Overwatch 2

Pierwszy rzut oka na nowego bohatera: Burzyciel

Burzyciel to zaradny majsterkowicz o niezwykłych umiejętnościach, który przetacza się przez świat w poszukiwaniu kolejnych wyzwań.

Imię: Burzyciel
Prawdziwe imię: Hammond
Wiek: 14
Zawód: Operator mecha, mechanik
Baza operacyjna: Kolonia księżycowa Horyzont (dawniej), Junkertown (dawniej)
Przynależność: Brak

HISTORIA BURZYCIELA

„Nie drażnić chomika”.
W ramach jednego z wielu eksperymentów prowadzonych w Kolonii księżycowej Horyzont zwierzęta poddawane były terapii genetycznej mającej na celu zwiększenie ich adaptacji do dłuższych okresów pobytu na Księżycu. Nieoczekiwanym efektem ubocznym doświadczeń u kilku okazów było zwiększenie rozmiarów fizycznych oraz funkcji mózgowych. Chociaż większość okazów stanowiły goryle i inne człekokształtne, to znalazło się kilka wyjątków. Jednym z nich był chomik o imieniu Hammond.

Podobnie jak to miało miejsce u naczelnych, inteligencja chomika również wzrosła i stał się on bardziej ciekawy otaczającego go świata. Ku zaskoczeniu i rozbawieniu naukowców Hammond urządzał częste ucieczki i zwiedzał różne miejsca bazy księżycowej. Chociaż personelowi zawsze udawało się go ostatecznie łapać i na powrót umieszczać w klatce, to nigdy nie rozwikłali zagadki prawdziwych powodów tych nocnych eskapad. Nie wiedzieli, że Hammond zajęty był rozwijaniem u siebie umiejętności mechanika, które wkrótce miały mu się przydać.

Pewnego dnia w kolonii zapanował chaos, kiedy część goryli zbuntowała się przeciwko prowadzącym badania ludziom i przejęła kontrolę nad bazą. Nie wszystkie zwierzęta brały w tym jednak udział. Winston na przykład planował ucieczkę na Ziemię. Hammond wyczuł okazję, zbudował prowizoryczną kapsułę ratunkową i potajemnie podczepił ją do statku naszego bohaterskiego goryla. Kiedy obaj weszli w atmosferę ziemi, kapsuła chomika odczepiła się i wylądowała w innym miejscu: na pustkowiach australijskiego interioru.

Hammond zmodyfikował swoją kapsułę, aby wziąć udział w lukratywnych walkach mechów na arenie Śmieciowiska. Udało mu się zachować w tajemnicy swoją prawdziwą tożsamość i piął się w szeregach jako „Burzyciel”, przechodząc drogę od pretendenta aż do mistrza. Dzięki wygranym Hammond mógł ulepszyć mecha na tyle, aby przetrwać niebezpieczną podróż i opuścić kontrolowany przez Śmieciarzy interior.

Teraz Hammond może swobodnie podróżować i robić to, co chce – odkrywać świat w poszukiwaniu nowych przygód.

PRZEGLĄD ZDOLNOŚCI

POCZWÓRNE DZIAŁKA

Automatyczne uzbrojenie szturmowe.

KULOWROTEK

Transformujesz się w kulę i zwiększasz maksymalną szybkość ruchu.

PAZUR

Wystrzeliwujesz kotwiczkę, która pozwala przemieszczać się z dużą szybkością, uderzać we wrogów, zadawać im obrażenia i odrzucać ich.

POLE MINOWE

Rozstawiasz duże pole min zbliżeniowych. 

ADAPTABILNE OSŁONY

Tworzysz działające tymczasowo osłony osobiste. Ich wytrzymałość wzrasta wraz z liczbą pobliskich wrogów.

KAFAR

Uderzasz z wysoka w ziemię pod sobą, co rani i wyrzuca wrogów w powietrze.

Zdolności mechaniczne Burzyciela i jego opancerzony mech czynią z niego groźnego tanka, który może przetaczać się przez pierwsze linie wrogów i robić zadymę na tyłach. Jego podstawowym uzbrojeniem są Poczwórne Działka, dwa zestawy sprzężonych karabinów maszynowych, które rozdzierają na strzępy wrogów znajdujących się na celowniku. Burzyciel nie boi się ataku na żadną drużynę dzięki Adaptabilnym Osłonom, które są tym wytrzymalsze, im więcej wrogów znajduje się w pobliżu i czynią go niezwykle trudnym do zabicia, kiedy wtacza się w sam środek walki. Osłony pozwalają mu też bezpiecznie się wycofać z groźnych sytuacji. Zdolność Kulowrotek powoduje, że Burzyciel chowa mechaniczne odnóża mecha i transformuje się w kulę, co zapewnia większą szybkość maksymalną. Kiedy Hammond korzysta z Pazura, na drodze nie stanie mu żadna przeszkoda – ta zdolność krótkiego zasięgu pozwala chwytać się otoczenia, hustać po mapie i uderzać we wrogów. Pazur pozwala Burzycielowi osiągnąć również maksymalną prędkość i taranować wrogów, aby zadawać im ogromne obrażenia i odrzucać ich. Kiedy mech jest w powietrzu, Hammond może użyć zdolności Kafar, która powoduje, że spada on prosto na wrogów.

Kiedy Burzyciel maksymalnie doładuje poziom swojej energii, może użyć superzdolności Pole Minowe – powoduje ona rozrzucenie na obszarze min zadających znaczne obrażenia każdemu wrogowi, który w nie wejdzie.

TURLAM SIĘ

Burzyciel, jako siódmy tank w Overwatch, pozwala siać zamęt, agresywnie nękać tylne linie wroga i likwidować wystawionych na atak, pozbawionych obrony bohaterów. Hammond świetnie radzi sobie w spychaniu wrogów z ich pozycji dzięki zdolnościom Kulowrotek i Kafar, a jednocześnie stanowi poważne zagrożenie, kiedy zostanie pozostawiony sam sobie i może ćwiczyć strzelanie do celów ze swoich Poczwórnych Działek.

Burzyciel może bez obaw i w każdej chwili inicjować starcia drużynowe, wtaczając się w sam środek wrogiej ekipy i aktywując Adaptabilne Osłony, które zapewniają mu tym większą wytrzymałość, im więcej wrogów znajduje się w pobliżu. Kiedy straci przewagę w walce, może z łatwością i bezpiecznie wycofać się z powrotem do swojej drużyny dzięki Pazurowi. Pole Minowe uniemożliwia wrogom dotarcie do wybranej lokalizacji. Można je też zrzucać im na głowy, co prowadzi do gwałtownego wybuchu i rani wszystkich przeciwników na obszarze. Hammond potrafi też wykorzystać Pazur, aby znaleźć się nad wrogami, zrzucić Pole Minowe, a następnie spaść na nich z użyciem Kafara, który przyciągnie ich do min, co spowoduje zdetonowanie ładunków.

Burzyciela można już testować na PST Overwatch!

Jeśli chcecie pomóc Hammondowi ulepszyć Burzyciela, wturlajcie się na Publiczny Serwer Testowy, a następnie opublikujcie swoje spostrzeżenia na oficjalnym forum. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie .

Kolejny artykuł

Wyróżnione wiadomości