrywki w Overwatch 2. Poczyniliśmy wielkie kroki w walce z niewłaściwymi zachowaniami i oszustwami, dlatego chcemy podzielić się z Wami bardziej szczegółowymi informacjami.

Chwila, czym w ogóle jest Matryca Obronna?  Cieszymy się, że pytacie! Matryca Obronna to nazwa, którą nadaliśmy naszym zbiorowym wysiłkom na rzecz wyeliminowania oszustw, nieodpowiedniego zachowania na czacie oraz przypadków celowego szkodzenia innym graczom, które wpływają negatywnie dla mnóstwo gier wideo z trybem wieloosobowym – z Overwatch 2 włącznie.  Powyższe zadanie powierzyliśmy dedykowanej grupie programistów, analityków i ekspertów ds. społeczności, której celem jest ulepszenie istniejących systemów i znalezienie nowych sposobów zapobiegania niewłaściwym zachowaniom.

Kierując się dwoma podstawowymi zasadami, dążymy do tego, aby środowisko Overwatch 2 zapewniało graczom pozytywne wrażenia z rozgrywki. Pierwsza to Fair znaczy fajnie, co oznacza, że wszyscy gracze powinni mieć równe szanse. Z kolei druga dotyczy wspierania Bezpiecznych i opartych na zasadach równości doświadczeń w ramach społeczności i ma zapobiegać szkodliwym i niepożądanym zachowaniom ze strony graczy.

Ulepszenie czatu tekstowego

Czat tekstowy to jedna z najbardziej podstawowych metod porozumiewania się ze sobą graczy w grze. Wcześniej dostępne były trzy ustawienia czatu tekstowego: „brak”, w którym nie obowiązywały żadne ograniczenia, „umiarkowany”, które dopuszczało użycie „dosadniejszych” sformułowań, oraz „silny”, które usuwało wszelkie słowa zidentyfikowane jako nieprzyzwoite, wulgarne czy obraźliwe.  Począwszy od tego sezonu, usuwamy opcję „brak” dla filtru czatu tekstowego z menu opcji społecznościowych, ponieważ jego istnienie umożliwiało niedozwolony język i wyrażenia, dla których nie powinno być miejsca w naszej społeczności.

Jeżeli chcecie uniknąć wyświetlania nieprzyzwoitych i niedopuszczalnych wyrażeń, które zwykle filtrujemy, zalecamy zastosowanie ustawienia „silny”. Wszystkie osoby rozpoczynające przygodę z grą będą domyślnie korzystały z tego ustawienia.

Opcja „umiarkowany” zezwala na niektóre powszechnie uważane za wulgarne słowa w otwartej komunikacji podczas dowolnej drużynowej gry online, które są dopuszczalne, o ile nie służą do obrażania lub nękania innych. Jeśli ktoś korzystał dotychczas z ustawienia filtru czatu tekstowego o wartości „brak”, zostanie ono zmienione na „umiarkowany”.

Niezależnie od ustawień filtra czatu i używanych sformułowań bezpośrednie słowne nękanie innych nigdy nie będzie akceptowane. Nasze filtry są na bieżąco aktualizowane, ale zmiany zachodzą również w słownictwie środowiska internetowego. Jeśli zauważycie używanie przez kogoś obraźliwego języka, który nie został jeszcze uwzględniony przez filtry lub też umyślne stosowanie zmienionej lub błędnej pisowni niedozwolonych wyrażeń, zgłoście to. Wszystkie platformy mają opcję zgłaszania w menu opcji społecznościowych. Osoby grające na komputerach PC mogą również kliknąć nazwę użytkownika prawym przyciskiem myszy bezpośrednio w czacie.

Rozszerzone wykrywanie i reagowanie na niestosowne zachowania na czacie głosowym

W poprzednich informacjach pisaliśmy o wykorzystaniu algorytmu uczenia maszynowego do rozpoznawania, transkrypcji i potwierdzania zgłoszeń o szkodliwych działaniach na czacie głosowym. Możemy z dumą stwierdzić, że powyższe rozwiązanie działa teraz skutecznie w większości regionów. Mamy zamiar rozszerzyć obszar jego funkcjonowania na wszystkie oferowane w grze języki. Zaobserwowaliśmy, że zastosowanie tej technologii przyczynia się do natychmiastowej poprawy zachowania. W wielu przypadkach użytkownicy zaprzestają niedopuszczalnych zachowań już po otrzymaniu pierwszego ostrzeżenia.

