Heroes of the Storm

Aktualizacja Heroes of the Storm – 6.06.2018

Aktualizacja Heroes of the Storm – 6.06.2018

Właśnie opublikowaliśmy nową aktualizację Heroes of the Storm, wraz z którą do gry trafiają zmiany balansu oraz poprawki kilku błędów.


Spis treści


Interfejs użytkownika

Menu główne
 • Przeniesiono rozwijane menu wyboru regionu z menu głównego (ESC) w celu wyeliminowania rzadko występującego zjawiska, które powodowało problemy z innymi funkcjami gry i mogło w sposób negatywny wpływać na wrażenia graczy płynące z rozgrywki.

Powrót na górę


Projekt gry

Pancerz
 • W przypadku kilku bohaterów usunięto pasywny pancerz. Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postaci.
Komentarz twórców: Już jakiś czas eksperymentowaliśmy z pasywnym pancerzem dla kilku bohaterów, ale zdecydowaliśmy się tymczasowo usunąć tę funkcję. Odkryliśmy, że trudno jest komunikować wizualnie działanie pasywnego pancerza. Okazało się również, że moc ta w znacznej mierze pozostawała zupełnie ukryta i nie wnosiła zauważalnego wkładu do rozgrywki. Od teraz będziemy się jeszcze bardziej starać, by pancerz oraz inne elementy mechaniki, które są skuteczne przeciwko pewnym rodzajom obrażeń i typom bohaterów, były bardziej interesujące i w istotny sposób wpływały na przebieg gry. Podkreślamy, że usuwamy jedynie pasywny pancerz, ale nadal uważamy za ważny i ciekawy element gry pancerz, który działa wyłącznie w pewnych określonych ramach czasowych lub taki, którego działanie na bohatera jest w oczywisty sposób komunikowane wizualnie. Przykładowo chodzi nam o Szarogrzywego pod Postacią Worgena oraz Ogrzą Gruboskórność Czo'gala.
Budowle
 • Zmniejszono doświadczenie za wieżę fortu z 500 do 250 pkt.
 • Zwiększono doświadczenie za fort z 1000 do 1200 pkt.
 • Zwiększono doświadczenie za twierdzę z 1650 do 2050 pkt.
 • Wieże Zagłady
  • Zmniejszono doświadczenie za wieżę fortu z 500 do 250 pkt.
  • Zwiększono doświadczenie za fort z 1100 do 1200 pkt.
  • Zwiększono doświadczenie za twierdzę z 1900 do 2050 pkt.
   • Uwaga: Forty na mapie Wieże Zagłady zmieniają się w twierdze po otwarciu tuneli, czyli ok. 12 minut po rozpoczęciu meczu.
Komentarz twórców: Przenosimy część doświadczenia zapewnianego przez zewnętrzne wieże i rozdysponowujemy je wśród innych budowli, aby sprawić, że drużyny dłużej będą na podobnym poziomie doświadczenia. Nadal chcemy nagradzać umiejętne zagrania, ale ta z drużyn, której jako pierwszej uda się zrealizować pierwszy cel mapy, zazwyczaj jest w stanie zniszczyć wiele zewnętrznych budowli przeciwnika. Oznaczało to nie tylko przewagę strategiczną (studnie leczenia ulegają zniszczeniu, fortyfikacje zapewniają mniejszą ochronę), ale również znaczne zwiększenie różnicy w PD między drużynami. Zazwyczaj sytuacja taka kończy się dużo szybszym osiągnięciem przez zwycięską drużynę poziomu 10, a potem przewaga ta tylko narasta. Chcemy nieco spowolnić postępy, jakie drużyny czynią w tym zakresie na wczesnych etapach meczu, tak aby zespoły zwycięskie musiały się przez nieco dłuższy czas wykazywać dobrą grą.

