Heroes of the Storm

Informacje o aktualizacji na PST – 2.07.2018

Informacje o aktualizacji na PST – 2.07.2018

Na Publicznym Serwerze Testowym właśnie pojawiła się kolejna aktualizacja do Heroes of the Storm. Będzie ona dostępna do testów do 9 lipca.


Spis treści


Gra rankingowa

Trzecie blokowanie
 • Dodano trzecią blokadę podczas selekcji bohaterów na początkowym etapie blokowania.
  • Na początkowym etapie blokowania drużyny naprzemiennie blokują do momentu, gdy zostanie zablokowanych po dwoje bohaterów po każdej ze stron.
  • Aby zrównoważyć dodanie trzeciej blokady, dostosowano czas, jaki gracze mają na wybór i blokowanie postaci.
 • Liczba bohaterów na poziomie 5 i wyższym wymagana do uczestnictwa w rozgrywkach ligi bohaterów wzrosła z 14 do 16, tak aby do dyspozycji graczy zawsze był co najmniej jeden bohater, nawet wówczas, gdy będą wybierać jako ostatni.
Utrata punktów rankingowych
 • Gracze w kategoriach diamentowej, mistrzowskiej i arcymistrzowskiej, którzy zakwalifikowali się do bieżącego sezonu, ale przez pewien czas nie rozegrali żadnych meczów, zostaną uznani za „nieaktywnych”.
 • Gdy gracz stanie się „nieaktywny”, każdego dnia utraci niewielką liczbę punktów rankingowych i wartości wskaźnika MMR, dopóki nie rozegra jednego meczu w lidze bohaterów.
  • Każda z kategorii: diamentowa, mistrzowska oraz arcymistrzowska – posiadają własną granicę nieaktywności.
  • Gracze mogą zdobywać dodatkowe dni „okresu ochronnego” na przyszłość, jeśli regularnie rozgrywają mecze w lidze bohaterów w bieżącym sezonie.
 • Gracze nieaktywni mogą uniknąć zaniku punktów rankingowych i odzyskać status gracza aktywnego, jeśli rozegrają do końca jeden mecz w lidze bohaterów.
Kategoria Liczba dni braku aktywności przed utratą rangi Dodatkowy okres ochronny (dni)
Diamentowa 20 10
Mistrzowska 15 10
Arcymistrzowska 10 10
Zmiany dot. rozmieszczenia graczy po klasyfikacji
 • Gracze, którzy po raz pierwszy biorą udział w grze rankingowej, nie mogą już zostać rozmieszczeni wyżej niż w kategorii złotej 5 przy rozgrywaniu meczów klasyfikacyjnych.
 • Gracze powracający do ligi bohaterów po dłuższej przerwie, nie zostaną już ponownie rozstawieni w meczach klasyfikacyjnych w oparciu o wyniki w innych trybach rozgrywki.
Zmiany dot. dobierania graczy w lidze bohaterów
 • Rangi zamiast punktów
  • W przypadku kategorii mistrzowskiej i arcymistrzowskiej: gracze na poziomie mistrzowskim, z którymi trafiają do drużyny, oraz przeciwko którym będą grać, będą teraz dobierani pod względem rangi umiejętność (punkty rankingowe nie będą już odgrywać w tym zakresie żadnej roli).
   • Zmiana ta powinna poprawić wrażenia z gry w przypadku graczy o bardzo wysokich umiejętnościach, którzy rozpoczynają grę sezonową jakiś czas po rozpoczęciu sezonu.
   • Sojusznicy i przeciwnicy takich graczy powinni teraz dużo częściej dysponować zdolnościami na jak najbardziej zbliżonym poziomie.
 • Ograniczenia dotyczące jakości doboru graczy oraz powiadomienia
  • Gracze poniżej kategorii mistrzowskiej oczekujący w kolejce krócej niż przez 3 min. nie trafią do meczów wykraczających poza ograniczenia systemu jakości dobierania graczy, które obowiązywałyby, gdyby dobór sojuszników i przeciwników następował na podstawie ich wyników.
  • Gracze będą teraz otrzymywać powiadomienie w interfejsie w przypadku, gdy ograniczenia te mają zostać rozszerzone, by przyspieszyć dobór graczy.
 • Ostrzejsze wymagania dot. różnic rangi
  • Mistrzowie i arcymistrzowie mogą teraz trafić do meczów z graczami, którzy różnią się od nich co najwyżej jedną dywizją. Oznacza to, że:
   • Mistrzowie mogą trafić na sojuszników i przeciwników z kategorii diamentowej 1 lub arcymistrzowskiej, ale nigdy z obu tych kategorii jednocześnie.
   • Do arcymistrzów nie będą już dobierani gracze poniżej kategorii mistrzowskiej.
  • Ograniczenia te nie będą rozszerzane dla graczy w Europie i Ameryce Północnej. Mogą one ulec złagodzeniu dla graczy w innych regionach, którzy czekali już w kolejce przez godzinę.
 • Precyzyjniejsze określanie różnic rangi
  • W przypadku graczy w kategorii mistrzowskiej i arcymistrzowskiej obowiązuje teraz węższy zakres dopuszczalnych rang umiejętności graczy, z którymi trafią do meczu. Przykładowo:
   • Bardzo mało prawdopodobne jest, by gracz z czołówki kategorii arcymistrzowskiej został umieszczony w drużynie z graczem kategorii mistrzowskiej, który jest na granicy spadku do kategorii diamentowej.
   • Jeśli mistrz trafia do meczu z arcymistrzami, oznacza to, że jego ranga umiejętności nie odbiega zasadniczo od rangi umiejętności arcymistrzów.
    • Zaistnienie takiej sytuacji oznacza również, że liczba zgromadzonych przez gracza kategorii mistrzowskiej punktów rankingowych nie odzwierciedla jeszcze jego poziomu umiejętności.