Wasze raporty są ważne! Jeśli usłyszycie nieodpowiedni czat głosowy, zgłoście go jak najszybciej, ponieważ zwiększy to prawdopodobieństwo jego przechwycenia, transkrypcji oraz zweryfikowania, a także podjęcia odpowiednich dalszych działań.

Eliminacja niestosownego nazewnictwa

Nazwy mają znaczenie. To, jak chcemy się nazywać, stanowi ważny element naszej obecności w świecie gry. Ale czasami te imiona, pseudonimy czy nazwy mogą okazać się niedopuszczalne. Staramy się jak najszybciej identyfikować i usuwać niedozwolony język w nazwach gier dowolnych i w BattleTagach.

Jeśli natraficie na takie nazwy gier dowolnych, zgłoście je bezpośrednio za pośrednictwem panelu informacyjnego trybu gry. Po zweryfikowaniu zostaną one usunięte i nie będzie ich można utworzyć ponownie w ten sam sposób. Wobec kont biorących udział w ich tworzeniu lub rozpowszechnianiu podjęte zostaną odpowiednie działania.

Podobnie jak w przypadku niedozwolonych nazw naruszeniem naszych zasad postępowania jest również wykorzystywanie zawartości tworzonej przez użytkowników, przykładowo gier dowolnych, w celu reklamowania określonych usług. Aby spróbować ograniczyć występowanie takich nazw, zwiększamy wymagania w zakresie liczby rozegranych meczów pozwalających na nadawanie nazw grom dowolnym do 25 meczów nierankingowych lub zręcznościowych.

Walka z oszustwami u źródła

W Overwatch 2 okazujemy zero tolerancji wobec nieodpowiedniego języka, a także oszustw i wykorzystania botów. Od dnia premiery gry wykryliśmy i zablokowaliśmy za oszukiwanie ponad 250 000 kont.

Nieustannie udoskonalamy nasze systemy wykrywania i zapobiegania oszustwom, aby wzmocnić mechanizmy walki z nieuczciwymi praktykami i stosowaniem botów. Wasze zgłoszenia pomagają nam zidentyfikować nowe programy umożliwiające oszustwa, a także osoby, które z nich korzystają – nie przestawajcie ich zgłaszać!

Koniec korzyści opartych na oszustwach

We wcześniejszych informacjach potwierdziliśmy podjęcie działań przeciwko kontom, które dołączają do oszustów w celu osiągnięcia z tego korzyści. Do tej pory zawiesiliśmy i zablokowaliśmy tysiące kont, w przypadku których potwierdziliśmy współpracę z oszustami. Wdrożenie tego systemu podczas testów regionalnych zakończyło się sukcesem i wkrótce zamierzamy wprowadzić go w nowych regionach na całym świecie.

Jeżeli zauważycie coś podejrzanego, zgłaszajcie dalej sprawców oszustw, a nie tylko osoby w samej drużynie. Po potwierdzeniu tożsamości oszusta podejmiemy odpowiednie działania wobec całej grupy.

Znaczenie zgłaszania nieprawidłowości

Czy moje zgłoszenie nieprawidłowości naprawdę coś daje? Tak! Jak najszybsze zgłaszanie niewłaściwych zachowań jest bardzo ważne. W połączeniu z dalszym rozwojem Matrycy Obronnej raporty od użytkowników pomagają nam w weryfikacji graczy naruszających zasady, a także w identyfikacji pojawiających się tendencji w niepożądanych zachowaniach w odniesieniu do przemian dokonujących się w kulturze środowiska online.  Aby pokazać wyraźnie, jak ważne są Wasze zgłoszenia, pracujemy nad ulepszeniem procedury odpowiedzi na zgłoszenia, na przykład nad większą spójnością w zakresie powiadomień po zalogowaniu się w sytuacji, gdy zgłoszenie doprowadziło do podjęcia skutecznych czynności przeciwko niewłaściwym zachowaniom. Takie powiadomienie oznacza, że wobec zgłoszonej przez Was z powodu niewłaściwego zachowania osoby podjęte zostały odpowiednie działania. Dzięki temu będziecie mieć świadomość pozytywnego wpływu swoich zgłoszeń. Tak trzymać!

Dziękujemy, bohaterowie i bohaterki, za Waszą pomoc w zapewnieniu dobrej i uczciwej zabawy w Overwatch 2 dla wszystkich!

Kolejny artykuł

Wyróżnione wiadomości