Overwatch 2

Łączenie kont Overwatch 2 – najczęściej zadawane pytania

Łączenie kont Overwatch 2 – najczęściej zadawane pytania

Wraz z wprowadzeniem progresji międzyplatformowej gracze mogą połączyć kilka kont Overwatch, by przenieść swoje postępy i przedmioty ozdobne z gry do jednego profilu w Overwatch 2. Począwszy od 16 sierpnia, wszyscy gracze z połączonym kontem konsolowym zostaną poproszeni o zidentyfikowanie, wybór i potwierdzenie kont, które chcą połączyć. Po akceptacji przygotujemy konta do połączenia podczas premiery Overwatch 2.

Wszyscy gracze będą potrzebować konta Battle.net, by móc grać w Overwatch 2 niezależnie od platformy. Postępy z połączonych kont konsolowych będą przechowywane na waszych kontach Battle.net, które będą współdzielić elementy ozdobne i postępy z innymi powiązanymi kontami.

Będzie jedna szansa na połączenie kont konsolowych, więc zanim potwierdzicie, upewnijcie się, że łączycie właściwe konta!

Spodziewamy się, że macie pytania, dlatego poniżej znajdziecie odpowiedzi związane z wątpliwościami dotyczącymi łączenia kont w Overwatch 2.   


Jak połączyć konta?
 

Objęte platformy to Xbox, PlayStation, Nintendo Switch i PC.

Tak. Bardzo ważne jest, by gracze upewnili się, że konta z każdej konsoli, które pragną połączyć są powiązane z ich kontami Battle.net.

Ekran łączenia kont w grze pokaże wszystkie powiązane konta. Kliknięcie „Zmień konta”, spowoduje wyświetlenie prośby o zeskanowanie kodu QR z telefonu. Możecie również wejść na account.battle.net/connections.

Po potwierdzeniu połączenia kont nie będzie możliwe natychmiastowe połączenie nowego konta konsolowego z tym kontem Battle.net. Postępy zostaną zachowane na koncie Battle.net, z którym przeprowadzono połączenie, więc niemożliwe będzie przeniesienie postępów z tego konta konsolowego na dodatkowe konto Battle.net.


Jak działa połączenie kont?
 

Wszyscy gracze będą potrzebować konta Battle.net, by móc grać w Overwatch 2 niezależnie od platformy. Gracze muszą potwierdzić połączenie kont, by przenieść postępy z Overwatch do Overwatch 2.

Obejmuje to graczy, który połączyli swoje konta podczas premiery funkcji gry międzyplatformowej w Overwatch.

Po połączeniu kont konsolowych z kontem Battle.net wszystkie postępy z kont konsolowych będą przechowywane na koncie Battle.net.

W dowolnym momencie możecie odłączyć swoje konta konsolowe od konta Battle.net. Jednak połączenie nowych kont z kontem Battle.net możliwe będzie dopiero po roku.

Po połączeniu nowego konta konsolowego z kontem Battle.net będzie ono miało dostęp do postępów i przedmiotów w grze z konta Battle.net. Nowe konto konsolowe nie przeniesie jednak swoich postępów i przedmiotów w grze na połączone konto Battle.net.

Gracze na wszystkich platformach będą potrzebować konta Battle.net, by grać w Overwatch 2.

Połączenie kont jest również jedynym sposobem dla graczy konsolowych, by uzyskać dostęp do Overwatch 2 i przenieść swoje postępy.

Postępy graczy na PC zostaną przeniesione do Overwatch 2 automatycznie i będą mogli oni połączyć swoje konta konsolowe z kontem Battle.net.

W przypadku braku potwierdzenia połączenia swoich kont w grze, graczom będzie pokazywać się okno w grze, które identyfikuje ich konta i prosi o potwierdzenie ich połączenia. Możecie sprawdzić, które konta są połączone z waszymi kontami Battle.net tutaj: https://account.battle.net/connections/.W jaki sposób połączone zostaną moje przedmioty i postępy w grze?
 

Wszystkie przedmioty w menu bohaterów ze wszystkich platform zostaną przeniesione do konta Battle.net. Obejmuje to graffiti, emotki, skórki i wszystkie inne przedmioty z menu bohaterów w grze. Zduplikowane przedmioty ozdobne zostaną połączone w jednym koncie Battle.net.

Tryb rywalizacji i ranga umiejętności zostaną rozdzielone dla PC i konsol. Jeśli gracz połączy kilka kont konsolowych, pod uwagę wzięta zostanie najwyższa ranga.

Statystyki rozgrywki zostaną rozdzielone z uwzględnieniem urządzenia sterującego.

W przypadku graczy, którzy łączą kilka kont konsolowych, wartości łączne, takie jak czas gry czy liczba zwycięstw zostaną zsumowane. W przypadku najlepszych wartości, takich jak celność bohatera czy serie zabójstw, pod uwagę wzięte zostaną najwyższe wartości spośród połączonych kont.

Najwyższe pochwały graczy zostaną przeniesione do połączonego konta.

Wszystkie osiągnięcia w grze z każdej platformy zostaną przeniesione do scalonego konta Battle.net. Osiągnięcia możliwe do zdobycia wyłącznie na konsolach pozostaną na danej platformie.


Co stanie się z moimi ustawieniami i danymi z gry?
 

Ustawienia rozgrywki zostają zachowane osobno dla każdej platformy. Ustawienia rozgrywki na konsolach i PC będą przechowywane osobno.

Opcje gier dowolnych z każdego konta będą obecne na połączonym koncie Battle.net. 

Kredyty Overwatch zostaną podliczone po połączeniu kont. 

Żetony Overwatch League ze wszystkich kont zostaną podliczone po połączeniu. Jeśli nie połączysz swoich kont, żetony Overwatch League z kont konsolowych nie zostaną przeniesione do Overwatch 2.

Żetony Overwatch League zakupione na Nintendo Switch nie zostaną połączone i pozostaną na tej platformie.


Pamiętajcie o połączeniu swoich kont od 16 sierpnia. Połączcie swoje konta, by móc robić postępy w Overwatch 2 na wielu platformach. Przed połączeniem pamiętajcie, by:

Upewnić się, że z waszym kontem Battle.net powiązane są właściwe konta konsolowe przed potwierdzeniem połączenia kont.

Dla naszego zespołu jest to rok pełen wrażeń i nie możemy się już doczekać, by przekazać wam więcej informacji w tygodniach przed premierą Overwatch 2, która odbędzie się 4 października!

Kolejny artykuł

Wyróżnione wiadomości