Powrót na górę


Pola bitew

Najemnicy
 • Bohaterowie nie mogą już obierać sojuszniczych najemników za cel zdolności zapewniających leczenie, osłony oraz inne efekty, chyba że w opisie zdolności wyraźnie zaznaczono, że można ją stosować na najemnikach.
Przełęcz Alterak
 • Lodowe olbrzymy
  • Zmniejszono szybkość ataku o ok. 30%.
  • Zwiększono obrażenia od ataku neutralnych lodowych olbrzymów z 240 do 312 pkt.
  • Zwiększono obrażenia od ataku przechwyconych lodowych olbrzymów z 400 do 520 pkt.
 • Kawaleria
  • Wartość premii do obrażeń zapewnianej przez jednostki kawalerii nie skaluje się już wraz z każdym ukończonym wydarzeniem w meczu. Premia do obrażeń zapewniana przez kawalerię wynosi teraz 10% i nie wzrasta z każdym ukończonym wydarzeniem.
Pole Bitewne Wieczności
 • Minimapa
  • Odświeżono oprawę graficzną ikon minimapy przedstawiających Nieśmiertelnych w czasie trwania wydarzenia w meczu.
   • Nieśmiertelny walczący po stronie drużyny przeciwnej ma teraz ikonę, której grafika przedstawia skrzyżowane topory, natomiast grafika ikony sojuszniczego Nieśmiertelnego przedstawia tarczę.
   • Zabieg ten powinien ułatwić graczom szybką identyfikację Nieśmiertelnych i podjęcie obrony lub ataku odpowiedniej jednostki.
Placówka na Braxis
 • Nadajniki
  • Kontrola nad nadajnikami będzie teraz sporna od chwili, gdy na punkt wkroczy bohater z drużyny przeciwnej.
 • Fale zergów
  • Podstawowa fala zergów została znacząco wzmocniona.
   • Zabieg ten powinien zmotywować drużyny do rozdzielania się w celu obrony przed nadciągającą falą zergów (zamiast wysyłać całą piątkę do ataku wraz ze sprzymierzonymi zergami).
 • Paski aktywacji nadajników
  • W związku z powyższymi zmianami odświeżono również oprawę graficzną pasków postępu znajdujących się w prawym dolnym rogu ekranu.

Powrót na górę


Bohaterowie

Zabójcy Specjaliści Pomocnicy
Kasja Azmodan Alexstraza
Chronia
Raynor

Powrót na górę


Zabójcy

Kasja

Zdolności
 • Oślepiające Światło (W)
  • Zadaje również 50 pkt. obrażeń (+4% za każdy poziom) przeciwnikom na wskazanym obszarze.

Powrót

Chronia

Zdolności
 • Pułapka Czasowa (E)
  • Bohaterowie walczący w zwarciu, którzy mają zdolność widzenia Pułapek Czasowych, mogą teraz wykonać atak wręcz, aby je niszczyć, nie wywołując przy tym ich efektów.

