Heroes of the Storm

AKTUALIZACJA HEROES OF THE STORM – 17.01.2018

AKTUALIZACJA HEROES OF THE STORM – 17.01.2018

Właśnie pojawiła się kolejna aktualizacja do Heroes of the Storm, a wraz z nią do gry trafiły znaczące zmiany projektu Tyraela oraz garść poprawek błędów.


Spis treści


Bohaterowie

Wojownicy
Tyrael


Wojownicy

Tyrael

Divider_Hero_Tyrael_Crop.png

Ogólne

 • Po wykonaniu ataku podstawowego Tyrael będzie teraz skierowany twarzą do jego celu. Jest to zmiana wyłącznie w sferze wizualnej i nie wpływa na rozgrywkę.
 • Usunięto pasywny pancerz magiczny.

Statystyki

 • Zwiększono wartość wyjściową maksymalnego zdrowia z 2296 do 2468 pkt.
 • Zwiększono regenerację zdrowia z 4,78 do 5,14 pkt. na sek.

Zdolności

 • Moc El'druina (Q)
  • Zmniejszono koszt many z 50 do 45 pkt.
 • Prawość (W)
  • Zmniejszono koszt many z 60 do 50 pkt.
  • Zmieniono moc osłon zapewnianych sojusznikom z wartości stałej na równowartość 40% mocy osłony Tyraela.
   • W ostatecznym rozrachunku moc osłon pozostaje bez zmian, ale dzięki wprowadzonej modyfikacji łatwiej jest zrozumieć nowe interakcje między tą zdolnością a talentami.
 • Święty Cios (E)
  • Teraz można używać tej zdolności w ruchu.
  • Zwiększono obrażenia ze 144 do 150 pkt.