Powrót na górę


Bohaterowie

Zabójcy Wieloklasowcy Specjaliści Pomocnicy Wojownicy
Kasja Varian Zagara Auriel Anub'arak
Fenix Jasnoskrzydła Arthas
Genji Stiukow Diablo
Kael'thas Garosz
Maiev Johanna
Lunara

Powrót na górę


Zabójcy

Kasja

Statystyki
 • Zwiększono zdrowie z 1660 do 1840 pkt.
 • Zmniejszono regenerację zdrowia z 4,0 do 3,828 pkt. na sek.
Zdolności
 • Omijanie (Cecha)
  • Zmniejszono pancerz fizyczny w czasie ruchu (bez wierzchowca) z 65 do 40 pkt.

Powrót

Fenix

Statystyki
 • Zmniejszono promień jednostki z 1,25 do 1,125. Promień Feniksa odpowiada teraz bohaterom takim jak Zszywaniec i Ragnaros.

Powrót

Genji

Zdolności
 • Cyber-Zwinność (Cecha)
  • Wydłużono czas odnowienia z 12 do 15 sek.
Talenty
 • Poziom 1
  • Gracja Jeźdźca (Cecha)
   • Zwiększono redukcję czasu odnowienia z 7 do 10 sek.

Powrót

Kael'thas

Statystyki
 • Zmniejszono promień jednostki z 1,15 do 1,0. Promień Kael'thasa odpowiada teraz bohaterom takim jak E.T.C. i Zagara.
Zdolności
 • Żywa Bomba (W)
  • Zwiększono obrażenia okresowe z 40 do 42 pkt.
Komentarz twórców: Po latach walk w Nexusie Kael'thas zrozumiał w końcu, dlaczego podli intruzi byli w stanie udaremnić jego wspaniałe plany i skierował swe kroki do krawca, który przyciął mu nieco pelerynkę.

Powrót

Maiev

Zdolności
 • Mroczne Spętanie (W)
  • Wydłużono czas odnowienia z 12 do 14 sek.
 • Duch Pomsty (E)
  • Wydłużono czas odnowienia z 10 do 13 sek.
  • Zwiększono obrażenia ze 100 do 180 pkt.
  • Zmodyfikowano działanie:
   • Nie zadaje już dodatkowych obrażeń bohaterom.
   • Zamiast tego po trafieniu wrogiego bohatera przez Ducha Pomsty czas odnowienia tej zdolności ulega skróceniu o 4 sek.
Talenty
 • Poziom 4
  • Taniec Ostrzy (Q)
   • Zmniejszono obszar działania z 4 do 3,5.
Komentarz twórców: Wydłużenie czasu odnowienia Mrocznego Spętania daje przeciwnikom Nadzorczyni możliwość wzięcia głębszego oddechu pomiędzy kolejnymi spętaniami. Przesuwamy również pewne elementy komplikujące korzystanie z Ducha Pomsty i zamieniamy je na redukcję czasu odnowienia po trafieniu bohatera (zamiast premii do obrażeń przeciwko bohaterom). Zastosowane zmiany zwiększają potencjał Maiev do eliminacji fal stronników, nagradzają graczy, którzy wykorzystują okazje na podjęcie walki, a także zmniejszają użyteczność tej zdolności jako metody ucieczki. Ogólnie rzecz biorąc, zestaw zdolności i talentów Maiev jest nadal nieco zbyt potężny, ale mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany poprawią tę sytuację.

Powrót

Lunara

Talenty
 • Poziom 4
  • Ubój Naturalny (Cecha)
   • Zmniejszono premię do obrażeń ze 150% do 125%.
 • Poziom 7
  • Dławiące Pyłki (Q)
   • Zwiększono premię do obrażeń zadawanych przeciwnikom posiadającym 1 poziom kumulacji Naturalnej Toksyny z 50% do 75%.
   • Zwiększono premię do obrażeń zadawanych przeciwnikom posiadającym 3 poziomy kumulacji Naturalnej Toksyny ze 100% do 125%.
Komentarz twórców: Aktualizacja Lunary sprawiła, że częstotliwość wybierania tej bohaterki, współczynnik jej zwycięstw oraz częstotliwość wybierania przez graczy jej poszczególnych talentów dużo bardziej nam odpowiadają. Wprowadzone zmiany dotyczą talentów, których skuteczność nie spełnia naszych oczekiwań, i zamierzamy nadal monitorować sytuację i wprowadzać konieczne modyfikacje w miarę potrzeb.