Powrót

Raynor

Statystyki
 • Zwiększono zdrowie z 1302 do 1450 pkt.
 • Zwiększono regenerację zdrowia z 2,71 do 3,02 pkt. na sekundę.
 • Zmniejszono obrażenia ataku podstawowego ze 122 do 92 pkt.
 • Zasięg ataków podstawowych wynosi teraz 6,5 i nie jest już uzależniony od cechy Raynora.
 • Zwiększono skalowanie z 4% do 5% za każdy poziom.
Zdolności
 • Nowa cecha: Słaby Punkt
  • Każdy co 4 atak podstawowy wywołuje obrażenia rozpryskowe i zadaje głównemu celowi obrażenia zwiększone o 125%.
 • Pocisk Penetrujący (Q)
  • Zmniejszono obrażenia z 240 do 220 pkt.
  • Zmniejszono koszt many z 60 do 50 pkt.
  • Dodatkowa funkcja:
   • Zmniejsza szybkość ruchu przeciwnika o 20% na 2 sek.
   • Odległość, na jaką następuje odrzucenie, jest obliczana w oparciu o odległość celu od Raynora.
 • Inspiracja (W)
  • Wydłużono czas odnowienia z 10 do 12 sek.
  • Nowa funkcja:
   • Raynor oraz wszyscy pobliscy sojuszniczy stronnicy i najemnicy zyskują premię 30% do szybkości ataku oraz 10% do szybkości ruchu na 4 sek.
   • Użycie Inspiracji zeruje czas odnowienia ataku podstawowego Raynora.
 • Przypływ Adrenaliny (E)
  • Wydłużono czas odnowienia z 30 do 45 sek.
  • Zwiększono koszt many z 0 do 75 pkt.
  • Nowa funkcja:
   • Leczy Raynora, przywracając mu 25% maksymalnego zdrowia w ciągu 1 sek. Ataki podstawowe Raynora skracają czas odnowienia tego efektu o 0,5 sek. (podwójna skuteczność przeciwko bohaterom).
 • Rekieter Raynora (R)
  • Zwiększono zdrowie z 766 do 1000 pkt.
  • Zmniejszono wartość obrażeń za poszczególne pociski z 31 do 24 pkt.
  • Zwiększono liczbę ataków na sekundę z 0,8 do 2.
  • Nowa funkcja:
   • Raynor wzywa do pomocy Banshee, która zadaje 96 pkt. obrażeń na sekundę i regeneruje 75 pkt. zdrowia na sekundę, jeśli nie odniosła obrażeń w ciągu ostatnich 4 sek. Ponowna aktywacja umożliwia zmianę celu lub przemieszczenie Banshee.
   • Banshee odradza się automatycznie po upływie 45 sek.
Talenty
 • Poziom 1
  • Doświadczony Strzelec (Pasywny)
   • Usunięto talent.
  • Dron Zwiadowczy (Aktywowany)
   • Usunięto talent.
  • Nowy talent: Niezrównany Strzelec (Cecha)
   • Zadanie: Za każdym razem, kiedy głównym celem Słabego Punktu jest bohater, premia do obrażeń wzrasta na stałe o 0,75%.
  • Nowy talent: Uwaga, Leci! (Pasywny)
   • Zadaje obrażenia zwiększone o 35% ogłuszonym lub spowolnionym wrogom.
  • Nowy talent: Eksterminator (Pasywny)
   • Ataki podstawowe wymierzone w stronników, najemników i potwory zadają obrażenia zwiększone o 50%. Premia ta wzrasta do 100%, gdy aktywna jest Inspiracja.
 • Poziom 4
  • Skupiony Atak (Pasywny)
   • Usunięto talent.
  • Energiczny Atak (Pasywny)
   • Usunięto talent.
  • Pewna Ręka (Q)
   • Usunięto talent.
  • Nieustępliwy Dowódca (Pasywny)
   • Usunięto talent.
  • Walka lub Ucieczka (E)
   • Cechę przeniesiono z poziomu 7.
   • Nowa funkcja:
    • Skraca czas odnowienia Przypływu Adrenaliny o 10 sek. Użycie Przypływu Adrenaliny zapewnia 25 pkt. pancerza na 4 sek.
  • Nowy talent: Pociski Podtrzymujące (Cecha)
   • Słaby Punkt leczy Raynora, przywracając mu równowartość 3% maksymalnego zdrowia. Skuteczność tego leczenia wzrasta do 6% w przypadku, gdy głównym celem jest bohater.
  • Nowy talent: Pancerz Behemot (Pasywny)
   • Raynor zyskuje premię 250 pkt. do maksymalnego zdrowia.
   • Zadanie: Za każdym razem, gdy główny cel Słabego Punktu to bohater, Raynor zyskuje dodatkowo 5 pkt. do maksymalnego zdrowia.
 • Poziom 7
  • Strzał w Kolano (Q)
   • Usunięto talent.
  • Inspirująca Rewolucja (W)
   • Usunięto talent.
  • Drużyna A (Pasywny)
   • Usunięto talent.
  • Nowy talent: Na Pohybel (Pasywny)
   • Kiedy Inspiracja jest aktywna, redukcja czasu odnowienia Przypływu Adrenaliny za ataki podstawowe wzrasta o 200%.
  • Nowy talent: Niestabilna Substancja (Cecha)
   • Zwiększa obszar działania Słabego Punktu o 15%. Trafieni przeciwnicy zostają spowolnieni o 10% na 3 sek.
  • Nowy talent: Ciężki Kaliber (Aktywowany)
   • Aktywuj, aby zwiększyć odległość przebywaną przez kolejny Pocisk Penetrujący o 30% oraz wydłużyć czas działania efektu spowolnienia do 6 sek. Czas odnowienia: 30 sek.
 • Poziom 13
  • Zabójca Olbrzymów (Pasywny)
   • Usunięto talent.
