Overwatch

Gracze Overwatch wspólnie przeciwko rakowi piersi

Gracze Overwatch wspólnie przeciwko rakowi piersi

Jakiś czas temu sprzedawaliśmy naszą pierwszą charytatywną skórkę: GOŹDZIK DLA ŁASKI. Ta wyjątkowa i dostępna jedynie przez ograniczony czas skórka, a także towarzyszące jej tematyczne gadżety zostały stworzone we współpracy z Fundacją Badań nad Rakiem Piersi. Celem akcji było wsparcie członków naszych rodzin i przyjaciół, którzy zostali dotknięci tą chorobą. Dzięki waszemu zaangażowaniu udało nam się zebrać 12,7 miliona dolarów. To największa darowizna dokonana przez jakiekolwiek przedsiębiorstwo w tak krótkim okresie na rzecz Fundacji Badań nad Rakiem Piersi w jej 25-letniej historii. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Aby działalność Fundacji była jak najbardziej transparentna, postanowiła ona podzielić się z wami informacją na temat tego, w jaki sposób zebrane pieniądze są wykorzystywane, by finansować badania nad leczeniem, zapobieganiem i lepszym zrozumieniem raka piersi.

TRZY PROGRAMY GŁÓWNE

12,7 miliona dolarów darowizny sfinansuje trzy główne programy, które obejmują badania nad każdym z aspektów diagnostyki raka piersi, dzięki czemu odmieniają życia kobiet i mężczyzn z całego świata: inicjatywę Fundacji skierowaną na prewencję raka piersi, fundusz dla konsorcjum badań translacyjnych nad rakiem piersi i 25 edycję corocznych dotacji przyznawanych przez Fundację.

INICJATYWA SKIEROWANA NA PREWENCJĘ RAKA PIERSI

Dzięki wsparciu Blizzard Entertainment Fundacja sfinansuje innowacyjne badania nad prewencją, aby zmniejszyć zachorowalność na raka piersi, w tym prace nad stworzeniem nowych narzędzi i testów, które poprawią wykrywalność oraz diagnostykę raka. Programy te pozwolą na lepsze zrozumienie roli czynników dziedzicznych i przybliżą nas do dokonania oceny ryzyka genetycznego populacji, co umożliwi udzielenie pomocy osobom, które znajdują się w grupie ryzyka, jeszcze zanim choroba zacznie się rozwijać.

Inicjatywa wystartuje jeszcze w tym miesiącu, kiedy Fundacja powoła think tank składający się z naukowców specjalizujących się w badaniach nad rakiem piersi. Stworzą oni tegoroczną listę dotacji, które sfinansują wybrane badania nad prewencją raka piersi z krótko- i długoterminowymi celami. Procedura zakończy się w marcu i to wówczas Fundacja rozpocznie trzyletni okres przekazywania funduszy na badania kliniczne i laboratoryjne.

FUNDUSZ DLA KONSORCJUM BADAŃ TRANSLACYJNYCH NAD RAKIEM PIERSI

Fundusz dla konsorcjum badań translacyjnych nad rakiem piersi, w całości sfinansowany przez wpływy ze sprzedaży skórki Goździk dla Łaski, pozwoli na rozpoczęcie w tym roku pięciu nowych testów klinicznych.

Testy te zostaną przeprowadzone przez konsorcjum składające się z 19 instytucji medycznych i niemal 200 naukowców, a ich celem będzie przyspieszenie badań nad nowymi metodami leczenia pacjentów z rakiem piersi. Członkowie konsorcjum będą ze sobą współpracować i korzystać z podejścia multidyscyplinarnego, aby lepiej zrozumieć biologię raka piersi, a także by sprawdzić nowe strategie leczenia w warunkach klinicznych.

25 EDYCJA COROCZNYCH DOTACJI NA BADANIA

Coroczny program dotacji na badania to główny element misji Fundacji. Naukowcy z całego świata mają dzięki niemu szansę sprawdzić swoje innowacyjne pomysły, mogą współpracować z innymi badaczami i przybliżyć nas do momentu, gdy rak piersi stanie się przeszłością. Z waszych pieniędzy ufundowanych zostanie 25 grantów, które sfinansują badania w siedmiu różnych dziedzinach, skupiających się na diagnostyce oraz leczeniu.

Granty Blizzard Entertainment zostaną przydzielone 29 badaczom z 10 stanów USA oraz 8 krajów znajdujących się na 6 kontynentach na całej Ziemi.

PODZIĘKOWANIA DLA ANIOŁÓW STRÓŻÓW

Raz jeszcze ośmieliliście się zamarzyć o lepszym świecie i pomogliście nam w misji walki z rakiem piersi. Więcej informacji.

Bohaterowie! Dziękujemy, że odpowiedzieliście na wezwanie!

Kolejny artykuł

Wyróżnione wiadomości