Powrót


Wieloklasowcy

Varian

Statystyki
 • Zwiększono zdrowie z 1.924 do 2.116 pkt.
 • Zwiększono regenerację zdrowia z 4,001 do 4,406 pkt. na sekundę.
Zdolności
 • Prowokacja (R)
  • Usunięto pasywną premię do pancerza.
  • Zwiększono pasywną premię do maksymalnego zdrowia z 25% do 30%.

Powrót


Specjaliści

Zagara

Zdolności
 • Tumor Biomasy (Cecha)
  • Zmniejszono zdrowie ze 150 do 125 pkt.
  • Zwiększono skalowanie wartości zdrowia za każdy poziom z 3% do 4%.
 • Łowca (W)
  • Zmniejszono zdrowie z 471 do 420 pkt.
  • Zwiększono skalowanie wartości zdrowia za każdy poziom z 3,5% do 4,5%.
  • Zwiększono skalowanie wartości obrażeń z 4% do 5% za każdy poziom.
  • Zwiększono szybkość ruchu o 4%.
 • Zainfekowany Zrzut (E)
  • Zwiększono skalowanie wartości obrażeń przy trafieniu z 3% do 4% za każdy poziom.
  • Zmniejszono zdrowie Karakańców z 346 do 328 pkt.
  • Zwiększono skalowanie wartości zdrowia Karakańców z 3% do 4% za każdy poziom.
  • Zwiększono skalowanie wartości obrażeń Karakańców z 3% do 4% za każdy poziom.
 • Pożeracz (R)
  • Zwiększono obrażenia z 80 do 88 pkt.
 • Sieć Nydusowa (R)
  • Zmniejszono zdrowie z 664 do 550 pkt.
  • Zwiększono skalowanie wartości zdrowia za każdy poziom z 3% do 4%.
Komentarz twórców: Nexus bardzo się zmienił od czasu, gdy przybyła do niego Zagara. Początkowo siała prawdziwy postrach na alejach, wypychała z nich przeciwników dzięki Łowcy i pozbawiała wieże amunicji dzięki przywołańcom. Przybycie bohaterów zdolnych do operowania solo na alejach oraz usunięcie amunicji wież pozbawiło ją części wyróżniających ją atutów. Przy wprowadzaniu tych zmian przyświecały nam dwa cele: po pierwsze chcieliśmy nieco zmniejszyć skuteczność Zagary na alejach na wczesnych etapach meczu (głównie poprzez zmniejszenie początkowego zdrowia Łowcy). Po drugie chcieliśmy wzmocnić jej zdolności do angażowania się w starcia drużynowe na późnych etapach meczu (poprzez poprawienie skalowania jej zdolności). Wyszliśmy przy tym z ogólnego założenia, że Zagara jest frustrującą przeciwniczką na alejach na wczesnych etapach meczu, ale później jej poziom mocy spada i wywiera niewielki wpływ na starcia drużynowe, co z kolei sprawia, że sojusznicy oczekują od Zagary nacierania na kilku alejach jednocześnie, ale nie wykorzystują jej innych możliwości. Mamy nadzieję, że zmiany te sprawią, iż Zagara stanie się bardziej standardowym członkiem zróżnicowanych drużyn, i będzie mogła z dużym powodzeniem odgrywać rolę trzymającej się z tyłu postaci zadającej potężne obrażenia.
Talenty
 • Poziom 1
  • Trupie Żarłacze (E)
   • Zwiększono redukcję obrażeń od celów niebędących bohaterami z 40% do 50%.
 • Poziom 16
  • Ekspansja Szczepu (W)
   • Zwiększono redukcję czasu odnowienia z 6 do 7 sek.
   • Dodatkowo zmniejsza teraz koszt many Łowcy o 30 pkt.
  • Żrąca Ślina (W)
   • Zwiększono obrażenia z równowartości 2% do 2,5% maksymalnej wartości punktów zdrowia wybranego bohatera.