  • Dwie Lufy (Q)
   • Usunięto talent.
  • Żelazna Determinacja (W)
   • Usunięto talent.
  • Nowy talent: Pociski Obezwładniające (Pasywny)
   • Skraca czas odnowienia Pocisku Penetrującego o 3 sek. Kiedy Inspiracja jest aktywna, skuteczność spowolnienia za Pocisk Penetrujący wzrasta o 20%.
  • Nowy talent: Okrzyk Bojowy (W)
   • Wydłuża czas działania Inspiracji o 1 sek. Użycie Inspiracji zapewnia pobliskim bohaterom sojuszniczym premię 10% do szybkości ruchu oraz szybkości ataku na cały czas działania zdolności.
  • Nowy talent: Cała Naprzód! (W)
   • Raynor zyskuje premię 10% do szybkości ruchu (również podczas dosiadania wierzchowca). Inspiracja zapewnia dodatkową premię 10% do szybkości ruchu.
 • Poziom 16
  • Egzekutor (Pasywny)
   • Usunięto talent.
  • Pocisk Odłamkowy (Q)
   • Usunięto talent.
  • Prosto w Cel (Q)
   • Usunięto talent.
  • Dawać Więcej! (E)
   • Talent przeniesiono z poziomu 1.
   • Nowa funkcja:
    • Zwiększa skuteczność leczenia za Przypływ Adrenaliny o 50%. Kiedy Inspiracja jest aktywna, Raynor zyskuje premię 1 do zasięgu ataku podstawowego.
  • Nowy talent: Zobaczyć Czerwień (Q)
   • Obrażenia Pocisku Penetrującego wzrastają o 50%. Pocisk Penetrujący leczy, przywracając równowartość 100% obrażeń zadanych bohaterom.
  • Nowy talent: Łowca Nagród (Cecha) (D)
   • Jeśli celem Słabego Punktu jest bohater, cecha zadaje dodatkowo obrażenia równe 3% maksymalnego zdrowia tej postaci i zapewnia Raynorowi 10 pkt. pancerza na 3 sek.
   • Aktywuj Słaby Punkt, aby jego efekt został nałożony na przeciwnika przy kolejnym ataku podstawowym Raynora. Czas odnowienia: 43 sek.
 • Poziom 20
  • Wypalona Ziemia (R)
   • Usunięto talent.
  • As w Rękawie (Pasywny)
   • Usunięto talent.
  • Szał Nexusa (Pasywny)
   • Usunięto talent.
  • Skrzydła Mroku (R)
   • Obrażenia, zdrowie i zasięg Rekietera Raynora wzrastają o 100%. Kiedy Rekieter ginie, Inspiracja i Przypływ Adrenaliny aktywują się za darmo.
  • Nowy talent: Niezwyciężona Wola (R)
   • Słaby Punkt skraca czas odnowienia Hyperiona o 5 sek. w przypadku, gdy głównym celem jest bohater. Inspiracja zapewnia Raynorowi nieustępliwość na 2 sek.
  • Nowy talent: Pięta Achillesowa (Cecha)
   • Pancerz wrogiego bohatera, który jest głównym celem Słabego Punktu, zostaje zmniejszony o 25 pkt. na 6 sek.
  • Nowy talent: Egzekucja (Pasywny)
   • Zwiększa szybkość ataku o 20%. Obrażenia ataku podstawowego wzrastają o 25% w przypadku celów, które mają mniej niż 50% zdrowia.
POZIOM (RANGA) Talenty Raynora
1 (1) (!) Niezrównany Strzelec (Cecha) Uwaga, Leci! (Pasywny) Eksterminator (Pasywny)
4 (2) Walka lub Ucieczka (E) Pociski Podtrzymujące (Cecha) (!) Pancerz Behemot (Pasywny)
7 (3) Na Pohybel (Pasywny) Niestabilna Substancja (Cecha) Ciężki Kaliber (Aktywowany)
10 (4) Hyperion (R) Rekieter Raynora (R)
13 (5) Pociski Obezwładniające (Pasywny) Okrzyk Bojowy (W) Cała Naprzód! (W)
16 (6) Zobaczyć Czerwień (Q) Dawać Więcej! (E) Łowca Nagród (Cecha)
20 (7) Niezwyciężona Wola (R) Skrzydła Mroku (R) Pięta Achillesowa (Cecha) Egzekucja (Pasywny)
 • (!) oznacza talenty z zadaniami.
 • Kursywa oznacza NOWY talent.
 • Podkreślenie oznacza PRZENIESIONY talent.
Komentarz twórców: Jesteśmy niezwykle podekscytowani przybyciem długo oczekiwanego, nowego i ulepszonego Raynora do Nexusa! Zapoznaliśmy się z waszymi niezwykle pomocnymi opiniami i sugestiami, które przesłaliście nam w ciągu ostatniego roku, i jesteśmy przekonani, że nowy projekt oddaje sprawiedliwość tej fantastycznej postaci. Znacznie zwiększyliśmy jego potencjał w zakresie eliminacji fal stronników dzięki nowej cesze i całkowicie przebudowaliśmy jego drzewko talentów (które było wszak jednym z najstarszych w grze). Gracze wybierający najczęściej Raynora otrzymują całkowicie nowy zestaw narzędzi do zabawy i eksperymentów, ci zaś, którzy dopiero rozpoczynają swe przygody u boku tej postaci, powinni nadal być w stanie wybrać Raynora i przeklikać się PPM ku zwycięstwu. Wprowadzone zmiany sprawiły nam sporo frajdy i mamy nadzieję, że wy również będziecie się dobrze bawić. Zapraszamy wszystkich do dalszego dzielenia się z nami opiniami i sugestiami. Przygotujcie się na spuszczenie wrogom srogiego lania!