Talenty

 • Poziom 1
  • Zbawienie (W)
   • Talent przeniesiono z poziomu 16.
   • Nowa funkcja:
    • Zwiększa moc osłony zapewnianej Tyraelowi przez Prawość o 25%. Jeśli osłona ulegnie zniszczeniu, Tyrael odzyskuje 125 pkt. zdrowia.
  • (Nowość) Skrzydła Sprawiedliwości (W)
   • Zwiększa moc osłon zapewnianych sojusznikom przez Prawość do równowartości 100% osłony Tyraela.
  • (Nowość) Uświęcona Odnowa (Pasywny)
   • Zranienie wrogiego bohatera zapewnia Tyraelowi 2,5 pkt. zdrowia na sekundę przez 5 sek. Efekt ten kumuluje się maksymalnie 10 razy.
  • Ochrona w Śmierci (Cecha)
   • Usunięto talent.
  • W Obliczu Śmierci (Cecha)
   • Usunięto talent.
  • Mistrz Regeneracji (Pasywny)
   • Usunięto talent.
 • Poziom 4
  • (Nowość) Najwierniejszy z Aniołów (Q)
   • Tyrael zyskuje 25 pkt. pancerza w czasie działania Mocy El'druina oraz przez 3 sek. po teleportacji.
  • (Nowość) Pod Prawem (Q)
   • Zwiększa skuteczność efektu spowolnienia zapewnianego przez Moc El'druina z 25% do 35%. Ataki podstawowe Tyraela wydłużają czas działania tego efektu o 1 sek., maksymalnie do 4 sek.
  • (Nowość) Boski Wigor (Pasywny)
   • Kiedy Tyrael zadaje przeciwnikowi obrażenia Świętym Ciosem, jego ataki podstawowe przez 4 sek. przywracają mu w postaci zdrowia równowartość 50% zadanych przy ich pomocy obrażeń.
  • Energiczny Cios (Pasywny)
   • Usunięto talent.
 • Poziom 7
  • Puryfikacja (E)
   • Talent przeniesiono z poziomu 1.
   • Nowa funkcja:
    • Obrażenia ataku podstawowego Tyraela wzrastają o 30% na 4 sek. za każdego wrogiego bohatera trafionego Świętym Ciosem.
  • Szybki Odwet (E)
   • Talent przeniesiono z poziomu 4.
   • Zwiększono premię do szybkości ruchu z 10% do 20%.
   • Nie wydłuża już czasu działania premii do szybkości ruchu zapewnianej przez Święty Cios.
   • Dodatkowa funkcja:
    • Obecnie sprawia również, że działanie Świętego Ciosu na sojuszników zwiększa ich szybkość ataku o 25%.
  • Anielska Łaska (Q)
   • Usunięto talent.
  • Gorliwość (W)
   • Usunięto talent.
  • Natarcie (Pasywny)
   • Usunięto talent.
 • Poziom 13
  • Miecz Sprawiedliwości (Q)
   • Talent przeniesiono z poziomu 16 i zmieniono jego nazwę z „Ostrze Sprawiedliwości”.
   • Nowa funkcja:
    • Tyrael może się dwukrotnie teleportować przy pomocy Mocy El'druina. Tyrael powraca wówczas do pozycji wyjściowej.
  • Święta Ziemia (Q)
   • Talent przeniesiono z poziomu 16.
   • Skrócono czas działania z 4 do 3 sek.
  • (Nowość) Prawo i Porządek (W)
   • Czas odnowienia Prawości zostaje skrócony o 1 sek. za każdego wrogiego bohatera trafionego Świętym Ciosem. Obrażenia kolejnego Świętego Ciosu wzrastają o 25% za każdego bohatera sojuszniczego chronionego osłoną zapewnianą przez Prawość.
  • Płonąca Furia (Pasywny)
   • Usunięto talent.
  • Anielska Absorpcja (W)
   • Usunięto talent.
  • Potęga Zastępów (E)
   • Usunięto talent.
 • Poziom 16
  • (Nowość) Gorejąca Aureola (Q)
   • El'druin i Tyrael zadają pobliskim przeciwnikom 15 pkt. obrażeń na sekundę. Po teleportowaniu się do miecza obrażenia te wzrastają dla Tyraela o 100% na 3 sek.
  • Horadryjskie Przekucie (Q)
   • Talent przeniesiono z poziomu 4.
   • Nowa funkcja:
    • Ataki podstawowe Tyraela skracają czas odnowienia Mocy El'druina o 1,5 sek.
  • (Nowość) Porażenie Zła (E)
   • Czas odnowienia Świętego Ciosu upływa o 100% szybciej po ciśnięciu El’druinem oraz przez 3 po teleportacji Tyraela do miecza.
  • Krew za Krew (Aktywowany)
   • Usunięto talent.
 • Poziom 20
  • (Nowość) Anielska Obrona (Aktywowany)
   • Aktywuj, aby zredukować wszystkie otrzymywane przez Tyraela obrażenia o 40% na 5 sek. Za każdym razem, kiedy obrażenia otrzymuje Tyrael lub którykolwiek z sojuszników chronionych osłoną zapewnianą przez Prawość, czas odnowienia zostaje skrócony o 3 sek. Czas odnowienia: 120 sek.
  • (Nowość) Pieczęć El’druina (Pasywny)
   • Szybkość ataku Tyraela wzrasta o 50% na 3 sek. za każdym razem, kiedy korzysta on ze zdolności podstawowych.
  • Osłona Nicości (Aktywowany)
   • Usunięto talent.
  • Ostrza Nexusa (Pasywny)
   • Usunięto talent.


Poprawki błędów

Bohaterowie, zdolności i talenty

 • Pożarsky: Naprawiono błąd umożliwiający graczom pośmiertne korzystanie ze Strumienia Ognia, jeśli w chwili śmierci schronili się w bunkrze.
 • Pożarsky: Naprawiono błąd, który mógł powodować, że bohaterowie, którzy schronili się w bunkrze w chwili śmierci, zostawali na stałe objęci działaniem stazy.
 • Hanzo i Leoryk: Naprawiono błąd, który powodował tworzenie wież w przypadku, gdy Leoryk został bezpośrednio trafiony Strzałą Soniczną.
 • Malfurion i Zszywaniec: Naprawiono błąd, który mógł powodować, że bohaterowie przestawali reagować na polecenia graczy, jeśli Malfurion użył Naturalnego Remedium w czasie, gdy znajdowali się oni pod wpływem Pochłonięcia Zszywańca.
 • Malfurion i Zagara: Naturalne Remedium nie usuwa już z bohaterów efektów Pożeracza.
 • Uther: Talent Dobrze Cię Widzieć nie wpływa już na jednostki niebędące bohaterami.
 • Valeera: Talent Uduszenie nie wpływa już na jednostki niebędące bohaterami.

Powrót na górę

InvisibleDividerLine_800x50.png

Kolejny artykuł
Hearthstone
11 g.

Aktualizacja 16.4 – 26.02.2020 – Smoki w Ustawce!

Do Ustawki wchodzą Smoki, 7 nowych bohaterów i 18 nowych stronników!