Powrót


Pomocnicy

Auriel

Statystyki
 • Zmniejszono zdrowie z 1758 do 1700 pkt.
 • Zmniejszono regenerację zdrowia z 3,66 do 3,54 pkt. na sekundę.
Zdolności
 • Uświęcony Zamach (Q)
  • Zmniejszono obrażenia na obszarze zewnętrznym z 57 do 45 pkt.
  • Zwiększono obrażenia w centrum obszaru ze 171 do 180 pkt.

Powrót

Jasnoskrzydła

Zdolności
 • Kojąca Mgła (Cecha)
  • Zwiększono skuteczność leczenia ze 109 do 112 pkt.
 • Uzdrawiający Błysk (R)
  • Zwiększono skuteczność leczenia ze 192 do 200 pkt.

Powrót

Stiukow

Zdolności
 • Bio-wyłącznik (Cecha)
  • Zwiększono skuteczność leczenia za detonację Leczącego Patogenu z 435 do 450 pkt.
 • Leczący Patogen (Q)
  • Zwiększono skuteczność leczenia za poszczególne fale z 35 do 37 pkt.

Powrót


Wojownicy

Anub'arak

Statystyki
 • Usunięto pasywny pancerz magiczny.
 • Zwiększono zdrowie z 1925 do 2100 pkt.
 • Zwiększono regenerację zdrowia z 4,012 do 4,375 pkt. na sekundę.
Zdolności
 • Utwardzenie Karapaksu (W)
  • Zmniejszono koszt many z 30 do 25 pkt.
  • Dodatkowa funkcja:
   • Podczas działania zapewnia dodatkowo 40 pkt. pancerza magicznego.

Powrót

Arthas

Statystyki
 • Usunięto pasywny pancerz fizyczny.
 • Zwiększono zdrowie z 2524 do 2650 pkt.
 • Zwiększono regenerację zdrowia z 5,258 do 5,52 pkt. na sekundę.
Talenty
 • Poziom 1
  • Szron (Pasywny)
   • Zwiększono premię do pancerza fizycznego z 60 do 75 pkt.

Powrót

Diablo

Statystyki
 • Zwiększono zdrowie z 2567 do 2618 pkt.
 • Zwiększono regenerację zdrowia z 5,3515 do 5,4542 pkt. na sekundę.
 • Zwiększono szybkość ataków podstawowych z 0,91 do 0,95.
Zdolności
 • Ogniste Stąpnięcie (W)
  • Zwiększono skuteczność leczenia ze 125% do 130% równowartości zadanych obrażeń.
Talenty
 • Poziom 1
  • Uczta Strachu (Q/E)
   • Zwiększono skuteczność leczenia na sekundę z 3,75% do 4%.
   • Skrócono czas działania z 4 do 3 sek.
  • Diabelski Ogarek (Cecha)
   • Zwiększono premie do skuteczności leczenia za studnie leczenia i Kule Regeneracji z 2% do 2,25% za każdą duszę.
  • Tarcza Dusz (Aktywowany)
   • Skrócono czas odnowienia z 60 do 45 sek.
 • Poziom 4
  • Dusza na Zatracenie (Q)
   • Zwiększono pancerz fizyczny z 15 do 20 pkt.
   • Zwiększono liczbę punktów pancerza zapewnianych za zebranie 100 dusz z 30 do 40.
  • Dusze w Płomieniach (W)
   • Zwiększono skuteczność leczenia z 1,25% do 1,3% za każdą duszę.
 • Poziom 13
  • Niszczycielska Szarża (Q)
   • Zmniejszono początkową premię do obrażeń ze 100% do 80%.
   • Zwiększono premię do obrażeń za zadanie z 15% do 20% za każdy poziom kumulacji.
   • Zwiększono maksymalną premię do obrażeń za zadanie z 75% do 120%.
Komentarz twórców: Diablo radzi sobie słabiej niż powinien, dlatego też zwiększyliśmy jego wyjściową przeżywalność. Spodziewamy się, że jego wyniki będą się poprawiać w miarę tego, jak gracze będą oswajać się z nowymi konfiguracjami postaci i stylami prowadzenia rozgrywki, ale doszliśmy do wniosku, że możemy jeszcze trochę wzmocnić Władcę Grozy. Zajęliśmy się również kilkoma jego talentami, które nie były tak mocne jak opcje alternatywne. Skróciliśmy także czas działania Uczty Strachu, ale zwiększyliśmy skuteczność leczenia za poszczególne fale, tak więc gracze wybierający Diablo mogą wycisnąć więcej z mniejszej liczby fal, zanim działanie Uczty Strachu zostanie przerwane lub anulowane.