Powrót


Specjaliści

Azmodan

Statystyki
 • Zmniejszono zdrowie z 2738 do 2464 pkt.
 • Zmniejszono regenerację zdrowia z 5,7031 do 5,1328 pkt. na sekundę.
Zdolności
 • Generał Piekieł (Cecha) (D)
  • Zmieniono nazwę na: Porucznik Demonów.
  • Nowa funkcja:
   • Azmodan przywołuje Porucznika Demonów przy sojuszniczym najemniku, stronniku lub innym przywołanym przez siebie demonie. Porucznik Demonów będzie co 7 sek. korzystać z Demonicznego Uderzenia, które zabija natychmiast wrogiego stronnika. Czas działania: 20 sek. Czas odnowienia: 60 sek.
   • Zdolności można teraz używać na minimapie.
   • Można używać w czasie podtrzymywania zdolności Wszyscy Spłoną.
 • Kula Anihilacji (Q)
  • Nowe zadanie:
   • Trafienie bohatera lub stronnika w ciągu 1,5 sek. po trafieniu go Kulą Anihilacji zapewnia 2 poziomy kumulacji Anihilacji.
  • Nagroda:
   • Każdy poziom kumulacji Anihilacji zwiększa obrażenia Kuli Anihilacji o 1 pkt., maksymalnie do 400 pkt.
  • Znacznie skrócono czas opóźnienia przed pojawieniem się efektów ostrzegających o uderzeniu.
  • Zmniejszono zasięg z 35 do 30.
  • Skrócono czas użycia z 0,75 do 0,5625 sek.
 • Przyzwanie Demonicznego Wojownika (W)
  • Można używać w czasie podtrzymywania zdolności Wszyscy Spłoną.
  • Nie posiada już ładunków.
  • Demoniczni Wojownicy zadają teraz pobliskim wrogom niewielkie obrażenia co sekundę.
  • Zwiększono zdrowie z 365 do 390 pkt.
  • Zmniejszono obrażenia od ataku z 37 do 28 pkt.
  • Zmniejszono zasięg ataku z 1,5 do 1.
  • Zmniejszono szybkość ruchu z 4 to 3,6.
 • Wszyscy Spłoną (E)
  • Nowa funkcja:
   • Azmodan podtrzymuje promień śmierci na wskazanym przeciwniku i zadaje mu 136 pkt. obrażeń na sekundę przez 2,5 sek. Jeśli podtrzymywanie zdolności nie zostanie przerwane, zada ona celowi dodatkowo 272 pkt. obrażeń.
   • Szybkość ruchu Azmodana spada o 40% podczas podtrzymywania.
  • Wydłużono czas odnowienia z 6 do 8 sek.
  • Zmieniono koszt many z 12 pkt. na sekundę na stałą wartość 30 pkt. many.
  • Zmniejszono zasięg z 7 do 6.
 • Demoniczna Inwazja (R)
  • Nowa funkcja:
   • Przywołuje nad wskazany obszar deszcz Demonicznych Piechurów, z których każdy zadaje przy uderzeniu 65 pkt. obrażeń. Demoniczni Piechurzy zadają 42 pkt. obrażeń, posiadają 750 pkt. zdrowia i utrzymują się przy życiu przez maksymalnie 8 sek. Kiedy piechurzy giną, eksplodują, zadając pobliskim przeciwnikom 65 pkt. obrażeń.
  • Zwiększono zdrowie piechurów z 365 do 750 pkt.
  • Zdrowie piechurów zanika teraz w ciągu 8 sek.
  • Zmniejszono obrażenia od ataku piechura z 51 do 42 pkt.
  • Skrócono czas odnowienia ze 100 do 90 sek.
  • Zmniejszono koszt many ze 100 do 60 pkt.
 • Nowa zdolność bohaterska: Powódź Grzechu (R)
  • Aktywuj, aby kolejna Kula Anihilacji Azmodana nie zużyła many i zadała obrażenia zwiększone o 50%. Czas odnowienia: 30 sek.
Talenty
 • Poziom 1
  • Pragnienie Krwi (Q)
   • Usunięto talent.
  • Bestia Oblężnicza (Q)
   • Usunięto talent.
  • Obżarstwo (Q)
   • Talent przeniesiono z poziomu 4.
   • Nowa funkcja:
    • Wartość poziomów kumulacji Anihilacji gromadzonych za trafianie bohaterów Kulą Anihilacji wzrasta z 2 do 3.
    • Zadanie: Po zgromadzeniu 200 poziomów kumulacji Anihilacji czas odnowienia Kuli Anihilacji zostaje skrócony o 0,25 sek. za każdego trafionego przeciwnika (podwójna skuteczność w przypadku trafienia bohaterów).
  • Nowy talent: Chciwość (Q)
   • Wydłuża okno czasowe, kiedy zabijanie stronników zapewnia Anihilację, z 1,5 do 3 sek.
   • Zadanie: Po zgromadzeniu 200 poziomów kumulacji Anihilacji obrażenia Kuli Anihilacji zadają stronnikom i najemnikom obrażenia zwiększone o 20%.
  • Nowy talent: Gniew (Q)
   • Ataki podstawowe wymierzone w bohaterów posiadających mniej niż 75% zdrowia zapewniają 1 poziom kumulacji Anihilacji.
   • Zadanie: Po zgromadzeniu 200 poziomów kumulacji Anihilacji trafianie bohaterów Kulą Anihilacji zwiększa obrażenia kolejnego ataku podstawowego wymierzonego w bohaterów wykonanego w ciągu kolejnych 4 sek. o równowartość zgromadzonych przez Azmodana poziomów kumulacji Anihilacji.
 • Poziom 4
  • Sługusy Piekieł (Cecha)
   • Usunięto cechę.
  • Piekielne Zastępy (W)
   • Nowa funkcja:
    • Przyzwanie Demonicznego Wojownika tworzy dodatkowego demona, ale jego czas odnowienia zostaje wydłużony o 10 sek.
  • Demoniczny Pancerz (W)
   • Talent przeniesiono z poziomu 13.
   • Nowa funkcja:
    • Demoniczni Wojownicy i Porucznicy Demonów zyskują 35 pkt. pancerza i utrzymują się przy życiu o 4 sek. dłużej.
  • Demon Wojny (Pasywny)
   • Talent przeniesiono z poziomu 16.
   • Nowa funkcja:
    • Ataki podstawowe Azmodana skracają czas odnowienia Przyzwania Demonicznego Wojownika o 0,5 sek., a Porucznika Demonów o 1 sek.
 • Poziom 7
  • Kula Inferno (Q)
   • Usunięto talent.
  • Zniewolony Sługa (Cecha)
   • Usunięto cechę.
  • Żarłoczny Znak (Aktywowany)
   • Usunięto talent.
  • Mistrz Zniszczenia (E)
   • Talent przeniesiono z poziomu 1.
   • Nowa funkcja:
    • Końcowe obrażenia za zdolność Wszyscy Spłoną zostają zadane wszystkim przeciwnikom na obszarze wokół celu, co zapewnia 2 poziomy kumulacji Anihilacji za każdego trafionego bohatera.
  • Nowy talent: Bombardowanie (Q)
   • Po użyciu Kuli Anihilacji zasięg ataków podstawowych wykonanych przez Azmodana w ciągu kolejnych 3 sek. wzrasta o 2,7, a każdy taki atak podstawowy może trafić 2 dodatkowe cele. Trafianie bohaterów atakami podstawowymi wzmocnionymi Bombardowaniem zapewnia 1 poziom kumulacji Anihilacji.
  • Nowy talent: Niezwyciężony Chaos (Q)
   • Jeśli Kula Anihilacji trafi co najmniej 2 bohaterów, Azmodan odzyska 25 pkt. many. Jeżeli Kula Anihilacji trafi co najmniej 3 bohaterów, Azmodan zyska dodatkowo 5 poziomów kumulacji Anihilacji.
 • Poziom 13
  • Hedonizm (Q)
   • Usunięto talent.
  • Nasycenie Mocą (E)
   • Usunięto talent.
  • Nowy talent: Krzepki Wojownik (W)
   • Demoniczni Wojownicy zyskują premię 25% do zdrowia i spowalniają pobliskich przeciwników o 20%.
  • Nowy talent: Pocałunek Cydei (Q)
   • Skraca czas podtrzymywania zdolności Wszyscy Spłoną o 0,5 sek. Jeśli podtrzymywanie zdolności wymierzonej w bohatera nie zostanie przerwane, Azmodan odzyska równowartość 5% swojego maksymalnego zdrowia.
  • Nowy talent: Łańcuch Dowodzenia (Cecha)
   • Porucznicy Demonów zapewniają również premię 25% do zadawanych obrażeń pobliskim sojuszniczym najemnikom, stronnikom lub demonom Azmodana.
 • Poziom 16
  • Demoniczne Uderzenie (Cecha)
   • Usunięto cechę.
  • Grzech za Grzech (Aktywowany)
   • Usunięto talent.
  • Pobór (D)
   • Usunięto talent.
  • Szpony Grzechu (E)
   • Talent przeniesiono z poziomu 4.
   • Nowa funkcja:
    • Zwiększa zasięg zdolności Wszyscy Spłoną o 20%.
    • Jeżeli podtrzymywanie zdolności Wszyscy Spłoną na bohaterze nie zostanie przerwane, jej czas odnowienia zostaje skrócony o 4 sek.
  • Nowy talent: Piekielna Szczelina (E)
   • Jeśli podtrzymywanie zdolności nie zostanie przerwane, obok celu zostanie przyzwany Demoniczny Wojownik, a wszyscy Demoniczni Wojownicy będą zadawać obrażenia zwiększone o 100% przez 4 sek.
  • Nowy talent: Całkowita Anihilacja (Q)
   • Kula Anihilacji zadaje bohaterom dodatkowe obrażenia w oparciu o odsetek maksymalnego zdrowia.
 • Poziom 20
  • Nowy talent: Kartan (R)
   • Demony Azmodana zadają budowlom obrażenia zwiększone o 50%.
  • Nowy talent: Czarna Czeluść (R)
   • Kule Anihilacji wzmocnione Powodzią Grzechu pozostawiają w miejscu trafienia Czarną Czeluść przez 5 sek. Przeciwnicy znajdujący się w Czarnej Czeluści tracą 8 pkt. pancerza na sekundę oraz otrzymują 56 pkt. obrażeń na sekundę.
  • Nowy talent: Pycha (Q)
   • Po zgromadzeniu przez Azmodana 400 poziomów kumulacji Anihilacji obszar działania Kuli Anihilacji wzrasta o 15%, a zadawane przez nią obrażenia o 100 pkt.
  • Nowy talent: Stratowanie (Aktywowany)
   • Aktywuj, aby Azmodan wykonał krótką szarżę i zadał przy tym 240 pkt. obrażeń oraz spowolnił przeciwników na swojej drodze o 60% na 1 sek. Czas odnowienia: 60 sek.
POZIOM (RANGA) Talenty Azmodana
1 (1) (!) Chciwość (Q) (!) Obżarstwo (Q) (!) Gniew (Q)
4 (2) Piekielne Zastępy (W) Demoniczny Pancerz (W) Demon Wojny (Pasywny)
7 (3) Niezwyciężony Chaos (Q) Bombardowanie (Q) Mistrz Zniszczenia (E)
10 (4) Demoniczna Inwazja (R) Powódź Grzechu (R)
13 (5) Krzepki Wojownik (W) Pocałunek Cydei (Q) Łańcuch Dowodzenia (Cecha)
16 (6) Całkowita Anihilacja (Q) Piekielna Szczelina (E) Szpony Grzechu (E)
20 (7) Kartan (R) Czarna Czeluść (R) Pycha (Q) Stratowanie (Aktywowany)
 • (!) oznacza talenty z zadaniami.
 • Kursywa oznacza NOWY talent.
 • Podkreślenie oznacza PRZENIESIONY talent.