Powrót

Garosz

Zdolności
 • Zdruzgotanie (Q)
  • Wydłużono czas odnowienia z 7 do 8 sek.
 • Pustoszyciel (E)
  • Wydłużono czas odnowienia z 12 do 14 sek.
Talenty
 • Poziom 16
  • Zabójcze Kombo (Q)
   • Zwiększono redukcję czasu odnowienia z 7 do 9 sek.

Powrót

Johanna

Zdolności
 • Usunięto pasywny pancerz fizyczny.
 • Zwiększono zdrowie z 2350 do 2540 pkt.
 • Zwiększono regenerację zdrowia z 4,895 do 5,289 pkt. na sekundę.
Talenty
 • Poziom 1
  • Wzmocnienie (Pasywny)
   • Zwiększono premię do pancerza z 50 do 75 pkt.

Powrót


Poprawki błędów

Ogólne
 • Naprawiono błąd, który powodował zawieszanie się klienta gry podczas jej uruchamiania.
Bohaterowie, zdolności i talenty
 • Ataki podstawowe: Nastepujące ataki podstawowe zadające obrażenia od magii będą teraz poprawnie chybiać, gdy atakujący bohater jest oślepiony lub cel korzysta z uniku:
  • Kael'thas: Zaklęcie Słonecznego Ognia
  • Krl'Thuzad: Zmrażający dotyk
  • Li-Ming: Artylerzysta
 • Kasja: Naprawiono usterkę, która sprawiała, że regeneracja zdrowia Kasji była większa niż powinna.
 • Diablo: Nie można już kliknąć PPM efektów wizualnych Zionięcia Błyskawicami.
 • Diablo: Efekty wizualne wyświetlające się w kręgu otaczającym Diablo po zebraniu przez bohatera 100 dusz nie są już wyświetlane pod pojazdami, którymi kieruje Diablo (np. pod Smoczym Rycerzem).
 • D.Va: Naprawiono błąd, który mógł powodować, że obszar wyszukiwania celu przez Matrycę Obronną nie pokrywał się z efektami wizualnymi.
 • Lunara: Naprawiono błąd, który mógł powodować, że talent Pełny Rozkwit zapewniał Trującemu Kwiatowi niedostateczną premię do obszaru działania.
 • Lunara: Talent Hop Hyc nie zapewnia już nadmiernej premii do szybkości ruchu podczas Hasania.
 • Muradin: Po użyciu Sierpowego nie wyświetla się już grafika zastępcza.
Interfejs użytkownika
 • Ekran bójek: Modele tematycznych skrzynek z łupami związanych z wydarzeniami w grze są prawidłowo wyśrodkowane na panelu nagród ekranu bójek.

Powrót na górę


Zapraszamy na oficjalne fora Heroes of the Storm, gdzie możecie dyskutować na temat tego wpisu z innymi graczami i dzielić się z nami swoimi opiniami i sugestiami.

Oficjalne fora Heroes of the Storm

InvisibleDividerLine_800x50.png

Kolejny artykuł

Wyróżnione wiadomości