Powrót


Pomocnicy

Alexstraza

Zdolności
 • Życiodajna (R)
  • Obecnie leczy również Alexstrazę i jej cel, przywracając w czasie podtrzymywania 300 pkt. zdrowia na sekundę.

Powrót


Kolekcja

Nowe zestawy oraz zestawy skórek
 • Wkrótce dodane zostaną nowe zestawy, które będą dostępne przez ograniczony czas:
  • Zestaw: Heroes of the Dorm 2018 – dostępny od ok. 10 lipca do 23 lipca.
  • Zestaw: Chromowi Najeźdźcy – dostępny od ok. 10 lipca do 6 sierpnia.
 • Następujące nowe zestawy skórek trafią do sprzedaży od ok. 10 lipca do 6 sierpnia:
  • Zestaw skórek: Plugawy Azmodan Dominus
  • Zestaw skórek: Nazebo Mówca Diesla
  • Zestaw skórek: Raynor Jeździec Pustkowi
Skórki z Chromowych Pustkowi
 • Azmodan
  • Plugawy Azmodan Dominus
  • Plugawy Azmodan Niszczyciel
  • Plugawy Azmodan Machinus
 • Nazebo
  • Nazebo Mówca Diesla
  • Przeklęty Nazebo Mówca Diesla
  • Neonowy Nazebo Mówca Diesla
 • Raynor
  • Raynor Jeździec Pustkowi
  • Widmowy Raynor Jeździec Pustkowi
  • Bezimienny Raynor Jeździec Pustkowi
Inne nowe skórki
 • Arthas
  • Rubinowy Arthas Żmij Mrozu
  • Arthas Książę Burzogrodu
 • Azmodan
  • Mistrz Azmodan Władca Wsadów
 • E.T.C.
  • Spaczony E.T.C.
  • Dziarski Glam Metalowiec E.T.C.
 • Gul'dan
  • Gul'dan z klanu Cienistego Księżyca
 • Kerrigan
  • Mistrzyni Cheerleaderka Kerrigan
 • Li-Ming
  • Mistrzyni Siatkarka Li-Ming
 • Samuro
  • Spaczony Samuro z klanu Płonącego Ostrza
  • Draenorski Samuro z klanu Płonącego Ostrza
Nowe wierzchowce
 • Niebiański koziołek
  • Ten wierzchowiec zostanie przyznany graczowi przy pierwszym zakupie klejnotów za prawdziwe środki pieniężne po wprowadzeniu tej aktualizacji.
 • Piekielny motocykl
  • Piekielny motocykl
  • Widmowy piekielny motocykl
  • Bezimienny piekielny motocykl

Powrót na górę


Poprawki błędów

Ogólne
 • W całej grze poprawiono kilka błędów typograficznych oraz niepoprawnych opisów.
Grafika
 • Diablo: Nie będzie już skierowany w niewłaściwą stronę w czasie ruchu po przerwaniu Szarży Cienia.
 • Maltael: Grafika ikony Ponurego Żniwiarza na pasku wzmocnień prawidłowo odpowiada teraz grafice ikony na panelu talentów.
Pola bitew
 • Nawiedzone Kopalnie: Naprawiono błąd, który powodował, że Cmentarny Golem znajdujący się wewnątrz kopalni przestawał wykonywać ataki podstawowe i korzystać ze zdolności unieruchamiania przeciwników, gdy bronił się przed pobliskimi bohaterami.
 • Poligon Nuklearny: Efekty wizualne utworzone przez Bossów i Kapsułowce nie są już widoczne poprzez mgłę wojny.
 • Tryb próbny: Zmiana ustawień wrogiego bohatera na „Brak”, a następnie skorzystanie z przycisku „Wybierz poziom” nie powoduje już pojawienia się wrogiego bohatera.
Bohaterowie, zdolności i talenty
 • Zdolności: Naprawiono błąd, który mógł powodować, że niektóre zdolności (np. Czyhająca Ręka Stiukowa) mogły zostać niechcący anulowane po użyciu.
 • Alarak: Zabójcza Szarża będzie teraz zawsze wykonywana w kierunku kliknięcia przez gracza na polu bitwy, nie zaś w stronę, w którą w chwili użycia zdolności skierowany był Alarak.
 • Alexstraza: Nie może już skorzystać z Oczyszczającego Ognia, by przemieszczać się między górnym a dolnym poziomem Nawiedzonych Kopalni.
 • Alexstraza: Naprawiono błąd, który mógł powodować, że użycie Oczyszczającego Ognia kończyło się niepowodzeniem w przypadku, gdy następowało ono w chwili zakończenia działania Smoczej Królowej.
 • Kasja: Naprawiono błąd, który mógł powodować, że talent Zbroja Wieloryba wymagał pochłonięcia większej niż planowano liczby ataków podstawowych za każdy poziom kumulacji regeneracji zdrowia.
 • Deckard: Może teraz prawidłowo korzystać z Mikstur Leczenia, kiedy działa na niego Uderzenie Grawitonowe Zarii.
 • Deckard: Anulowanie zużycia zdolności Zostań na Chwilę i Posłuchaj nie uniemożliwia już obudzenia śpiących wrogów przez kolejne źródło obrażeń.
 • Diablo: Jeśli użycie Szarży Cienia nie powiedzie się, korzystanie ze zdolności Diablo nie będzie już uniemożliwione.
 • Diablo: Naprawiono błąd, który mógł uniemożliwiać Diablo korzystanie z dodatkowych zdolności po użyciu Szarży Cienia na przeciwniku korzystającym z doskoku (np. Kopnięcie z Wyskoku Czena lub Sus Illidana).
 • D.Va: Umieszczenie w kolejce komend ruchu przy pomocy klawisza SHIFT w czasie działania Dopalaczy nie sprawia już, że postać D.Vy zawiesza się.
 • Garosz: Może teraz prawidłowo korzystać z talentu Do Boju! na bohaterach sojuszniczych dysponujących nieustępliwością.
 • Garosz: Wyzwanie Wodza nie anuluje już użycia zdolności, których działanie kończy się wraz z otrzymaniem obrażeń (np. Drugi Oddech Muradina czy Kondensator Osłon Feniksa).
 • Nova: Po opanowaniu przez Novę talentu Pociski Przeciwpancerne na panelu informacji o celu wyświetla się teraz prawidłowa wartość obrażeń zadawanych atakami podstawowymi.
 • Sen: Efekty obrażeń z upływem czasu, które początkowo nie powodują zadawania obrażeń (np. Splugawienie Gul’dana lub Zapłon Pożarsky'ego) prawidłowo budzą teraz przeciwników.
 • Stiukow: Licznik czasu działania Leczącego Patogenu nie znika już z interfejsu w przypadku, gdy cel zostaje poddany działaniu Polimorfii.
 • Odnotowanie udziału w zabiciu wrogiego bohatera: Naprawiono błąd, który mógł powodować, że system uznawał, iż dana postać wzięła udział w zabiciu wrogiego bohatera, nawet jeśli opuściła walkę, zanim cel został zabity.
 • Rzeźnik: Efekty wizualne Druzgocącego Natarcia nie będą się już utrzymywać na celu w przypadku przerwania działania zdolności poprzez skorzystanie z ukrycia.
 • Valeera: Celownik Podstępnego Uderzenia bardziej odpowiada teraz obszarowi działania tej zdolności.
 • Varian: Kolosalne Zmiażdżenie przemieszcza teraz Variana do dozwolonego miejsca lądowania zamiast umieszczać go tam, gdzie znajduje się cel.
Dźwięk
 • Sonia: W przypadku korzystania ze skórki Sonia La Pantera bohaterka nie odtwarza już efektu dźwiękowego trafienia mieczem podczas atakowania budowli.

Powrót na górę


Zapraszamy na oficjalne fora Heroes of the Storm, gdzie możecie dyskutować na temat tego wpisu z innymi graczami.

Oficjalne fora Heroes of the Storm

InvisibleDividerLine_800x50.png

Kolejny artykuł

Wyróżnione wiadomości